Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis ze Slovenska

26. 2. 2011

Pavol Makyš

Vážený pán Vacek,

Dovol'te mi pod'akovať sa Vám za obrovskú duchovnú silu, silu čistého Vedomia, ktorú možem s Vami prežívať na Vašich seminároch už piaty rok. Očistnú silu, silu čistého Vedomia musí cítiť každý len trochu Pravde a poznaniu otvorený človek. Rovnako Vám d'akujem aj za jasne podávanú priamu náuku k uvedomeniu si nášho pravého Ja. Vaše knihy a knihy Jirku Krutinu, ako aj nové preklady, či duchovné knihy iných autorov, ktoré neustále pre nás prinášate na každý nový seminár sú doslova praktickou príručkou a sprievodcom pravou náukou.

Chcem Vám pod'akovať aj za konkrétnu duchovnú pomoc a vedenie, ktoré sa mi od Boha Vaším prostredníctvom dostáva pravidelne v snoch. Snov s Vami za tých pať rokov, bolo už mnoho. Vačšinou sú to sny, v ktorých spoločne meditujeme. Za najdoležitejší sen považujem sen, v ktorom ste doslova za mňa robili átmavičáru. Sadli ste si vedl'a mňa a akoby ste vstúpili do mňa a ja som silne cítil seba si vedomé Vedomie. Tak som dokázal jasnejšie pochopiť, čo to je. V tomto sne som aj videl, ako sa pre nás obetujete a ako beriete na seba naše negácie, čím ubližujete svojmu zdraviu pre nás. Akoby ste chradli priamo pred našimi očami. V inom sne ste vypili celú vodu z mojho pohára a ponúkli ma svojou čerstvou z vlastnej fl'aše. V začiatkoch, v čase, ked' sa mi nedarilo pravidelne denne meditovať, ste v d'alšom sne po mne symbolicky "hádzali" jednotlivé diely Vášho životopisu, ktorý som vd'aka tomu, v krátkosti na to, začal poctivo celý čítať. Toto čítanie ma doslova prenieslo do novej úrovne duchovnej praxe.

Po týchto piatich rokoch možem bez zaváhanie prehlásiť, že Vaša duchovná cesta, po ktorej nás vediete, je pravá a záleží len na našej úprimnosti ako budeme na nej úspešní.

O to viac ma mrzia články voči Vašej osobe, ktoré sú však jasnými útokmi ega týchto l'udí predovšetkým voči Pravde, ktorú hlásate. Nedávno, žial' aj zo Slovenska, čo ma o to viac mrzí. Sú to opať len smutné príklady, ako ego dokáže zaprieť Dobro a poníži sa k zrade dokonca aj priatel'a z dovodov, ktorým samo ani nerozumie. Z histórie pravých majstrov a učitel'ov tak často sa opakujúci nepochopitel'ný zvrat tých, čo im boli najbližšie.

Záverom mi dovol'te Vám a celej Vašej rodine zaželať vel'a zdravia a Božieho požehnania.

S najhlbšou úctou, vd'akou a pokorou.

 

Pavol Makyš, Adriana Kamenická a náš syn Jakub

V Bratislave, 2. február 2011