Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotaz hledajícího: duchovno a peníze

21. 10. 2015

Jiří Vacek, hledající

Vážený pane Vacku,

obracím se na Vás s prosbou, zda-li by jste mohl veřejně sdělit svůj názor, pohled, zkušenost ohledně tématu duchovno a peníze. V posledních letech začínají u nás být populární různé semináře a workshopy, které dávají do souvislosti duchovní úroveň, duchovní poznání a světský úspěch, peníze a schopnost je vydělávat snadno a příjemně. Peníze jsou považovány za "projev energie" a postoj k nim a schopnost je vydělávat je symbolicky dávána do souvislosti s hlubšími tématy našeho života. Byl bych rád, kdyby se v této problematice objevil názor skutečné duchovní autority.

Děkuji za Váš čas a Vaši odpověď.

S pozdravem

Karel Pich

 

* * *

Jelikož je jen jedna mysl, což je božská tvořivá síla a mysli lidské jsou její částí, může mysl jednoho člověka ovlivňovat mysl druhého a tak i dění ve světě a to jak v dobru, tak i ve zlu.

Lidská mysl jako součást mysli boží je mocná, ale není všemocná. Navíc je podrobena platné zákonitosti a hlavně zákonu karmické odezvy. Proto není v její moci, aby zlé city a myšlenky nepřinášely jejím nositelům zlý osud plný utrpení. Co je však ještě horší, každá odstředivá myšlenka nebo dokonce zlá nám zastírá rozum, jeho schopnost správně rozlišovat a vzdaluje nás Bohu.

Naše mysl má proto patřit dobru a na prvém místě Bohu, duchovní praxi, která vede k návratu do Boha. Používat ji výhradně pro dosažení pouze světských cílů je proto jejím zneužíváním, které posiluje naše ego, zlé a odstředivé síly v nás a odlučuje nás od jediného pravého dobra, jímž je Bůh.

Na penězích jako takových není samo o sobě nic špatného. I Ježíš říká: „Zajisté je dělník hoden své mzdy“. Špatným nebo naopak dobrým může být používání peněz. Ty samozřejmě samy o sobě nám pravé štěstí dát nemohou.

Z uvedené zákonitosti, které je mysl podrobena, vyplývá, že ač je mysl mocná, není všemocná. Zásadně myšlení ve zlu, jakkoliv mocná mysl je, nikdy nemůže přinést dobro, ale vždy jen zlo. Mysl vedená do nebožského světa nás jen znovu vede do dalších zrodů v něm, což znamená jen prodlužování našeho utrpení.

Moc mysli jasně vidíme velmi názorně na příkladu německých nacistů i ruských komunistů a nejen tam. Síla rasistických myšlenek o nadřazenosti Němců a jejich právo vládnout těm méněcenným, což jsou podle nich Židé a Slované, vedla k rozpoutání 2. světové války a zničení Německa.

Obdobně podobné komunistické myšlenky o síle pokroku uvrhly Rusy a další národy do strašlivého utrpení, které ani dnes ještě neskončilo. Lepší důkaz, co dokáže síla lidské mysli, zejména když jich působí víc souhlasně, snad ani neexistuje.

Zlo nalézá příznivou půdu pro své usídlení všude, kde nastalo odloučení od Boha a převážila obrovská nevědomost, že ze zla vzejde dobro. Nevzejde a podle zákona karmy ani vzejít nemůže.

Jediné dobro je sám Bůh a z něho samého.