Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

SMS, 7.1.2015

9. 1. 2015

Jiří Vacek

...není mou vinou, že nedocházím na společné meditace do klubovny. Aby mistrovo snažení mělo smysl, vyžaduje jasnou, naukou danou úroveň chování a vztahů těch, kteří jeho pomoc přijímají...Neuvěřitelná směs zbabělosti, vypočítavosti, lží a nepřátelství, které jsem byl terčem a pozorovatelem, která se seběhla, správnost mého rozhodnutí jen potvrdila.

 

Manipulace a další výtvory zlem ovládaných myslí

8. 1. 2015

Petr Kouba

Pavel Dymanus započal své tažení proti Jiřímu Vackovi křivým nařčením, že lže, když tvrdí, že se on, Pavel vyjadřoval k meditaci v Brně. Přitom bylo jasně dokázáno, že příspěvky o Brně na Facebooku nejen lajkoval, ale navíc ironicky komentoval, že „můžeme jezdit i do Plzně.“ Tzn. vlastně nakonec lhal Pavel, když tvrdil, že se k Brnu nevyjadřoval. Kde je tedy tvoje omluva, Pavle?

 

SMS, 6.1.2015

8. 1. 2015

Milý p. Vacku a pí Vacková, opět cítím silný pocit vám poděkovat. Nikdo z nás si nedokážeme představit, jaké je to žít ve zlaté kleci a nemoci utéct a žít si takříkajíc po svém.

 

Poučení z knih

5. 1. 2015

Jiří Vacek

Petr Klíma trefně říkal, že zevní člověk je zamrzlý záchod a mystik je záchod rozmrzlý. Já osobně po letitých zkušenostech říkám: „Od duchoborců je možné očekávat i to nejhorší“. Často je to dokonce horší, než jsem si myslel. Dějiny duchovních skupin všech dob a po celém světě až do dneška a i dnes dosvědčují tuto pravdu. I duchovně nejvyspělejší byli neustále středem útoků nepravých duchoborců vedených pýchou, závistí a nenávistí, které často končili až vraždou spasitelů a mistrů.

 

Pár poznámek k P. Dymanusovi pro ty, kteří mají „uši k slyšení“

5. 1. 2015

Josef Šťastný

...Pavlovi jde zřejmě o to, že na Facebooku se nehlasuje, ale dává „like“ či „to se mi líbí“, ale jaký je mezi tím rozdíl? Mění se něco na smyslu toho, co pan Vacek napsal? Např. když na FB Jiřího Krutiny bylo možné si přečíst na adresu pana Vacka, že má „nevybuchlé podvědomí“ – později samozřejmě smazáno, jak jsem psal v článku „Ad Tajný facebook“ a pod tím je 19x like, co to je jiného než hlasování pro výše uvedený názor, ve kterém dotyční hodnotí mistra?...

 

Dopis pro Jirku

2. 1. 2015

Karel Bešorna

Ahoj Jirko Krutino,...Proto bych Tě chtěl na základě Tvého článku, kde píšeš, že na Tvých komentářích na facebooku není nic tajného, poprosit, zda bys daný rozhovor mohl zveřejnit. Věřím, že by se pak mnohé vyjasnilo.

 

Vlastně nevím...

1. 1. 2015

Ondřej Raif

Vlastně nevím, komu chci adresovat tento můj dopis. Zda panu Vackovi, či panu Krutinovi, nebo nám žákům duchovní cesty. Jsem moc rád a považuji za velké štěstí, že „máme“ pana Vacka a pana Krutinu... Jsou to oba duchovní mistři. Já osobně mám knihy od obou a velmi si jich považuji.

 

Drahý mistře, pane Vacku

1. 1. 2015

Tomáš Lopaur

...Velmi si přeji a modlím se za to, aby kruh našeho společenství, jehož jste základním kamenem, zůstal neporušený. Je mi moc líto, co se opět děje, představa, že by mělo dojít k dalšímu tříštění našeho společenství, je velmi bolestná, zvlášť pro ty z nás, kteří vás mistry naší školy máme všechny rádi. Rád bych Vám vyjádřil své hluboké díky, za Vaši pomoc, za vedení, za knihy. Ty poslední jsou opravdu velmi hluboké duchovní klenoty. Obdivuji se Vašemu nasazení, které je ve Vašem věku neuvěřitelné...

 

Vyjádření ke článku E. a J. Krutinových ohledně klubovny

1. 1. 2015

Petr Bělský

Chci se vyjádřit ke článku „K právě probíhajícímu roz-pádu“ od Krutinových, kde se silně překrucují fakta ohledně posledních událostí v klubovně a je tam spousta nepravd, které se týkají i mě.

 

Dějiny promlouvají k dnešku

30. 12. 2014

Jiří Vacek

...V současné době jsme duchovní společenství, které ovládají nejen neduchovní, ale přímo zlé vlivy: nepřátelství až nenávist, nesnášenlivost, duchovní pýcha a další, které se zmocnily mnohých členů, protože nerozlišují, nehlídají své mysli proti zlu, ale naopak je přijímají a jednají s ním v souladu...

 

Rozpad společenství právě probíhá

29. 12. 2014

Jiří Vacek

Zevní rozklad našeho společenství právě probíhá. Je výsledkem dlouhodobého šíření nepřátelství, zlých citů a znevažování mistra, který společenství založil a vybudoval.

 

Dění ve společenství v Praze očima prožité olomoucké zkušenosti

28. 12. 2014

Pavel Erdös

...Nepochopení principu působení Mistra žijícího v těle možná mnohé hledající svádí k tomu, že se upínají pouze k „tělesně perspektivnější bytosti“ což je ovšem tragický omyl. Mistr zůstane Mistrem i poté, co odloží svou unavenou, opotřebovanou tělesnou schránku...

 

Podpora

27. 12. 2014

Gábina Rotnáglová

...Pokusím se být stručná. TOUTO CESTOU VYJADŘUJI PODPORU panu Vackovi, i když nejsem obeznámená se situací, a ani se v tom nechci více nimrat. Jen chci HLASITĚ vyslovit svůj názor. Ať se Jirka Vacek projevuje navenek jak chce ( často může být špatně pochopen ), JE VELMI SMUTNÉ, že se takové spory dějí v jeho okolí...

 

Betlémské světlo

27. 12. 2014

Jiří Nykl

...Všem, kteří ve své nevědomosti narušují lásku ve společenství, můžeme sdělit: Naše společenství je klenotem, který si nedáme vzít, protože je v něm síla vzájemné lásky. Pro mnoho z nás jsou klenoty společenství denním chlebem, to nás zavazuje, abychom tímto darem nepohrdali a chránili jej před nehodnými...

 

Vánoční dopis

27. 12. 2014

Martin Čapek

...Od pátku 12. 12. čtu na obou webech školy co se děje a nestačil jsem se divit. V pondělí 15. 12. jsem však během celého dne prožíval silný meditační proud a opakovaně si říkal, že co mě opravdu zajímá je jen ryzí Pravda, ryzí Vědomí a ryzí Láska. Nic jiného. A že chci stát na straně těchto Božích aspektů. Ne proto, abych se v negativním postoji vymezoval proti někomu. Ale proto, abych stál s Dobrem v rámci svých omezených možností na straně Dobra...

 

Není nic skrytého, co nebude odhaleno...

25. 12. 2014

Josef Šťastný

...Takto se ale situace neodehrála. Byl jsem svědkem toho, jak si Pavel Dymanus ihned po pranajámě stoupnul a celý rozhorlený se ujal slova. Pan Vacek mu řekl, že se u něj medituje, ať toho nechá. Pavel, ještě více rozzuřený, pokračoval ve svém proslovu – navzdory tomu, že byl na návštěvě u člověka, který o jeho proslov nestál...

 

Dopis od Sáry

25. 12. 2014

Sára Hromádková

Drahý pane Vacku,... Za svůj třiaosmdesát let dlouhý život jste toho mnoho viděl a zažil. Dennodenně se setkáváte s různými typy cestujících. Někteří jsou vděčni, že je vezete a objasňujete, jak dorazit do Cíle, jiní Vás kritizují a radí, jak byste měl správně řídit, další by rádi řídili za Vás a když se jim to nedaří, s velikým humbukem a pod jakoukoliv záminkou se snaží vyvolat na palubě vzpouru. To už zde bylo mnohokrát. Hluk utichne, aktéři zmizí a Vy letíte dál...

 

Dopis Zuzce

24. 12. 2014

Karel Bešorna

...Vždy mi bylo potěšením nacházet se ve Tvé přítomnosti. Světlo, které skrze Tebe proudí, mi bylo vždy požehnáním. Jsi jedna z mála, u koho cítím, stejně jako u pana Vacka, světlo jako čisté a průzračné. Proto jsem si do největší hloubi své duše jist, že to, co se o Tobě na webu píše o nějakých anonymech apod., jsou opět jen lži, pomluvy a nic víc...

 

SMS, 21.12.14

23. 12. 2014

Pavel Růžička

Myslím, že ti, co opravdu studují vaše knihy a meditují v duchu toho, co čtou, nemohou být na pochybách o vás. To učení je dokonalé a je to díky vám.

 

Jedno z více vyjádření k dění ve společenství

23. 12. 2014

Míša Koucká

...Včera jsme si četli na webu o událostech posledních dní. Jednání, které popisujete, si vůbec nezasloužíte. Za sebe musím říct, že jste pro mne nejlepším učitelem a přítelem v jedné osobě. Vážím si vás kromě obrovské duchovní pomoci hlavně za vaši lidskost, bez které nemůže žádný učitel správně vést své žáky, kteří jsou zároveň také lidmi – individualitami – žijící vlastní životy...

 

Ad Tajný Facebook

23. 12. 2014

Josef Šťastný

Ačkoliv pan Vacek jasně ve svém článku „Anonymy jako vrchol duchovnosti“ píše, že: „V každém případě každý si je (výlevy na „tajném“ Facebooku – pozn. J.Š.) může přečíst u nás“, mnozí neustále zpochybňují samu existenci této komunikace – viz článek „Anonymním donašečům a donášejícím anonymům“ od E. a J. Krutinových.

 

Dopis panu Vackovi - P. Bělský

21. 12. 2014

Petr Bělský

...Není třeba přeci mít ani samádhi, aby člověk pochopil takové základní věci. O to horší se mi zdá, když to nechápe někdo, kdo v samádhi žije. Navíc, i vůči tělesným rodičům bychom měli mít úctu a o to více k těm duchovním. I kdyby se třeba mýlili nebo pokud jsme přesvědčeni, že se mýlí, tak to ještě není důvod k jejich pomluvám za jejich zády nebo nepřátelským výpadům vůči nim. Dali nám přeci život (tělesný/duchovní), starali/starají se o nás a vychovali/vychovávají nás...Petr Bělský

 

Černá magie

20. 12. 2014

Jiří Vacek

...Existuje však i jiná černá magie, o které se příliš neví nebo spíše nechce vědět. Je to magie nenávistných a hněvivých citů, které vědomě i nevědomě vysíláme na ty, kteří podle našeho názoru si to zaslouží. Dokonce si často myslíme, jak spravedlivé a záslužné takové počínání je. Této černé magii propadají i mnozí hledající a dokonce ji provozují proti svým mistrům: vysílají na ně své zlé myšlenky a city. Co je čeká, názorně ukazuje případ oněch dvou mladíků. Pokud nesklidí následky své černé magie ihned, tím hůře. Po smrti již nebudou mít čas se obrátit a alespoň poněkud napravit, co způsobili...

 

Zpráva pro návštěvníky klubovny v Praze

20. 12. 2014

Jiří Vacek

...Právě jsem se dozvěděl, že vyhazování mých přátel z klubovny pokračuje. Bez jakékoliv příčiny Pavel Dymanus zrušil členství dalšímu hledajícímu...

 

Mému Mistrovi a příteli Jiřímu Vackovi

19. 12. 2014

PK

...Pro takové lidi zcela jistě nejste mistrem, alespoň si to nedovedu představit, jak by Vás za mistra mohli považovat a současně se chovat takhle. Co vím jistě, je to, že pokud se proudy naší školy opravdu rozdělí (v tuto chvíli to považuji za hotovou věc, ale pokud je Váš názor jiný, budu vděčný za Vaše poučení), nechci sdílet směr, jehož ovoce mám v těchto dnech možnost vidět...

 

Útoky zla vrcholí

19. 12. 2014

Jiří Vacek

...Jirka sám neustále prohlašuje, že jsem jeho mistrem, ale vůbec se tak ke mně již dlouho nechová. Ani tentokrát se neřídil Rámakršnovým požadavkem obrany mistra. Po konci meditace nás naopak všechny tři – Pavla, Pepu a mne „hodil do jednoho pytle“. Není schopen a ochoten, protože se mu to nehodí ani odsoudit chování, které je neslušné i mezi běžnými lidmi natož k mistrovi a ke členům rodiny zvlášť. Je tomu proto, že svůj prospěch vidí v něčem jiném, než je duchovní a dokonce i lidská etika...

 

Zmatení hledající

18. 12. 2014

Jiří Vacek

...Každému, kdo nemá úplně zlem zastřený rozum, toto sdělení ozřejmí, jaký zmatek „pohoršování maličkých“ působí a proč je Ježíš a všichni další tolik odsuzují. A nepůsobí jen zmatek, ale velkou škodu. Proč by měl mistr pokládat svůj život za někoho, komu se líbí, když je mistr terčem útoků zla, místo, aby jej bránil, jak požaduje Rámakršna a velí obyčejná slušnost: „Je-li tvůj mistr napaden, tak jej braň nebo od něho s hanbou odejdi“...

 

Dopis panu Vackovi

16. 12. 2014

Karel Bešorna

...I kdybych s Vámi někdy v některých věcech nesouhlasil, tak mi bude vždy ctí, pokud budu moci i nadále stát při Vás. Bude to pro mne zkouška úcty, pokory a lásky. Znovu Vám tímto moc děkuji za Vše, za Vaši pomoc a za Vaši milost. Děkuji za vzácné okamžiky, kdy jste mi „vynadal“ a tím mi ukázal Cestu. Modlím se za to, abych se zbavil své nevědomosti, naučil se vážit si Vás a mít Vás opravdu z celého srdce rád...

 

Další dopis

16. 12. 2014

Martin Tomeš

...Upřímně moc nechápu, jak je možné, že takováto politováníhodná situace, jako je nyní, vznikne přímo uvnitř skupiny. Zvenčí, budiž. Ale sám se pokoušet zlikvidovat něco, co mně samotnému prospívá a čeho jsem součástí? Nevidím v tom žádný smysl, žádnou logiku, jen zlo...

 

Dopis od Zuzany z 12.12. 2014

15. 12. 2014

Zuzana Koubová

...Som presvedčená, že účel nesvätí prostriedky, a používanie lži, intríg a pomlouvání druhých, len svedčí o úrovni vnútra dotyčných, ktorí tak činia. Poznám Vás už dlhé roky a ešte sa mi nikdy nestalo, že by ste mi v niečom klamal, alebo robil niečo iné, než čo učíte...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »