Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopisy - zamyšlení

8. 4. 2009

Pavel Kubeš

Vážený pane Vacku,

Srdečně vás zdravím i všechny Vám blízké v Praze.

Dbám Vaší rady a zamýšlím se nad děním ohledně Záježové. Mou dobrou zkušeností je, že Vaše či Hynkovy poukazy, že něco dělám špatně, mne přiměly najít chyby, kterých se ve své duchovní praxi dopouštím. Proto se divím reakcím Katky nad Vaší výtkou, že chybí jasně daný program, na co se bude meditovat. To je opravdu závažná věc. Byl jsem kdysi na med. víkendovém setkání a na dotaz, na co se bude meditovat, její vedoucí řekl, že ještě neví, že mu to přijde. Večer jej účastníci přesvědčili na meditaci o minulých životech! Opravdu stačilo opravit leták s tím, že se provádí praxe Královské jógy a nemuselo to dojít až tak daleko. Vaše tzv. údajná „přísnost“ v těchto věcech je naprosto na místě a plně s vámi pane Vacek souhlasím. Je to vlastně prubířský kámen pro nás hledající, zda jsme vůbec ochotni Vás poslouchat a řídit se Vašimi radami a ne svými názory. Z tohoto pohledu je reakce Katky, že ji máte vyškrtnout ze seznamu Vaší školy, naprosto zcestná. Mýlí se také v tom, že p. Kubín či pí Čagánková si vybírají účastníky seminářů. Mám blízko k p. Kubínovi a tak vím, jak mu bylo zatěžko někoho odmítnout z důvodů kapacity penzionu! Paní Čagánková nám předloni pozdě přihlášeným zajistila dokonce ubytování na Hostýně, jen abychom o seminář s Vámi nepřišli! Také nevhodně vůči Vám použitý citát J. Krista „kdo je bez viny, první hoď kamenem“, svědčí o nesprávném vztahu k Vám, ať jako k člověku tak i k Mistrovi, jímž skutečně jste. Také postoj Romana mi není zcela jasný. Vloni na jaře jsem s ním měl sen. Bavili jsme se někde venku na louce a najednou se Roman beze slova otočil, nasedl do auta a odjel! Když pak přišel na společnou meditaci, tak jsem se jej ptal, zda se k němu nechovám nějak špatně a zda nás chce opustit. Roman mi řekl, že ne, nic proti mně nemá a že situaci ve které je, neřeší. Vlastně ji tím, jak teď vidím řešil. Aniž nám otevřeně něco řekl, jak bývá zvykem mezi kamarády, přestával docházet na meditace. Dost mne to mrzelo, protože meditace dovedl vést docela dobře.

Často mi přichází na mysl Vaše věta z knížky „O podstatě stezky“. Znám mnoho hledajících, kteří dlouhou dobu pravidelně a dokonce dobře meditují, a pak najednou selžou…Aby mne právě toto nepotkalo, tak se opravdu snažím řídit se Vašimi poukazy se zřetelem k cíli stezky – sjednocení s Bohem a ne s výtvory mé mysli!

S úctou Pavel Kubeš, Olomouc 25.3.2009

P.S. V meditaci mi přišlo: „Mistra lze získat jedině Láskou“. Z toho také jasně plyne, co mě o něj připraví! Proto dnes a denně večer prosím: „Bože, ochraňuj mne proti útokům tmy nevědomosti, abych se od Tebe nevzdaloval v myšlenkách, slovech či skutcích“. Tak prosím i za celou naši skupinu. Někdy si pane Vacku říkám, čeho se ještě s námi musíte dožít…

***

Srdečně vás pane Vacku zdravím.

A znovu se zamýšlím nad děním kolem Záježové a vůbec i nad sebou.

Udržujete u nás Ryzí nauku, která prokazatelně vede k vysvobození z této od Boha odpadlé úrovně. A nejen, že ji pomáháte praxí udržovat a učíte nás totéž, ale také ji opravdu v zájmu její čistoty a účinností bráníte. Mou trpkou zkušeností s tímto světem se Vás snažím poslouchat a praktikovat to, co mi opravdu pomáhá. Stezka tak, jak ji provádím podle R. Mahárišiho, kterou nás vedete, je pro mne tvrdou řeholí odříkáním si zbytečností, ale nese opravdu sladké plody mého úsilí, díky Vaší i Hynkovy pomoci.

Pane Vacku, já Vás i Hynka poslouchám proto, že jste čisté duše, které patří Bohu a chci dosáhnout téhož. Komu toto není jasné zákonitě naší skupinu opouští a mnohdy nejen to. Pak se zákonitě ze stoupenců stávají odpůrci. Z tohoto pohledu je vliv našeho společenství daleko hlubší, než jsem dosud chápal. Jeden projev je v čerpání duchovní síly pro vlastní praxi. Dalším projevem je výstraha jak lze dopadnout, když se vyčlením. Mám s tím vlastní zkušenost, kdy jsem se vracel k manželce, kterou jsem opustil. Každý návrat nám oběma způsoboval nesmírnou trýzeň. Od té doby jasně vím, že příčina (ego) nikdy nemůže vyřešit následek. Dokud ego nerozpustím, nemohu ani sám šťastně žít. Z tohoto pohledu jsou tzv, rodinné konstelace opravdu scestné. Mohou jen mírnit následky nevhodného chování partnerů, nic víc.

Pane Vacku, odhalil jste nám tři nejdůležitější duchovní zákony: zákon pozornosti – příčiny a následků  a síly myšlení! Kdo nedokáže „předvídat“ následky svého jednání – tak co vlastně žije, Že to již svým způsobem dokážu, je vlivem studia a praxe Vašich – doslova učebnic duchovního života. Vědět – co je v mém zájmu a ne se vymlouvat na „něco“. Nebo dokonce na někoho… TÍM SE OPRAVDU SNAŽÍM ŘÍDIT! Takže poučení pro mne ohledně dění v Záježové je, že tříbení duší probíhá na každé dosažené úrovni poznání. Ale to už jsem věděl vlastně dávno – jen mi to bylo takto připomenuto!

S hlubokou úctou Váš

Pavel Kubeš, Olomouc 26. 3. 2009

P.S. Na základě studia nauky a její praxe – sami se stáváme sítem výběru na sklony:

- SPÁSNÉ

- NESPÁSNÉ

A tak mi není jasné podle čeho by Katka zájemce na své semináře vybírala, když zamítla spásné sklony své mysli!

Proto nás pane Vacku neustále nabádáte ke studiu nauky! Je třeba vědět, ne si myslet, že vím! A TO je ten rozdíl a vysvětlení nesprávného chování některých hledajících.