Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis z Indie

12. 8. 2019

Jiří Vacek, hledající

10.8.2019

Pro informaci čtenářů zveřejňujeme z nedávné pošty dopis z Indie – jak v originále, tak v českém překladu. Připomínáme, že autor dopisu je jedním z více indických žáků stezky poznání, kteří oceňují poznatky o praxi této stezky, o které se pan Vacek dělí s těmi, kteří jako žáci Ramana Maharišiho hledají své Já.

Je smutným faktem, že na základě lživých pomluv od jiných rádoby žáků Ramana Maharišiho Ramanašram přestal články J. Vacka otiskovat, ač je na druhé straně oceňoval jako velmi dobré.

 

* * *

 

8.8.2019 Bangalore, India

 

Dear Ing.  Jiri Vacek,

Very delightful greetings from Bangalore, India.

I am a follower of the path of Ramana Maharishi. I read your letter to a spritual aspirant , that was published on the April 1985 issue of Mountain Path magazine.

It is a truly delightful material to go through. After reading it, I landed up in to  your website http://www.pratelejirihovacka.cz, read your english article on 'Basics of Right effort leading to Self realization" . The clarity of the subject matter discussed struck me in the right spot. Your point that right understanding alone is not enough, it has to be followed with right effort to reach the goal, is very useful to me.

My heartfelt namaskars (Salutations) for clearly explaining the point . Thank you for that wonderful explanation on the path of Atmavichara. I seek your blessings to realize the same.

I pray that Bhagavan Ramana Maharishi may bestow you with good health, happiness and great peace !!

 

Namaste………

 

* * *

 

Překlad výše uvedeného dopisu:

 

8.8.2019 Bangalore, Indie

Vážený pane inženýre Jiří Vacku,

Radostně Vás zdravím z Bangalore v Indii.

Jsem následovníkem stezky Ramana Maharišiho. Četl jsem Váš dopis duchovnímu praktikovi, který byl otištěn v dubnu 1985 v časopise Mountain Path.

Je to skutečně inspirativní četba. Po jejím skončení jsem nalezl Váš web www.pratelejirihovacka.cz a přečetl si Váš anglický článek Basics of Right Effort Leading to Self Realisation (Základy správného úsilí vedoucí k poznání sama sebe). Jasné podání probíraného tématu na mne udělalo velký dojem. Váš názor, že samo správné porozumění nestačí, ale že musí být následováno patřičnou snahou, aby vedlo k cíli, shledávám pro sebe velmi užitečným.

Srdečně děkuji za jasné vysvětlení tohoto bodu a též děkuji za skvělé vysvětlení stezky Átmavičáry. Toužím po Vašem požehnání, abych je (poznání Sebe – pozn. překl.) dosáhl.

Modlím se, aby Vás Bhagavan Ramana Mahariši obdařil dobrým zdravím, štěstím a hlubokým duševním klidem!!

S pozdravem……

 

* * *

 

Odpověď Jiřího Vacka:

 

Vážený pane,

Váš dopis mě potěšil. Já sám praktikuji učení Ramana Maharišiho někdy od roku 1959. Stezku jsem nastoupil o vánocích 1945. Bylo mi 14 let.

Nyní mi je 88, zlobí mne staré tělo a jeho zdraví.

Píši proto, abych se podělil s přáteli o zkušenosti z praxe átmavičáry. Moje vztahy s vedením Ramanašramu byly velmi přátelské až někdy do roku 1989. Ašram mé články velmi oceňoval a dokonce mne žádal o další.

Pak mne však několik českých rádoby žáků našeho Mistra u vedení ašramu pomluvilo. Ašram uznával, že moje články jsou opravdu dobré, ale pod vlivem oněch pomluv je odmítl ke škodě všech dále otiskovat.

Některé mé články v angličtině můžete nalézt alespoň na mém webu a to zde:

http://www.pratelejirihovacka.cz/clanky/english-articles/

Přátelé mi též založili anglickou stránku na wikipedii, kterou můžete nalézt zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Vacek

Vždy o Vás rád uslyším a přeji Vám mnoho úspěchů na stezce,

S pozdravem,

Jiří Vacek