Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listárna

Příspěvky

Pár SMS

24. 9. 2012

hledající

...Dnes ráno jsem měl takový vhled, že ten, kdo to se stezkou myslí opravdově, nemůže nedosáhnout. Skutečně platí, že pokud uděláme k Bohu jeden krok, tak on jich udělá deset. Jsme neustále v Bohu a Bohem a je jen na nás, zda k němu obracíme svou pozornost a lásku...

 

Meditační seminář Zlenice neděle 26. 8. - sobota 1. 9. 2012

11. 9. 2012

Jiří Vacek

...Takových zpráv v době konání meditačních seminářů od přátel, kteří pravidelně meditují, dostáváme mnoho. Ti, co nejsou přítomni na semináři, zachycují jeho duchovní vliv i na dálku. Působí velmi mocně a Pavlova zkušenost není ojedinělá. Mnozí si až „stěžují“, že je meditační síla, kterou na společných sezeních vytváříme, „vyrušuje“ z práce. Je proto dobré, pokud je to možné, zaměřit se na meditační sílu, která ze semináře září do okolí a meditovat s námi na dálku...

 

Z dálky je lépe vidět

21. 8. 2012

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

...Neustále opakuji Ramdasovo varování: „Přílišná blízkost mistra budí k němu neúctu“, ale v mnoha případech marně. Proto by si například mnozí Pražáci měli přečíst Pavlův dopis jako lék proti neúctě z přílišné blízkosti. Nejen přečíst, ale zamyslet se nad ním a pochopit dobře, co se jím říká...

 

Spásná pomoc v nové knize

13. 6. 2012

René Hrala

...Zdůrazněme, že nestačí pouhé uvědomování vědomí v projevených tvarech a bytostech světa. To musí být vždy provázeno vědomým otevíráním se působení síly Já se souhlasem, aby svobodně působila. Právě tento postoj vědomí a jeho zaměření spouští působení moci vědomí v celém projevu včetně naší bytosti a i v druhých, se kterými se stýkáme. Buď vůle tvá není nic jiného, než právě svolení, ale i povel, aby síla rozvinula v nás i ve světě svou činnost.

To je ono! Uvědomuji si po přečtení a prostudování těchto řádek, že mi chybí v tomto postoji pravé odevzdanosti svolení a zároveň cítím vliv mocné síly, která mě naplňuje a udržuje při činnostech, které jsou prováděny mnohem snadněji a s radostí třeba i při prodeji této knihy v klubovně...

 

O jedné zkušenosti…

7. 6. 2012

Jiří Schmidt

...Když provádím átmavičáru, občas se mi v mysli vybavují výroky mistrů, které mě pak táhnou do vědomí a meditace se ještě více prohloubí. Při jedné takové meditaci se mi vybavil výrok Ramany Mahárišiho „Buďto provádějte átmavičáru nebo se odevzdejte“. Chvilku jsem rozjímal o tomto výroku a nepřestával v átmavičáře, pak mě napadlo, co kdybych zkusil tu druhou část výroku Ramany Mahárišiho a  „odevzdal se“? No, ale jak?  Vzápětí, po této vnitřně položené otázce mi „probleskl“ v mysli výrok Ježíše Krista „Buďte jako malé děti“ a než mysl vůbec stačila  na tento výrok zareagovat, sjela jemně z hlavy do Srdce a byl jsem TO...

 

Svému učiteli s láskou

5. 6. 2012

Jindřich Mládek

...Mé setkání s Vámi bylo opravdu osudové, jak to bývá, když hledající najde toho pravého mistra. Zpočátku jsem se s Vámi „setkával na dálku“ prostřednictvím Vašich knih. To bylo okolo roku 1993. V té době jsem se nacházel v extrémní životní situaci: všechny jistoty materiálního světa se mi zhroutily, nacházel jsem se na pokraji fyzické smrti, nikdo mi nedokázal pomoci, byl jsem úplně na dně, bezmocný, bezbranný, bezradný. Tenkrát mě oslovila kapitola jedné z Vašich knížek, kde se mluvilo o modlitbě. Najednou jsem intuitivně věděl, že zde mi pomůže pouze Bůh, a začal jsem se vytrvale s velkou silou a zcela prostě modlit: „Bože, pomoz mi“, s naprostou důvěrou, že se tak stane...

 

SMS, 14. 5. 2012

26. 5. 2012

Jiří Vacek

...Ramana Maháriši: „Átmavičára je přímá stezka od začátku do konce“. Někteří hledající jsou však chytřejší než Maháriši. Prostě jsou nepoučitelní. Navíc základem dzoghčenu je právě átmavičára, ale k tomu je „přibaleno“ mnoho dalších praktik, které tu přímou stezku – átmavičáru poněkud zahalují. Přirozeně, neběží o osoby, ale o sklony směřující od Boha a podporující ego. Autorovi SMS chybí pochopení některých základních pravd. Plete si osobu mistra s Mistrem, který je jen jeden. Nechápe podstatu praxe vedoucí k poznání sebe a myslí si, že nalezne něco lepšího...

 

SMS Zuzka, 26. 4. 2012

23. 5. 2012

Zuzana Koubová

...posielam pozdrav z Olomuca. Spávám priamo nad meditačkou. Silno tu vnímam mohutný spoločný vplyv Vás a Mahárišiho. Obrovská síla ma budí každý deň o 4:00 a nutí ma meditovať až do rána. Dá sa to vydržať len keď mám stále obrátený jazyk hore na patro a nelutostne to ničí putá samsáry, až zostáva všade len Já, plné čistého, ničím nerušeného dobra, presne ako som viděla, že to žijete Vy...

 

Ze života přátel ze Slovenska

8. 5. 2012

hledající

...Mám v osobnom živote za sebou veľmi ťažké obdobie, rozvod a s tým spojené všetky zmeny...Vďaka átmavičáre a upevneniu v pozorovateli som to zvládol, ale nie vždy som dokázal myseľ odsledovať a potom, keď som sa do toho hluku ponoril, prišlo logicky utrpenie...

 

Poděkování obrazem

30. 4. 2012

Jiří Nykl

V naší duchovní škole není snadné napsat přátelům duchovní text, který by již sami nečetli nebo neslyšeli. Projevit vděčnost, lásku a úctu je možné vždy...

 

Z pošty 19. 3.

25. 4. 2012

Daniel Hoch

...Byl jsem již jednou vysvobozen pomocí víry,nicméně pro neznalost mechanismů k tomu vedoucích,jsem se toho zřekl a tvrdě narazil na mystickou smrt.Odpusťte, že jsem Vás dřív pokládal za šílence, člověka útrpného neboť mystická smrt jako vědomí toho nesprávného je děsivou zkušeností-jistojistě  však není vhodná pro každého...

 

Pěkný dopis

19. 4. 2012

Jiří Vacek

...Není pochyb o tom, že dopis je velmi upřímný a postoj pisatele správný. Takové citové zanícení je nutné, aby bylo dosaženo dobrých výsledků na cestě. Věc je však složitější. Formální přijetí za žáka samo o sobě nic neznamená, i když je mistr jasně vysloví. Co dělá skutečně žáka žákem, je trvalé a usilovné denní provádění toho, co mistr učí. Čím víc, déle a s větší silou uvádíme mistrovo učení do praxe, tím víc se stáváme i jeho žáky. To platí i tehdy, když prosba o žákovství není vyslovena...

 

Nejoblíbenější dopisy

14. 4. 2012

Jiří Vacek

Nejraději mám dopisy, které obsahují zprávy o pokroku našich přátel na stezce. Jedním z nich je i ten, který uvádím od našeho milého a skromného Rendy. Je správně tichý, a proto se na něho vztahuje i podle Ježíše blahoslavenství, které se opravdu naplňuje. Jen nesmí zpychnout a zůstat takový, jaký je...

 

Z dopisů

7. 3. 2012

hledající

...Myslím, že jste vykonal stejnou práci s přenosem nauky jako Marpa s jejím přenosem z Indie do Tibetu...

 

Výběr ze SMS a pošty

29. 2. 2012

...Meditační proud jsem ucítil, jak jsem se trochu uvnitřnil. Najednou se vše, veškerý projev proměnil v jedno jediné Já jsem. Nebyl jsem si vědom těla ani empirického pozorovatele. Jen jsem byl. Byl jsem nehmotnou duchovní existencí a celý svět se nacházel ve mně jako duševní představa. Po tomto zážitku jsem si vzpomněl na výroky z Jógy Vašišty, ve kterých se tvrdí, že celý svět je ve skutečnosti duševní podstaty. Moc děkuji za tyto meditace na dálku s vámi...

 

Dotaz

24. 1. 2012

Jiří Vacek

...Nečteme duchovní spisy, abychom „byli chytří“, ale abychom věděli, co máme dělat a co nikoliv. Bez dobré znalosti nauky nemůžeme správně rozlišovat, a proto ani očišťovat svou mysl od všeho, co nás od Boha odvádí, a proto ani řídit svou mysl. Právě ovládání své mysli je jedním ze základů duchovního života, bez kterého jakýkoliv pokrok na stezce je naprosto vyloučený. Právě proto musíme duchovní nauku opravdu studovat, a to denně a bezpečně ji ovládat...

 

Meditace jde jako sama

5. 1. 2012

Jiří Vacek

Meditace jde jako sama. Jak pro koho. Když stoupáme na příkrou horu a někdo nás nese na svých zádech, stoupáme „jako by to šlo samo“. Pro toho, kdo nás na zádech nese, je to poněkud jinak. Nenechme se zmást, že mistr jen sedí a zdánlivě lenoší. To je jen materialismus typu: co nevidím, neexistuje. Nic víc.

 

Poděkování za prašad a zkušenosti s ním

27. 12. 2011

Josef Šťastný, Jiří Vacek

Prašad je proto určitým druhem zasvěcení, které není také ničím jiným než předáním duchovní pomoci neboli milostí. Je proto roven jak šaktipatu, tak proměněné hostii. Proto jej máme chovat ve velké úctě a zacházet s ním s tím v souladu a v tomto duchu jej i přijímat. Jen tak z něj můžeme mít plný užitek.

 

Poučení

26. 12. 2011

Milada Vyvialová

... Po návratu z Modré o letošních prázdninách jsem meditovala, Adélka byla se mnou, vůbec jsem se nemohla soustředit, tak jsem začala opakovat Ježíšovu modlitbu, po chvíli jsem si zřetelně uvědomila světlo v srdci, pak se objevil obraz Krista v mém těle, pak plynule přešel do Vašeho jména - Jiří Vacek, které zářilo v srdci...

 

Sen je varování

8. 12. 2011

Jiří Vacek

... Sen je varováním i napomenutím jak pro snícího, tak i pro druhé. Vše na tomto světě je pomíjivé. Má vždy začátek i konec. To platí i o nabídce duchovní pomocí neboli milosti boží. Ta zdaleka není trvalá. Jednou zákonitě skončí a nikdo neví opravdu dne ani hodiny kdy se tak stane. Angličané říkají: „sklízej seno, dokud slunce svítí!!“ Když prší, sklizení sena se nedaří...

 

O novém skriptu

12. 11. 2011

Zuzana Koubová

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše nové skriptá “Důrazně, důrazněji, co nejdůrazněji.” Pri ich čítaní cítim oveľa silnejšie, ako pri iných Vašich doterajších dielach na pozadí obrovskú lásku, akou sú nabité a akou na mňa pôsobia, aj keď v nich nekompromisne bránite átmavičáru, ako najpriamejšiu cestu k Bohu a k odstráneniu ega. Ste ako milujúci Otec, ktorý nám trpezlivo stále dookola vysvetľuje všetko potrebné, aby ste nás ochránil pred každým nebezpečenstvom, ktoré často ani nie sme schopní rozpoznať. A to všetko robíte s tou  múdrou neosobnou láskou, presne ako to je opísané v tej kapitole o Mahárišim “Svrchovaná  láska”.

 

SMS, 3.11.11

3. 11. 2011

hledající

... Dnes se mi zdál o Vás krásný sen. Meditovali jsme všichni společně ve škole. Vy s Jirkou jste seděli před tabulí. Pak Vám z oka začal svítit ten známý paprsek. V tom se kolem Vás na tabuli utvořila krásná Duha. Byla to svatozář. Zářila z vás z duchovního Srdce. Tatáž duha se vytvořila i u Jirky...

 

Dopis hledající

3. 11. 2011

hledající

... Některé okamžiky strávené ve Vaší blízkosti  si budu pamatovat asi pořád. Nejvýraznější byl asi ten úplně první, kdy jsem na jedné z prvních veřejných meditací za Vámi přišla s nakresleným portrétem. Asi bych dobrovolně za Vámi nešla, ale kamarád mě k tomu přinutil. Bylo to zvláštní setkání. Vy jste seděl v předsálí a já váhala, zda za Vámi jít či to nechat plavat. Náhle jste se mě podíval do očí a koutky úst se Vám obrátily do širokého úsměvu. Tehdy jsem z přílivu Světla měla poprvé vhled do minulosti. V tom ultrakrátkém okamžiku jsem hodně pochopila...

 

Prosba

30. 10. 2011

Jiří Vacek, Dalibor Koliba

... Musel jsem znova začít trénovat pozorovatele. Z počátku se mi meditace vůbec nedařila. Prostě jsem nebyl schopný ji provést. Což mi na psychice moc nepřidalo. Později se objevil strašlivý strach...

 

Ribhugíta

26. 10. 2011

Zuzana Koubová

... Ani neviem, ako Vám vyjadriť vďačnosť za to, že sa ku mne vďaka Vám dostala Ribhugíta! Každý deň zakončím tým, že si z nej pred spaním prečítam. Vždy ma to očistí od všetkého, čo cez deň nachytám, nabije veľkou silou a nekonečné vedomie Ja žiari všade a vo všetkom a neexistuje nič, než Ja. Vobec sa nedivím, že to Mahariši dával čítať každý deň!...

 

Setkání na Morávce

26. 10. 2011

Jiří Vacek

Osobně již delší dobu v mysli opakuji mantru : "Bože, mám tě rád". Každému doporučuji totéž. Samozřejmě "v pozorovateli", protože pozorovatel, vědomí Já jsem, je Bůh. Dnes uprostřed meditací mně přišlo, že bychom tuto mantru měli říkat všichni společně nahlas...

 

Dopis - poděkování za Morávku

23. 10. 2011

Pavel Růžička

... To slovo "prohloubení" je výstižné, protože jsem se opravdu dokázal uvědomit v hlubším a déle trvajícím vědomí sebe v pozorovateli. Který vždy vykrystalizoval jakoby v proud sebe sama po velkém a usilovném zaměření pozornosti na něho (sebe) s pomocí očisty a utišení mysli pránájámou. Vysledoval jsem, že je potřeba střídat usilovné "vlamování" se do Já s pokornou a bdělou odevzdaností k němu - jakožto k Bohu...

 

Zadarmo brát, zadarmo dávat?

23. 10. 2011

Jaroslav Macháček, Jiří Vacek

...I Ježíšova skupina měla své finanční prostředky, jak vyplývá z Nového zákona, kde se uvádí jako jejich správce tehdy ještě apoštol Jidáš. K. Weinfurter sám se celý život šířením duchovních nauk uživil. Samo tvrzení "zadarmo dostal" je velká lež. V duchovní praxi se nic zadarmo nedostává, ale jen za tvrdou práci, která je spojena s velkým odříkáním a utrpením.

 

Sen 10. 10. 2011 - Zuzana

17. 10. 2011

Zuzana Koubová

Bola som na veľkom poli, kde ľudia pestovali nejakú zeleninu. Počula som, ako sa medzi sebou rozprávajú, z ktorej zeleniny aké jedlá varieval Maháriši. Vtedy som si všimla, že sme pod Arunáčalou, presne  tam, kde predtým žil Maháriši...

 

SMS 14. září 2011 - Zuzana

12. 10. 2011

Zuzana Koubová

Chcem Vám pod'akovať za dnešnú meditáciu. Po súboji s všemožnými starosťami, ktoré sa s vel'kou silou tlačili do vedomia, sa mi zase raz potvrdilo, že ked' "máme" Boha, máme všetko.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »