Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak je to možné?

17. 2. 2015

Jiří Vacek

Napsal jsem a vydal v roce 2014 v září prvý díl knihy „Život v Duchu svatém“ s podtitulem výstup k Otci, uvědomění brahman, Buddhova nezrozeného. Druhý díl jsem dokončil a připravuje se právě do tisku.

A hle, co se nedovím z Jirkova webu v článku „Setkání a resonance s P. Wilbergem“ – Spanilá jízda do Anglie. V části Duchovní oživení čtu, cituji doslova:

„Je s podivem, že většina učitelů učí, že se máme uvědomit nebo sjednotit s universálním vědomím brahman, ale nikdo neříká jasně postupy jak. Často se to omezí na instruktáž, že „individuální“ Já jsem se má zaměřit – sjednotit s „universálním božským Já jsem“ – co to je ale za poučku, která ve skutečnosti vůbec neříká „jak na to“?

To píše Jirka Krutina v únoru, když moje knížka s podrobným návodem „jak na to“ existuje přes půl roku. Jak na brahman učím již i v několika předchozích knihách.

A nejen to. Na každém semináři již mnoho let cvičíme každé ráno převrat, jak si uvědomovat nejprve tělo a později celý svět v sobě, jako obsah vědomí Já jsem, které je obklopuje, proniká i přesahuje.

To, že to Jirka Krutina přehlédl, je charakteristické.

K dosažení brahman je nejprve nutné dosáhnout átman, bez kterého uvědomění brahman není možné. Uvědomění átman má jen několik málo jedinců. Proto není divné, že se o tom příliš nemluví a nepíše. Není téměř ke komu a pro koho, protože těch, kteří mají předpoklady k uvědomění brahman je velmi a velmi málo.

Proto se věnuje větší pozornost dosažení poznání Sebe, átman. Teprve po jeho uvědomění má smysl se pokoušet o uvědomění brahman. Dříve to nemá smysl.

Jelikož dosažení átman není možné bez očisty a ovládání mysli, správně se věnuje největší pozornost očistě a ovládání mysli.

Také je nezbytné se nejprve rozlišit od toho, co nejsme – od těla a mysli, abychom si mohli uvědomit, co jsme.

Toto vše ve svých knihách podrobně učím. Nejen pouze nenabádám, ale ke všemu dávám jasný návod „jak na to“. To zahrnuje návody jak:

  1. Očistit a ovládat mysl.

  2. Jak se rozlišit od toho, co nejsme.

  3. Jak poznat své Já – átman.

  4. Jak poznat brahman, Otce, Buddhovo nezrozené.

Právě za takto jasně podávanou nauku jsem zákonitě neustále terčem sil zla. Nedostatečně očištěná mysl mnohých hledajících jim zastírá rozum a pak pod jejím vlivem se staví na stranu zla a připojují se k jeho útokům na takto jasně podanou nauku.

Neútočí na ni vychytrale přímo, ale přes jejího šiřitele, aby znevážením jeho osoby znevážilo i nauku přímého návratu k Bohu, kterou učí.

Právě toto je nejprůkaznější zkouška očisty mysli hledajících. Kdo v ní neobstojí, upadá do moci sil odstředivých a nepřátelských Bohu a ztrácí stezku.