Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Novoroční přání

1. 1. 2016

Přátelé sdružení kolem tohoto webu tímto přejí všem přátelům/členům naší sanghy i sami sobě navzájem, aby celý tento náš nový rok byl naplněn Božím požehnáním a ochranou.

Díky všem, kdo kultivací dobrých vztahů přispívají k růstu našeho neformálního společenství.

přátelé přátelům

 

Dopis Mistrovi

2. 1. 2016

hledající

Děkuji Vám z celého srdce za vše, co pro nás hledající činíte, ať si to jsme nebo nejsme schopni uvědomit. Kdykoliv na Vás pomyslím, cítím obrovský příliv pomoci - Vy, Mistr, zůstáváte stále v mém srdci. V posledních dnech zažívám plnost všeho, prostor je doslova "těhotný" možnostmi, možnostmi "projevu, vibruje radostí a přetéká láskou. Zalévají mne vlny vděčnosti a inspirace. Snad je inspirací i to, že najednou není nic a nikdo na co, nebo koho bych se měla vymlouvat a spoléhat, kromě Milosti.

 

Kotě nebo opička?

2. 1. 2016

Jiří Vacek

Hledající se někdy dělí do dvou skupin: na kočičí a opičí mláďata. Kočka svá mláďata nosí a ty se nemusejí namáhat a o nic starat. Opičí mládě se naopak musí matky samo pevně držet, aby ji neztratilo.

 

Upozornění stálým odběratelům

6. 1. 2016

Prosíme stálé odběratele, aby nás průběžně informovali o změnách svých kontaktních údajů, abychom tak předešli potížím s doručováním zásilek.

Jakékoliv změny kontaktních údajů zasílejte prosím na email: info@pratelejirihovacka.cz

 

SMS leden 2016

6. 1. 2016

hledající

... těšíme se na večerní skypovou meditaci. Zesiluje meditační proud a vytváří příčiny k postupu na stezce. Děkujeme Vám za veškeré duchovní bohatství, kterého se nám dostává...

 

Častá chyba hledajících své Já

7. 1. 2016

Jiří Vacek

... Přesvědčení o netotožnosti s tělem a s myslí, je pouhá myšlenka, byť i správná, nikoliv sama tato totožnost. Ta spočívá ve ztotožnění vědomí, kterým jsme, s tělem a s myslí, kterými nejsme. Ke skutečnému rozpouštění totožnosti vědomí s tělem a s myslí dochází teprve tehdy, když jako sebe si vědomí pozorovatelé těla a mysli si přímo uvědomujeme, že jsme od těla a mysli rozlišeni. Tento stav rozlišení od těla a mysli musí být trvale udržován. Kdykoliv jej ztratíme, jsme opět ztotožněni s tělem a s myslí neboli egem...

 

Átmavičára je praxí pozorovatele

7. 1. 2016

Jiří Vacek

... Tím, co si uvědomuje prováděné zkoumání, je námi hledané Já. Jelikož je v našem hledání Já již přítomné, protože je provádíme my, vědomí, není potřebné nic jiného, než na ně obrátit pozornost a tak si je, sebe uvědomit. Obracení pozornosti na to, co je v nás pozorovatelem, co si vše právě teď uvědomuje, včetně své existence JÁ JSEM, je proto nejpřímější způsob, jak si své Já uvědomit jako to, co je právě zde a čím jsme si vědomi Sebe i předmětů...

 

Pozornost k Já

8. 1. 2016

Jiří Vacek

Pozornost k Já, átman je svrchovanou oddaností k Bohu, protože Bůh existuje jako Já. (Ramana Maháriši)

Jeden ze silných výroků mistra. Naše Já, vědomí Já jsem je Bohem a když se na ně soustřeďujeme, soustřeďujeme se na Boha a v tomto soustředění na Něj se mu oddáváme. Není samozřejmě míněna plná totožnost, ale soupodstatnost Já našeho a absolutního.

 

O plnění boží vůle

8. 1. 2016

Jiří Vacek

Kdo nezná Boha, vědomí Já jsem, nemůže ani plnit jeho vůli. Ta nejvyšší je právě v tom, abychom v něm, ve vědomí Já jsem stále spočívali. Nejvyšší boží vůle nespočívá v pouhém plnění přikázání, ale hlavně v poznávání, uvědomování vědomí Já jsem, které je samým Bohem.

 

Rozpouštění karmy

9. 1. 2016

Jiří Vacek

Považujeme-li se za konatele, musíme sklízet plody svého konání. Pátráme-li: „Kdo je konatel?“ a prožíváme-li Střed (Já) sám, mizí představa „jsem konatel“ se všemi jejími karmickými plody a to je stav věčné svobody. (Ramana Maháriši)

Jako „konatelé“ vždy vytváříme následky neboli karmu. Zmizí-li pocit „já konám“, karma se netvoří.

 

Jednota je vědomí

9. 1. 2016

Jiří Vacek

Jedině vědomí existuje. Vše, co si uvědomujeme, existuje pouze ve vědomí a není proto podstatně od vědomí odlišné. Vše projevené existuje nejen ve vědomí, ale i z vědomí vzniká a v něm trvá. Svět není od vědomí oddělen, ale těsně spojen jako příčina a následek.

 

Vrácení mysli do jejího zdroje

9. 1. 2016

Jiří Vacek

Když je mysl trvale prosta všech odstředivých a zlých sklonů a zastavíme její činnost, klesne do svého zdroje – Já. Co pak zůstává, je samo ryzí vědomí Já jsem. Když na ně – na Sebe obrátíme pozornost, tak dosahujeme v něm poznání, uvědomění Sebe: Já jsem ryzí Sebe si vědomé vědomí Já jsem.

 

SMS, 9. 1. 2016

10. 1. 2016

hledající

Dobrý den, děkuji moc za dnešní ranní meditaci. Byla velmi silná.

 

SMS, 12. 1. 16

14. 1. 2016

Zuzana K.

... Dnes som mala na meditaci u Vás silný zážitok Jednoty, že len vo vedomí Já jsem sme s Bohem vedome zjednotení v Jedno, a nijakým iným sposobom v akejkol´vek dualite to nie je možné...

 

Krátce k pojmu „sekta“

17. 1. 2016

Josef Šťastný

Označení „sekta“ se v Česku běžně používá, když chceme nějakou skupinu lidí negativně ocejchovat. Ani vědecká pojednání a snahy o neutrální definici tohoto slova nemají dostatečnou sílu tento negativní nádech odstranit, což je podle mého názoru způsobeno dlouholetým používáním slova sekta (nebo i hereze) s negativním významem z pozice „vyvolených“ křesťanů – převážně katolíků pro jejich „konkurenci“. Tak katolíci ve středověku nahlíželi na albigenské, katary a další. Později katolíci označovali slovem sekta protestanty a naopak M. Luther za sektu označoval stoupence papeže, kněze, jeptišky, mnichy a muslimy.

 

Dopis hledající o své praxi

24. 1. 2016

hledající

... Následující dny byly plné světla vědomí, které se jemně jako by přesouvalo, kam bylo třeba a rozpouštělo to, co bylo těžké, rušivé … nejen v mém těle, ale i v prostoru … Mnohem snadněji než jindy šlo pozornost přesunout mimo prostor těla, vnějšek se stal vnitřkem a naopak, rozlišování se dařilo mnohem lépe a jako by samovolně a ve větším detailu. Často jsem si vzpomněla, jak mluvíte o „nedozírných možnostech“… zase se pootevřely… Ve všem byla velká lehkost. Moje osoba ustoupila do pozadí a vše bylo vedeno jakousi jemnou a lehkou navigací, která byla v souladu s nitrem, vycházela z nitra...

 

SMS, 24. 1. 16

25. 1. 2016

hledající

... Mnohokrát děkuji za včerejší "stodůlkovou" meditaci. Síla společného setkání je pro mě vždy obrovskou posilou a povzbuzením. DĚKUJI, že Jste s námi...

 

Dopis hledající Mistrovi

28. 1. 2016

hledající

Vážený pane Vacku, milovaný Mistře, každý den, kromě jiných, listuji a čtu v knize Sogjala Rinpočheho Záblesky vědomí (Rozjímání o žití a umírání pro každý den), zvlášť hned po ránu, po probuzení, mě to "naladí". Chci se s Vámi podělit o jeden text a tím Vám také poděkovat, že "jste", že jsem měla a mám takové štěstí, takovou milost Vás potkat/potkávat.

 

Hřbitovní meditace

4. 2. 2016

hledající

Před dvěma týdny jsem byl na pohřbu svého blízkého příbuzného. Musím říci, že to byla velmi užitečná zkušenost a mocná vzpruha pro mou duchovní praxi. Vždy jsem tíhnul k rozjímání o pomíjivosti, ale něco jiného je takové to akademické filozofování u kávy a něco jiného je to zažívat přímo a nezprostředkovaně.

 

Dopis hledajícího o prožitku Já

12. 2. 2016

hledající

... Ke konci meditace se má mysl pročistila a uklidnila a vědomí se rozzářilo. Od té doby je přirozeně ve všem a vším, přesto rozlišené, a spolu se světem tvoří celek. Vzájemně se doplňují. Když jsem přijel domů, bylo kolem půlnoci. Jelikož meditace šla stále sama od sebe, tak jsem toho využil a zůstal proto asi ještě hodinu v autě. Zavřel jsem oči a plně se pohroužil do sebe sama. V tu chvíli přestalo existovat vše - svět, tělo, myšlenky, zbylo jen Já. Samo sebou zářící, vědomé, čisté, jako jedno bez druhého. Tělo bylo plně bdělé a přesto jakoby ve stavu hlubokého spánku. Nebylo nic, než Já...

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky