Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Ještě Brno

14. 12. 2014

Jiří Vacek

...Každý by udělal lépe, kdyby čas psaním kolem Brna a podobných uměle zvětšovaných záležitostí věnoval své očistě od pro duchovní život smrtelných hříchů. Kdo je chová, není na stezce k Bohu, ale jen se mu vzdaluje, ať medituje, jak chce. Není v něm láska, která je Bohem. Proto apoštol Pavel o takovém člověku říká, že nic nemá ani není. Vlastně má: své smrtelné hříchy...

 

Anonymy jako vrchol duchovnosti

14. 12. 2014

Jiří Vacek

...Společenství nerozkládají lidé, ale zlé a Bohu nepřátelské síly, které se zmocňují myslí hledajících. Ti jim ochotně dopřávají sluchu, protože odmítají samý základ stezky, jímž je očista od všeho zlého a Bohu se vzdalujícího. Nerozlišují podle nauky, co do jejich mysli vstupuje, ale bez rozlišení přijímají vše zlé a od Boha pryč směřující za své a pak pod vlivem tohoto zla se vyjadřují. Příkladem je onen „tajný Facebook“...

 

Spasitelé, mistři a světci třeste se!

13. 12. 2014

Jiří Vacek

...Lidé, kteří se nedokázali ještě ani očistit od smrtelných hříchů a nedosáhli satvické mysli a naprosto nechápou nebo nedodržují nejdůležitější zásady duchovního života, se vyžívají v nepřátelských výlevech k mistrovi, od kterého roky čerpají duchovní pomoc. V takovém chování se vyžívají místo toho, aby hlídali svou mysl. Není třeba být prorokem, abychom viděli, jak dopadnou...

 

Cokoliv děláme druhým, děláme sobě

13. 12. 2014

Josef Šťastný

...Dalším krokem – po znevážení mistra samotného, je znevážení toho, co učí. Díky svému nepochopení nauky, ji překrucujeme, následně tato svá překroucení – obrazně řečeno – vkládáme do úst mistrovi a pak je vyvracíme. Kdo z toho má užitek? Komu to slouží? Hledajícím Pravdy? Určitě ne...

 

Tajný Facebook

12. 12. 2014

Jiří Vacek

...Obsah Facebooku je výtvorem zlých a od Boha směřujících sil. Jeho cílem je znevažovat naši praxi i mistra a vyvolávat k němu nepřátelství. Ač je pravda, že bez pomoci mistra nelze poznání Sebe dosáhnout, vytvářením odmítavého vztahu k mistrovi jsou ti, kteří uvěří pomluvám, této možnosti zbaveni. Místo poučování o správném chování žáků k mistrovi, zavádí se „hlasování o mistrovi“, jakoby posláním žáka bylo kritizovat mistra a nikoliv usilovat o své poznání. To i přes skutečnost, že již poměrně hodně přátel s touto pomocí poznání Sebe dosáhlo...

 

Meditace v Brně

11. 12. 2014

Jiří Vacek

K situaci s meditacemi v Brně v roce 2015 jsem se zcela jasně vyjádřil v Brně. Tam Krutinovi ani Dymanus a druzí další, kteří se k tomu vyjadřují, nebyli, a proto nemohou vědět, co jsem řekl.

 

Panu Havlíkovi

3. 2. 2014

Martin Tomeš

...Pokaždé, když se jednou za čas vynoří takovýto výkřik ze tmy, si kladu otázku, co může člověka vůbec přimět, aby něco takového, co jste napsal Vy, vůbec dokázal zplodit. Po logické úvaze docházím k závěru, že jediné vysvětlení (ale zcela jistě ne dobré řešení) je, že se daný jedinec cítí sám v sobě tak špatně, že si potřebuje ulevit oním příslovečným odplivnutím...

 

Další odpověď panu Havlíkovi

31. 1. 2014

Sára Hromádková

...Píšete o smrtícím koktejlu, který nám pan Vacek umíchal z filozofických pokladů východu a máte pravdu. Něco, co tak účinně smrtícího pro ego, lze jinde jen stěží nalézt. V tom poněkud rozumím vaší hrůze z knih obou vámi nenáviděných autorů...

 

Odpověď panu Havlíkovi

21. 1. 2014

Josef Šťastný

...Mýlíte se. Na zlu není nikdy nic dobrého. Co může být dobré, je náš přístup k němu. Váš dopis mně připomněl, že opravdu žijeme ve světě, který je od Boha pokleslý, ve kterém bují různá zla, například nenávist, ke které se tak hrdě hlásíte. Toto setkání se se zlem, jaké Váš dopis vyzařuje, může být velmi motivující v naší snaze rozpustit nevědomost a naše vlastní pouta k tomuto světu, abychom se vícekrát s tímto zlem nemuseli již setkávat...

 

Hynkův spojenec ve zlu

18. 1. 2014

Jiří Vacek

...Jeho dopis je jediným proudem nenávisti a nic víc. Nenamáhá se uvést jediný věcný důvod. Nenávist jej tak plně ovládla, že ničeho jiného než nenávisti a opovržení, které se nenamáhá ani skrývat, není schopen. Ze zmínek o církvi a „usmrcující mystice“ lze usuzovat na nějakého zaručeně pravého a spaseného křesťana...

 

Nad jedním dopisem...

30. 8. 2013

Jiří Vacek

Další poučení z celé záležitosti je o důležitosti mistra a jeho duchovní moci. Máme setrvávat co nejvíce v jeho tělesné přítomnosti, protože nás opravdu chrání před zlem. Samozřejmě, že žák nesmí podlehnout silám zla, které jej proti mistrovi popouzejí. I mistři mají svého mistra a to, že jsou sami mistry neznamená, že ve vztahu ke svému mistrovi mohou podléhat neúctě, kterou, jak učí Ramdas, vytváří jeho blízkost a snadná dostupnost. V této oblasti i pro ně platí ve vztahu k mistrovi vše, co platí pro ostatní hledající.

 

Nad jedním dopisem

26. 7. 2013

Jiří Vacek

...Z dopisu je cítit silné nepřátelství, ublíženost až uraženost. City, kterými se autor nechává plně a bez rozlišování unášet. To je z hlediska stezky zlé, velmi zlé. Svědčí o naprostém nedostatku rozlišování a ovládání mysli, které jsou jedním ze základů správné stezky. Bez nich náš pokrok je v neustálém ohrožení silami zla, které bez překážek ovládají neřízenou mysl. Pisatel, jak je častou chybou, jen medituje. Jeho mysl je ponechána zcela sama sobě bez dohledu...

 

Za duchovno se neplatí!

11. 6. 2013

Jiří Vacek

Je poučné pozorovat, jak zlí lidé ostřím zrakem sledují, „jak se na duchovnu obohacujeme“. Zřejmě o sebe a svou závist, která je smrtelným hříchem proti Duchu, se starat nemusejí. Nevím, jak na své přesvědčení přišli. Ježíš a s ním i všichni praví mistři něco takového neučí. Ježíš naopak zcela jasně říká: „Hoden je zajisté dělník své mzdy“. O čí mzdu má strach? Přece o „dělníky na vinici páně“, o ty, kteří duchovně pracují pro druhé. Mluví o dělnících Ducha, nikoliv běžných.

 

Omluva panu Vackovi

9. 6. 2013

Miloš Dostál

Dobrý den, vyřiďte prosím panu Vackovi, že se mu omlouvám za své výpady proti jeho osobě v minulých letech.
Děkuji

 

Ad Juniperus říká 16.03.13 (a jemu podobným)

25. 3. 2013

Jiří Vacek

Na případu nešťastné smrti se plně projevily zlé úmysly našich nepřátel. Ač si museli být vědomi, že jejich psaní může uškodit blízkým zesnulého, přece neváhali záležitost rozvířit a zneužít k našim pomluvám. Jim je jedno, že jitří jejich bolest. Proto jsme se museli bránit. Učinili jsme tak velmi zdrženlivě i když bychom mohli uvést zcela konkrétní fakta, která by ukázala, že zemřelý vůbec nebyl naší obětí, ale naopak. Proto z výše uvedených důvodů ohleduplnosti se již k celé záležitosti nebudeme vyjadřovat. Znovu zdůrazňuji: my jsme nezačali.

 

Ad Bystrčník 21.2.13

27. 2. 2013

Jiří Vacek

...Je krajně podezřelé, že na nás komunální sdělovací prostředek bez příčiny lživě zaútočil. Je proto oprávněné se ptát, komu tím prospívá? Ať tento podnět přišel od kohokoliv, je zřejmé, že padl do noty všem od Boha „vyvoleným“ křesťanům přesně podle jejich dogmat: „Jóga je blud, škodí duši a pochází od ďábla.“...

 

Bystrčník útočí

25. 2. 2013

Jiří Vacek

Pan Lošťák na nás vytáhl nový kalibr pana Lukáše Beera. (Nezaměňovat za generála Alexandra Beera, ten je vlastencem.) Kdo je náš pan Beer? Propagátorem jednoho brněnského nakladatelství nacistické a neonacistické literatury. Kromě jiného chválí knihu „Mírové dílo Adolfa Hitlera“. Obsahuje Hitlerovy projevy, kde se Hitler vyjadřuje o Češích s úctou a uznáním…!? Vydává periodikum „Náš směr“. Jak sám uvádí, periodikum se záměrně nevěnuje tragédiím, jako jsou Ležáky a Lidice a další nacistické zločiny. Masové vraždění Čechů Němci jej nezajímá. Jasná výpověď!

 

Ad Viktor Lošťák říká panu Bešornovi, 19.02.2013

24. 2. 2013

Jiří Vacek

Pan Lošťák si představuje náš rozhovor tak, že bude kritický neboli on mne bude kritizovat, otázky bude klást také jen on neboli bude rozhovor řídit podle sebe a co se mu nebude zdát, to z mých odpovědí vypustí pod záminkou čtenářské „snesitelnosti“. Poslední je již samo porušením autorského zákona: bez souhlasu autora nesmí nikdo do jeho díla zasahovat.

 

Jde o naši svobodu

22. 2. 2013

Jiří Vacek, Josef Šťastný

Útoky proti naší skupině, jaký se objevil v Bystrčníku, nejsou nahodilé, ale plánovité a účelové...Naše ústava proto zaručuje naprostou svobodu náboženského přesvědčení i života s ním v souladu. Ústava výslovně nedovoluje zasahování státu v této oblasti. To se nelíbí totalitně myslícím věřícím některých církví, zejména katolické a evangelické a snaží se nám náboženskou svobodu vzít. Činí tak pod záminkou zájmů společnosti. Ve skutečnosti zájem společnosti je právě to, proti čemu tito náboženští rasisté bojují: náboženská svoboda...

 

Ad: Člověk říká, 15. 2. 2013, Bystrčník

19. 2. 2013

Jiří Vacek

Bystrčník, jak je z níže uvedeného příspěvku zřejmé, hlásá názory, které jsou nejen v rozporu s ústavou naší republiky, ale dokonce nabádá, aby ti, kteří své ústavní právo na svobodu osobního přesvědčení a svobodu náboženskou využívají, byli pronásledováni policií a soudy nebo dokonce vězněni na psychiatrii. To je totalita a fašismus.

 

K debatě o mistrovství na Bystrčníku

9. 2. 2013

Jiří Vacek

Neočekávám samozřejmě přijetí názoru, který předkládám. Jen zdůrazňuji, že není mým výmyslem, ale stanoviskem, které shodně všichni mistři zastávají. Zejména Ramana Maháriši zdůrazňuje neschopnost hledajících pravého mistra poznat. Takové rozpoznání je mimo dosah obyčejného lidského rozumu. Tato pravda je pro jeho namyšlenost nepřijatelná, a proto ji odmítá ke své škodě. Jak poznat mistra? Nevědomý člověk nemůže mistra poznat prostě proto, že nemá schopnost, kterou by jej mohl poznat.

 

Měli jsme pravdu

6. 2. 2013

Jiří Vacek

Ve svém článku, který byl reakcí na útok na nás v Bystrčníku, jsem na jeho konci uvedl, že Bystrčník nezveřejňuje příspěvky na naši podporu. Pan Lošťák obratem nás obvinil, že nemáme pravdu. Ta se nakonec ukázala, jak dokládá vyjádření pana Lošťáka z 6.2.2013. My na rozdíl druhých nelžeme. Dopis pana Lošťáka je zveřejněn dále.

 

Ad Bystrčník - útok na ústavou zaručenou náboženskou svobodu

6. 2. 2013

Jiří Vacek

...Podle jaké logiky se pan Lošťák řídí? Když nevěrci nebo buddhisté a jogíni povinně živí katolické kněze, je to v pořádku. Kdybychom se tím živili my, byl by to zločin. Navíc jogíni, buddhisté a další platí kněze, kteří aktivně proti nám útočí jako kněz Vojtíšek – škodíme duším, jsme od ďábla. Já si platím členy Společnosti pro studium sekt za to, aby mě mohli svobodně pomlouvat a úmyslně škodit. Jakou logiku to hlásá?...

 

Mystik, jogín nebo vůdce sekty? Do Brna přijíždí Jiří Vacek

31. 1. 2013

Jiří Vacek

Uvedený článek (www.bystrcnik.cz) jeho autor V.Lošťák z Brna, publikoval na internetové adrese www.bystrcnik.cz. Autor mne před napsáním nekontaktoval. Doporučuji jeho přečtení, aby bylo zřejmé, jací lidé na nás a jakým způsobem útočí.

 

Aby nedošlo k omylu

4. 11. 2011

Jiří Vacek

Tento web není diskusní forum, na kterém by mohl kdokoliv zveřejňovat jakékoliv názory. Právě naopak je výhradně určen naší duchovní praxi, jejímu objasňování a výměně zkušeností, které s jejím prováděním naši přátelé mají. Není určen k tomu, aby na něm hledající, kteří jsou pod vládou ega a neovládají svou mysl v souladu s duchovní rozlišovací schopností, se zviditelňovali hlásáním nesprávných názorů nebo dokonce osobních, negativními city vedených útoků, a to dokonce i na mistry, které jsou v rozporu s naší stezkou a mátli tak upřímné hledající.

 

K Hynkovu „Neklidu ve společenství“ z 3. 10. 2011

13. 10. 2011

Jiří Vacek

... V duchovní oblasti platí obdobné zásady. Ego nemá ani ty základní předpoklady – onu duchovní inteligenci, aby si mohlo vybírat. Zevní inteligence, byť i nadprůměrná, v tomto případě spíš bývá pro svou namyšlenost na sebe překážkou než předností. Hledající může si vybrat duchovní směr, školu, ale pak – chce-li uspět, musí naplňovat její požadavky a nikoliv si dělat, co chce. Panuje naprostá shoda, že bez mistra je úspěch na stezce nemožný. Proč by se měl mistr ujímat žáka, který nechce plnit mistrovy pokyny, ale dělat si, co chce?...

 

Odpověď na článek: J. Vacek - vůdce sekty, nikoli duchovní člověk - redakce

3. 7. 2011

Jaroslav Macháček, Jiří Vacek

... Vzhledem k tomu, že se KV netají svým nepřátelstvím k nám a každé zlo je mu k tomu dobré, nemyslím, že šlo o neúmyslné nedorozumění, ale o vychytralost. Šlo o záměr toto nedorozumění vyvolat a využít hned dvakrát: Pro jedny udělat z pí. Knápkové mistrovskou autoritu, ty druhé obvinit z neporozumění...

 

Trocha pokory nikdy neškodí

3. 6. 2011

Jan Pettinger

... Co se týče úsilí. Je známá jedna příhoda, kdy se ptali jednoho klavírního virtuoza, jestli musí pořád cvičit nebo jestli může někdy na delší dobu vynechat. Odpověděl takto: Když vynechám jeden den cvičení, poznám to na svém výkonu jen já sám. Nebudu-li cvičit tři dny, poznají to hudební odborníci. Nebudu-li cvičit pět dní, poznají to moji posluchači...

 

Ad KV, redakce „Kladeč pojmů,“ 24. 5. 2011

2. 6. 2011

Jiří Vacek

k článku Kladeč pojmů (úterý, 24. května 2011)

... Co nám redakce KV sděluje: hle, tu je nový mistr a musíte mu věřit, ať říká co říká, protože jsme tak my, zbabělí anonymové rozhodli. A koukejte jej uctívat. Když budete hodní, dá vám zavázat botu nebo dokonce obě.

 

Malé zamyšlení nad texty paní Knápkové na KV

31. 5. 2011

Josef Šťastný

O co jde v duchovní praxi? O rozpuštění naší nevědomosti, ega. Kdo má potřebu rozpustit tuto nevědomost a co je ego? Ego je proces ztotožňování se s tělem, předměty světa a všemi duševními výtvory, který jde až tak daleko, že jsme zapomněli na to, že naší podstatou je ryzí, neomezené a blažené vědomí, Bůh.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »