Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Odpověď paní Knápkové

15. 12. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Milá paní Knápková, to, že je váš článek na KV, který je určen, jak sám uvádí, k potírání Vacka, prozrazuje, oč vám šlo. Nikoliv o pravdu, ale o potírání Vacka...

 

Je možný úpadek osvícených?

6. 12. 2009

Jaroslav Macháček

... Tento dopis však nechci psát Vám, ale čtenářům webu, kde uveřejňujete Vaše i naše postřehy. Zároveň nechci svůj dopis psát jako odezvu na pana Paříka za jeho článek Jiří Vacek vychovává zaslepené, nemyslící čély aneb medvědí služba Jaroslava Macháčka. Tento článek mi velmi dobře posloužil k tomu, abych věděl, kam pana Paříka zařadit...

 

Ad KV: M. Pařík, Jiří Vacek vychovává zaslepené, nemyslící čély

2. 12. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

KV je skutečný Komunistický Věstník, protože nedělá nic jiného, než lže o tom, co učím, a snaží se tak ze všech sil odradit hledající od stezky, kterou učil Ramana Maháriši, Ježíš a další praví mistři. Jinak řečeno, pohoršuje „maličké“, a tak na sebe přivolává tu nejhorší karmu. Tak ze všech sil pomáhá šířit materialistické a komunistické pohledy na jógu a mystiku. Zařazuje se tím mezi ně.

 

Dotaz paní Knápkové

1. 12. 2009

Jiří Vacek, Josef Šťastný

Paní Knápková se ptá, zda se někde avatáři přiznávají ke svým komunistickým názorům. Divný dotaz. Zřejmě nečte KV, kde se to jimi jen hemží.

Takže tady má důkazy, které požaduje.

 

Pohled Petra Dostála

29. 11. 2009

Jiří Vacek

Petr Dostál mně píše 17. listopadu, že vedu „žabomyší válku“. Tady je má odpověď.

Vážený pane, opravdu si myslíte, že Ježíš s farizeji, Sokrates s Atéňany, Eckhart s inkvizicí, odpůrci Hitlera s Hitlerem, odpůrci komunismu s komunisty a jim podobní vedli žabomyší války?...

 

Miloš Tomáš: Jiří Vacek, sprostý lhář

25. 11. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Milošovi již nezbývá nic než sprostota. Doporučuji, aby si jeho článek každý přečetl. Pochopí, co je Miloš zač. Miloš se dokonce svými výroky již dopouští trestné činnosti. Není náhodou, že kdykoliv napíši článek o komunistech, že se z KV ozvou výkřiky strašlivé zloby. Proč asi?

 

Tři druhy rozhovoru a několik řečnických triků

16. 11. 2009

Jiří Nykl

Čerpáno z knihy Our Mission IV (strana 35-42) od Kundalího dáse

Když se bavíme s různými lidmi a slyšíme někoho odpovídat na otázky nebo vést hovor, může nám občas připadat něco v nepořádku. Často zjišťujeme, že dotyčný se u mně vyhýbá odpovědi, že převádí hovor na úplně jiné téma a nechce slova používat k tomu, aby se přiblížil realitě a pravdě, ale ke sledování svých zájmů. Málokdo si uvědomuje, že to není věcí náhody. Většinou to bývá promyšlený přístup člověka k zastírání jistých skutečností, anebo v lepším případě si člověk jen nechce připustit svou nedokonalost, a proto podvědomě reaguje nekorektním způsobem.

 

Když narcis píše recenzi – M. Pařík

14. 11. 2009

Jiří Vacek

KV – Komunistický Věstník, 29. 10. 2009

Když vyjde dobrá duchovní kniha, všichni upřímní hledající mají radost. Ne tak pan Pařík: doslova vztekem plive na autora i recenzenta knihy „Úvod na cestu k moudrosti“. Co mu na Luďkovi Hudcovi vadí? Že svou šikovností a osobní statečností za komunistické diktatury udržel v Brně jógický oddíl vzdor veškerému komunistickému nátlaku.

 

Nastavené zrcadlo

13. 11. 2009

Jiří Nykl

Vážení přátelé, s potěšením můžeme sledovat růst aktivit společenství přátel Jiřího Vacka. Dobré výsledky jsou nepřehlédnutelné a svědčí o pevném základu na kterém jsou postaveny. Duchovní hodnota meditačních setkání je provázena jasnými metodickými pokyny, které se osvědčily v praxi a účastnici mají možnost čerpat z bohatých zkušeností Jiřího Vacka, jeho žáků a všech, kteří jsou ochotni ke sdílení. Důležitá je možnost duchovního růstu, v podmínkách, které musely být vytvořeny poctivým úsilím přátel tohoto společenství.

 

Spor o advaitu

12. 11. 2009

Jiří Vacek, Jiří Cipr

Jirka, kdysi náš přítel, který s námi dříve jezdil dokonce na týdenní meditace do Protivína, nám napsal. Dopis zveřejňuji celý. Nejdřív jsem na něj nechtěl odpovídat. Jelikož jeho názory nejsou ojedinělé, proto tak činím.

 

Sdělení přátelům i čtenářům

7. 11. 2009

Jiří Vacek

Někdy je mně vytýkáno, že věnuji příliš pozornosti sporu s představiteli Tomášovců. I když věnuji potřebný prostor dění kolem sporu s Tomášovci, není pravda, že se paměti „Jak jsem hledal Boha“, nevěnují ničemu jinému. To je účelová lež představitelů Avataru, aby od nich odradili čtenáře. Paměti jsou nesmírně cenným zdrojem poznatků o duchovní praxi. Zkušenosti hledajících, které líčím, jsou zcela jedinečné a poučné pro všechny duchovní praktiky.

 

Vrána k vráně sedá, stejný stejného si hledá

6. 11. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

KV opět předvedl, že je skutečně komunistickým věstníkem. Miluje komunismus a komunisty, a proto hází špínu na jejich odpůrce. Komunismus i komunisty oslavuje jako ušlechtilé. To je jediné vysvětlení, proč je příslušník zločinecké organizace F. Drtikol ušlechtilý a odpůrce komunistů zlý.

 

František Drtikol: Duchovní cesta

20. 10. 2009

Jiří Vacek

sv. 2, sestavil S. Doležal

Svazek podává názory F. Drtikola, statě jeho žáků o něm, řadu fotografií a reprodukcí jeho obrazů. Takové publikace o význačných lidech jsou vždy potřebné a dobré, ale za předpokladu, že jsou pravdivé. Z tohoto pohledu je nutno říci, že Doležalovo podání Drtikola se nejen vyhýbá otázce jeho členství v komunistické straně, ale přímo je zřejmě vědomě zamlčuje.

 

KVičára: Kdo lže, pomlouvá, dehonestuje, podsouvá, manipuluje a parazituje? Pařík a spol.

25. 9. 2009

Jiří Vacek

(Ad KV, 19. 8. 2009, M. Pařík: „Parazit na duchovních naukách“)

Označování duchovních škol a jejich metod je skutečně běžné po celém světě. Stačí si vzpomenout například na Self-realisation Fellowship Jógánandy a jejich krija jógu, na Rámakrišnovu misii nebo transcendentální meditaci Mahárišiho Mahéše nebo na dynamické meditace jiné školy, sahadža jóga, skrytá stezka za jógou či jóga nad protiklady P. Bruntona nebo přímá stezka K. Minaříka atd. Ti všichni, měřeno pohledem KV, jen parazitují na józe a meditacích.

 

Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

16. 9. 2009

Jiří Vacek

Lidová rčení v sobě skrývají mnoho dobrých postřehů včetně toho výše uvedeného. Pan Pařík jeho pravdy využívá hojně. Vždy přijde s nějakou nehoráznou drzostí a já ve své naivitě začnu vysvětlovat, jak se věci mají. Prostě jeho drzosti nalétnu místo, abych ji jako takovou odmítl: nic vám do toho není.

 

Jak poznat demagogy

15. 9. 2009

Jiří Vacek

(Ad KV, 19. 8. 2009, M. Pařík: „Parazit na duchovních naukách“)

... Demagogové jako pan Pařík s oblibou používají obecná tvrzení. Vědí proč: právě proto, že jsou neurčitá, nelze je pro jejich nekonkrétnost důkazy vyvrátit, ale pouze popřít. Jak třeba někdo může vyvrátit důkazy, že nekrade a podobně? Takové počínání je krajně podezřelé. Měli bychom se vždy ptát, proč takový člověk, když nás chce přesvědčit, neuvede přesné údaje. Důvod je často jednoduchý: on je nemá, neexistují. Za obecným obviněním je prostě touha uškodit za každou cenu bez rizika vyvrácení důkazem...

 

Páni z Avatáru!

14. 9. 2009

Zuzana Koubová

Som duchovne praktikujúci človek, rovnako ako aj Vy. Na základe svojich skúseností z  praxe nachádzam vo Vašich prezentáciách na stránkach Kauzy Vacek pár základných nezrovnalostí, ktoré ma vedú k záveru, že vo svojej praxi zrejme zanedbávate určité doležité aspekty, čo Vás vedie, dá sa povedať, opačným smerom...

 

Recenze - Francisco de Osuna: Rukoväť kontemplatívnej modlitby

9. 9. 2009

Jiří Vacek

... Zdůrazňuje například pokoru a varuje před pýchou. Nemluví sice přímo o zlu a dobru, ale je nepochybné, že dobře rozlišuje: pýcha je zlá, pokora dobrá. Mluví o zkušenosti Boha, aniž by mechanicky prohlašovala ego za Boha: „TY jsi TO!“...

 

Komunismus a komunisté

8. 9. 2009

Jiří Vacek

Příslušníci strany, která nestraníky vraždí, vězní a existenčně ničí, nejsou slušní lidé a tím méně hodní obdivu. Něco takového je popření veškeré etiky, skutečný etický nihilismus. Dělat z nich duchovní mistry je převracení hodnot a znevažování všech mistrů a šíření lží. Přesně to KV, M. Pařík a spol. dělají.

 

Tak nám píše paní Knápková viz KV 27. 7. 2009

4. 9. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

KV neúnavně otiskuje pseudoduchovní výplody lidí se silným egem, které je plně v moci zla. Proto je světlo dráždí a považují za svou povinnost na ně útočit. Ve své nevědomosti nechápou, že útočí na sebe samé, na své dobro, kterému se takto uzavírají. Z toho co píší, je přímo cítit zlá vůle, nedostatečná znalost nauky i praxe. Něco duchovního si přečetli, přečtené nedomýšlejí a chápou nesprávně podle litery a nikoliv podle ducha.

 

Tomášovci zesměšňují Ramana Mahárišiho

2. 9. 2009

Jiří Vacek

(KV, A. Popov, 28. 7. 2009)

... Osobně se snažím řídit Rámakrišnovým: „Neustále spočívám u nohou toho, jehož milostí jsem s ním sjednocen“. Rámakrišna, ale i Ramana Maháriši dobře vědí, že sjednocení s Bohem není totéž, jako být totožný s Bohem, být mu roveň. Právě proto Maháriši spáchal „dualistický hřích“ (podle pana Popova) a napsal své uctívatelské verše na Arunáčalu. O  něčem takovém nemá pan Popov ani potuchu. On by se přece k něčemu tak nedůstojnému nesnížil. Je přece „TO“...

 

Za čas a prostor

29. 8. 2009

Jaroslav Macháček

... Pan Pařík si (přesto že jej nezajímáte) dal tu práci s přečtením Vašich knih, aby mohl dokazovat, kde všude prosazujete „vlastní zájmy“ na úkor Prozření. Vzpomněl jsem si, že kdysi jsem četl knihu paní M. Tomášové „Za čas a prostor“ a při jejím čtení jsem si uvědomil, že v ní je uvedeno také to, co se nyní začíná dít. Nejspíš si toho nikdo nevšiml (nebo nechtěl všimnout?) a tak to zkusím přiblížit já...

 

M. Šťastná na pokračování

18. 8. 2009

Jiří Vacek

Napsaly mně dvě sestry z Orlických hor. Určitě upřímné hledající. Chtějí ode mne rady, ale nenapsaly zpáteční adresu. Jinak vše, nač se ptají, se nachází v mých knihách. Mate je M. Šťastná, se kterou se setkaly a meditovaly. Uvádím, co o setkání píší...

 

Soucitná Iva Procházková

16. 8. 2009

Jiří Vacek

Zlu a zlem ovládaným lidem jsou trnem v oku knihy, které vydáváme. Hlavním důvodem je, že osvobozují z moci zla ty,  kteří mu propadli. Dalším je normální závist na konkurenci. Proto se nám snaží v jejich vydávání zabránit nejrůznějšími způsoby. I. Procházková nyní (viz KV 11. 3. 2009) přišla s lítostí: je jí líto těch, kteří „musí“ odebírat naše knihy. Ztrácí tím prý svobodu.

 

Co na sebe prozrazují

29. 7. 2009

Jiří Vacek

Když pozorně čteme, co o nás naši nepřátelé píší a jak píší, zjistíme, co jsou zač, jaký je jejich charakter. Prozrazují na sebe mnohé. Nejen tím, o čem píší, ale i tím, o čem nepíší. Prvé je zajímá, druhé nikoliv. S podivem zjistíme, že se nejvíc zabývají náměty zcela neduchovními. Opravdové duchovní otázky je nezajímají. Vysvětlení je jediné. Jsou zcela neduchovní a jejich pohnutky jsou zcela světské.

 

Učení mistrů a úhly pohledu

17. 7. 2009

Josef Šťastný

(reakce na články Markéty Šťastné na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

V učení každého mistra je možné najít rozpory, pokud chceme. I v učení Ramany Mahárišiho můžeme nalézt rozporuplné nebo dokonce protiřečící si výroky, např. „ego je neskutečné“ a na druhé straně „kdo nedělá atmavičáru, dělá lokavičáru“. Jak by lokavičára byla vůbec možná, když ego je neskutečné? Nebo proč Maháriši cvičil, když jej nikdo neviděl, když svět je neskutečný? Kdo chce nalézt rozpory, jistě je najde.

 

Od přátel zla čekejme jen zlou škodu

16. 7. 2009

Jiří Vacek

Zlo, mára, ďábel a jeho nástroje, zlí lidé, bytostně nenávidí pravdu, protože odkrývá jeho pravou tvář. Proto všechny organizace a systémy, které vyznávají zlo - například nacisté, komunisté, ale i církevní hierarchie - tolik pronásledují projevy pravdy ve všech jejích podobách. Proto zavádějí censuru nebo přímo zakazují nepohodlnou literaturu a ty, kteří ji šíří, pronásledují.

 

"Vymáhané" platby

13. 7. 2009

Jiří Vacek

... KV je vlastněn a provozován členy nakladatelství Avatar. Již tato skutečnost zpochybňuje jeho nestrannost. Titulní list KV jasně uvádí důvody, proč byl zřízen: aby nás, naše vydávání knih zlikvidoval. Za tím účelem mu není žádná špinavost cizí. Zabývá se dokonce naším osobním životem, do kterého mu předně vůbec nic není, o kterém nic neví, ale pouze sbírá pomluvy. Svou úrovní se plně rovná Blesku. Tím zcela odhaluje i charakter jeho autorů, kteří se mnohdy zbaběle kryjí anonymitou...

 

Láska k bližnímu

11. 7. 2009

Jiří Nykl

... Upozorňuje-li nás náš Mistr na nebezpečí zla, je to od něj nevyšším dobrem pro hledající, protože jedině cesta na vrchol – mistrovství podložené mnohaletým úsilím a praxi, jej vybavilo zkušenostmi, které nám ve své lásce nezištně a trpělivě předává. Tvrzení, že se Mistr Jiří Vacek zabývá zlem, je možné považovat za cílenou lež, pokušení Márovo nebo zlo samo...

 

Paní Brabencová vypadla z role

14. 6. 2009

Jiří Vacek

... Ona ví přesně (zřejmě je jasnovidná), jak celá záležitost s Ramanašramem byla. Zapomněla (ach ta paměť!) na maličkost: v Ramanašramu nikdo neumí česky. Takže to byl někdo z Čech, kdo celou záležitost zařídil. Proč a v čí prospěch, je zřejmé. Ramanašram tuto pravdu vyjádřil zcela jasně. Pomluvy jej znejistily, a proto se rozhodl, jak se rozhodl...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »