Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svému učiteli s láskou

5. 6. 2012

Jindřich Mládek

Vážený a milý pane Vacek,

Úvodem bych Vám rád popřál k Vašim narozeninám všechno nejlepší, zdraví a sílu pro tělo, pohodu a spokojenost, aby Vaše další dny mohly být  i nadále naplněny činorodou prací pro nás, nešťastníky, které tak obětavě a vytrvale taháte z bahna samsára na slunce Boží. Modlím se za Vás, abyste přitom co nejméně skrze tělo a mysl trpěl.

Mé setkání s Vámi bylo opravdu osudové, jak to bývá, když hledající najde toho pravého mistra. Zpočátku jsem se s Vámi „setkával na dálku“ prostřednictvím Vašich knih. To bylo okolo roku 1993. V té době jsem se nacházel v extrémní životní situaci: všechny jistoty materiálního světa se mi zhroutily, nacházel jsem se na pokraji fyzické smrti, nikdo mi nedokázal pomoci, byl jsem úplně na dně, bezmocný, bezbranný, bezradný. Tenkrát mě oslovila kapitola jedné z Vašich knížek, kde se mluvilo o modlitbě. Najednou jsem intuitivně věděl, že zde mi pomůže pouze Bůh, a začal jsem se vytrvale s velkou silou a zcela prostě modlit: „Bože, pomoz mi“, s naprostou důvěrou, že se tak stane.

Asi za půl roku mě navštívila jedna moje příbuzná a řekla mi, že dostala nějaký příkaz „zeshora“, že mi má pomoci. A také mi pomohla: dovedla mě k léčiteli, toho donutila, aby mě začal léčit, protože on to se slovy „mrtvoly neberu“ odmítl a nevěřil tomu, že mi pomůže. Ale pomohl a za pár měsíců jsem byl mimo přímé ohrožení života. Ne, že bych se cítil nějak zvlášť skvěle (asi tak jako zvíře s horší karmou), ale žil jsem. Od té doby mi už žádný léčitel ani nikdo jiný nijak výrazněji nepomohl. Pak už mi pomáhala, a to velmi pozvolna, pouze duchovní stezka, kterou jsem pod Vaším vedením začal kráčet. Postupně jsem působením Vaší Milosti a vlastní usilovné praxe dosáhl prvních prožitků poznání Já (v roce 2006), které nyní stabilizuji a rozšiřuji.

Osobně jsem se s Vámi setkal v červnu 1995 na první Morávce, na kterou mě pozval Leošek Kubín. Vzpomínám si, jak jsem si na první meditaci přinesl velký sešit a tužku, abych si zapsal, co tedy ten Bůh vlastně je. Vy jste důstojně vešel za doprovodu Vaší paní do meditační místnosti a posadil se. Někdo asi řekl něco na uvítanou a Vy nic, stále jste mlčel. Asi po dvaceti minutách Vašeho mlčení jsem odložil sešit a opět nevěda, jak to tedy s tím Bohem vlastně je, jsem se začal nořit do toho zvláštního, ale jako by důvěrně známého Ticha, které se v meditační místnosti rozhostilo. A bylo mi jasné, že jsem na správném místě.

Od té doby se uskutečnilo mnoho dalších Morávek a jim podobných seminářů. Mnohé se změnilo:

- Postupně jste knižně vydal jasně a srozumitelně podaný výklad duchovní nauky, který hledající systematicky a pedagogicky vede od úplného začátku až po stupeň nejvyšší, kterým je vysvobození. Nic nezatajujete, vše podrobně objasňujete. Žádná zbytečná filozofie, ale jasné návody pro praxi s důrazem na pochopení zákonitostí, kterými se tato praxe a celá duchovní stezka řídí. Kromě toho jste doposud vydal mnoho desítek dalších vlastních prací  a překladů, které nám hledajícím pomáhají na cestě a rozšiřují poznání.

- Vaše mohutné duchovní vyzařování a vydávaná literatura začaly přitahovat do Vaší blízkosti další duchovní zájemce. A začalo se pozvolna formovat neformální společenství duchovních zájemců praktikujících podle Vaší metodiky a pod Vaším vedením. V současné době to už nejsou pouze desítky praktikujících jako na počátku, ale stovky.

- Dále pak začalo Vaše působení vydávat i plody nejvyšší, to jest mistry. Někteří Vaši žáci začali dosahovat poznání svého pravého Já, což jasně dokazuje vysokou účinnost prováděné praxe. Těch, co dosáhli pod Vaším vedením poznání Já, je celá řada. Někteří zazářili, a pak někam zmizeli, jiní zůstali a v tichosti pracují na sobě dál a příliš se zevně neprojevují. Někteří Vám pomáhají s vedením žáků, seminářů a společných meditací a jsou zárukou toho, že Vámi započaté dílo bude pokračovat dále.

Takže nyní tu Vaší zásluhou existuje živé duchovní společenství, plné Ducha Svatého, které má své učitele (mistry) a jasně podanou nauku. Je otevřeno každému upřímnému zájemci, který, když tuto ojedinělou možnost využije, má rychlý a bezpečný pokrok na cestě zaručen.

Velice si vážím toho všeho, co jste pro nás hledající udělal a stále děláte. Výsledky Vaší práce, to je takový zázrak ve vesmíru. Jsem velmi rád, že Vám mohu svými omezenými silami alespoň maličko pomáhat ve Vaší nelehké práci, a tak alespoň trošku oplácet (pokud je to vůbec možné) to, co od Vás stále dostávám: vedení na cestě, Váš drahocenný čas, přátelství a hlavně Boha samého.

Děkuji moc za vše. Děkuji za život věčný a vlastně i ten časný.

S úctou a láskou,  Váš Jindra Mládek.

V Hradci Králové, dne 20. 5. 2012.