Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lžiavatáre pane Paříku

14. 11. 2006

Vaše opakující se výlevy nejen zastřeného rozumu zlem, ale i prosté hlouposti a neschopnosti logicky přemýšlet jsou již natolik pokleslé, že ani nemůžete zřejmě tušit kam svojí individualitou patříte a kam se svým charakterem zařazujete. Kdyby jste to věděl, tak od přečtení těchto vět už jen prosíte Boha za odpuštění, nicméně jste potrestán sám sebou již natolik, že k této milosti sám zřejmě již nedospějete.

Váš naprosto hloupý dopis do časopisu Dingir nejen pokračuje v chorobných výplodech Vaší mysli, ale navíc zostudil celé hnutí vnitřního náboženství, jógy a mystiky v naději, že snad získáte oficiální posvěcení od novodobé inkvizice. Poznání a nauku, které v našich končinách lidé jako pan Weinfurter, Hejhal, Drtikol, Kočí, Míla Tomášová a Jiří Vacek tak těžce a často složitě vynášeli na povrch světla světa, aby my všichni, co upřímně hledáme Boha, našli cestu a neklopýtli na této jediné správné stezce života, jste vy svým zlem ruku v ruce s prostou hloupostí urazil. Tito lidé často nezávisle na hrozbách, které jim hrozily, jak z existenčního hlediska, tak z politické situace u nás dále působili a byli nositelé skutečné duchovnosti a poselství všech skutečných vůdců lidství, jakým byli Sokrates, Ježíš, Buddha, Krišna, Rámakrišna a další skuteční avatáři, vyslanci Boha v této odpadlé úrovni. To byli pane Paříku avatáři, ne jako vy.

Proto Vás tak trápí titulování Jiřího Vacka, mistrem neb on mistrem v pravém významu tohoto slova je. Navíc se ve své ješitnosti ega považujete za soupeře Jiřího Vacka  a jeho skupiny, přičemž za Vámi nestojí nic než vydávání knížek manželů Tomášových, jejichž skutečný odkaz, který přinesli české mystice a józe, jste dávno svým chováním a skutky dehonestoval, jak z oblibou toto slovo používáte. Kolik za Vámi stojí lidí, které jste přivedl k poznání sebe, kolik vlastních duchovních děl jste napsal, kolik skutečných děl mistrů jste přeložil? Ta nedostatečná češtinská výbava, jak píšete, již pomohla a pomáhá mnoha lidem na stezce k Bohu a to, že vám samotnému se jeví, jak píšete, je již výsledek zla, do kterého jste se zařadil.

Ačkoliv ve svém dopise o sobě mluvíte ve třetí osobě, je to spíše výsledkem vaší rozpolcené osobnosti než skutečnosti, kterou žijí praví avatáři. Neustále lžete o nějaké dehonestaci, které se dopouštíte pouze vy. Poukázání na chyby mistrů kdy díky nerozlišování nakonec pomáhají budovat světlé zítřky komunistické republiky, je právě v naší zemi důležité a Vaše jejich obhajoba jen ukazuje k jaké skupině lidí patříte vy sám.

Že mělo být více zdůrazněno to, že se Jiří Vacek za mistra prohlašuje sám a že vyžaduje své uctívání a adorativní dopisy žáků, jak radíte Paní Duchkové, je jen Vaší ubohou závistí.

On se nemusí za mistra prohlašovat. Za něho mluví jeho celoživotní působení a celá řada přátel, kteří s jeho pomocí dosahují poznání svého pravého Já. Vy sám jste v této oblasti nedokázal vůbec nic, pokud za přínos nepovažujete vaše lži a pomluvy. Jste nejen duchovní nula, ale i zdroj velkého zla.

Svou činností v době komunistického útlaku (samizdaty, meditacemi v bytě, opatřování komunisty zakázané literatury) pomáhal pan Vacek udržovat duchovní život v republice a byl za to komunisty pronásledován, vyslýchán StB, souzen atd. Obviňovat jej, že podporoval komunistický režim, je vrchol nestydatosti a nenávisti. To je skutečná komunistická propaganda.

To, že se k nám připojili někteří lidé, kteří předstírali, že jsou naši přátelé, jen dokazuje věky ověřenou pravdu, že Jidášové existují v každé době.

V této zemi existuje mnoho lidí a část jich máte podepsaných na konci dopisu, kteří jej za mistra považují, sami mu tak říkají, kteří mu budou dále děkovat za duchovní pomoc a psát své zkušenosti s naukou, kterou učí a pokud bude třeba, tak jej budou bránit všemi prostředky. To, že nechápete výroky skutečných mistrů, že je třeba bránit svého mistra nebo, že mistra pozná zase jen mistr, je jen další ukázkou, že vy k tomuto titulu máte ještě hodně daleko. Stejně jako Vaše nesmysly o neúsilí a ohánění se egem uchopenými výroky paní Míly Tomášové, jako že jsme božští, není oč usilovat, nebo jak citujete v dopisu pro Dingir, že je jedno JÁ a nebožské světy jsou jen výplody mysli, jsou jen ukázkou vašeho nemistrovství. Přesně co ego zastřené zlem chce slyšet, tak vy pane Paříku slyšíte. Jen doufejte, že svými činy jste neodradil mnoho „maličkých“ ze stezky. Za takové počínání jsou hrozné tresty, viz Ježíš.

Nejste nic jiného než svůdce, márovým nástrojem a vůbec ne vůdcem nějaké mystické školy, nebo snad avatárem. Je jen milostí pro všechny upřímně usilující o Boha, že skuteční mistři  v této zemi jako Jiří Vacek působí a poukazují na ty, co svádí ze stezky k Bohu.

Váš hanebný záměr nechat nás pomocí Společnosti pro studium sekt prohlásit za společensky nebezpečnou sektu Vám nevyšel, jak je u zla pravidlem. Nakonec se obrátil proti celé Vaší skupině. Tak jste se sami znovu už po kolikáté v očích slušných, myslících lidí „dehonestovali“. Z vašich zlých lží a pomluv je zřejmé, že Vaším cílem není obrana manželů Tomášových, ani jiný duchovní cíl, ale výhradně znemožnění vydavatelské činnosti pana Vacka. K dosažení toho je Vám doslova dobrý jakýkoliv nepoctivý prostředek. Uvědomujete si vůbec, jaké síly karmy tím uvádíte v činnost? Nemylte se tím, že se doposud neprojevily. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Karmě se doposud nikomu nepodařilo utéci.

Za několik set přátel Jiřího Vacka níže podepsaní:

E. Vacková, E. Krutinová-Volfová a Ing. J. Krutina, R. Miesler, Ing. H. Ries, Ing. V. Cepek, Ing. P. Janda, P. Kouba, Ing. Z. Koubová, Ing. K. Kreizel, P. Kubeš, J. Mládek, S. Sobalová, D. Rýznar, S. Rýznarová, O. Kos, Bc. F. Blažek, Dr. J. Zákopčan, Ing. M. Dědeček, J. Počta, P. Skružný, R. Hrala, J. Pettinger, R. Růžička, Bc. J. Šťastný, MUC. H. Frýzková, P. Dymanus, K. Volfová, F. Hlaváček, A. Šmejdová, J. Macháček, R. Doležalová, T. Martine, J. Martincová, I. Eliášová, J. Mácha, G. Pechovi, F. Jelínek, M. Jindráková, T. Indrák, S. Jurik, T. Havlíček, O. Benett, Mgr. M. Tomeš, Ing. Bešorna, Ing. Zuzana Růžičková, Mgr. Ing. S. Růžička


S dopisem vyslovili souhlas i mnozí další.