Jdi na obsah Jdi na menu
 


Míla Tomášová: Otázky a odpovědi 4

18. 5. 2007

Jiří Vacek

Každému doporučuji poslech této magnetofonové kazety. Dozví se mnoho zajímavého. Například po 17-ti minutách Míla říká, cituji doslova:

Na jedné z minulých přednášek padl dotaz ohledně tantrajógické nauky, pro dnešního člověka lákavé stále zlobící téma. „Objevil jsem knížku od Jiřího Vacka – Sexualita v józe a mystice“. No, tak to víte, každý učitel je pro někoho jinýho a jestliže je tudleta jóga pro vás přitažlivá, tak zkoumejte taky proč a jestli by vám radši nevyhověla nějaká mírnější jóga třeba bhaktijóga a jestli nemáte také více uvažovat, on ten Vacek má dobré knížky i jiné. Třebas Učebnice átmavičáry a ještě jiné, že jo. No a hlavně ty překlady jeho jsou, překlady Mahárišiho, a tak. To jsou, nebo knihy o Mahárišim, zrovna ta tantra jóga no, třeba je to pro vás dobré no, ale to byste byl taková čestná výjimka. Snad by nebylo špatné se zde o ní zmínit. A už jsem se zmínila. Myslím, že o těch sexuelních záležitostech hezky (Vacek) pojednává, hluboce a s důvěrou, moudře, a tak dál. No, nevím jen mě napadlo, že by její přečtení mohlo mnohým pomoci v lecčems uleviti, udělat jasno. Hele, jestli máte Třpyt prázdna, tak si tam přečtěte dodatek k Tantra józe. To je inspirovaná knížka, bez nějakého vynášení se. Dodatek k tantra józe. Voni lidi touží po všelijakých požitcích a říkají tomu tantra jóga. No, třeba jste ta čestná výjimka, no ale radši to zkuste… (Konec výňatku)

Takže Miloš Tomáš i pan Pařík jsou chytřejší než jejich mistr Míla Tomášová. Vědí lépe než ona, že Vackovy knihy jsou brak, bulvár a já nevím co vše. Skutečně pozoruhodné, jak znevažují její názory. Jejich oblíbené téma je rovněž obracení smyslu jejich výroků na přesně opačný.

I jinak je, co Míla na kazetě říká, významné. Velmi oceňuji, když mluví o očistě, že i ona sama má v tomto směru ještě dost práce, což platí pro všechny. Tím sama potvrzuje pravost svého sdělení ve snu po své smrti, jak je v tomto stavu očista obtížná.

Ač tvrdí, že druhé duchovní směry neposuzuje, vzápětí se vyjadřuje k hnutí  Abdrušina sv. Grálu. Vytýká mu, že se staví mezi své stoupence a Boha jako nezbytný prostředník. Totéž vytýká křesťanům v případě Ježíše Krista. I církve posuzuje na pravé a nepravé. Vyjadřuje se i o Oshovi: dokud byl Rajneesh, nebyl osvícený. Když se přejmenoval na Osha, tak jím je.

Takže, jak je to s tím  posuzováním mistrů, které je mým „hříchem“ a s neposuzováním u Tomášových?

Její vyjádření o mé knize o tantře také dává za pravdu mně a nikoliv panu Mazánkovi, který ji odmítl. Jelikož má kniha je založena na původních tantrických spisech včetně pojednání z pera Swamiho Nikhilanandy, představitele Rámakrišnovy misie, je postoj pana Mazánka pochybný. Jeho tantra jóga není ani tak jóga jako spíše potěšení ze skupinového sexu.

Kazetu vyrobil Č. Potoček, ten, který vyráběl i všechny naše kazety. Navíc nás na něho obrátil i někdo z obou avatarů. Věděli dobře, že nám kazety za běžných obchodních podmínek vyráběl on a přesto vědomě na kauza-vacek lhali, že je nám dělá Dan Moravec, a to dokonce zdarma. Každá nestydatá lež proti nám je dobrá.

Nechtěl bych být v kůži těch dvou, až se jich Míla zeptá, co to v jejím jméně vše napáchali. Všimněme si, jak Míla i pohotově využila příležitosti k upozornění na to, co ona sama o tantře napsala.

Jak jsem na naprosto věcných a ověřitelných případech vícekrát dokázal, tomášovci jen neustále lžou a pomlouvají – viz neexistence mých samizdatů, které měl Miloš dokonce doma a chválí je – například Tripuru sama Míla, účast Drtikola na komunistickém puči v roce 1948, kterou sám popisuje ve vlastnoručně psaném životopise, výroba kazet Č. Potočkem i prohlášení Míly, že se považuje za Mahárišiho žáka, atd. atd. Výčet by byl dlouhý. To by mělo soudnému člověku stačit, aby tvrzení našich nepřátel nebral vážně. Pokud ano, škoda je jeho.

Předpokládám, že toto jednoznačné a závažné prohlášení svého mistra, Míly Tomášové, vydavatelé webu kauza-vacek obratem na svém webu vydají a nebudou je komolit ani censurovat. To by byla opravdu velká neúcta k její památce. Čtenářům doporučuji, aby bedlivě sledovali, zda se tak stane a jakým způsobem.

Mílino prohlášení není ničím jiným než souhlasem s naukou, kterou učím a její jasné potvrzení. Mezi našimi názory panuje podstatná shoda. Kdo tvrdí opak, vyvrací naše společné učení, a proto není rozhodně dobrý člověk. Pro svůj obchodní prospěch šíří nevědomost a nenávist a nic víc. Odsuzuje tím sám sebe.

Svým doporučením Učebnice átmavičáry Míla také vyvrací pomluvy, že nesprávně vykládám učení Ramany Mahárišiho. Není v ní nic jiného, než nejčistší mistrovo učení o úsilí, jak dosáhnout poznání a vysvobození. Totéž platí i o mých překladech, které Míla rovněž s uznáním zmiňuje.