Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvoří Já jsem

25. 3. 2007

René Hrala

Vážený pane Vacek,

děkuji Vám za veškerou pomoc, kterou mě držíte pod ochranou božského vyzařování Já jsem víc, než si má mysl dokáže představit a kterému se učím usilovně, vytrvale a opravdově se ztišenou myslí co nejvíc otevírat a přijímat ho v pokorné odevzdanosti, ač mnohdy shledávám svoji nedostatečnost.

Díky Vám za tu možnost provádět karmajógu ve Vaší blízkosti v soukromí bytu, kdy je mi rozpouštěn pocit „jsem konající" a mizí oddělenost od celku i když sil mám často málo.

Jak jsem Vám již několikrát sdělil, toužil jsem se stát slavným umělcem. Síla této myšlenky mě doslova hnala při veškeré činnosti ve světě s velkou silou. Vždy jsem si myslel, že svojí tvorbou pomáhám ostatním k novým pohledům na svět a na život a toužil jsem po „publiku", ale těch, co díla skutečně pochopili, bylo málo, protože jsem „byl svůj", bez snahy zalíbit se a také jsem se nerad „zviditelňoval". Při hledání pravdy jsem postupně „došel" pomocí intuice k fotografování světelných obrazů s duchovní symbolikou. Přesto mě stále něco chybělo.

Chodil jsem s manželkou na katolické bohoslužby do kostela Sv. Františka z Assisi v Praze 4 Na Habrovkách, ale tyto modlitby prováděné metodou zevního obřadního církevnictví a s lidmi většinou bez snahy na sobě skutečně pracovat, uspokojeni pouze myšlenkou, že se odevzdávají Ježíši Kristu, který je spasí, mě neuspokojovaly.

Četl jsem knihy K. Minaříka, P. Bruntona a Tomášovi, ale jejich podání nauky mi připadalo příliš rozvleklé a složité.

Až když jsem „objevil" v knihkupectví U Dobry Bednářové Vaše knihy Smysl života. Základy jógy a mystiky, Královskou jógu, Učebnici Átmavičáry, překlad Jógy Vašišty a další tituly, tak na mě doslova „dýchlo" to, co jsem dlouho hledal, snad i podvědomě a stále nenacházel, možná také i z nedostatku sebekázně a správného rozlišování, ve výtvarném světě.

Vyhovuje mi Váš věcný, metodický, přesný, přímočarý, jednoduchý a srozumitelný způsob podání nauky vedoucí krůček za krůčkem k Pravdě, který vychází z přímo žité Skutečnosti, podložené dlouholetou zkušeností prováděné praxe.

To, co je u Vás vyjádřeno jednou větou, znamená jinde prostudovat celé kapitoly.

Provádění praxe osmidílné stezky pomáhalo i ve výtvarné činnosti. Začal jsem se tázat: „pro koho to děláš?" Zjistil jsem, že nejde o ostatní, ale o mě samého a svět je vlastně projekcí mé mysli. Věci nejsou, věci se dějí! Toto vnímání skutečnosti mě vedlo k otázce: „kdo jsem já?", s obracením se na sebe. Pochopil jsem, že umění může pomáhat žít, ale nemůže ukázat, co je život! Schopnost tvořit je dar od Boha, který mi pomáhá k uvědomění sebe. Vše je dáno schopností vnímat skutečnost, to znamená, jak dalece spočívám ve vědomí pozorovatele nebo dokonce Já jsem a odevzdávám se božské síle, abych ji překážel co nejméně a mohla tak mnou volně procházet. Tvoří vlastně vědomí Já jsem svojí tvořivou inteligencí a mocí v lásce!

Každá myšlenka tu je. Přesně jak píšete v překladu III. dílu Rozhovorů s Ramanou Mahárišim na str. 167 - Ramana v rozhovoru s Ganapatim Munim říká: „...Já je v Srdci a vásány jsou zde také v nesmírně jemné formě. ...Když je myšlenka zrcadlena v mozku, jeví se jako obraz na plátně. O člověku se potom hovoří, že má jasný vjem věcí. Je velkým myslitelem a objevitelem. Ani myšlenka, která je vychvalována jako originální, ani věc, ani země, které jsou nově objeveny, nejsou ve skutečnosti původní nebo nové. Nemohly by se projevit, kdyby již nebyly v mysli. Ovšem byly velmi jemné a nevnímatelné, protože ležely potlačeny naléhavějšími vásanami. Když strávily sebe, tyto myšlenky povstávají a koncentrací na ně je světlo Já učiní jasnými tak, že se jeví jako skvělé, původní a revoluční. Ve skutečnosti byly stále uvnitř."

Pokud tvořím nevědomě v plné totožnosti s tělem a s myslí, tedy v egu s nečistou myslí a špatným charakterem, jak tím mohu pomáhat ostatním? Takové obrazy jen víří mysl ve zlu. Vedou přinejlepším k tomu, že takto se to dělat nemá. Proto skutečná pomoc spočívá v tom, když se sám v tichu uvědomím.

Pomáhá mi též větší otevřenost, sdělnost bez předpojatosti a snaha se vcítit do ostatních s respektováním odlišných názorů, postojů a způsobů se správným rozlišováním, co vede ke spáse a co nikoliv, což platí pro každý druh činnosti a nejenom pro výtvarné umění.

Snažím se být nepřerušovaně v pozorovateli při jakékoliv činnosti, třeba i při fotografování, i když je to pro mě někdy hodně těžké. Věřím ale, když správně vytrvám v úsilí, tak s Vaší pomocí uspěji.

S láskou a úctou

René Hrala