Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď na dopis

22. 8. 2014

Jiří Vacek

Obrátil se na mne s prosbou o radu jeden z hledajících. Jak uvádí, provádí naši stezku již několik let, zúčastnil se několika seminářů i meditačních soustředění.

Jeho praxe, jak ji popsal, je velmi rozmanitá, ale chybí mně v ní soustředění na její hlavní cíl. Tím je vždy:

1) Poznání sebe

2) Očista mysli

Jedno s druhým spolu těsně souvisí: bez důkladné očisty mysli a trvalého rozlišujícího bdění nad ní, které dosaženou čistotu udržuje a brání před její ztrátou, poznání není možné dosáhnout, tím méně udržet, pokud se vůbec jeho záblesky dostaví.

Pokud se v praxi nevěnujeme denně a bez přerušení těmto dvěma základním postupům, nemůžeme očekávat úspěch. Nestačí ani pouze provádět átmavičáru ani pouze očistu, ale je nutné dělat oboje současně a bez přerušení, ať jsme v klidu nebo činní.

Nejlépe je bdít nad myslí a rozlišovat, co se v ní objevuje v postoji sebe si vědomého pozorovatele, který ví, že není čímkoliv, co pozoruje, a proto ani jakýmkoliv citem nebo myšlenkou.

Odpověď na uvedený dopis je všeobecně platný stručný popis hlavních postupů naší praxe.

Pro zbavení se největší únavy a pro rychlé uklidnění z vřavy světa je možné, je-li to potřebné, zařadit na začátek formálního meditačního sezení střídavou pránájámu spojenou s pránájámou vnitřní, kterou provádíme jako vždy a vše ve vědomí pozorovatele nebo ve vědomí Já jsem.

* * *

                                                                                                                                       srpen 2014

Milý příteli,

děkuji za dopis.

Po přečtení popisu vaší praxe si myslím, že je poněkud nedostatečně soustředěna na hlavní cíl naší stezky – poznání Sebe. Doporučuji proto prostudovat Královskou jógu a řídit se podle ní.

Naším nejpřednějším cílem je poznání Sebe. To dosahujeme prováděním metodické řady na pozorovatele.

Poznání Já a pozorovatele není možné bez důkladné očisty od všeho zlého a pryč od Boha směřujícího. Proto musíme celý den mysl hlídat před všemi myšlenkami a city, které jsou s naší stezkou v rozporu, a odmítat je.

Proto formální praxi, to jest v klidu, provádíme denně:

1. Vnitřní pránájámu 1 hod. Ta nás čistí od pokleslých energií.

2. Metodickou řadu na pozorovatele – 1 hod.

Pro všechna cvičení, včetně vnitřní pránájámy, ať meditujeme v klidu, nebo v činnosti, vždy platí, že se stále a nepřetržitě snažíme udržet ve vědomí pozorovatele nebo Já. Pokud to ještě neumíme, provádíme alespoň vše bděle v co nejjasnějším vědomí a soustředění.

Pro tuto meditaci doporučujeme používat CD č. 5 – vnitřní pránájáma a CD č. 6 – meditace na pozorovatele. Obě CD vás vedou po celou dobu cvičení a říkají, co máte právě dělat.

Denní formální meditace je nutná, ale sama nestačí. Je nutné usilovat celý den, a to bez přerušení:

1. Neustále obracet pozornost vědomí na pozorovatele, kterým si vše uvědomujeme, pomocí připomínek typu: „Kdo vidí to, co vidí, kdo slyší zvuky, kdo si uvědomuje myšlenky, kdo cítí lásku i nelásku?“ A podobně.

 Cílem je co nejdéle udržovat vědomí pozorovatele, později vědomí Já.

2. Neustále hlídat vše, co vstupuje do mysli a rozlišovat to na:
 - spásné
 - nespásné

Neztotožňujeme se s žádnými myšlenkami ani city, ale nespásné výtvory mysli odmítáme a rozpouštíme. Ty spásné přijímáme a využíváme, ale i ty bez ztotožnění s nimi.

Cílem je mysl čistá od všeho zlého a nespásného, ve které září pozorující vědomí, které se neztotožňuje s ničím, co pozoruje: ani s tělem ani s myslí. Také si trvale udržujeme odstup od světa a nedovolujeme, aby pozornost našeho vědomí byla jím nevědomě pohlcena.

To vše je třeba dělat vytrvale a bez přerušení po celý den a den za dnem. Stezka je úkol na celý život.


S pozdravem


J. Vacek