Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sen o Mahárišim

28. 12. 2013

Hromádkovi

Drazí Vackovi,

chceme vám tímto dopisem moc poděkovat za lásku a podporu, jež se nám od vás dostává nejen v této době, ale od samého počátku, kdy jsme vás poznali. Děkujeme za podanou ruku, když na stezce klopýtáme, za moudrý soucit, který správně poradí, když nás bolesti duše či těla svírají, za trpělivost, když bloudíme a za laskavé volání, když scházíme ze stezky…

Rádi bychom co nejvíce využili příležitostí kráčet s vámi k Bohu, neboť po vašem boku je to o tolik snadnější a samozřejmější. Moc si ceníme toho, že nás učíte samostatnosti a nezávislosti na své osobě, že odmítáte naslouchat pomluvám a chráníte nás tak před znečištěním. Neúnavně pěstujete ducha přátelství, rovnosti před Bohem a vzájemné spolupráce, a to nejen slovy, ale hlavně skutky – už tolik dlouhých let. Plody vašeho duchovního života jsou nepřehlédnutelné. Jste opravdovými dělníky na vinici Páně a my bychom vás v tomto rádi následovali. Děkujeme, že podporujete své maličké i zde v Olomouci, kde se k vám některé vaše děti obrátily zády. Věříme, že jen dočasně.

První společná meditace v nové klubovně proběhla výborně a děkujeme všem, kteří přijeli a mají zájem pokračovat v tom, co vy jste započali. Před meditací se mi zdál sen. Trávila jsem celou noc s vámi i Mahárišim a neustále jste se přeměňovali jeden do druhého, splývali v sebe a krásně zářili. Pak jste mi vy – Maháriši řekl, že za mnou stojí pomoc a ochrana z Ramanašrámu, a že kráčím stezkou srdečnosti. Silný pocit klidu, podpory a blaženosti mne poté provázel skrze celé naše společné setkání. V posledních měsících jsme toho hodně pochopili a zakusili, jak síly odstředivé vedou k vyčleňování se, nepřátelství, oddělování a ničení celku, kdežto síly dostředivé spojují, vede je láska a přátelství, touží po jednotě a spolupracují.

Omlouváme se vám i všem přátelům, kterým jsme ve své nevědomosti ublížili a prosíme Pána Boha o odpuštění, protože není většího provinění než proti třem klenotům, které nám byly milostivě propůjčeny k získání vysvobození. Modlíme se za celé společenství tvořené Jedním Duchem, za tento nepochopitelný živý organismus a hlavně za přátele v Olomouci, aby neopouštěli stezku k Bohu, kterou roky kráčejí, aby věrně následovali Učitele, do jehož školy nastoupili, a aby rozlišovali na základě skutků a nikoliv pěkných či jiných slov.

Velmi se nám libí slova, jež používáte: „Nalomenou třtinu nedolomíš.“ Že je to způsob vašeho jednání s druhými, jsme si ověřili na vlastní kůži. Nad nikým nelámete hůl, protože, jak sami říkáte, víte, že nejste prosti chyb a vždy dáváte novou šanci, neboť tak působí Bůh.

Děkujeme za váš čas při čtení tohoto dopisu a prosíme o trvalý život v Pánu Bohu.

S láskou a vděčností Hromádkovi

Olomouc 25.12.2013