Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Nadutá nevědomost

27. 5. 2010

Jiří Vacek

... Co tvrzení, to blud a ohromující nevědomost. K některým nesmyslům:

Jediná cesta k jednotě, což je spojení s Bohem, nevede nikudy jinudy, než právě rozlišováním dobra a zla a jednáním a myšlením s tím v souladu. Bůh sám je pak nejvyšší Dobro i jednota současně.

Žák nemá co zkoumat svého učitele, prostě proto, že nemá nejen dostatek rozumových poznatků o cestě, ale hlavně vůbec žádnou duchovní zkušenost. Nemá k posuzovaní mistra ani ty nejzákladnější předpoklady...

 

Malé ekonomické školení

25. 5. 2010

Jiří Vacek

... Závistivci jsou všude i mezi námi. Jak se to projevuje? Dojemnou starostí o naše finance, ač do toho nikomu vůbec nic není. Nás nikdo neživí, máme své důchody, Eva a Jirka své zaměstnání. Přesto se někteří lidé starají, jestli „moc nebohatneme“ a stále se za nás pokouší spočítat naše finance, ač k tomu nemají ani ty nejzákladnější nezbytné podklady a často ani vědomosti. Ač někteří z těchto „starostů“ mají i odborné ekonomické vzdělání, prokazují zásadní neznalosti. Pletou si tržbu se ziskem, znají jen přímé náklady a zcela zanedbávají náklady nepřímé a nedokážou rozpoznat zisk před zdaněním a po zdanění. Těžko říci, zda jsou při svém vzdělání tak nevědomí nebo vědět nechtějí. Jejich cíl je zřejmý: vyvolat závist a pošpinit...

 

Tomášovci škodí józe

13. 5. 2010

Jiří Vacek

Jak? Takto.

Úřední a pro všechny katolíky závazné stanovisko katolické církve k józe zní: „Jóga je blud a škodí duši“. Za těchto okolností je neuvěřitelné, že představitelé tomášovců dávají za učitele jógy Edu Tomáše sloužit za spásu jeho duše zádušní mši katolickým knězem, který je povinen vyznávat „Jóga je blud a škodí duši“. Chtěli jej tak zachránit před následky bludu – jógy, kterou celý život prováděl a učil?...

 

Popov šíří komunistické lži

12. 5. 2010

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... O zločinech komunistů má právo a dokonce povinnost psát každý, ať proti nim viditelně vystupoval nebo ne. Upírat lidem a zejména obětem komunismu toto právo a ještě je za to lživě napadat, jsou přesně komunistické, totalitní způsoby. Takové odhalování je důležité zejména dnes, kdy mladí lidé s komunisty nemají vlastní zkušenost a jsou vystaveni komunistické propagandě, jakou šíří i jejich soudruh Popov, že to za komunistů nebylo tak zlé, že si za komunisty mohou sami, protože je volili, že nikoho nepronásledovali, že si jejich oběti vše vymýšlí a podobně. Kdo takové lži hlásá a komu prospívají, je zřejmé: komunistům a jejich přátelům...

 

Další komunistické zločiny

10. 5. 2010

Jiří Vacek

Podle pana Popova, viz KV 8. 4. t.r., psát o komunistických zločinech je špatné. Proč, je zřejmé. Blíží se volby a někoho by takové čtení mohlo odradit od jejich volby. Tomu pan Popov chce zabránit.

 

Ramana Maháriši potvrzuje naší praxi

8. 5. 2010

Jiří Vacek

face-to-face-with-rm.jpgDva dny po zveřejnění Paříkových lží na KV, že neučíme to, co Ramana Maháriši, jsem nalezl další potvrzení naší praxe od samotného mistra.

Čtenář je nalezne v knize „Face to face with Sri Ramana Maharshi“ (Tváří v tvář se Šrí Ramanou Mahárišim), která obsahuje 160 vzpomínek osob na jejich setkání s Mahárišim.

Na straně 113 se dočteme: „Jednoho dne Bhagavan řekl: „Proč si myslíte, že jste tím, kdo je činný? Je to nesmyslné, protože je zřejmé, že Já nedělá nic. Já je vždy pozorovatelem. Soustřeďujte se na svou existenci pozorovatele a nechte věci, ať se dějí. Budou nějak probíhat a nemůžete tomu zabránit.“ Konec citátu, který pochází od majora Chadwicka.

 

Nám nejde o Lucerny

7. 5. 2010

Jiří Vacek

Je mně záhadou, proč si tomášovci myslí, že chceme plnit Lucerny. Plnili je ze všech sil oni, ne my. My chceme, a také to děláme, učit opravdové zájemce meditovat. Je zřejmé, že okruh těch, kteří mají zájem o opravdovou duchovní praxi, je malý, což nám vůbec nevadí...

 

Co mně vyprávěl Eda Tomáš

7. 5. 2010

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Eda dokonce, aby kryl pořádání meditací u nich, si nechal vystavit ze známosti dekret cvičitele jógy neboli tělesné jógy, která byla tehdy jediná povolena jako tělocvik pro zdraví. V případě zájmu ze strany StB byl připraven argumentovat, že jde o povolenou tělesnou jógu a nikoliv o meditace. Podle pana Popova a spol. ohavná zbabělost. To není logika slušných lidí, ale komunistů a jejich přátel.

 

O zbabělosti

5. 5. 2010

Jiří Vacek

... Proto jsem samizdaty nepodepisoval. Podepisovat je by znamenalo prozradit se StB se všemi důsledky. Ohrozil bych sebe, ale i druhé. Obviňovat mne za toto počínání může jen skalní komunista nebo jejich přítel ze vzteku, že mě nezavřeli. Když Popov a spol. tak činí, dokazují, co jsou zač: přátelé komunistů a nepřátelé všeho duchovního...

 

Banda anonymních zbabělých pomlouvačů

4. 5. 2010

Jiří Vacek

Banda zbabělců na KV opět vyvrhla své zvratky. Viz KV 2. 4. 2010 – „Vackova átmavičára – honitba za byznysem ve čvachtanici“. Přečtěte si dobře, co tento Komunistický věstník píše. Jelikož jej založili avatáři, je to obraz jejich nitra. To, co píší, jsou přesně oni. Neumí nic jiného, než nenávidět, lhát a pomlouvat...

 

Miloš Tomáš se lepší

4. 5. 2010

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Když jsem asi před 13 lety napsal, že ego nejen není božské, ale že je nutné je rozpustit a vystoupil proti tvrzení, že není oč usilovat, byl jsem tomášovci neslušně napaden. Konec konců co jiného avatarům zbývalo, když právě vydali knížku, kde Pundža nesmysl o zbytečnosti úsilí vytrvale hlásá. Přece si nebudou kazit odbyt. Raději zapřou pravdu...

 

Těžký život lhářů

3. 5. 2010

Jiří Vacek

Kdo lže, tak se nakonec do svých lží tak zamotá, že pravda vyjde na světlo. Lidé dobře vědí: Lež má krátké nohy. KV a spol. se do svých lží zamotala již mnohokrát. Proto najednou z něho záhadně mizí odhalené lži. Prostě se smažou. My nic …

 

Zdravím všechny čtenáře těchto stránek

1. 5. 2010

Jaroslav Macháček

Původně jsem byl rozhodnut na chvíli nechat svého psaní a snažit se více proniknout do skutečného duchovna. Ale článek pana Popova na KV ze dne 8. 4. 2010 mne rozesmál a zároveň změnil můj postoj. Chtěl jsem vyčkat na více vlastních zkušeností, ale okolnosti mne nutí nezůstávat stranou. Tedy pokusím se věci trochu rozklíčovat (a domyslet, i když toho podle pana Paříka nejsem schopen). Tak tedy vyjímám z článku...

 

Moře bludů

29. 4. 2010

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Pan Pařík považuje sám sebe za naprosto neomylného, stejně jako papež nebo jeho ušlechtilí oblíbenci – komunisté. Myslí si, že cokoliv napíše, je pravda, protože to napadlo jeho. Proto nepovažuje za nutné svá tvrzení dokazovat ... Základem naší praxe je átmavičára, kterou provádíme v soustředění na sebe si vědomého pozorovatele. Tento postup k poznání naší pravé božské podstaty získal F. Humpreys přímo od Ramany Mahárišiho a popisuje ji ve své knížečce „Glimpses of the  Life and Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi“...

 

Pomluvy Lucernu nenaplní

22. 4. 2010

Jiří Vacek

... Duchovnost nespočívá v řečnění, ale v mlčení: „Buď tich a věz, že Já jsem Bůh“ je přímým návodem na stezku k Bohu. Máme utišit mysl a uvědomovat si vědomí Já jsem, které je Bohem. Ten, kdo stojí víc o neustálé víření mysli než o soustředění na božské vědomí, nechce Boha, ale chce si podržet stav bytosti odpadlé od Boha, a to je právě ego.

 

Nic než sprostota

21. 4. 2010

Jiří Vacek

... Tuto pravdu je nezbytné neustále opakovat, protože všichni více či méně podléháme vzbouřeným citům, a pak si i škodíme. Právě toto je trvalým cílem každého zla: oddělovat nás od Boha a dostat pod svou moc. I oprávněné zabývání se zlem nám škodí, ztrácíme-li při tom vědomí pozorovatele a vládu nad myslí. ...

 

Dopis anonymu J. L.

14. 4. 2010

Jindřich Mládek

(Související článek: Politické harašení? )

Vážená paní J. L., v první části svého mailu vyjadřujete jistou nespokojenost se stavem naší duchovní a politické scény a dále kladete otázku, zda někomu prospěje odhalování zla. K tomu bych uvedl následující:...

 

Pan Pařík opět vedle jak ta jedle

6. 4. 2010

Martin Čapek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Jinými slovy, toto jasně dokazuje, že Jiří Vacek učí to samé co Maharši, Ježíš a jiní opravdoví mistři. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli bychom schopni to s ním v takové míře (je nás hodně) a současně úplnosti (zážitky či stavy Vědomí jsou ryzí, v čistém Duchu nebo přesněji čistým Duchem, nedualistické) zažívat a žít. ...

 

Politické harašení?

27. 3. 2010

Jiří Vacek

Snad každý zná průpovídku: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Jak málo lidí si však uvědomuje, že platí i „Teprve stokrát opakovaná pravda se stává pravdou“. Myslet si, že pravda zvítězí nad lží, když se řekne jednou, je naprosto bláhové. Tam, kde se ne stokrát, ale trvale lže, neopakovaná pravda je udušena lží. ...

 

Dopis Jiřímu Vackovi

24. 3. 2010

Jiří Vacek, Ján Pivoluska

Dobrý večer, Chcel by som sa len vyjadriť k vášmu článku Tomášovci zesměšňují Ramana Mahárišiho ...

... Hřích proti Duchu svatému spočívá v jeho ztrátě. Je zapomenutím našeho božského vědomí Já jsem a jeho ztotožnění s tělem a s myslí. To je onen padlý Adam bible, nepravé já, pro které se používá v jógické literatuře pojem ego. Proto také nemůže být odpuštěn, ale musí být napraven jeho opětným získáním, což je možné pouze nastoupením stezky, která vede zpět k Bohu. ...

 

Přednášky v Lucerně z hlediska oživující moci vědomí

21. 3. 2010

Josef Šťastný

(odpověď na článek „Pan Kos uchem jehly“, KV 8. 2. 2010)

... Základní nevýhodou přednášek je tedy to, že odvádějí minimálně část pozornosti od našeho pravého Já. „Přednášení“ tichem, které učil a zdůrazňoval Ramana Maháriši nás naopak konfrontuje se sebou samými, dává možnost nahlédnout do našeho nitra a po dostatečné očistě si uvědomit naše pravé Já. ...

 

Jak se šíří nepravdivé informace

20. 3. 2010

Jiří Vacek

...Jak vypadá „vědecký“ přístup pana Vojtíška k posuzovaným skupinám, je zřejmé z toho, že naše hodnocení nechal zpracovat zapálené mladé evangeličce, která ani nestuduje religionistiku ani nic neví o józe. Přesně v souladu s úředním postojem katolické církve: „Jóga je blud a škodí duši“. Takto se šíří náboženská nesnášenlivost. Šíří ji lidé placení státem, a proto i z daní nás „jogínů“ ...

 

Miloš Tomáš: Odevzdanost

19. 3. 2010

Jiří Vacek

Avatar, 245 str., 350,- Kč, vázané

Do knihy jsem jen nakoukl a nestačil jsem se divit... Takže popořádku: ego je stav bytosti odpadlé od Boha, nikoliv bytostí samou. Ono samo je bezpodstatné. Je padlým Adamem bible, je hříchem, proviněním proti Duchu svatému neboli božímu v nás. Je zlem a nikoliv Bohem. Nestvořil je Bůh, ale je výsledkem nesprávně používané svobodné vůle stvořených bytostí. Jak uvádí bible, je vzpourou vůle lidské proti vůli boží. ...

 

O duchovní praxi avatarů

18. 3. 2010

Jiří Vacek, Lenka

Pokud je pro někoho web „Večerní nebe“ nedůvěryhodný a článku „Jak mi Pařík napařil celibát“ nevěří, ať si přečte následující dopis. Je nezávislým vylíčením duchovnosti, pěstované pány avatary. Potvrzuje skutečnosti, líčené na webu „Večerní nebe“. (pozn. zmíněný web je v současnosti již zrušen)

 

Zarážející informace

18. 3. 2010

Jiří Vacek

Večer 15. 2. volá Vláďa Cepek. Upozorňuje mě na článek „Jak mi Pařík napařil celibát“. Vyšel s datem 15. 2. 2010 na webu www.vecerninebe.cz (pozn. tento web je již zřejmě zrušen). Popisuje, jak tomášovci vytvářejí tažení proti naší skupině ... Web obsahuje i další články o činnostech Avataru i o policejním hodnocení sekt stoupenci našich církví. Považuji je za nevěrohodné a zaujaté, což platí plně i pro pana Vojtíška. Pro jeho osobu je příznačné, že pro informace, které později zveřejnil v Dingiru, si chodil do Avataru. O jeho předpojatosti – jde o konkurenční nakladatelství – nemohl nevědět...

 

Další lekce z demagogie Dr. Johna

14. 3. 2010

Jiří Vacek

Ad KV 8. 2. 2010, Pan Kos uchem jehly

... Výlevy pana Johna a jemu podobných jen potvrzují názory velkého učitele advaity Ramany Mahárišiho: „Lidé chodí na duchovní přednášky a odcházejí z nich takoví, jací na ně přišli“. To, že si někteří lidé takové přednášení užívají, je opět věc jiná. Nemusejí se totiž vůbec namáhat a mohou se kochat slastnými pocity své duchovní výše.

 

Diskutérské podpásovky

29. 1. 2010

Jiří Vacek

... Takže se dopouštějí obou zmíněných nesprávností současně: nemluví o věci, ale pomlouvají osoby. To ukazuje jednak na nedostatek etiky, ale i na neschopnost argumentovat k věci...

 

Kdo koho znevažuje

6. 1. 2010

Jiří Vacek

Nekritizuji dosažení žádného mistra nebo-li jeho realizaci. Pouze se vyjadřuji buď k jeho chování nebo, což je nejčastější, k některým názorům, které hlásá...

 

Druhá odpověď paní Knápkové

29. 12. 2009

Josef Šťastný

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Myslím, že jako ve všem, ani tady nejde tolik o Drtikola, komunisty apod., ale o nás. Abychom my sami dokázali rozlišovat mezi dobrem a zlem a nalezli v sobě sílu se z moci zla vymanit. Pokud si budeme nalhávat, že něco, co je evidentně nedobré, je dobré, akorát tím zavdáváme příčiny budoucímu utrpení nás i druhých.

 

O kachnách na KV

22. 12. 2009

Jiří Vacek

Paní Knápkovou jsem prý o přátelských citech avatarů ke komunistům nepřesvědčil. Zřejmě si přála nějaké jejich veřejné prohlášení v tomto smyslu. Tak hloupí zase nejsou, aby něco takového udělali. Jenomže, jak říká Miloš Zeman: „Jestli něco chodí jako kachna, kváká jako kachna, má to zobák jako kachna, pak je to kachna“.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »