Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dění ve společenství v Praze očima prožité olomoucké zkušenosti

28. 12. 2014

Pavel Erdös

Vážený pane Vacek,

je mi velmi líto, na co musíte reagovat v poslední době. To, čeho jsme svědky, svědčí o základním nepochopení toho, co nás celý svůj život učíte, poměrně značným procentem hledajících „naší?“ školy. Stezka je každodenním a nepřetržitým chozením s Bohem, kterému je nálevka našeho nedokonalého bytí neustále otevřena jeho bezvýhradnému působení v nás. Chození s Bohem znamená vše mu odevzdávat a nechat se jím vést. Meditace s Mistrem žijícím v těle je nám dána jako milost navíc, přilévající do oné nálevky „urychlovač“ našeho duchovního růstu, jsme-li ho hodni.

Nepochopení principu působení Mistra žijícího v těle možná mnohé hledající svádí k tomu, že se upínají pouze k „tělesně perspektivnější bytosti“ což je ovšem tragický omyl. Mistr zůstane Mistrem i poté, co odloží svou unavenou, opotřebovanou tělesnou schránku.

Při vazbě výhradně na Mistra v těle už není daleko k vytvoření názoru „můj mistr je lepší, než ten druhý“. Odtud už je jen krůček k elitářství se všemi průvodními negativními jevy. Pak se usilování na stezce mění ve fanklub, který již nadpozemského Boha téměř vůbec nevnímá, protože se zmítá se ve vřavě světského hluku, pomluv a emocí.

Tomuto hlubokému omylu podlehla značná část bývalé olomoucké skupiny a nyní se tato nemoc zdá se šíří Prahou. Těm, kteří desítky let citovali a uctívali Mistra Vacka pak stačil týden k tomu, aby pro ně přestal existovat. To jsem dosud nepochopil. Scénář byl zcela shodný s tím, co pozoruji nyní v Praze: byly veřejně sdělovány negativní a nepravdivé informace o Mistrovi. Někdo odvážný a otevřený na to upozornil nahlas, aby byl záhy označen za rozvraceče společenství.

Každý má právo a svobodu pochybovat a nesouhlasit. Pak má ale jedinou možnost, jak s těmito entitami naložit - odevzdat je Bohu a třeba tisíc let pokorně čekat, než na ně Bůh odpoví. Předávat své pocity křivdy a nesouhlasu druhým, stejně nedokonalým jako já a vyvolávat tím rozepře ve společenství, je hrubým prohřeškem proti Božím zákonům.

Anonymita zla na facebooku nikoho nezachrání, protože každá naše myšlenka je okamžitě čtena Bohem a okamžitě i jím hodnocena a její energie nás zákonitě směřuje tam, kam si zasloužíme. Je-li zlo napsáno a šířeno s určitým záměrem tak, aby ovlivnilo ostatní - je přirozeně karmický dopad takového činu násobkem pouhého individuálního myšlení.

Vždy jsem byl a jsem zastáncem myšlenky, že SÍLA JE V JEDNODUCHOSTI !!! Tuto sílu obsahuje výklad nauky Ramany Mahárišiho ve Vašich knihách. Všichni ti, kteří dnes plavou v negativních emocích, by se měli vrátit od filosoficko-intelektuálního pojetí nauky, kterému často, jak je vidno, sami nerozumí k oné stručné a výstižné nauce Královské jógy, Učebnice átmavičáry a dalších Vašich děl. Filosoficko-intelektuální nadstavbu si ponechat až na dobu, kdy zvládnou - a nejen teoreticky - základní slabikář nauky.

Přeji nám všem dostatečně intenzivní a upřímnou modlitbu o správné rozlišování a zabraňme opakování toho, co už nám život jednou názorně ukázal jako špatnou cestu. Spatřujme v sobě chybující božské bytosti, kde pocit nadřazenosti či vyjímečnosti prostě nesmí dostat místo - NIKDY! Pokud toto překonáme, budeme ve vzájemné toleranci naší bídy a vzájemné lásce znovu táhnout za jeden provaz.

Děkuji Zuzaně Koubové, Martinu Tomešovi, Karlovi Bešornovi, Pavlovi Kvasničkovi a dalším, že tak krásně vyjádřili i mé nejvnitřnější pocity k Vám - lépe bych to nenapsal.

S pokorou děkuji za to, že mi Vás Bůh přivedl do mého života. Vyjadřuji Vám svou hlubokou podporu a poděkování za Vaši nezištnou obětavost, čistotu a lásku, kterou nás hledající zahrnujete.

Pavel Erdös

v Olomouci 22.12.2014