Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bystrčník útočí

25. 2. 2013

Jiří Vacek

Viz nový odkaz „Historický kabaret zjevně nevyrovnaného guru“.

Pan Lošťák na nás vytáhl nový kalibr pana Lukáše Beera. (Nezaměňovat za generála Alexandra Beera, ten je vlastencem.)

Kdo je náš pan Beer? Propagátorem jednoho brněnského nakladatelství nacistické a neonacistické literatury. Kromě jiného chválí knihu „Mírové dílo Adolfa Hitlera“. Obsahuje Hitlerovy projevy, kde se Hitler vyjadřuje o Češích s úctou a uznáním…!?

Vydává periodikum „Náš směr“. Jak sám uvádí, periodikum se záměrně nevěnuje tragédiím, jako jsou Ležáky a Lidice a další nacistické zločiny. Masové vraždění Čechů Němci jej nezajímá. Jasná výpověď!

Nejlepší představitel českého národa je podle „Našeho směru“ Adolf Hitler.

Kritizuje naše knihy o zločinech Němců na Češích za války a říká, že pokud se při jejich líčení neudržíme a vypukneme smíchy, není se zač stydět.

Tak máme opět jasněji, kdo za útoky na nás v Bystrčníku stojí: obdivovatelé Hitlera, zastánci sudeťáků a hlasatelé neonacismu.

Je dobře známo, jak se brněnští Němci chovali za války. Náruživě se chodili dívat do Kounicových kolejí, jak tam gestapáci věší a střílí obyvatele Brna. Dívat se na vraždění nevinných lidí bylo pro ně vzrušujícím zážitkem, který plně vychutnávali.

Takto jsme byli více či méně postiženi všichni. Jedno jsme věděli dobře: když Němci zvítězí, je s námi všemi konec.

Zájem Němců o toto divadlo byl tak velký, že pro tyto diváky zřídili zvláštní hlediště. Aby regulovali návštěvnost, stanovili vstupné 3 marky. I tak zájem neklesl.

A dnes se pan Lošťák, Brňák se svým Bystrčníkem dává do služeb obhájců tohoto vraždění Brňáků. Neuvěřitelné.

Němci z Brna a okolí se také rádi zmocňovali majetku a bytů popravených. Existuje velké množství žádostí, kdy se obracejí na německé úřady, aby jim levně odprodali tento majetek nebo přidělili byty po zavražděných.

Když v knihách s Jirkou Krutinou popisuji toto chování Němců podložené písemnými doklady, pak nejsem historik. Opravdu nejsem. Jsem víc: přímý pamětník německého vraždění a teroru.

Pan Beer, jak sám říká, neví „o duchovnu vůbec nic“. Protože odhaluji zločiny Němců, nemohu být proto guru. To je jeho železná logika. Pan Lošťák ji sdílí. Ať se nevymlouvá na potřebu vyváženosti a objektivity. To by mohl rovnou pro vyváženost šířit lži typu „holocaust neexistoval“ a jim podobné.

Mně Němci a jejich přátelé nic nenamluví. Já jsem po 6 let okupace trpěl podvýživou až hladem. Můj otec byl zavřený, strýc zastřelený, bratr roky na nucených pracích v Reichu. Já jsem musel denně ve škole zpívat německé hymny, odříkávat německy chvalozpěvy na vrahy Hitlera, Heydricha. Já jsem nesměl na gymnasium, protože jsem neuměl nakreslit hakenkreuz, atd., atd., výčet by byl velmi a velmi dlouhý včetně trvalého strachu o holý život. Jen opravdoví nemorální lidé nemohou toto vidět a navíc se ještě postiženým posmívat. To je hanba.

Nás pamětníků je již jen málo, ale i v Brně určitě existují. Měli by Bystrčníku napsat.