Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Zamyšlení samozvaného gurua pro nepřátele pravé duchovnosti

3. 11. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Poučený mistr proto neshání žáky, ale pouze přijímá ty, kteří se k němu obracejí o pomoc, když jsou dostatečně upřímní ve svém duchovním úsilí. Žádný mistr není proto, přesně řečeno, mistrem všech, ale pouze těch, kteří jej správně jako mistra přijímají a sami také ze všech sil usilují...

 

Reakce na texty ctitele Mahárišiho

2. 11. 2007

Josef Šťastný

Ctitel Mahárišiho, viz kauza-vacek.blogspot.cz/jak-si-lze... vlastně kritizuje duchovní úsilí. Chtěl bych na tomto místě poděkovat panu Vackovi právě za to zdůrazňování vlastního úsilí v duchovní praxi za současného se otevírání a odevzdávání boží milosti. Ctitel, viz kauza-vacek.blogspot.cz/koren-nepochopeni... zdůrazňuje pouze aspekt odevzdanosti, pasivitu. Dobře znám stav „pasivní pseudo odevzdanosti“, který je pro osobu velmi pohodlný, protože je v něm zažíván jakýsi klid mysli. Osobně si myslím, že pokyny ctitele k tomuto stavu mohou vést, protože zanedbává upnutí všech sil naší bytosti na Boha, který je právě teď přítomný...

 

Nepřítel Mahárišiho

30. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz - reakce na názory J. Gatíka zveřejněné na našem webu)

Anonym Ctitel Mahárišiho, který se stydí přihlásit ke svým názorům, nám předvedl přímo ukázkovou přehlídku demagogické ekvilibristiky. Když jsem věcně vyvrátil jeho tvrzení o átmavičáře, ukázal jasně, oč mu jde. Nikoliv o výměnu názorů, ale o nenávistnou snahu poškodit své odpůrce zlovolnými výmysly a posměchem. Pan Gatík se odvážil mít jiný názor než on a hned byl potrestán: byl zařazen jako zmanipulovaný obdivovatel. Rozumějme dobře: každý, kdo nesouhlasí se Ctitelem, musí být ponížen a pomluven.

 

Nekonečná sága lží

29. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... „Proč se (Vacek) tolik zabývá křesťanskou věroukou, když, krom toho, že jí opovrhuje, jí nerozumí (ba právě toto). Jak před časem vyšlo najevo, vůbec nerozumí ani mystice. M. Tomáš, KV, 15.10.2007.

Všimněme si dobře: jediný důkaz, jediný faktický údaj, prostě jen zlá neodůvodněná obecná tvrzení. Čtenáři by se jej měli zeptat, například na zdůvodnění tvrzení, že mystice nerozumím, kdy to vyšlo najevo a podobně...

 

Ad pan Popov, KV 2.10.2007

22. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Pro stezku odevzdanosti platí odevzdanost, což není samozřejmě totéž, co neúsilí, ale to panu Popovi nelze vysvětlit, když ani nedokáže rozlišit stezku átmavičáry a odevzdanosti. Zaměňovat stezku odevzdanosti za nečinnost a neúsilí, k tomu je potřeba opravdu velká dávka duchovní nevědomosti. Jak taková stezka pod vedením Ramana Mahárišiho vypadala, čtenář nalezne v naší knize „Život a učení R. Mahárišiho“...

 

Ad KV, 23.9.07

22. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Nevěřme proto slepě pochybným duchovním autoritám, zejména těm, které samy nic nedokázali, a sugerují nám svou absolutní neomylnost a hledejme na prvém místě to, co nám duchovně prospívá. Jde o nás, o náš duchovní prospěch a o nic jiného. Lidé, jako představitelé tomášovců, nám k němu nemohou vůbec nic přidat, ale mnoho uškodit, pokud jejich lži a pomluvy neprohlédneme. A k tomu, abychom je prohlédli, slouží právě tyto řádky, ve kterých jsou podrobně odhaleny jejich zlovolné postupy, které nás mají odlákat od přímé cesty k Bohu a k poznání sebe...

 

Další obhajoba komunistů

21. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Pepa Šťastný mně dal k nahlédnutí svou výměnu názorů s panem Paříkem. Ten omlouvá Drtikolovo členství v komunistické straně tím, že v ní byli i básníci, které uvádí výslovně: „Vančura, Olbracht, Drtikol“. Takže klade buddhistického mistra na roveň pošetilých básníků. To opravdu nejsou požadavky na mistra jiné než na básníky?

 

Ad KV, 1.10.07 – zbabělý anonym

20. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... U Ctitele jde v lepším případě o slovíčkaření, které poukazuje na nepružnou, dogmatickou mysl. Spíše, ale o snahu škodit pod každou, byť i malichernou záminkou. Tuto pravdu na něj prozrazují nepřátelství a nadřazenost, které jsou cítit ze všech jeho článků. Nezapře, kam patří: mezi tomášovce a nikoliv mezi žáky stezky átmavičáry - není přece důležitá.

 

Způsoby tomášovců

19. 10. 2007

Stanislav Přikryl, Jiří Vacek

Pan Stanislav Přikryl nám 22. září zaslal své zkušenosti s touto skupinou. Z jeho dopisu vyjímám...

... A tohle Márovy opravdu nevadí - nevadí mu tedy když někdo učí meditaci - vadí mu když někdo učí o nezbytnosti charakterové očisty - protože mravní člověk nebude na nikoho zlý a uniká tak z Márových spárů - nad dobrým člověkem Mára moc nemá...

 

Nevěřte vlastním očím ani uším!

19. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Přesně v tomto duchu nás učí M. Pařík a D. Moravec a další: „Pravda je jen to, co říkáme my a nic jiného“...

... Chceme být opravdu blázny a hlupáky? Pokud někdo se nás snaží oklamat byť jen s jednou jedinou lží z těch mnoha, které jsem uvedl, stává se jednou pro vždy osobou nedůvěryhodnou a je pošetilé věřit, že jindy mluví pravdu. Poslední platí zvláště pro případ obecných, a proto neověřitelných tvrzení nebo tam, kde stojí slovo proti slovu. Se lží, lhaním a lháři je velmi nebezpečné se zaplétat, což pro hledající platí dvojnásob. Vylučují se tím z pravdy, která je Život. Škodí tím vždy na prvém místě sobě. Jen zlem zastřený rozum se může domnívat, že může od lži očekávat prospěch. I když může lží dočasně něco stejně dočasného získat, to trvale hodnotné ztrácí. Připravuje si jen další a další utrpení a větší nesvobodu...

 

KV – 21.9.07 – Ctitel pravého učení Ramany Mahárišiho

16. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

Kdo čte pozorně výlevy Ctitele, snadno zjistí, že jsou plné nenávistných útoků na mou osobu a na nás, kteří se učení Mahárišiho opravdu snažíme provádět. Nevzpomínám si, že by Maháriši učil nenávisti. Spor o učení Mahárišiho je jen záminkou k útokům na ty, kteří se snaží opravdu učení mudrce uskutečňovat. Pro charakter ctitele je příznačné jeho anonymita. Chráněn jí, zbaběle chrlí jednu lež za druhou s notnou dávku nenávisti. Ví dobře, že lže a nenávidí, a proto se také stydí s nimi spojit své jméno a postavit se za své názory.

 

Reakce na článek ze serveru KV

15. 10. 2007

Jiří Gatík

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Jiří Vacek učí podstatu atmavičary a existuje kořen nepochopení tohoto učení.

Vnímám tuto větu tak, že někdo nerozumí učení guru JV. První výtržek z článku Jiřího Vacka je použit, aby z něj udělal někoho, kdo zaměňuje atmavičaru s meditací. Vidím snahu nachytat gurua v nedbalkách. Autor z neexistující záměny vyvozuje tyto důsledky...

 

Vacek ‚sám proti všem‘?

14. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

...Šakti zařídila, že se mně jako „náhodou“ znovu dostala kniha K. Minaříka: „Tajemství Tibetu 1“. A hle, co jsem zjistil, Minařík píše o všem, co M. Pařík popírá: peklo existuje, stezka je boj a úsilí, očista od zla je nezbytná, zlo existuje, má moc a nelze je relativizovat, ego je nutné rozpouštět, myšlenky, přesvědčení není totéž, co Skutečnost, dosažení. Jinak řečeno: myšlením „já jsem TO“ nelze TO uskutečnit. A navíc: Minařík jasně říká, že komunismus i komunisté jsou zlo a nikoliv vznešené ideje. Rozhodně nesoudí jako pan Pařík, že členství v komunistické straně je slučitelné s duchovní cestou...

 

Odpověď M. Paříka panu Zouharovi

13. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz a článku M. Zouhara na našem webu)

... Pan Pařík je názorným příkladem, co se s hledajícím stane, když nekriticky přijme názor o svém egu: „já jsem TO a není oč usilovat“ a zamění tuto pracovní poučku, kterou má svou usilovnou praxí uskutečnit, za samo dosažení. Povýší své ego na Boha a chová se jako on: nemá potřebu se „patlat“ se zlem v sobě, usilovat, ale již vše dosáhl, ví a zná vše naprosto bez pochyb. Pak popírá učení skutečných mistrů, jako je Ramana Maháriši o úsilí a nutnosti rozpustit ego. A odvrací upřímné hledající od praxe, kterou učí a ještě se tváří jako jeho stoupenec a neomylný vykladač. Dokonale maskované samo zlo...

 

Životopis Františka Drtikola (jeho vlastními slovy)

11. 10. 2007

 

Věcný dialog pana Paříka

8. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Bohužel i o pravdě platí, že je jí nutno opakovat znovu a znovu, aby ji lidské mysli přijaly za pravdu a zamítly lež. Ač vím, že se opakuji, budu proto stále vyvracet lži tomášovců, a to tak dlouho, dokud nepřestanou lhát. Dokonce plánuji udělat seznam jejich lží a důkazů, které je vyvracejí, aby si mohl každý učinit vlastní úsudek...

 

Jak rozpoznat zlé lži a pomluvy

8. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Abychom tomášovcům nenaletěli, je dobře znát, jak odpovídají na projevy nesouhlasu. Zde je neúplný výčet jejich triků, které střídavě používají...

... Nežádám nikoho o slepou víru, ale aby každý začal správně rozlišovat a myslet. Jak je právě toto důležité a potřebné, se denně přesvědčuji. I pokročilí hledající jsou z části pod vlivem negativních sklonů své mysli, které nedokážou prohlédnout a jsou jimi ve své nevědomosti ovládáni. Mysl není jejich nástrojem, ale oni jí otročí. Nejsou svobodní, ale otroky svých nesprávných přesvědčení a zejména nevědomých citů, které nejsou schopni a často ani ochotni prohlédnout. Jsou proto stále ve velkém nebezpečí, že je jejich vlastní nevědomost a zlo přemohou a zabrání jim v dosažení poznání a vysvobození. Čím dříve si uvědomí, že se rozhoduje v tomto smyslu právě o nich a o ničem jiném, tím lépe. A pozor! Zde zmýlená platí a často na dlouhá vtělení.

 

KV, konec srpna

7. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Pro Miloše Tomáše je příznačné, že ač jsem zveřejnil své negativní lustrační osvědčení, které vylučuje moji spolupráci s StB i kádrový posudek, na jehož základě jsem byl pro účast na pražském jaru komunisty vyhozen ze zaměstnání, pokračuje dál v úvahách o mé spolupráci s StB. Dopouští se tím dokonce trestného činu. Žádná jeho špinavost mu nepřipadá zlá natož neduchovní...

 

Danovo poslední s Bohem

27. 9. 2007

Jiří Vacek

Tak se Dan 26. 8. na KV s námi rozloučil. Budiž mu samsára lehká. Náhrobní kámen, který si sám vyrobil, zůstane dlouho na dobrou paměť, jako v případě Jidáše. Vše, co mělo být řečeno, bylo řečeno a čtenář je nalezne v pamětech „Jak jsem hledal Boha“. Nebudu se zde opakovat. Velké ego se urazilo a hledá spravedlnost pro sebe. Zákonitě ji nemůže nalézt, protože samo ego je jedinou nespravedlností. Pokud chce opravdu spravedlnost, musí zmizet. To ego nechce a raději, samo nespravedlivé se dožaduje spravedlnosti. Není si vědomo, že nic jiného, než to, co sklízí, si nezaslouží.

 

Jiří Vacek a jeho množství knih

26. 9. 2007

Jiří Vacek, Karel Svěcený, Marta Heinlová

... Pro vás osobně mám jednu radu: nečtěte naše knihy. Jejich čtení není povinné ani nejsou určeny tak soucitným a posvěceným lidem, jako jste vy...

 

O jednotě a zlu – Nad novou knihou Jiřího Vacka

25. 9. 2007

Martin Zouhar

Vážený pane Paříku, reaguji na Vámi napsaný článek - "O jednotě a zlu. Nad novou knihou Jiřího Vacka", jenž byl uveřejněn 10. srpna 2007 na kauza-vacek.blogspot.com...

... Podtitul evokuje zamyšlení, objektivní posouzení. Avšak něco takového jsem v článku nenalezl, protože výběr emotivně zabarvených slov je v rozporu s recenzí, tak jak ji chápu já - Vaší chybí nestrannost. Nabízí se otázka, co je záměrem tohoto textu? Jak jsem již uvedl, recenzi v něm nevidím...

 

Popírači učení Ramany Mahárišiho

21. 9. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Naším nepřátelům se naše praxe nelíbí pro jejich nevědomost i pro zištnost jejich nakladatelství. Proto nás neustále nepravdivě pomlouvají, aby nás poškodili. To i přes naší snahu, ve které jsme jim nabízeli několikrát spolupráci; vždy odmítli. Dokonce jsme jim velkoryse umožnili vydat velký obrazový životopis  Mahárišiho prakticky zdarma. Místo toho na nás opakovaně útočí. Jedním z oblíbených témat je, že „překrucujeme učení Mahárišiho“. Nepodali o tom jediný důkaz. Prostě jen lžou ve snaze nás poškodit. Pravda je přesně opačná...

 

Pravý ctitel Mahárišiho

20. 9. 2007

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Jak se pozná pravý uctívatel Ramany Mahárišiho a každého mistra vůbec? Jednoduše. Usiluje ze všech sil a stále o dosažení Boha, poznání a vysvobození v souladu s tím, co mistr učí. Takových je mezi námi více. Nepomlouvají, nelžou, neostouzejí druhé, ale pracují s pravou pokorou na sobě...

 

Kauza-vacek, 24. 8. 2007

18. 9. 2007

Jiří Vacek

(Ctitel pravého učení Ramany Mahárišiho: „Pan Vacek, sám proti všem“)

... Ne každý člověk, kdo se prohlašuje za duchovního, je skutečným přítelem Boha, ne každý Ctitel Mahárišiho je jeho přítelem. Ďábel, mára, existuje. Přichází nikoliv jako odpůrce Boha, ale jako vlk v rouše beránčím. Ctitel je již podezřelý tím, že se stydí za své jméno. Zřejmě ví proč. Praví ctitelé Bhagavana se za svá jména nestydí. Navíc neodvracejí druhé od átmavičáry se zdůvodněním, že není důležitá, že důležitější je něco jiného – a vlastně co, milý ctiteli, zřejmě odrazovat druhé od toho, co sám Maháriši na prvém místě učil a zdůrazňoval...

 

Kauza-vacek, srpen 2007

13. 9. 2007

Jiří Vacek

M. Tomáš píše, že se mně nelíbí, jak mě viní ze spolupráce s StB. Také prý vždy tvrdí jen to, nač má důkazy a může doložit. Opět jen řada nehorázných lží.

 

Senzační odhalení nevědomosti mistrů panem Paříkem

8. 9. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Pan Pařík je mistr nad mistry. Bezpečně ví, kdo mistr je a kdo není. Prohlašuje se tím sám za mistra, protože Maháriši a nejen on jasně říká: „Jen mistr může poznat mistra“. Pan Pařík není nic jiného než samozvaný mistr, který svévolně rozhlašuje, kdo mistr je a kdo jím není. Mnoho věcí ví i lépe než mistr, kterého údajně uznává – Míla Tomášová...

 

Existuje nebo neexistuje zlo?

27. 8. 2007

Jaroslav Janda, Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Když se člověk definitivně odloučí od Boha, vytvoří se osobní ego a dostaví se zlo. Z toho je zřejmé, že návrat k Bohu je podmíněn odstraněním zla a především egoismu, který je jeho původcem... Míla a Eduard Tomášovi - Po stopách Zlatého věku , str. 25. Odpovědný redaktor Martin Pařík. O zlu je ještě několik dalších stránek...

 

Pár myšlenek k příspěvkům na kauza-vacek.blogspot.com

24. 8. 2007

Josef Šťastný

Nejde o šaktipat nebo o to, jestli Jiří Vacek o jeho návštěvě věděl, ale o správný přístup k nauce a mistrovi. Ve společenství s mistrem nejde o nás, o naše názory, ale o vyústění všech složek naší bytosti do vědomí.

 

Co je mně do toho?

19. 8. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Počínání následovníků Tomášových, jak opakovaně dokazuji, nesleduje vůbec nějaké duchovní cíle, ale je pouze honbou za prospěchem a nic víc. Jediné možné vysvětlení zádušní mše ve světle faktů je, že byla jen velkou, ale pochybnou reklamní akcí nakladatelství Avatar a nic víc.

 

O jednotě a zlu

18. 8. 2007

Pavel Janda

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Pan Pařík na mě působí tak trochu jako literární masochista. Běžný člověk, když nějakého autora nemá rád, tak ho prostě nekupuje a nečte. Případně dokáže říci co se mu konkrétně nelíbí a dokáže si uvědomit, že to jsou jen jeho osobní názory a že někdo jiný může mít názor úplně opačný... Právě to co p. Pařík kritizuje na knize nejvíce vidím osobně jako přínos. Ale tak už to prostě bývá, každému vyhovuje jiný přístup a to nejen v této oblasti. Psát posměšně o někom, kdo ho má jiný něž já, mi přijde hloupé. Spíš to vnímám jako vizitku p. Paříka, možná to jinak ani neumí, když se to týká někoho kdo se mu nelíbí...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »