Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Kdo jsou ti maličcí?

26. 5. 2011

Jiří Vacek

Ad KV 6. 5. 2011, M. Pařík

Pan Pařík nám opět napařil pěknou lekci duchovní negramotnosti.

Z toho, co napsal, vyplývá, že bere bibli včetně evangelií jen jako historii. O jejím duchovním poselství nemá ani páru, i když se tolik naparuje. Je Paříkem bez páry.

 

Pro pana Macháčka, ale i paní Knápkovou

17. 5. 2011

Jiří Vacek

... Velmi si vážím pana Makoně, což vůbec neznamená, že nevidím jeho silné pravověrné katolictví, které jej velmi v myšlení omezuje. Myslím, že mu nekřivdím, když uvedu, že nevěří na reinkarnace a karmu. To mají katolíci zakázáno, ač ještě například mystik Origenes, který vedl v Alexandrii mystickou přípravu na křest, v ní věřil. Tehdy se ještě – velmi správně – křtili až dospělí lidé, když prošli praktickou mystickou přípravou...

 

Pan Pařík píše

12. 5. 2011

Jiří Vacek

... Neustále jsou nám dáváni Tomášovi za vzor, že nikdy nikoho neposuzovali ani nekritizovali. To je určitě výhodné: kritizovat komunisty nebo trestní činnost v katolické církvi by znamenalo dělat si nepřátele a Lucerna by se třeba nenaplnila. A hle, najednou sám M. Pařík přiznává, že to byla lež, že kritizovali Vacka. A proč? Protože se odvážil tvrdit souhlasně s Ramanou Mahárišim a dalšími pravými mistry, že ego není božské, jak ve své knize tvrdila Míla Tomášová. Některým lidem se na ego prostě nesmí sahat, jinak je zle. S egem nejsou žerty...

 

Ad Dan Moravec, KV, 18. 4. 2011

29. 4. 2011

Jiří Vacek

... Pokud se mezi námi někomu nelíbí, řešení je naprosto jednoduché: ať prostě přestane mezi nás chodit. Kdo chce chodit mezi nás, musí se přizpůsobovat nám a nikoliv my jemu. Rozhodovat o tom, kdo může nebo nemůže chodit do našeho bytu, je výhradně naše právo a nikoho jiného. Posuzovat v této záležitosti naše rozhodování vůbec nikomu nepřísluší a je nejvyšší drzostí a sprostotou, když si někdo takové právo přisvojuje...

 

Mistrovské poučení od paní Knápkové

19. 4. 2011

Jiří Vacek

... Ve větě: „A je mi opravdu jedno, co podle vás řekl Maháriši o usilování do konce,“ se pani Knápková plně odhaluje. Učení jednoho z největších mistrů je jí „fuk.“ Ani to Maháriši „neřekl podle mne,“ ale jasně vyjádřil svůj názor: „Átmavičára je přímá stezka od začátku až do konce.“ Tím koncem výslovně mínil dosažení vysvobození a nic jiného. Nikdy nemluví o ukončení úsilí před dosažením vysvobození, ale naopak zdůrazňuje neustále jeho nemožnost, pokud zůstanou nespásné vásány nerozpuštěny...

 

Píše nám opět pan Pivoluska

6. 4. 2011

Jiří Vacek

Dopis otiskuji celý pro poučení hledajících, jak vypadají znalosti duchovní cesty u některých lidí. Ve své odpovědi se zabývám pouze otázkou átmavičáry. Ostatní ponechávám k posouzení vivéce hledajících. Snad ještě tolik: ač jsem se s B. Hejhalem bohužel osobně nesetkal, několik let jsem se scházel s jeho přáteli, naslouchal výkladu jeho nauky a prostudoval vše, co jsem z jeho díla si dokázal opatřit.

 

Moc kritizuji?

30. 3. 2011

Jiří Vacek

... Kritika nějakého výroku nebo učení je rozebráním jeho pravdivosti a nikoliv kritikou osoby. Jestliže někdo tvrdí nepravdu nebo dokonce lež, pak věcně ukazuji, v čem nepravda nebo lež spočívá. Je v zájmu hledajících upozorňovat na výroky o duchovní praxi, které jsou nepravdivé a jejichž přijetí je v naprostém rozporu se zákonitostí duchovní stezky...

 

Anonymom na KV

28. 3. 2011

Zuzana Koubová

...Dohadovať sa o tom, kto je a kto nie je Majster, pokiaľ Vám ide v prípade JV o to, nie je vôbec potrebné. Každý, kto správne usiluje sa o tom sám vlastnou praxou a skúsenosťami presvedčí . A komu sa usilovať nechce, alebo si myslí, že sám vie všetko najlepšie, tak tomu nepomože ani tisíc Majstrov. A keď navyše pod vplyvom vlastnej nevedomosti na Majstra útočí a odradzuje od neho aj ostatných, tak je to opať jedine jeho vlastná nevedomosť, ktorá ho môže utvrdzovať napríklad aj v tom, že to zostane bez akýchkoľvek následkov...

 

Proč odpovídám tomášovcům?

23. 3. 2011

Jiří Vacek

Pokud se pánům avatarům nelíbí, co píši, ať přestanou o mně šířit své lži, protože nebudu mít co vyvracet. Jelikož přicházejí se stále novým a novým lhaním, musím se bránit. Proč? Protože Goebelsovo tvrzení: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, vystihuje skutečnost, že neustále opakované lži nemyslící lidé pokládají za pravdu. Nevidím důvod, proč bych svým mlčením měl pomáhat v přijímání lží za pravdu. Nebráním tím jen svou osobu, ale i nauku, kterou se svými přáteli sdílím.

 

Pan Pivoluska nám píše

16. 3. 2011

Jiří Vacek

(k článku Co učí velký mistr - J.V. 2006)

... Pan Pivoluska by se měl v prvé řadě zamyslet nad sebou a zkoumat, co jej vedlo k napsání jeho dopisu. Chtěl se blýsknout na duchovním nebi? Proč musí snižovat jednoho mistra a povyšovat druhého? Z čeho pramení tato jeho potřeba? V každém případě právě zde je začátek náboženské nesnášenlivosti, počátek dělení na vyvolené a zatracené se všemi hrůznými důsledky. Navíc jeho jednostranné zaujetí K. Minaříkem mu brání pochopit obrovský duchovní význam oněch dvou Hejhalových výroků. Škodí tak sám sobě.

 

KV -„Jak si Jiří Vacek nevidí do úst"

12. 3. 2011

Jiří Vacek

... Tomášovci vyrobili další demagogii. Raději se pod ní nepodepsali, aby si autor neudělal ostudu. Druhá možnost s prvou se nevylučují: běžný projev zbabělosti. Se slušnou diskuzí nechtějí mít nic společného. Nikoliv věcný, slušný dotaz na zdánlivé nesrovnalosti, ale rovnou hulvátství „Vacek si nevidí do úst“. Takové vyjádření je přiměřené bulváru a tomášovci se jím do něho sami zařazují...

 

Být mistrem je samá legrace

31. 1. 2011

Jiří Vacek

Alespoň podle pana Paříka. Pan Pařík dává neustále znát opovržení nad výroky Ramana Mahárišiho. Například se mu nelíbí: „Lidé chodí na duchovní přednášky, ale vracejí se z nich stejní, jako na ně přišli.“ On sám je toho názorným příkladem. Přednášky Tomášových jej nenaučili ani slušnosti a nelhat. Neustále nám hlásí své nesprávné názory, které jsou v příkrém rozporu s názory pravých mistrů. Ač nás varují - například Maháriši, před posuzováním, kdo mistr je a kdo není, neustále dělá právě toto. On se nejen cítí být k tomu povolán, ale dokonce s považuje za mistra nad mistry...

 

Miloš Tomáš: „Učení Ramany Mahárišiho a všech pravých mistrů jsou jen bezduchá klišé a nesmysly"

30. 1. 2011

Jiří Vacek

... Přesně toto Miloš říká o učení Ramany Mahárišiho, které jsem zveřejnil ve svém štědrovečerním článku „Pozorování pozorovatele". Píši tam, jak si může každý ověřit v příslušném článku: „Jsme ryzím vědomím Já jsem. Jako toto vědomí si uvědomujeme Sebe, své Já i vše stvořené, což je celý svět, předměty a nezapomeňme i prázdno, nepřítomnost čehokoliv uvědomovatelného, předmětného." Tyto nejvyšší pravdy, které nás Ramana Maháriši učí a s ním všichni praví mistři, jsou pro Miloše jen bezduchá klišé a nesmysly...

 

Míša Hájek pochopil

27. 1. 2011

Jiří Vacek, Michal Hájek

V mém článku na našem webu „Píše Michal Hájek“ jsem Míšovi odpověděl na jeho kritiku naší praxe, kterou mně zaslal mailem. Míša ji rozeslal asi padesáti lidem. Ještě v průběhu semináře na Morávce v lednu jsem dostal jeho další dopis. Níže jej uvádím...

 

Píše Michal Hájek

27. 12. 2010

Jiří Vacek

Dnes (7.12.) jsem dostal dopis od Míši. Na deseti stránkách líčí jednu mou špatnou stránku za druhou a obhajuje tomášovce. Hned v úvodu svého dopisu pan Hájek prozrazuje obrovskou duchovní nevědomost. Je přesvědčen, že toho, kdo poskytuje duchovní pomoc druhým, tato pomoc nic nestojí, že on má na ní plné právo a to bez jakýchkoliv podmínek a závazků. Něco takového si může myslet jen naprostý duchovní nevědomec a navíc vysoce sobecké ego. Tím se plně prozrazuje: co je a oč usiluje...

 

Zrcadlový dopis

22. 12. 2010

MUDr. Pavel Erdös

... Reakce na  ČLÁNEK Satguru trpící duševní poruchou, nebo falešný Jiří Vacek? OD anonymního „PSEUDOpsychiAtra“ z řad příznivců avataru A NA ČlÁNEK „SATGURuŮV SVĚT“ DR.KAMILA JOHNA...

 

Živé obrazy

16. 12. 2010

Jiří Nykl

Děkuji přátelům Jiřího Vacka, kteří napsali nádherná, inteligentní svědectví duchovního pokroku a lásky k Mistrovi. Ke skutkům sprostoty a zbabělosti na stránkách KV není možné mlčet ani v adventní době. Mezi ctnostmi, které nám pomohou pochopit projevy, kterých jsme svědky, je na prvém místě Pravdivost.

 

Zásadní otázky

10. 12. 2010

Jiří Vacek

Pan John KV, 1. 12. 2010, píše: „Tak jako nikdo z Tomášových nebo z Avataru nevyřkl ani nenapsal, že se vůbec usilovat nemá, právě tak nikdo z nás nevyřkl, že je ego neškodné a že se nemá krotit. Právě naopak. Bylo pouze řečeno, že je božské podstaty. Jako všechno. Bůh je přece všudypřítomný. Je vším a vše je On.“ Dokud Avatar prodával knihu, ve které Púndža tvrdí: „Není oč usilovat,“ tak tomášovci hlásali z obchodních důvodů rovněž: „Není oč usilovat.“ E.Tomáš také tvrdí, že se má s úsilím přestat ...

 

Tomášovci jsou nepřátelé jógy

7. 12. 2010

Jiří Vacek

Dlouho jsem si lámal hlavu, jak je možné, že ač učím nauku hlavně Ramany Mahárišiho a dalších velkých mistrů, není možné se dohodnout s představiteli dnešních tomášovců. Nejen odmítli začátkem devadesátých let nabídku spolupráce, ale stále víc a víc propadají nepřátelství k nám. Nakonec jsem pochopil: dnešní představitelé tomášovců nejen neuznávají jógu, ale jsou jejími přímými nepřáteli...

 

Zlá a sprostá zbabělost

6. 12. 2010

Jiří Vacek

Kdo chce poznat skutečnou zbabělost, ať si přečte na KV díla označené jako „redakce“. Tvoří ji lidé, kteří se zbaběle skrývají za anonymitu. Vrcholem jejich činnosti je článek na KV z 22. 11. 2010. Kdo redakci tvoří, pochopí po přečtení uvedeného článku. I jeho sloh a způsob vyjadřování je známý z podepisovaných příspěvků.

 

Tomášovci jsou nepřátelé Boha i jógy

28. 11. 2010

Jiří Vacek

Jedním z důvodů, proč vedu tak dlouho a podle mnohých zbytečnou debatu s Tomášovci, je to, že se v ní nakonec ukážou, co jsou zač. Například M. Pařík: „Prvá republika byla státem velkouzenářů a služek“. To, že byla obdobím obrovské a nebývalé svobody, která umožnila kromě jiného rozkvět duchovního života u nás, pro něj nic neznamená. Drtikol, který se svými soudruhy tuto svobodu pomáhal ničit, je pro Paříka vrcholem ušlechtilosti...

 

Zvrácenému jsem zvráceným Bohem. Bible

26. 11. 2010

Jiří Vacek

KV a jeho autoři jako zastánci zla tvrdí, že zlo ve světě je boží vůlí – rozuměj i komunistické zločiny. Větší zvrácenost snad již ani nemůže existovat. Bůh, který je láska, v jejich představě staví koncentráky, mučí lidi a vraždí je. Takže viníkem zla ve světě je sám Bůh a proto, domyšleno do konce, kdo se staví proti zlu, staví se proti boží vůlí...

 

Tomášovci nevědí vůbec nic o józe

22. 11. 2010

Jiří Vacek

Tomášovcům jsem položil jednu otázku: "Myslíte si jako papež, že jóga je blud, ano nebo ne?" Na takto jednoznačně položenou otázku jsem se nedočkal jednoznačné odpovědi, což je u představitelů jógické školy neuvěřitelné. Oni nevědí, jestli je jóga blud nebo nikoliv. Skutečně neuvěřitelné. Odpovídá mně A. Popov, tedy ten, který přes varování Mahárišiho si ve své pýše osobuje rozpoznat mistra a správně jej posoudit...

 

Nemusím se obhajovat

19. 11. 2010

Jiří Vacek

„Dlouho si už asi myslíte, že se před vámi chceme obhajovat. Ne! Mluvíme před Bohem a proto, že jsme spojeni s Kristem. Všechno to má sloužit, milovaní, k vašemu duchovnímu prospěchu“. Píše apoštol Pavel Korinťanům II, 12, 19 – 21.

 

Pan Pařík má dotaz

18. 11. 2010

Jiří Vacek

Pan Pařík má dotaz na Sáru Hromádkovou:

Mohla by mi tato dáma, případně kdokoli jiný, uvést, z jakého kontextu jsou údajně výroky J. Vacka vytrženy tak, že dávají jiný, často opačný význam? Děkuji. M. Pařík

Milý pane, my vás nebudeme podporovat ve vaší demagogii. Všichni čtenáři si mohou pravdu ověřit tím, že si sami paměti „Jak jsem hledal Boha“ přečtou. Jsou gramotní a nepotřebují, abyste jim je předříkával. Mají vlastní rozum a ten váš nepotřebují.

 

Reakce na článek M. Dojčára

12. 11. 2010

Petr Bělský

Pane Dojčáre, chtěl bych tímto dopisem reagovat na Váš příspěvek na Kauze Vacek ze 14.9.2010, v němž jste bez jakýchkoli důkazů obvinil pana J. Vacka z psychické manipulace a sektářství a z „důvodně podvodných podnikatelských aktivit v souvislosti s organizováním tzv. meditačních seminářů“. Osobně Vás neznám, ale prý na semináře s panem Vackem jezdíte už delší dobu. Je zajímavé, že jste se při Vašem vzdělání nechal „manipulovat“ tak dlouho. Ještě překvapivější je, že se přihlásíte k panu Vackovi jako ke svému nejlepšímu příteli a vzápětí se spojíte s Kauzou Vacek a hrubě ho na jejich webu pomluvíte.

 

Praví mistři

10. 11. 2010

Jiří Vacek

Ramana Maháriši jasně říká, že jen mistr může poznat mistra. M. Pařík i A. Popov tvrdí, že jej bezpečně poznají. Tak jsou dvě možnosti:

1) Tito pánové jsou mistry nebo si to spíše myslí nebo

2) Jsou přesvědčeni, že Maháriši a další mistři jen tak o józe plácají, jak vyplývá z posledního příspěvku pana Popova, když odmítl se jasně vyslovit, zda považuje jógu za blud nebo nikoliv.

 

Oslí můstek pro A. Popova

7. 11. 2010

Jiří Vacek

Dříve, když nějakému žákovi dělalo velkou obtíž něco pochopit, učitel pro něho vymyslel pomůcku, aby snáze pochopil. Zde jedna taková pro A. Popova je.

Pan Popov je buď nevzdělaný primitiv, když zásadně směšuje jógu jako nauku a její praxi a nerozlišuje je nebo je cílevědomý demagog. Tak jako matematika je jedna a je exaktní vědou, tak i jóga je exaktní duchovní vědou. Její základ jsem pro pana Popova, který jej nezná, stručně objasnil v předchozím příspěvku do této debaty. Čtenář jej nalezne například v díle „Jógické sútry" od Patandžaliho. Z vyjadřování A. Popova vyplývá, že takové ani jiné základní dílo o józe nečetl. Pak s ním věcná diskuse není možná. Neví totiž, co jóga vlastně je.

 

Všem, kteří se schovávají pod názvem REDAKCE KV, aby mohli anonymně a tudíž „beztrestně“ páchat zlo

6. 11. 2010

Sára Hromádková

Při pohledu na KV článek ze dne 29. 9. 2010 mě napadá, co člověka motivuje k tomu, aby procházel stovkami stran knih duchovního učitele Jiřího Vacka a trávil čas nekonečným vyhledáváním vět, které - vytrženy z kontextu – dávají jiný, často opačný význam? Cožpak má smysl vytrhávat z kontextu různé výroky řekněme z bible a dokazovat na nich, že její autoři či případně sám Kristus se mýlí nebo dokonce šíří zlo? Je vyjímání vět z kontextu a tudíž pod pásové napadání autora cestou k Bohu? Jistě ne. Pisatelská aktivita na stránkách KV není  cestou lásky či dobra. Je to cesta Máry.

 

Odezva na veřejné prohlášení

22. 10. 2010

Marika Liptáková

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Vážený pán Dojčár, Dovoľujem si reagovať na Váš email, ktorý je verejný. Nemám z toho potešenie, ale cítim potrebu, aby som sa pána Vacka zastala. Tak si praje aj Duch Svätý. Nie ste jediný, kto pozná pána Vacka z minulého storočia, ale ste jediný, ktorý ho po 15ročnej známosti hodil cez palubu ako nepotrebného. Pán Vacek Vám ponúkol vrelé priateľstvo a Vy ste ho prijali. Prijímali ste cez osobu aj svetlo ducha a dobré rady, ktoré sú univerzálne a môžete ich zúžitkovať aj v kresťanstve. Zradili ste ho, ale aj samotnú cirkev, lebo ste navštevovali naše semináre, zároveň ste zradili aj protivníkov pána Vacka, lebo ste im klamali. Viete, kam patríte?

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »