Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Šakti zasahuje a pomáhá

13. 6. 2009

Jiří Vacek, Tomáš Hruška

Do sporu o zlu zasáhla sama šakti; takto se často v našich životech projevuje. Někdo zcela neznámý nám zaslal názory velkého mystika E. Swedenborga na zlo, aniž bychom o něco takového žádali. Názory, které E. Swedenborg na zlo vyjadřuje, plně souhlasí s mými. Jeho pojednání také vyvrací lež, že velcí duchové se zlem nikdy příliš nezabývali. Stačí si například přečíst zjevení svatého Jana, aby tato účelová lež, která má usnadnit působení zla, byla odhalena. Swedenbergův článek přebírám celý, jak byl poslán.

 

Ad KV „Kdo obdivuje komunisty“ aneb KV obviňuje Tomášovy z podpory komunistů

10. 6. 2009

Jiří Vacek

Opravdu doporučuji číst KV. Vezměte si k ruce uvedený článek, stáhněte se do pozorovatele a pečlivě myslete a rozlišujte. Dozvíte se překvapující věci. KV v článku definuje, co bylo podporou komunistického režimu: členství v ROH, podané zlepšovací návrhy a účast ve volbách, které nikdy volbami nebyly a o ničem nerozhodovaly. Rozhodovala Moskva a její tanky, které ti „dobří“ komunisté na nás zavolali.

 

KV, 22. 5. 2009 - Markéta Šťastná: Jiří Vacek ve světle Maharšiho učení

7. 6. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Tato pravda je naprosto objektivně ověřitelná. Patrně právě proto studentka Šťastná „nemá o čem psát“.  Je snad slepá – duchovně – nebo tak nepřátelská ve vztahu k opravdové praxi átmavičáry? Ať tak či onak, kdo tím trpí, je na prvém místě ona sama. Navíc se dopouští těžkého duchovního hříchu, před kterým tolik varuje Ježíš: pohoršuje, odrazuje od přímé stezky, maličké. Není dobře brát takové počínání lehkomyslně. Nevědomost v tomto případě naprosto neomlouvá. Když nevím, tak mlčím a nešířím svou nevědomost...

 

KV - Jana Brabencová v moci zla

18. 5. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Nebýt dopisů, jako je tento, nemusel bych se zlem zabývat. Jelikož naši nepřátele chrlí jednu lež za druhou, nic jiného mi nezbývá. Samozřejmě, když na zcela objektivních a ověřitelných skutečnostech odhaluji jednu jejich lež za druhou, tak se jim to nelíbí a křičí, že se neustále zabývám zlem. Věřím, že by se jim víc líbilo, kdybych jejich lži nevyvracel, mlčel a nechal jejich lhaní působit, aby je lidé, neznalí situace, považovali za pravdu. Proto také neuznávají Rámakrišnův požadavek, že žák má bránit svého mistra a nejen mistra, ale i nauku, kterou mistr učí. Důvod je opět stejný: bojí se pravdy o tom, jak lžou...

 

Dokonáno

16. 5. 2009

Jiří Vacek

Včera (11.5.09) mně přátelé přinesli pozvánku na týdenní seminář „Cesta bdělosti“, který v Záježové povedou na začátku července Mirko Hruška a Roman Miesler. Tito dva mně jej neposlali. Nepovažují za nutné se se mnou bavit, ač nabídka semináře je vlastně prohlášením, že opouštějí naší stezku. Opravdu zvláštní chování k mistrovi, když jako jeden bod náplně setkání slibují „rozvoj milující moudrosti – mettá“. Milovat mistra je zřejmě nemoudré.

 

Čtěte KV!

12. 5. 2009

Jiří Vacek

Opravdu vážně každému doporučuji číst KV, samozřejmě s rozumem v hrsti a s rozlišovací schopností, vivékou. Anonymové a pomlouvači z KV se netají tím, že jejich cílem je „zničit Vacka“. Ač neustále tvrdí, že žádné zlo neexistuje, podle toho, co činí, je zřejmé, že Vacek je pro ně zlo největší. Nevědí, jak jsou nedůslední: najednou zlo, když se jim to hodí, existuje.

 

Ještě Záježová

9. 5. 2009

Jiří Vacek

... V každém případě platí, že naše škola je praxí átmavičáry a kdo ji neučí, nechce učit a ještě od ní druhé odvrací, mezi nás nepatří. Není cesta jako cesta, zdaleka nejsou všechny stejné a co je dobré na cestách nepřímých a pomalých, zdaleka nestačí na naší přímé, krátké stezce...

 

Pro ty méně chápavé

6. 5. 2009

Jiří Vacek

Pro ty, kteří hůře chápou, jsou určeny tyto řádky. Těm zlým nepomůže nic. Pravda jen v nich rozhoří ještě větší nenávist...

... „Meditace podle Jiřího Vacka“ je jakási ochranná známka, která má přesnou a vysokou vypovídací hodnotu pro hledající. Poznají podle ní, co mohou očekávat a že se jim dostane to, co chtějí. Proto trvám, pokud se jedná o společné setkání našich přátel, na tomto označení a požaduji dodržení zavedené praxe. Proč, jsem vysvětlil již mnohokrát. Naše praxe je vysoce účinná, kdo jí správně provádí, dociluje dobré výsledky. Není ji proto třeba měnit nebo opouštět...

 

KV – 8. 4. 2009 „O zlu v nás“ – K. John

6. 5. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

K. John brání zlo před odhalením a kritikou. Používá k tomu argumenty zla, známé tisíce let. Ten, kdo kritizuje zlo, je sám zlý. Jen namátkou. Sokrates, který kritizoval Atéňany, byl zavražděn, aby „nekazil“ mládež. Ježíšovi opět podkládali, že své zázraky koná silou zla. Ti, co v církvi volali po uskutečňování Ježíšova křesťanství v církvi, byli upalováni jako kacíři a služebníci ďábla.

 

Odevzdanost Bohu versus odevzdanost osudu

4. 5. 2009

Josef Šťastný

(odpověď panu Johnovi, DrSc.)

Pan John ve svém článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz z 8. dubna 2009 se nás snaží přesvědčit, že opravdové snášení osudu s pokorou, láskou a odevzdaností, je postojem bez ega. Postoj bez ega pro mě znamená realizaci Boha v jakékoliv situaci včetně spánku těla. Opravdu stačí snášet osud s pokorou, láskou a odevzdaností k realizaci Boha? Rozhodně ne. Předně: co je to osud? Osud je výslednicí sil, které jsme vytvořili v minulosti; naše budoucnost pak je výslednicí již vytvořených sil a těch, které vytváříme právě teď.

 

K dění ve společenství

16. 4. 2009

Jiří Vacek

... Usoudil jsem, že se proto musím k celé záležitosti znovu obšírně vyjádřit. Ač mě to zdržuje od důležitější práce, napsal jsem proto vyčerpávající článek „Přátelům na vysvětlení“. Nikomu nenakazuji, s kým se kdo scházet smí nebo nesmí. Každý by si však měl být vědom nepříznivých duchovních vlivů, které šíří ti, co zpochybňují mistra a společnou praxi a místo přátelství ke členům skupiny je pomlouvají a napadají...

 

Přátelům na vysvětlení

16. 4. 2009

Jiří Vacek

... V tomto světle se jeví to, co mezi námi probíhá, jako více či méně zákonité. Jsme tříbeni, lépe my sami se tříbíme podle toho, čemu v sobě necháváme volný průběh: zda zlu či dobru. Právě hledající jsou v tomto směru ohroženi více než ostatní protože duchovní praxe v nás probouzí všechno zlé a Bohu se příčící do vědomí, kde má být rozpuštěno. Pokud se tak pro naši pýchu, nedbalost a nevědomost neděje, zlo se nás naopak zmocní a konce takového hledajícího jsou horší než začátek. Ježíš a další o tom mluví velmi jasně...

 

Ad KV: Zlo v mysli Jiřího Vacka, 23. 3. 09, M. Pařík

7. 4. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Pan Pařík tvrdil, že jednou z mých ústředních myšlenek je: vrcholem moci zla nad námi je přesvědčení, že zlo neexistuje. Lže hned dvakrát. To není moje myšlenka, ale tuto pravdu sdílím s mnoha dobrými lidmi, kteří si ji uvědomili přede mnou. Také není mojí ústřední myšlenkou. Tou je, že jediné pravé dobro je Bůh.

 

KV: Jiří Vacek pohrdá boží tvorbou

4. 4. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Boží tvorbou, nirvánou, královstvím nebeským pohrdá ten, kdo v něm nežije a místo toho dává přednost světu od Boha odpadlému, který, jak nám Bůh říká: „Je proklet skrze tebe“, skrze bytosti odpadlé od Boha. To jsou padlí Adamové, ega. Právě jeden takový odpadlík od Boha z KV napsal článek s uvedeným názvem.

 

KV z 11. 3. 2009 – „Jak jsme u Vacka kupovali knihy“ I. Procházková

3. 4. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Dnes KV zveřejňuje záležitost, jak sama autorka uvádí, starou nejméně 9 let, ale patrně ještě starší. Tuto záležitost ještě na Jitřní zemi již zveřejnila a od té doby již několikrát na KV znovu. Proč tak činí je zřejmé: chce ublížit.

 

Jak KV loví duše

31. 3. 2009

Jiří Vacek

... Celý případ jen dokazuje, jak se KV chápe každé možnosti nám uškodit a využít ji ve svůj prospěch. Velkou radostí jim proto dělá chování některých našich přátel, kteří se chovají neeticky nebo se snaží nás rozdělovat. To je neomylná známka, že neslouží dobru, ale zlu a měli by se nad sebou vážně zamyslet: „Chci opravdu toto?“ Dělat radost KV – to není dobré vysvědčení, které si tím vystavují...

 

Jak je to se zlem?

29. 3. 2009

Pavel Janda

V této úrovni dvojnosti a polarit vedle sebe existují dobro i zlo. Zlo je často relativní a subjektivní – co se jeví jako zlo, může se ukázat dobrem a co je pro jednoho zlo, je pro jiného dobro. Např. je někdy součástí vybíjení karmy, někdy nás upozorňuje na záležitosti, situace, které ještě nemáme zvládnuté či může mít podobu trestu jako výchovného prostředku či ochrany ostatních před lumpy. Takže z pohledu bytostí v této úrovni žijících zde, zlo je a každý se s ním v nějaké podobě jistě setkává.

 

O zlu v nás

27. 3. 2009

Josef Šťastný

(reakce na článek pana Paříka z 23.3.09 na www.kauza-vacek.blogspot.com)

Když někdo píše o zlu, ještě neznamená, že má plnou mysl zla. Může tak činit pro poučení druhých na základě úspěšného vyrovnání se se zlem v sobě. Přesně to podle mě dělá pan Vacek. V zásadě je možný dvojí přístup: buď se na základě toho, co pan Vacek píše, zamyslím nad sebou nebo to, co píše, obrátím proti němu. Z čeho budu mít asi větší užitek?

 

Boží tvorba?

26. 3. 2009

Josef Šťastný

(reakce na článek pana Paříka z 9.3.2009 na www.kauza-vacek.blogspot.com)

...   Neboli: samsára, život v egu, není boží tvorbou. Boží tvorbou může být jen to, co je božské. A snadno nahlédneme, že svět, ve kterém žijeme, božský není. Pokud někdo si toto neuvědomuje, nemá ani důvod, proč by duchovně usiloval, leda že by celým svým srdcem miloval Boha, což je vlastně také výraz nespokojenosti se stavem ega...

 

KV slouží márovi neboli ďáblovi

21. 3. 2009

Jiří Vacek

... KV je nástroj Avataru, který nám má znemožnit rozšiřování duchovní literatury. Kdo z toho má mít prospěch, je zřejmé. Čtenáři nikoliv. Za jejich zájem se jen skrývá. Brání je proti našim údajným „nechutným obchodním praktikám“. Naše praktiky nejen čtenářům neškodí, ale jsou pro ně nesmírně výhodné...

 

Záježová: konečně jasno

16. 3. 2009

Jiří Vacek

Pořadatelé semináře konečně veřejně odhalili své úmysly, které se tak dlouho snažili utajit. Ve středu večer 11.3. mně před meditací předal Petr Kouba několik vyjádření, které uvádím. Každé mluví jasně.

 

Semináře v Záježové

10. 3. 2009

Jiří Vacek

O pořádání seminářů v Záježové se se mnou nikdo neradil ani mně o nich přímo nezpravil. Je to chyba již z toho důvodu, že na čem spočine pozornost vědomí Já jsem, v tom začne působit i jeho síla a věci dostávají správný spád.

 

Mirek Hruška

4. 3. 2009

Jiří Vacek

... Nechuť k úsilí dále rozvíjet poznání a patrně i přesvědčení o vlastní duchovní dokonalosti zřejmě způsobily, že Mirek zanedbal práci s myslí. Její řízení, rozlišování a rozpouštění negací. To je častý případ zejména pokročilých hledajících: nedostatek pokory a pýcha, která se projevuje jako přeceňování vlastní duchovní výše, které nemůže nic uškodit. To je zhoubný omyl...

 

Rozmluvy s Romanem

7. 2. 2009

Jiří Vacek

Uprostřed semináře volá Roman Miesler. Pocítil potřebu se mně svěřit a vysvětlit některé své postoje. Škoda, že až po roce nebo dokonce déle. Po celou tu dobu jsem od Romana nedostal jedinou zprávu o tom, co v Olomouci probíhá...

 

Duchovní klubovna

25. 1. 2009

Jiří Vacek

... Na tomto případě je jako na mnoha dalších názorně vidět, jak M. Tomáš lže. Nezná fakta, ale prostě si vymýšlí jednu lež za druhou veden svou nenávistí škodit. Duchovní, rozlišující hledající si dokáže o tomto počínání udělat závěr sám. V tomto světle musíme posuzovat i věrohodnost dalších Milošových výmyslů. Pokud někdo zlo, které M. Tomáš šíří, nevidí, vysvětlení je jediné. Jeho vlastní zlé sklony způsobily, že na zlu nevidí nic zlého. O takové zájemce nestojíme...

 

Ad článek „Reakce na „recenzi“ knihy Hřích a vina......“

17. 1. 2009

Martin Tomeš

(Ad článek „Reakce na „recenzi“ knihy Hřích a vina......“, který zveřejnil P. Štěpka na Jitřní zemi 20.11.08)

Ahoj Pavle, dostala se ke mně tvá „reakce“ na recenzi pana Vacka, kterou před rokem napsal na tvůj překlad. Skoro bych řekl „bohužel se ke mně dostala“, protože číst to nebylo nic pěkného...

 

Záhadný balíček

30. 12. 2008

Jiří Vacek

Asi v pondělí 24.11. mně pošta doručila balíček z Jeruzaléma. V Izraeli nikoho neznám ani nemám, jméno odesílatele mně také nic neříkalo. Uvnitř mě čekalo velké překvapení: fotografie Mahárišiho na ruském překladu „Rozhovorů s Ramanou Mahárišim, 2. díl". Po otevření knihy jsem našel  hned na prvé straně vlastnoručně psané poděkování  překladatele a vydavatele a jeho anglicky psaný dopis. Český překlad dopisu uvádím...

 

Ad: „Zištný „satguru“ Jiří Vacek:...“

20. 12. 2008

Martin Tomeš

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Nicméně si myslím, že je dobře, že lidé jako Vy píšou takovéto hloupé články, protože mi to pomáhá si opětovně uvědomit a připomenout, jak úžasně vzácnou a nezištnou bytostí je pan Vacek (narozdíl od Vás)...

 

Quo vadis?

7. 12. 2008

Jiří Vacek a přátelé

Zaměstnanec firmy Avatar, pan Pařík se ptá, kam kráčíme. To je možné jasně rozpoznat z našeho úsilí a činností. Moudrý člověk ví i to, kam kráčí ti, kteří šíří rozbroje a nenávist, jako on a jemu podobní. Kam kráčíme, je zřejmé i z následujících příspěvků od přátel. A také to, že se celý blog KV namáhá nadarmo...

 

Reakce na sektu

16. 10. 2008

Jozef Zákopčan

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Podle sociologů má mít sdružení určité vlastnosti - rysy, aby mohlo být označeno názvem sekta: měla by způsobovat psychickou závislost členů sekty, zmocňovat se majetku členů sekty, zneužívat jejich práce a pronásledovat ty, kteří sektu opustili, nebo ji kritizují. S přáteli okolo pana Vacka medituji asi 5 let a můžu s klidným svědomím prohlásit, že jsem se za celou dobu nesetkal s ničím z výše uvedeného. Ale je to jen má osobní zkušenost, bohužel nepřenosná. Teď je na Vás (a na ostatních), jestli mi budete věřit...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »