Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Ještě F. Drtikol

26. 8. 2008

Jiří Vacek, Josef Studený

V následujícím dopise, nástupce K. Minaříka, mistr jeho školy, vyjadřuje svůj názor na F. Drtikola. Shoduje se s mým...

 

Lev Tygr: Všechno je správně

29. 7. 2008

Jiří Vacek

(Knihu vydal v roce 2007 Eminent)

Autor vydal již druhou knihu, ve které také popisuje svá setkání s Tomášovými. Jeho vzpomínky jsou velmi cenné, protože nic nepřikrašluje. Podává je takové, jací byli.

 

Poděkování a reakce na článek pana M. Tomáše

5. 7. 2008

Miroslav Biedrawa

... "Náhodou" jsem na internetu otevřel blog pana M.Tomáše s článkem z 28.5.2008 "K brněnské  meditaci pana Vacka 1.3.08 ...".  Hned při úvodních slovech mi bylo jasné, kam celý článek míří. Vyzařuje z něj jen zlo, nic víc. Připadá mi, že pan Tomáš překrucuje pravý význam Vašich slov a vkládá do nich své pokřivené myšlenky. Komentáře pana Tomáše mi připadají velmi nelogické. ..

 

Ad KV: M. Pařík, 17. 4. 2008, o tom, jak se chmuřím

2. 6. 2008

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Čtěme pozorně, co pan Pařík píše a všímejme si dobře, co nám o sobě prozrazuje: nezná nebo neuznává základní pravidla společenské slušnosti. Nezná ani základní duchovní poučky o udílení milosti světla. Neustále jen brání komunisty a špiní jejich odpůrce. Také si dobře všimněme citového podkladu jeho písemných projevů. Není jím nic jiného než slepá nenávist. To mluví za všechno. Kdo to nevidí, je stejně zaslepený jako on.

 

Učme se dobře z omylů pana Paříka

25. 5. 2008

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Obsah jeho článku je názorným a odstrašujícím příkladem fundamentalistického neboli dogmatického myšlení, které se drží litery a nikoliv ducha. Neznalostí slavného výroku apoštola Pavla: „Litera zabíjí, duch osvobozuje“, nám odkrývá jeden z mnoha svých nedostatků v myšlení...

 

Što dělať? KV, úterý 8.4.2008

4. 5. 2008

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... Komu takové články, které tomášovci píšou ve velkém, prospívají, je zřejmé: komunistům a nikomu jinému. Jen komunisté a jejich příznivci tuto pravdu nevidí. Blok KV otiskl jen další obhajobu komunistů a útok na ty, kteří odhalují jeho pravou tvář. Pamatujme si dobře, co nás výslovně učí: „Kritizovat se nesmí“. Právě toto zlo všech druhů včetně komunistů potřebuje: potlačení kritiky i kritiků. Nic není pro komunisty tak nebezpečné, jako pravda o tom, jak vládli. Proto se snaží tuto pravdu umlčet všemi prostředky...

 

Otevřený dopis panu Paříkovi

2. 5. 2008

Josef Šťastný

(k článku pana Paříka „Jak Jiří Vacek hlásá vodu, a pije víno“ na KV)

... Další věc, které si pan Pařík nevšiml je to, že hlavní veřejná (ale i soukromá) aktivita pana Vacka spočívá v meditacích a meditačních seminářích, na které je zván, tedy přesně v duchu Mahárišiho výroku o neúčinnosti přednášek. To, že jednou za několik let souhlasí s přednáškou, na kterou je pozván, na situaci nic nemění...

 

Zbytečné starosti

1. 5. 2008

Jiří Vacek

... Nejsme organizovaní a proto ani neexistuje nějaká naše organizace. To je podstatný rozdíl od jiných skupin, které organizované jsou. Neexistuje-li organizace, neexistuje ani žádný vůdce, který by ji vedl a proto veškeré starosti o nějaké nástupnictví, o jmenování nástupce atd. jsou zcela nesmyslné. Stejně nesmyslné jsou ryze uměle vymyšlené konstrukce o boji za ovládnutí scény a jim podobné. Naší hlavní starostí je ovládnutí sebe, mysli, tak, aby směřovala ke klidu, dobru, poznání a vysvobození...

 

Hlásá vodu, pije víno

20. 4. 2008

Jiří Vacek

Uvedené pořekadlo dokládá jev, který dobře známe. Lidé často v něco věří a dokonce o tom přesvědčují i druhé, ale sami jednají s tím v rozporu. Takové jednání se běžně považuje za důkaz nepravdy toho, co tvrdí. Může tak být, ale nemusí. Když se někdo občas při sváteční příležitosti napije s mírou vína, není proto ještě pokrytec ani nevyvrací pravdu o škodlivosti alkoholu. Jak říkají Němci: „Einmal ist keinmal“. (Jednou je totéž, jako nikdy)...

 

Ad: KV, 13.3.08, M. Pařík: Vackova argumentační faleš

15. 4. 2008

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... V závěru, cituji přesně, pan Pařík píše: „Pan Vacek snad jen mohl vydání knihy (životopisu Mahárišiho) blokovat, učinil tedy pouze to, že jejímu vydání nebránil. To opravdu není k chlubení“. Konec citátu. Opravdu není k chlubení dovolit konkurenci vydání díla, které zhorší náš vlastní hospodářský výsledek? Navíc my jsme nejen vydání díla nebránili. My jsme přímo svým souhlasem jeho vydání umožnili. Prohlášení pana Paříka, že jsme si přece mohli životopis kupovat za plnou prodejní cenu od Avataru, je přímo cynické. Součástí dohody, kterou jsme prakticky zdarma umožnili Avataru vydání knihy, byl i slib, že knihu budeme odebírat za dohodnutý rabat. Tak plní Avatar sliby...

 

Jak je lehké míti ‚všudypřítomného Boha‘

1. 4. 2008

Josef Šťastný

Na www.kauza-vacek.blogspot.cz nám její autoři radí, abychom se obraceli k „všudypřítomnému Bohu“. Toto obracení se k „všudypřítomnému Bohu“ staví autoři kauzy do protikladu k obracení se o pomoc k mistrovi v těle. Myslím, že stavět proti sobě mistra (člověka, který se uvědomil v Bohu) a všudypřítomného Boha je hloupé, protože existuje jen jeden Bůh (=mistr).

 

Chytřejší než Ramana Maháriši a všichni mistři dohromady

23. 3. 2008

Jiří Vacek

Kdo? Miloš Tomáš, viz KV z 21.2.2008. Jestliže Ramana Maháriši a další mistři nás odrazují od posuzování mistrů: „Jen mistr pozná mistra“, Miloš Tomáš a nejen on, tvrdí pravý opak: „Žák by to měl přece být, kdo by měl poznat mistra!“ Pokud nás všichni mistři a spasitelé varují před zlem, M. Tomáš ví, že žádné neexistuje a není proto nutné se jím zabývat. Zlo neexistuje, není jej třeba rozlišovat a očista je zbytečná...

 

Opět autorská práva

9. 3. 2008

Jiří Vacek

Blog KV z 6.2. znovu otevřel otázku autorských práv. Nového je jen to, že se Avatar přiznává k tomu, že úmyslně vypouštěl kratší části Mahárišiho děl, aby se vyhnul nutnosti svolení Ramanášramu k jejich otištění. Opravdu vzor „chlapského postoje“, jakého se dožadují. Takže až my vydáme levné vydání Mahárišiho evangelia a sem tam nějaký odstavec vypustíme, abychom nemuseli mít příslušný souhlas, Avatar bude spokojen. Když to dělá on, není na tom nic špatného...

 

Šrí Chinmoy: Mistr a žák

1. 3. 2008

Jiří Vacek

chinmoy_mistr-a-zak.jpg... Vztahu mistr – žák je věnována celá stejnojmenná knížka Šri Chinmoye. Tam hledající nalezne také vše potřebné o tom, jak správně chápat mistra a jak se k němu chovat, abychom získali co největší duchovní prospěch. Není v ní nic, co by neučili jiní mistři ani já...

 

K zamyšlení od L. Hudce

19. 2. 2008

Ing. Luděk Hudec, Csc.

... Lidé rádi mluví do toho, čemu vůbec nerozumějí a rozhodují na základě svých ješitných přesvědčení. Vzdělávat se nechtějí. Získal jsem v tomto směru zkušenosti nejen v odborné činnosti, kdy lidé nebyli ochotni poslechnout odborné rady statika- vysokoškolského učitele a v odborných kruzích uznávaného odborníka při své stavební činnosti i jiných činnostech, týkajících se jeho odbornosti...

 

Rámakrišna také nemá rád přednášky

2. 2. 2008

Jiří Vacek

(The Gospel of Sri Ramakrishna, New York, 1958, str. 199 – 200.)

... Právě nedávno mi přišel se svým výrokem o přednáškách na pomoc sám Rámakrišna. O účinnosti přednášek říká: „Pouhé přednášky? Lidé je budou několik dní poslouchat a pak na ně zapomenou. Nikdy nebudou jednat pod vlivem pouhých slov“.

 

Ještě k autorským právům viz KV 28.12.2007

29. 1. 2008

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

... V otázce autorských práv jiných subjektů je k zastupování jejich práv nikdo nepověřil, a proto jim do toho také nic není. Nejde jim o spravedlnost, ale mají jen snahu nás co nejvíc pomluvit a uškodit. Pravdou je, že z našeho počínání měli jen prospěch a nikoliv škodu...

 

Co děláme?

8. 1. 2008

Jiří Vacek

Naši nepřátelé záměrně vyvolávají dojem, že neděláme nic jiného, než se přeme s tomášovci, že naším cílem je nějaké ovládnutí českého duchovního prostředí.

To je velký a zásadní omyl. Těžiště našich činností není zevní, ale v našich nitrech. Kdo kráčí naší přímou stezkou, která je podstatně stezkou átmavičáry Ramany Mahárišiho, denně v klidu nejméně dvě hodiny provádí meditaci na pozorovatele neboli átmavičáru. V tomto postoji provádíme i očistnou techniku, kterou je vnitřní pránájáma...

 

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě; někdy dokonce i rychle

6. 1. 2008

Jiří Vacek

Představitelé tomášovců se proti nám spojili s Dingirem, panem Vojtíškem a Společností pro studium sekt, rozuměj pro potírání veškeré mimokřesťanské duchovnosti v naději, že nás prohlásí za nebezpečnou sektu...

... Proto jsem tomášovcům předpověděl, že je jen otázkou času, kdy si pan Vojtíšek vezme na mušku je. To se také nyní stalo...

 

Pro odpuštění

30. 12. 2007

Jaroslav Macháček

Na Kauza-V. se objevil článek jako odpověď panu Robertu Baťovi. Velmi mne to zaujalo, protože předchozí článek o odevzdanosti pochopil stejně jako já. Po přečtení odpovědi pana M. Tomáše jsem si vypsal některé body, kde jsem se domníval, že je potřeba je více rozebrat, eventuálně vyvrátit...

 

Kauza Vacek – Ještě k odevzdanosti

28. 12. 2007

Robert Baťa, Jiří Vacek

Vážený pane Tomáš, chtěl bych ještě jednou otevřít téma Milarepy, které bylo diskutováno na stránkách "Kauza Vacek". Milarepa od Dr. Eduarda Tomáše je totiž mojí oblíbenou knihou, která podle mého názoru velmi pěkně popisuje vztah opravdového žáka a opravdového mistra. Stejně, jako u všech, kdo se dají na duchovní stezku logicky i Milarepa začíná očistou a to za pomoci svého mistra, která pro něj není ničím příjemným - jako u všech ostatních. Ať už chápeme celou část, kdy nejen stavěl a boural domy, ale bylo s ním i jinak hrubě zacházeno, zcela doslova nebo jen symbolicky, celý proces má hluboký duchovní význam...

 

Miloš Tomáš, KV, 29.11.2007, Jiří Vacek nestačí vyvracet, tzn. lhát!

21. 12. 2007

Jiří Vacek

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Propaganda, reklama i demagogie jsou účinné systémy, které skutečně ovlivňují myšlení lidí a tím i jejich chování. Neodporovat těmto vlivům, které jsou používány ve prospěch těch, kteří tyto techniky ovládají a vlastní, není ušlechtilé, ale hloupé. Usnadňuje šíření zla a sobectví...

 

Odvolávám, co jsem odvolal aneb vymýšlím si pomluvy dál

17. 12. 2007

Jiří Vacek, Stanislav Přikryl

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

Vzápětí, co se KV omluvila za lži o neexistenci pana Přikryla, kterého ztotožnili s Maríči, se znovu ozval pan Popov. Žádá v úterý 27.11. o opakované zveřejnění svého článku...

... Znovu se ozval pan Přikryl a požádal o zveřejnění své reakce na tvrzení pana Popova. Doporučuji čtenářům, aby srovnali úroveň obou dopisů, a to jak v úrovni slušnosti, tak i věcných faktů. Osvětlí jim mnohé...

 

Kdo má pravdu?

15. 12. 2007

Jaroslav Macháček

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

... Vychází mi jediný správný náhled, že Milarepa se Marpovi vědomě a dobrovolně odevzdal. Marpa pak vedl Milarepu tak, aby dosáhl stupně Mistra a to se mu, jak víme, podařilo.  Tak o čem je vlastně nutno diskutovat?...

 

Pravá tvář tomášovců!

4. 12. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz z listopadu 2007, které byly později z blogu odstraněny - proč asi?!...)

... Když jsem zveřejnil dopis pana Přikryla, který má s tomášovci stejné zkušenosti jako my a Maríči, ihned si vymysleli lež, že dopis psala Maríči a pan Přikryl neexistuje. Ke lži, kterou vytrvale opakují, že jsme s Maríči přátelé, a proto jednáme společně, jen přidali další, že za panem Přikrylem se ukrývá Maríči a že jeho dopis psala ona. Prostě nás soudí podle sebe, podle těch nesčetných anonymů...

 

Je zastření rozumu boží milostí?

27. 11. 2007

Josef Šťastný

(k článku na kauza-vacek.blogspot.cz)

Domnívám se, že nikoliv. To my sami klademe Bohu překážky. Přesně o tom píše pan Vacek, když tvrdí, že "zlí lidé jednají ve shodě se svou přirozeností" (blíže viz "Miloš Tomáš: O milosti"). Pan Vacek netvrdí, že Bůh je někdy milostiplný a jindy nikoliv, ale že v některých lidech je tato milost, která tu je vždy, zastřena. O tom hovoří i bible, ve které se dočteme, že Bůh "ranil slepotou". Na tento biblický výrok se odkazuje i Míla Tomášová, když říká, že nejhorším trestem pro člověka je "i ranil ho slepotou"...

 

Nepochopení příkladu Milarepy

24. 11. 2007

Hynek Ries

Miloš Tomáš nám ve svém posledním příspěvku na Kauze Vacek mimo svých běžných zlých výlevů opět předvedl svoji doslova mizernou znalost praxe duchovního života. Tentokrát si pro napadení Jiřího Vacka vybral Milarepu - cituji: „Stavění a bourání domů Milarepou nemělo nic co do činění s jeho oddaností dvounohému mistrovi. Bylo otázkou nikoliv oddanosti, ale neuvědomělosti.“ A dále pokračuje, že je to „důkaz páně Vacka totální duchovní neuvědomělosti a účelové prolhanosti.“ ...

 

Reakce na smyšlenky na Kauze Jiří Vacek a jejich oprava

22. 11. 2007

Martin Hogenauer

... Na co jsem chtěl ovšem poukázat především je to, že na výši zmíněném blogu, který vám není neznámým vyšel nový článek od pana Popova (pozn. Odkaz na článek z 27.11., kde byly prakticky totožné myšlenky znovu zveřejněny. Původní článek p. Popova ze 7.11. byl z nějakých důvodů z blogu odstraněn), kde tohoto člověka spojil s osobou Maríči, inteligentní ženou, se kterou jsem měl možnost si vyměnit několik mailů ( například o "učení" Tomášových nazývaného "naukou" jaksi neprávem a celkově o nekonzistentnosti jejich učení - pro pana Přikryla ). Vzhledem k mé znalosti, že to tak není – toto spojení - mi v plné kráse pan Popov ukázal jak spekuluje se smyšlenými fakty, ze kterých plynou lži...

 

Dopis M. Tomášovi od Radky

9. 11. 2007

Radka Staňková

Pane Tomáši, již dlouho sleduji vaše články či vyjádření vašich kolegů z Avataru, nyní však reaguji na váš článek na blogu Kauza Jiří Vacek s názvem Co Jiřímu Vackovi Šakti zařídila aneb Šakti pád Jiřího Vacka, 1. část. (podotýkám, že z vlastní vůle-ne proto, že bych k tomu byla někým nucená)...

 

Proč se bráním?

4. 11. 2007

Jiří Vacek

Za prvé nebráním sebe, ale nauku a praxi učení Ramana Mahárišiho, kterou s přáteli provádíme. Jsem jejím představitelem. Proto útoky na mou osobu jsou ve skutečnosti útoky na nauku, kterou učím. Jejich skutečným cílem není má osoba. Ta je jen zástěrkou, která má zastřít skutečný cíl, jímž je nauka a praxe přímé stezky.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »