Jdi na obsah Jdi na menu
 


K debatě o mistrovství na Bystrčníku

9. 2. 2013

Jiří Vacek

Neočekávám samozřejmě přijetí názoru, který předkládám. Jen zdůrazňuji, že není mým výmyslem, ale stanoviskem, které shodně všichni mistři zastávají. Zejména Ramana Maháriši zdůrazňuje neschopnost hledajících pravého mistra poznat.

Takové rozpoznání je mimo dosah obyčejného lidského rozumu. Tato pravda je pro jeho namyšlenost nepřijatelná, a proto ji odmítá ke své škodě.

Jak poznat mistra?

Nevědomý člověk nemůže mistra poznat prostě proto, že nemá schopnost, kterou by jej mohl poznat.

Tak jako slepec nemůže poznat světlo, protože mu chybí zrak, tak také nevědomý člověk nemůže poznat mistra, protože mu chybí vnitřní, duchovní zrak.

Proto platí, že jen mistr může poznat mistra, protože oba zvládli umění spočívat ve vědomí Já jsem, které je podstatou mistrovství. Proto nevědomý člověk nemůže mistra poznat, stejně jako slepec nemůže vidět světlo. Nemá potřebnou schopnost.

Tak jako slepec může věřit tomu, kdo jej vede po cestě, že vidí, tak také nevědomý může usuzovat, že ten, kdo jej vede po duchovní stezce, je mistrem, tedy tím, kdo má poznání svého božského Já.

Je-li hledající dostatečně očištěn, může i poznávat nikoliv mistra, ale jeho působení podle neviditelného, ale skutečného vnitřního, duchovního vyzařování z mistrovy osoby.

Nejsnadněji rozpoznatelnou známkou mistrovství je klid a mír, který z osoby mistra vyzařuje do okolí. Další známky mistrovství jsou nejrůznější projevy světla. Pokud se nám osoba mistra před očima změní ve světlo, jaký větší důkaz jeho mistrovství si hledající může přát?

Nejdůležitější je však vyzařování vědomí Já jsem, kterým mistr v nás zažehuje jeho zakoušení jako našeho vlastního pravého Já.

Aby se tak dělo, je potřebné, aby žák sám správně na sobě pracoval, to jest čistil se od všeho zlého i Bohu nepřátelského.

Právě toto vše brání na straně žáka rozpoznání osoby za mistra. Samozřejmě mistr není zevní osobnost, ale její neviditelný duch, vědomí Já jsem.

Další poučení o této otázce čtenář nalezne v učení Ramany Mahárišiho i našich knihách. Z uvedených důvodů všechna vyjádření o pravosti nebo nepravosti něčího mistrovství jsou naprosto nepřípadná.