Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ad Bystrčník - útok na ústavou zaručenou náboženskou svobodu

6. 2. 2013

Jiří Vacek

Článek (www.bystrcnik.cz) je naprostým popřením veškeré objektivnosti a novinářské etiky.

Mně jako pomlouvaného, autor neoslovil a nevyžádal si moje vyjádření.

Neověřil si základní informace alespoň na dvou na sobě nezávislých zdrojích. Jinak by snadno zjistil, že tvrzení, že žiji ze své duchovní činnosti, je lež.

Objektivní pravda je, že manželka i já jsme až do dosažení důchodového věku byli zaměstnaní. Po jeho dosažení žijeme z našeho důchodu.

Jakou cenu mají autorova tvrzení, když lže i v tak snadno ověřitelné záležitosti, je zřejmé.

Pan Vojtíšek je jako evangelický farář naprosto zaujatá osoba. Jeho církev neuznává ani křesťanskou mystiku natož jógu a potírá ji jako ďáblovo dílo.

Své přesvědčení skrývá svou „vědeckou“ religionistikou. Jeho nevědeckost odhalila studentka religionistiky Andrea Nosková, která prokázala, že jeho postoje nejen nejsou vědecké, ale proti józe a mystice zaujaté. Učinila tak ve své bakalářské diplomové práci v roce 2009 „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů“ na Masarykově universitě v Brně. Svou práci na universitě obhájila. Viz článek na mém webu.

Kdo je pan Vojtíšek a jeho Společnost, nejlépe osvětlí jejich činnost. Neváhají pro soud ve sporu o dětskou výchovu vypracovat posudek, který, volně cituji, zní: „Jelikož rodiče meditují a zabývají se jógou, doporučujeme, aby dítě bylo rodičům odebráno a umístěno do ústavu.“ Říci, že je to středověk, je málo. Považují se za jedině pravé křesťany, ale nedodržují základní Ježíšovo přikázání: „Nesuď, abys nebyl souzen.“

Vrcholem je zbabělé počínání členů Společnosti. Nikdo se nechce přiznat k autorství tohoto posudku a přihlásit se k zodpovědnosti za něj.

A tuto činnost provádějí v naší republice, jejíž ústava jasně a vysloveně zajišťuje všem občanům plnou svobodu náboženskou i přesvědčení. Takové lidi bere pan Lošťák za svědky proti nám. Co může být výmluvnější?

Pan Pařík působí v konkurenčním nakladatelství Avatar. On je skutečně živ ze své „duchovnosti“ a jako konkurenty nás špiní, kde může.

Pan Pařík se skutečně živí prodejem duchovních knih, což jej určitě jogínem nedělá. Nevěří v jógu jako cestu ke spáse vlastním úsilím. Svou nevíru v jógu dokázal tím, že za spásu duše svého mistra Edy Tomáše nechal spolu s dalšími přáteli sloužit zádušní (rozuměj za – duši) mši katolického kněze, který stejně jako jeho představený papež je přesvědčen: jóga je blud a škodí duši. Peníze za knihy o józe mu samozřejmě nesmrdí.

Ač je to podivné, je v přátelských vztazích s panem Vojtíškem a oba na nás společně útočí.

Proto oba pány nelze považovat za nezaujaté a nezávislé zdroje.

Za článkem zřejmě vězí oba pánové. Také jsou převážně citováni.

To, že nešlo o objektivní zhodnocení, dokazuje fakt, že článek byl rozesílán jako spam – nechtěná pošta mnoha našim přátelům.

Autor záměrně nejprve neuvedl jediný zdroj objektivních informací z naší strany, ze kterého by si čtenář mohl utvořit vlastní názor, ač máme například dva weby a řadu knih, například Královskou jógu nebo Ježíš Kristus a Ramana Maháriši, které podávají obraz naší stezky. Později pouze doplnil jeden ze dvou webů.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že článek je psán s úmyslem nás co nejvíc pomluvit, ale tak, jak řekl právník, „aby se mohl autor z toho vylhat“ neboli nenést za něj zodpovědnost. To plně vypovídá o jeho názorech.

Porušení zákona se stejně dopustil, když otiskl bez svolení naše fotografie. Jejich zveřejnění bez souhlasu zachycených osob je zakázané. I proto by měl článek stáhnout.

Je zcela zbytečné a marné vyvracet v článku všechny uvedené lži. Kde je záměrná neobjektivita, pravda není vítána.

Ať si proto o nás každý učiní vlastní názor z našich webů, knih nebo ať přijde na některou naši veřejnou meditaci a uvidí sám.

Svým článkem snížil autor svůj Bystrčník na úroveň bulváru. Proto jistě nalezne i dost čtenářů stejné úrovně.

Jak jsem dokázal, nás duchovno na rozdíl od pana Vojtíška nebo Paříka neživí. Je ano. Co „živí“ pana Lošťáka, je zřejmé z jeho článku.

Kdyby však nás živilo, bylo by to, jak článek naznačuje, odsouzení hodné. A to pan Lošťák tvrdí v situaci, kdy všichni občané republiky povinně a často proti své vůli živí tisíce katolických a jiných kněží ze svých peněz daněmi, které platí. Podle jaké logiky se pan Lošťák řídí? Když nevěrci nebo buddhisté a jogíni povinně živí katolické kněze, je to v pořádku. Kdybychom se tím živili my, byl by to zločin. Navíc jogíni, buddhisté a další platí kněze, kteří aktivně proti nám útočí jako kněz Vojtíšek – škodíme duším, jsme od ďábla. Já si platím členy Společnosti pro studium sekt za to, aby mě mohli svobodně pomlouvat a úmyslně škodit. Jakou logiku to hlásá?

Ryze křesťanskou a hlavně katolickou nesnášenlivost.

Řeči o tom, že nám článek dělá reklamu, mají jen zastřít účel, pro který byl napsán: co nejvíc nás pomluvit.

My reklamu nepotřebujeme ani si ji neděláme. Stojíme pouze o upřímné hledající, kteří jsou ochotni vytrvale duchovně na sobě pracovat.

Jaké motivy ke svým pomluvám pan Lošťák má? Uvažujme. Papež jasně říká: „Jóga je blud a škodí duši.“ Kněze, kteří jsou józe nakloněni, trestá a kárá.

Pro evangelíky, kteří neuznávají ani světce a mystiky, ač sám Jan Ámos Komenský mystikem byl, je jóga z ďábla. I Ježíš a jeho učedníci byli mystici a jogíni.

Pan Lošťák svým lhaním a pomluvami se řadí po bok všem nepřátelům jógy, mystiky, buddhismu. Vydatně též pomáhá Společnosti pro studium sekt v šíření strachu a odporu proti všemu, co nepatří ke katolíkům nebo evangelíkům. A hned víme, co pan Lošťák je. Přesně podle jezuitských tradic své pravé přesvědčení skrývá. Tím všechny úmyslně klame.

Může do nekonečna mluvit o investigativní novinařině, to, co doopravdy dělá, mluví jasně. Právě tím – pomluvami, se pravděpodobně on sám živí. On zřejmě může. Má přece „poslání“.

Pokud pan Lošťák chce vyvrátit mé názory, má jedinou možnost. Napsat stejně „odvážný“ článek na katolickou církev nebo na Společnost pro studium sekt. Jen v tomto mém článku je mnoho zcela objektivních podnětů ne na jeden článek, ale na celý seriál: církevní restituce, pedofilní kněží, posudková činnost Společnosti atd. Takže čekáme.

P.S. Právě se dozvídáme, že přátelům, kteří psali na Bystrčník na naši podporu, bylo jeho zveřejnění několikrát odmítnuto. Opravdová objektivita.