Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis od Zuzany z 26.6.2013

13. 7. 2013

Zuzana Koubová

Drahý pán Vacek!

Už dlhšiu dobu sa chcem s Vami podeliť o jednu skúsenosť, a  doteraz sa nato nenašla vhodná príležitosť, tak Vám to píšem.

Zhruba pred pol rokom som nadviazala spojenie so Sai Babom zo Širdi, alebo lepšie povedané, on so mnou J . Zaujala ma jeho Šrí Sai Satčarita, a Peter ho už dávnejšie videl vo vízii pri meditácii s Vami, tak sa moja pozornosť na neho nejak viac zamerala . Musím priznať, že som bola prekvapená tým, že keď som začala vnímať jeho posobenie a pomoc, tak bola veľmi živá, rýchla a všadeprítomná, až mi to často pripadá, že jeho posobenie v prejave nejak nie je podriadené bežným obmedzeniam času a priestoru, tak ako sme zvyknutí,  ale vstupuje to do prejavu veľmi zrýchlene, akoby bez prekážok. Jeho posobenie sa dá  miestami prirovnať k zázrakom, aké sa opisujú v Satčarite. To, čo je odlišné od mojich predchádzajúcich skúseností s posobením iných majstrov či už v tele, alebo tých, čo ho už odložili je to, že má schopnosť rýchlo a intenzívne ovplyvniť až  hmotný prejav . Hneď na začiatku som sama pre seba odmietla to, že budem očakávať kontakt s ním cez vízie v jeho povodnej hmotnej podobe a zameriavať sa na ne, pretože viem, že sa to dá aj priamejšou a bezprostrednejšou formou. Napriek tomu sa mi pravidelne sám pripomína svojou povodnou podobou, ale zakaždým  spojenou s  priamym prežitkom jeho prítomnosti a posobenia, čo je u mňa nutné, lebo bez tohoto priameho potvrdenia v Duchu by som tomu neverila, alebo mala aspoň pochybnosti. Zvláštne je aj to, že sa mi zjavuje v tancujúcej podobe, a keď  sa neho vedome zameriam, tak ho vnímam  rovno, ako mi radostne tancuje v Srdci. Okrem týchto jeho zásahov do prejavu, a toho jeho tanca, má  to posobenie aj priaznivý dosah na moju  prevádzkovú aj  hlbkovú očistu, ktorej som sa už predtým cieľavedome začala viac podrobovať,a tým pádom aj na lepší vhľad do niektorých oblastí, ktoré boli pre mňa doležité nahliadnuť z hlbšej úrovne.

Ďalšia zaujímavá vec sa stala na tejto květnovej  Morávke ,  keď sa mi miestami zdalo, že sa z toho stavu vyčerpania  už snáď ani nedostanem a keď by som to najmenej čakala, tak mi zrazu bola daná nejaká vyššia schopnosť , brať do vedomia a držať v ňom buď vybraného človeka,  určitú meditačnú skupinu , celé spoločenstvo, všetkých, čo usilujú, alebo aj nejaké konkrétne mesto, štát, či celý svet, prípadne nejakú udalosť, záležitosť, záleží to  od mojho výberu, so zámerom smerovania k Bohu, a to nepretržite a s roznou intenzitou a silou, ktorá opäť záleží odo mňa. Vyššia preto, lebo predtým som to síce brala do vedomia tiež, ale toto pracuje samé, mne sa stačí nato  zamerať , udržiavať to, a prípadne tomu pridávať  silu. Je to niečo podobné, ako s prašádom, tá schopnosť mi tiež bola takto zrazu daná, a aj keď sa dá tomu pridávať sila, a vyžaduje to sústredenie a pozornosť, tiež to funguje samé.

Neviem, či som to dostatočne popísala, ale vedela som už aj predtým, že presne takto nás držíte Vy, a že toto je tá hlavná a podstatná časť pomoci Mistra, pretože toto posobí nepretržite a drží nás to stále v tom správnom nasmerovaní, ale na druhej strane záleží aj na tých, čo ju prijímajú, či sa tomu otvárajú a využívajú ju, alebo nie.

Čím toho viac a jasnejšie vidím, čo všetko ste pre našu záchranu za tie roky vykonal, a koľko námahy, síl a utrpenia Vás to stálo, a ešte to dokážete s takou láskou a trpezlivosťou až miestami nekonečnou, tým viac som Vám zato vďačná , tým viac to oceňujem a nezostáva mi, než sa Vám pokorne ospravedlniť za všetku Vašu námahu, ktorá kedy u mňa vyšla nazmar.


S láskou a vďakou

Zuzana Koubová

Praha, 26.6.2013