Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marcelova cesta

4. 10. 2006

Jiří Vacek

Marcel se k naší skupině připojil nejméně před sedmi lety, spíše ještě dříve. Často jezdil na naše meditace i semináře, což svědčí o značném zájmu.

V roce 2000 mě velmi překvapil. Sám od sebe a aniž by se se mnou dříve radil, zřídil web satguru s možností objednávek našich knih. I název webu – satguru – vybral bez mého vědomí a souhlasu. Tento postoj – web je můj a nikdo nemá mně do toho co mluvit, udržuje dodnes. Vždy odmítal jakékoliv i vcelku bezvýznamné připomínky k němu. Snad právě proto, aby mohl s webem nakládat podle své vůle, odmítl i mou nabídku, že jeho provoz zaplatím.

Tím jsem se ocitl ve zvláštní situaci. Jelikož byl web věnován našim knihám a činnostem, všichni si mysleli, že je můj a že o něm rozhoduji. Pravda však byla a je opačná. Web je Marcelův a do rozhodování o něm si nenechá mluvit. Má k němu silný vlastnický vztah a je na něj velmi hrdý. Důsledkem je, že jsem spojován s něčím, co není mé a o čem nerozhoduji, což má i zápornou stránku. Marcelova hrdost je oprávněná v tom smyslu, že jeho nápad prodeje on-line na webu se osvědčil, ač jsem měl nejdřív pochybnosti.

Jeho majetnický přístup k webu má na druhé straně pro mne i nepříjemné důsledky. Moji nepřátelé se mně například začali posmívat, že si dělám reklamu jako satguru, ač to nebyla pravda. Je smutné, že Marcel jim nedokázal říci pravdu.

Ve sporu s Tomášovci se zachoval Marcel v naprostém rozporu s duchovní etikou, kterou jasně vyjádřil Rámakrišna: „Je-li tvůj mistr napaden, tak jej braň nebo od něho s hanbou odejdi“. Když jsem přestal s vysvětlováním na Jitřní zemi, protože jsem pochopil, že většině účastníků tohoto webu nejde o pravdu, ale o lži, pomluvy a další výlevy nenávisti ke všemu opravdu duchovnímu, chtěl jsem na satguru zveřejňovat svá stanoviska. Marcel odmítl. Jeho důvody byly a jsou tyto:

  • nesmím se bránit
  • nechce ztratit své přátele mezi Tomášovci
  • on ví bezpečně, které mé statě mají hodnotu a které ne a bude proto zveřejňovat jen ty, které uzná za vhodné

Nejen se nepostavil na naší obranu, ale dokonce ji na svém webu znemožnil. Svým počínáním přiměl Robíka a Mirku Pettingerovi, aby zřídili samostatný web www.jirivacek-satguru.cz , kde se mohu svobodně vyjadřovat bez Marcelova svolení.

Jak Marcel ke svému stavu dospěl? Navštěvoval postupně stále méně a méně naše meditace a semináře, až v poslední době se nikde neobjevil. Podcenil očistu, jak je vidět z jeho projevů: má silné vlastnické ego, trpí duchovní pýchou, že všemu rozumí nejlépe. Nenechá si od nikoho poradit a na dopisy našich přátel odpovídá zlostí a nevolí. Také trpí přesvědčením, že za svou pomoc, jejíž dílčí význam nepopírám, má velké zásluhy. Jinak řečeno trpí klamem ega: já konám. Pro pýchu na svůj rozum není schopen pochopit, jakých chyb se dopouští.

Ač jsem nesouhlasil, přece jsem jeho počínání trpěl, dokud nezačal na satguru zveřejňovat články Rosti Tomance, které napadaly samu podstatu džňána jógy. Protože byl web spojován s mým jménem, nepoučení čtenáři se mohli snadno domnívat, že s Rosťovými názory souhlasím. Ani v nejmenším.

Svůj nesouhlas s Marcelovým počínáním vyjádřili naši přátelé i já sám. Reakce byla zamítavá. Web je jeho, on si bude zveřejňovat na něm co chce. Kritice se bránil velmi ostře až nevybíravě. Jiní se bránit nesmí, on je zřejmě výjimka, on může. Dokonce začal v dopisech přátelům zveřejňovat bez mého svolení informace o našem hospodaření takovým způsobem, že v nezasvěcených vyvolával dojem velkých zisků. Používal výši objemu objednávek, které o zisku vůbec nic nevypovídají, dokonce ani o tom, zda se vůbec uskutečnily nebo byly vůbec zaplaceny. Hlavně pak neuváděl, že se jedná o částku za 6 let a nikoliv za rok. Toto vydává za důkaz svých zásluh, jak nám pomáhá. Nějaké zásluhy mistra za jeho pomoc zřejmě nezná.

Jeho spor s námi využil samozřejmě i pan Pařík, který za jeho chování Marcela pochválil, což nejlépe dokazuje, komu Marcelovo počínání slouží. Viz Paříkův dopis z 15.8.2006.

Jakým tónem mně a přátelům Marcel na dopisy odpovídá, dokazují výňatky z jednoho z nich.


Pane Vacku,

To co jste mi napsal se neda oznacit jinak, nez jako naprosta demagogie. Pouze nevim, zda to co pisete je vlivem zkreslenych informaci, nebo primym zamerem poskodit me.

Také zadam, abyste si nechal sve nepravdy o cenzure (na mem vlastnim webu nelze o cenzure mluvit!), srovnavani a vyhrozovani „od cesty“.

Nejsem na ne zvedav a v pripade opakovani jsem rozhodnut adekvatne zakrocit.

Jen svým chovanim ukazujete, ze Vam nejde o duchovno, ale o sireni sporu s umyslem poskodit kazdeho, kdo ma jen trochu odlisny nazor.

Marcel Krivy, 20.8.06


Jako poslední pokus jsem Marcelovi napsal.


Milý Marceli!

1) Zřízením jedné z více možností nákupu knih internetem jsi pomohl hledajícím k snadnější možnosti získání hodnotné literatury. Pomohl jsi jim.

2) Touto nesobeckou činností jsi získal pro sebe duchovní prospěch. Pomohl jsi tím sobě.

3) Pomohl jsi nám? Ano i ne. Jako důchodci nejsme závislí na prodeji knih.

Píši a vydávám duchovní knihy, protože tím druhým dávám osvědčené návody k duchovní praxi a tím i možnost úspěšně ji praktikovat.

Nikoliv proto, abych se uživil nebo dokonce zbohatl, jako někteří jiní, kteří se mně snaží ve vydávání knih zabránit, aby se zbavili konkurence.

Nejsem podnikatel, ale autor, který vydává své knihy vlastním nákladem.

Abych mohl ve vydávání pokračovat, musím knihy prodávat, protože jinak bych neměl na další vydání. Komu tedy pomáháš? Sobě a druhým, jak vyplývá z odstavců 1. a 2. Psal, překládal a vydával jsem samizdaty po dobu 30 let vlády komunistů, kdy jediným ziskem byly výslechy StB, vyhazovy z práce, finanční újma atd. O tom takoví „spravedliví soudci“ jako jsi ty, nic nevědí.

Karma jóga, nesobecká činnost, je účinná pouze tehdy, je-li prováděna bez přesvědčení „já konám, já pomáhám“. Do jógy patří i rozpuštění pocitu „mé, já mám“. Ty obě tyto zásady hrubě porušuješ. Máš silné pocity, že pomáháš a vlastníš a tím ego nezeslabuješ, ale posiluješ. Stále se pro ně domáháš ocenění a chvály. Tím je nerozpouštíš, ale posiluješ.

Buddhisté a nejen oni říkají, že to, co dostáváme od mistra, je „neporovnatelný zisk“. Je to něco, co nelze ani ocenit ani ničím vyvážit, proto ani žádnou pomocí. Ty zřejmě buď toto neznáš nebo si myslíš opak. Stavět mistra do role dlužníka není správný postoj. Co od něho očekáváš? Rámakrišna a nejen on říká, že napadeného mistra máme bránit.

Ty soudíš, že nikoliv. Zřejmě jsi moudřejší než on. Nejen mistra nebráníš, ale dokonce mu v obraně překážíš. Navíc ještě vyhrožuješ, že na něho sám zaútočíš.

Jen si posluž. Nelekl jsem se vyhrožování vysoce postavenými mocnými osobnostmi, tajnou policií, spisy estébáků ani sektologa Vojtíška. Nezastrašili mě ani estébáci, kteří mně hrozili zavřením za mé samizdaty, neleknu se ani tebe.

Jen tím dokážeš, kam se řadíš: mezi Aura, Dostála, dva avatáry a další. Tím dokonáš svůj pád. Máš poslední možnost záchrany. Obrať se pokorně k Mahárišimu, Rámakrišnovi nebo rovnou k Bohu a pros z celého srdce, aby ti pomohli a ukázali, kde je pravda, spravedlnost a co máš dělat. Nemyl se, ty sám již dávno správného rozlišování nejsi schopen. Stavíš na svém egu místo na Bohu.

Dopisy, kterými odpovídáš našim přátelům i mně, nejsou ničím jiným než obranou, a to velmi ostrou, citově zbarvenou a nelogickou. Takže děláš to, co u mne odsuzuješ. Urputně se hájíš, mistr se hájit nesmí. Neřídíš se svými zásadami, ale používáš dvojí metr, jak se ti právě hodí. Ty i tvoji přátelé mě mohou kritizovat, pomlouvat a lhát. Za to je nekritizuješ, mou obranu ano a ještě si přisadíš, když se ti mé názory nelíbí. Ty a tobě podobní obracíte vše na ruby. Učitel má učit, žáci se mají učit. Jejich závazkem je učení podle pokynů učitele a nikoliv jeho kritizování. Jediným výsledkem takového počínání je, že se takoví žáci nic nenaučí a učitel je opustí, protože pak je škoda času i vynaložené námahy. Pokud si ego myslí, že je „chytřejší“ než mistr, není mu pomoci. Pak jen velké utrpení a vlastní bezmocnost jej může poučit, že věci se mají jinak, než si myslí. Pak pozdě a marně shání pomoc, kterou ve své pýše odmítlo.

Jiří Vacek, 24.8.2006


Odpověď jsem do dnešního dne nedostal. Jinak nic nového pod sluncem. I Ježíš - a všichni před ním i za ním - měl své zrádce, Petry, kteří jej zapírali a hejna těch, kteří od něho odcházeli. Mnozí často zůstávají sami, jako on na kříži.