Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ad KV, redakce „Kladeč pojmů,“ 24. 5. 2011

2. 6. 2011

Jiří Vacek

k článku Kladeč pojmů (úterý, 24. května 2011)

Uvádím celý článek, aby si čtenář mohl udělat svůj vlastní úsudek.

 

úterý, 24. května 2011

Kladeč pojmů

redakce
Již jsme si zvykli, že Jiří Krutina, Vackův epigon a nástupce, klade a vrství bezobsažné propletence pojmů na oltář své sekty jako namyšlený, emočně plochý potentát věnce k pomníkům padlých. Nezdráhá se přitom nechutně otírat o duše, jimž opánek není hoden zavázat. A to pomíjíme duchovní veličiny obecně respektované. Máme tentokrát na mysli paní A. Knápkovou, jejíž hluboké zamyšlení není s to kvůli své pýše a citové plochosti pochopit, natož přijmout. A tak mu nezbývá než je zavrhnout. Co nemůže pozřít sám, alespoň znečistí, aby i případní vnímavější, soudnější nemohli takové sousto ani ochutnat. Aspoň v to doufá. Místo zavrženého výkladu zmíněné paní, třebaže věrohodného, autentického, nabízí prales jalového pojmosloví a jak pravil pan John, kojí se nadějí, že z nepřehledných vrstev slov z duchovní oblasti problikne světélko pravdy. Opak je pravdou. Čiší z nich nepochopení, sebestřednost, faleš, rozvětvená, těkavá mysl, prostá jemnosti a citu.

 * * *

Jen pro připomenutí: kdo je redakce? Pokud vůbec existuje, je tlupou sprostých a zbabělých anonymů, kteří píší tak nehorázné lži a pomluvy, pod které se bojí podepsat i tak výjimečný demagog Pařík a spol. Proto si vymysleli „redakci,“ ale nejspíš to jsou právě oni, aby mohli lhát a pomlouvat a tvrdit „my nic, to redakce.“

Mně nestydatě obviňují ze zbabělosti, že jsem za komunistů nepodepisoval své samizdaty, abych uchránil sebe, rodinu i spolupracovníky před vězením.

Jim nic takového nehrozí, ale přece nemají odvahu se pod své výlevy zla podepsat. To je charakterizuje.

A co nám redakce sděluje? „Paní Knápková je všeobecně respektovanou duchovní veličinou.“

Pravda je, že o A.Knápkové nikdo nic neví: nastoupila vůbec duchovní stezku? Pokud praktikuje, co praktikuje, s jakými výsledky? Kolika překlady nebo původními díly obohatila českou duchovní literaturu, zda vede hledající po stezce a s jakými výsledky?

Jedno víme jistě: podle vlastních slov si neváží učení Ramany Mahárišiho, jak je u tomášovců běžné.

Nejspíš její velikost spočívá právě v této neúctě k tomuto mistrovi.

O Jirkovi Krutinovi naopak víme vše: kdy začal stezku, jak dlouho usiluje, že přeložil a vydal tiskem nebo jako skripta několik cenných duchovních děl do češtiny a rovněž několik knih napsal a vydal. Vede veřejné meditace na našich veřejných setkáních, vede i meditace u nich v bytě. Existuje množství svědectví o jeho účinné pomoci hledajícím. Na rozdíl od A.Knápkové si učení mistrů váží a uznává je.

Toto srovnání každému soudnému člověku napoví, kdo je A.Knápková a kdo Jiří Krutina.

Celý článek je jen souborem zmatených obecných tvrzení, ve kterých není jediná pravdivá a ověřitelná informace.

Vše je jen zlým výronem energií zla, kterému tomášovci tak rádi slouží.

Tomášovci nejsou věcné, neosobní diskuse v duchovních otázkách schopni vést. Výlevy zla je nahrazují.

Přínos Jirky Krutiny pro duchovní život u nás je jasně viditelný. On se stal v krátké době respektovanou osobností našeho života. Paní A.Knápková je známá jako oblíbenkyně redakce KV – tlupy sprostých a zbabělých anonymů i jako odpůrkyně názorů mistra Mahárišiho. To není dobré doporučení: neslušná společnost a pochybná sláva ve společnosti anonymních zbabělců. Nemáme se takovým lidem vyhýbat? Proč se spojuje právě s těmito lidmi? Co ji k nim přitahuje?

Na KV nic nového. Místo věcné diskuse bez emocí na dané náměty jen obecné žvásty bez jediné snahy o zdůvodnění a sprostota.

A nebetyčná duchovní pýcha: my dobře víme, kdo je duchovní mistr a kdo jím není a svévolné povyšování pí Knápkové na „duchovní, obecně uznávanou veličinu.“ Zdůvodnění jako vždy naprosto žádné. To není třeba. Na KV jsou samí neomylní. To, že neprozrazuje nic o své víře a praxi, nevadí.

Vůbec bych se nedivil, kdyby pí Knápková patřila mezi ty, kteří souhlasí s tím, že jóga je blud a škodí duši. Na KV s tímto „odborným posudkem“ mlčky souhlasí.

Pí Knápková zůstává v obdobné anonymitě jako pověstná redakce. Ať nám proto něco prozradí na sebe, abychom pochopili, v čem spočívá její nebetyčná duchovní výše a byli hodni zavázat jí botu nebo obě, jak redakce požaduje.

Co nám redakce KV sděluje: hle, tu je nový mistr a musíte mu věřit, ať říká co říká, protože jsme tak my, zbabělí anonymové rozhodli. A koukejte jej uctívat. Když budete hodní, dá vám zavázat botu nebo dokonce obě.