Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ad „Farizejský kvas vždy praskne“

9. 2. 2015

Sára Hromádková

V článku "Farizejský kvas vždy praskne“ Krutinovi napadají a očerňují svého otce, tchána a duchovního mistra, od kterého trvale čerpají duchovní pomoc, i když se ho neoficiálně před třemi lety jako svého mistra zřekli. Proč neuvádějí. V článku plném nenávisti k panu Vackovi se nás snaží přesvědčit, že je pro hledající největším zlem, které námi manipuluje ke svému prospěchu. Důkazy opět žádné nepředkládají. Hrdinně brání svého nového gurua (kolikátého už?) a bezmyšlenkovitě útočí na vlastní zdroj duchovní pomoci.

Krutinovi už roky ví, že je pan Vacek vážně psychicky nemocný a jak píší, duchovně impotentní, jeho učení vede k duševním nemocem, neboť je to jenom záznam jeho vytěsněného odděleného sebe prožívání. Nežije v Bohu ani jej nezná, pouze se jím ve svém podvědomí cítí být. Neučí tichem apod.

Je tedy možné, aby nám hledajícím vysvětlili, proč se celé roky tváří jako mistrova pravá ruka a učí nás v jeho přítomnosti tuto nebezpečnou a k duševním poruchám vedoucí nauku na všech seminářích a veřejných meditacích? Jde zde o manipulaci nebo si svou rozpolcenost neuvědomují? A v dnešních dnech spolu se svými stoupenci, kteří na facebooku plivou na pana Vacka jako by se nic nedělo, přicházejí k mistrovi domů a beze studu od něj čerpají duchovní pomoc a světlo, aby o něm obratem napsali pro veřejnost odsuzující článek.

To je tedy ta Nová jóga, kterou máme v párových meditacích praktikovat? Vyměnit veškerou vnitřní i zevní etiku, lásku a úctu k bližním za jejich využívání a poškozování? Co je to za nauku, která se tolik bojí Mahárišiho, že neschvaluje vystavování jeho fotografií? A proč jsou fotografie P. Wilberga, Marxe či Nietzscheho povoleny? Důsledné přezkoumávání právě takovýchto otázek „co ?“ a „proč ?“ nám odhalí zajímavé skutečnosti.

Podivnou cenzuru zde tato nová praxe zavádí. Žáci zakazují mistrovi na jeho vlastním webu uveřejňovat texty o nauce, kterou ještě nedávno taktéž hlásali a praktikovali. Dále se na něj zlobí, že nezveřejní každý jejich článek - co si to dovoluje, když oni stoprocentně vědí, že Mistr ve skutečnosti dosud ani nerozpoznal základní rozdíl mezi advaitou a kašmírským šivaismem, a to z pohledu nejen filozofie, ale hlavně praxe samotné? Proč se zlobí, že na webu takového dle nich špatného Mistra nemohou publikovat? Stojí jim to vůbec za to?

Vrcholem praktik této nové svobodné jógy je cenzura účasti na seminářích. Zatímco pan Vacek celé roky učí a praktikuje nekonání s otevřeností k působení Boží síly dle její vůle, tato nová jóga učí pravý opak. Jsou zde náhle konající, kteří si dle svého vyjádření v článku "Nová meditační setkávání duchovních přátel" do budoucna vyhrazují právo, kdy přihlášení na semináře bude pouze vyjádřením zájmu o účast, nikoliv automaticky samozřejmá účast na semináři. Takže už žádné veřejné semináře jako doposud, ale přísný výběr. Jaké štěstí, že Boha nelze omezit či zmanipulovat, aby se nám podřizoval jako nemyslící voják.

Ve snaze co nejvíce zostudit a veřejně poškodit pana Vacka nám Krutinovi ukazují, že se neštítí naprosto ničeho neetického, ani zveřejňování intimností z vlastního osobního vztahu s jejich otcem/tchánem, které jim např. ve vážné nemoci svěřil. Každý zlý prostředek je dobrý, jen když dosáhnou svého. Tak se např. dozvídáme „novinku“, že mistr nežije sahadža samádhi. On to prosím někde o sobě tvrdí? Pan Vacek je jeden z nejpokornějších lidí, které znám. Nespoléhá pouze na svůj rozum a proto dosáhl tak veliké realizace, díky které pevně setrvává na cestě k Bohu a dovede táhnout tolik hledajících.

Ano, není to Ačarja, který by pěstoval astrální cestování po nádvořích škol či celým planetárním systémem. Ani nekultivuje novou „jógu obličeje“ či lucidní snění. Také nerozvíjel „nejdůležitější siddhi“ vtělovat různé kvality a obličeje Božského univerzálního vědomí.

Pan Vacek „jen“ žije To, co stále všichni jsme a Čím i vždy budeme. Věčně existujícím vědomím nad časem i prostorem a tím i nad všemi projevenými či neprojevenými obličeji. Dosáhl toho nejpodstatnějšího, a sice Boha, jednoty s naším pravým Já. Není-li zaměňován za osobu, ať už otce, tchána či kohokoliv jiného, je možné Božství skrze něj vyzařující mocně vnímat a čerpat tak obrovskou duchovní pomoc na vlastní cestě.

Ač se Krutinovi nepřímo (či přímo?) prezentují, že v sahadža samádhi žijí, není pochyb o tom, že tomu tak není. Důkazem je jejich naříkání nad nepublikováním na modrém webu, pocity dotčenosti při emotivní obraně P. Wilberga a manipulace s hledajícími. Jeden příklad za všechny. Většina ze čtenářů jejich webu měla tu čest vícekrát číst neduchovní vyjádření v textech napsaných v zápalu negativních emocí, aby pak onen text po pár hodinách či dnech „zmizel“ či byl upraven jinou, duchovním lidem přijatelnější formou. Nebo další. Krutinovi ani po několikáté výzvě nereagují na prosbu hledajících, aby zveřejnili svůj text na faceboku, který jako jeden z hlavních spouštěčů zevně odstartoval rozkol ve společenství. Nemají zkrátka odvahu s ním vyjít na světlo, protože ví, že farizejský kvas vždy praskne.

 

Sára Hromádková

Olomouc 7.2.2015