Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska k bližnímu

11. 7. 2009

Jiří Nykl

Vážení duchovní přátelé,

společenství Jiřího Vacka, které je pro nás vzácným klenotem, získává svůj lesk láskou mezi svými bratry a sestrami.

Nemusíme mít zkušenost Mistra, abychom pochopili, že k lásce neoddělitelně patří péče a odpovědnost. Jako rodičové to známe z výchovy svých dětí, kdy pečlivě střežíme všechna možná nebezpečí (zla), abychom své ratolesti uchránili před ublížením tělu i duši. Do této lásky zahrnujeme všechny děti, protože z božího pohledu jsou všechny naše.

Dokonce i děti školního věku dokáží zachránit malé dítě v ohrožení života a to v situacích, kdy je i zachránce vážně ohrožen.

Z toho je vidět, že princip takového jednání pramení z podstaty života lidské společnosti (z boží lásky k člověku) a zachránci, většinou v uzardění odpovídají, že stejně by jednal každý.

Nebezpečím pro nás všechny je zlo, které má svou moc hlavně v anonymitě, případně v převlečení nebo jiné neznámé podobě.

Je těžké pochopit proč je nutné na takovou okolnost upozorňovat a obhajovat tuto pravdu proti názorům lidí, kteří se hlásí k jiné duchovní škole.

Vyčítat panu Jiřímu Vackovi, že se zabývá zlem je opakem skutečnosti, která je realitou v životě světském i duchovním.

Upozorňuje-li nás náš Mistr na nebezpečí zla, je to od něj nevyšším dobrem pro hledající, protože jedině cesta na vrchol – mistrovství podložené mnohaletým úsilím a praxi, jej vybavilo zkušenostmi, které nám ve své lásce nezištně a trpělivě předává.

Tvrzení, že se Mistr Jiří Vacek zabývá zlem, je možné považovat za cílenou lež, pokušení Márovo nebo zlo samo.

Pro potvrzení tohoto tvrzení je možné uvést několik příkladů z praxe náboženských společenství:

V novém č. KT (12/2009) je uveden čl. „Žehnejte těm, kteří Vás proklínají“ (V. Kodet, příloha „Doma“, str. A, B). Článek stojí za přečtení celý, uvádím několik úryvků:

„Lidé si mohou navzájem velmi ublížit tím, že se nenávidí, že jeden druhému přeje zlo. Jestliže někdo na někoho dokonce svolává kletbu, přeje mu takové zlo, které mu sám ani nemůže způsobit. Proto se přímo či nepřímo dovolává ducha zla, který pak ochotně vstupuje do hry, aby „kradl, zabíjel a ničil“, jak je o něm psáno…

Byli jsme stvořeni k lásce, nikoliv k nenávisti. Proto láskou duchovně rosteme do stále  plnější podoby Kristovy, zatímco nenávistí sami ničíme a pošlapáváme své lidství, svou důstojnost…

Podobně svazujícím způsobem jako kletba může působit i zatvrzelá nenávist nebo odmítavost vůči někomu z rodiny, někdy i opakované odsuzující výroky rodičů…

Kletbu v rodině i svazující sílu takových výroků je možno odstranit jedině modlitbou ve jménu Ježíše Krista za zrušení tohoto prokletí. Může ji posloužit každý kněz, nemusí to být exorcista (pověřený kněz, se zvláštními schopnostmi a studiem zaměřeným k odstranění prokletí a zla mezi věřícími). Nejde o nic složitého, samotná modlitba trvá 2 minuty, a přitom lidem jako by spadla z ramen neviditelná neúnosná břemena, která jim ze života činila peklo. Bohužel, ne každý kněz u nás má zkušenost s takovou modlitbou a věří v její účinnost, ne každý věří, že má od Krista moc modlit se za osvobození od zlého (srov. např. Mk 16,17)“.


Pokud uvedený příklad nestačí pro pochopení těm, kteří na stránkách KV napadají Jiřího Vacka, že není nutné zabývat se zlem, že velcí duchové se zlem nikdy příliš nezabývali, lze doporučit videonahrávku TV Noe - http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/otazniky-2008-04-25-exorcismus (pozn. - v této době je odkaz již nefunkční)

V závěru článku je dobré upozornit na působení pomluvy.

Je to trojnásobný pokus o vraždu, neboť zabíjí, nebo se snaží duchovně zabít, nejméně tři duše najednou – pomlouvajícího, pomlouvaného a toho, kdo pomluvám naslouchá.

Kauza „KV“ není vystřelováním šípů lásky, ale zatvrzelým chrlením jedovatých slin pomluv a nenávistí, které se stávají prokletím pro jejich aktéry.

Tomášovci dávají přátelům J.V. nejenom příležitost k napsání takových článků (dnešní čl.), ale také k modlitbám za naše mistry a přátelé. Síla modlitby čistých duší, které ve společenství J. V. působí je natolik účinná, že nám dává duchovní ochranu a pomoc. Síla zla se vrací tam, odkud vzešla - to je prastarý duchovní zákon.

Jsme bohatí - máme Mistra, nauku i společenství Ducha svatého.

Velebíme Boha, děkujeme za všechna jeho dobrodiní a pomoc.

Sám za sebe přidávám i modlitbu za pokání a odpuštění hříchů pro své jinak smýšlející bratry a sestry, kteří se hlásí k duchovnímu odkazu manželů Tomášových a sami nemají sílu prohlédnout klam vlastní zloby.

Z celého srdce děkuji rodině Jiřího Vacka a jeho přátelům za vše, čím obohacují náš život, za cestu, kterou nám svým příkladem ukazují a za lásku, kterou nám pomáhají.