Jdi na obsah Jdi na menu
 


Auro je černý magik

26. 11. 2005

Jiří Vacek

Auro na Jitřní zemi odpovídá na článek „O důležitosti pokory“. Připomínám, že ve své podstatě je článek překladem vyjádření Ramana Mahárišiho o pokoře a její důležitosti a nikoliv pouhým mým výmyslem.

Auro píše, cituji celé: „Podle mého mínění je pokora uvědomění si tvořivých sil, které máme v sobě, vzpomenutí si na znalosti všehomíra a naši neomezenou nekonečnou sílu. Sílu tvořit i ničit. Zahrnuje i poznání, že naše bytost je obdařena nejvyšší tvůrčí silou a její popírání je projevem slabosti a zejména lenosti a vzdání se vlastní odpovědnosti za sebe samé. Vymanění se z tenat poddanství není jednoduché, neboť uvědomění si vlastních možností může nepřipraveného srazit nazpět. Odevzdám-li se někomu jinému než sobě, vzdávám se toho nejcennějšího co mám a co mi nikdo bez mého výslovného souhlasu nemůže nikdy odebrat - božskou tvořivou sílu.

Velmi výstižně je tento stav popsán v článku Nelítostnost čaroděje.
PS. Co asi vede autora článku na satguru.estranky.cz k takovéto formulaci?"
Konec výňatku.

Zamyslíme-li se nad tím, co Auro píše, zjistíme, že vyznává černou magii a nikoliv návrat k Bohu a k naší božské podstatě. Tím je také vysvětlen jeho zdánlivě nesmyslný odpor k nauce, která učí, jak se vrátit k Bohu i k těm, kteří ji učí. Jeho cesta je cestou zla, které chce svévolně tvořit, ale i ničit. Nechce plnit boží vůli, ale prosazovat zvůli ega. Taková cesta vede do pekla, které si takoví lidé vytvoří ve své vlastní mysli. Jeho náznaky již můžeme v projevech Aura nalézt.