Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další poděkování

17. 8. 2009

Martin Tomeš

Vážený pane Vacek,

Nedávno mi kamarád donesl buddhistický text Oceán nejvyššího smyslu. Text se mi poměrně líbil, ale teprve zpětně po jeho dočtení mi došlo, že důvod, proč jsem mu snadno rozuměl, byl ten, že už víceméně automaticky čtu každý termín absolutní podstata, základ mysli atd… ve významu Vaší definice termínu „Vědomí“ a pojednání o pomíjivých typech vědomí ve významu Vaší definice termínu „projev“ či „mysl“. Jinými slovy, uvědomil jsem si, že důvod, proč se mi tento text nezdál matoucí kvůli poměrně nahodilému používání termínů „mysl“ a „vědomí“, je „výcvik“, který jsem získal četbou Vašich knížek a z Vašeho jasného a systematického výkladu nauky, díky čemuž je pro mne dnes již vcelku snadné pochopit, o čem se pojednává i v textech různých jiných duchovních škol a směrů, a co chtěl kterým obratem ten či onen autor říci.

Jsem si jist, že bez objasnění nauky, které jsem získal a získávám od Vás, by mi texty rozličných duchovních škol nebyly tak přístupné a srozumitelné a tudíž bych z nich ani nemohl získávat patřičný duchovní prospěch. Moc Vám za toto a nejen za to děkuji. Jste v pravdě světlem, jež nám září na Cestu Vysvobození.

S úctou, vděčností a láskou

Martin Tomeš   


PS: mimochodem v předmluvě tohoto textu je napsáno „……z tohoto důvodu je výtah určen výhradně jako doplněk ke studijním účelům pro ty, jimž se dostalo výkladu Oceánu od autorizovaného mistra….“ – tak to, myslím, sedí. Tedy, ještě jednou moc děkuji za výklad a podání Nauky, které mi umožňuje kultivovat rozlišovací schopnost a tak mi vlastně dává skutečný klíč k chápání významu textů všech pravých duchovních směrů a též k rozpoznávání i těch textů duchovně nepravých.