Jdi na obsah Jdi na menu
 


O čem jsem nepsal

13. 12. 2006

Jiří Vacek

(viz článek Vztahy s Ramanašramem)

Ač výměna dopisů s Ramanašramem probíhala více méně celý letošní rok, tak jsem o ní nepsal. Jednak z úcty k mému velkému mistrovi Ramanovi Mahárišimu i s ohledem na Ramanašram. Dnes, když toto mlčení porušil sám president ášramu a obratem je zneužil Dan Moravec, mají čtenáři právo vědět, oč jde...

Ramanašram neuznal za vhodné vůbec odpovědět na žádosti o autorská práva na již jednou vydané, ale rozebrané, „Mahárišiho evangelium“ a na „Techniku Mahajógy“. Poslední, což zdůrazňuji, není dílem Mahárišiho, ale vlastním výkladem autora N. Aiyera, jak provádět Mahárišiho stezku.

Pak se stalo něco zcela nepochopitelného. Poslal jsem pro informaci do Ramanašramu svou poslední knihu „Život a učení Ramana Mahárišiho“, kterou jsem vydal jako vždy vlastním nákladem koncem února 2006. Jak jsem v úvodu jasně vyjádřil, kniha měla pouze doplnit celkový pohled na život a učení mudrce, který jsem českým čtenářům poskytl dříve v již jedenácti vydaných knihách. Ty obsahovaly jak jeho značně podrobný životopis, tak i jeho vlastní díla. K mému obrovskému údivu mně napsal pan Fric, že mu president Ramanašramu poslal knihu k vyjádření, zda neobsahuje nějaké pomluvy na mistra! Prostě neuvěřitelné. Někdo z Čech – kdo asi je zřejmé z popisu pobytu Dana Moravce v ášramu – napsal, že pomlouvám Mahárišiho. Sprostota a zloba našich nepřátel je neuvěřitelná. Pokud ještě někdo po tom všem může věřit v jejich dobré úmysly, pak je jedině možné vysvětlení: je stejný jako oni, ovládá jej stejné zlo a nenávist k pravdě a k Bohu. Jiné vysvětlení neexistuje.

Pan Fric prý – dopisy jsem neviděl, napsal ášramu, že v knize nic hanlivého nenašel, ale kniha prý neobsahuje ani Mahárišiho život ani učení. Pan Fric si nedal práci ani přečíst úvod knihy, kde vysvětluji její účel. Měla pouze doplnit pohled na jeho denní všední činnosti a chování a podat i některé jeho výroky. To vše na podkladě anglické „The Power of the Presence“, ve které z vlastní zkušenosti o Mahárišim mluví jeho 30 uctívatelů. Také mně doporučil, ať vydávám původní díla Mahárišiho. Při tom jsem je vydal. V jiném dopise při tom hrdě píše, že ode mne nic nečetl! Nic nečetl, ale radit se odvažuje! Prý málo rozlišuji, co je Mahárišiho učení a co můj výklad. Pravda je, že vždy uvádím, co jsou Mahárišiho výroky, často jako přímou řeč v uvozovkách. O tom se snadno může každý přesvědčit právě v uvedené knize, kde důsledně uvádím stranu a díl, ze kterého čerpám. Pojednávám o Mahárišiho učení naprosto stejným způsobem, jako další autoři, například Sádhu Om, Annamalai Swami nebo D. Godman, přesně tímto způsobem zachází s učením Ramana Mahárišiho i J. Fric, jak se může každý přesvědčit na vlastní oči v jeho knížečce „Svět mysli“.

Proč on sám se nedrží svého názoru a nevydává původní Mahárišiho díla a místo toho podává jeho učení ve velmi zředěné podobě svých názorů, je záhadou. Dělá přesný opak toho, co druhým nakazuje. Na rozdíl od něho jsem Mahárišiho původní díla vydal. O tom zřejmě J. Fric nemá ani potuchy. Nedal si práci, aby se seznámil se základními fakty. Zřejmě si myslí, že je znát nepotřebuje, protože je neomylný. Je zarážející, že J. Fric, ač se prohlašuje za uctívatele Ramana Mahárišiho, přece se zařazuje do skupiny těch, kteří jsou mu ve skutečnosti nepřátelští a jen v jeho jménu zakrývají své zlé a zištné úmysly.

Nakonec mně dává pan Fric neuvěřitelnou radu. Každou svou českou knížku o Mahárišim musím přeložit do angličtiny, poslat do Ramanašramu ke schválení a pak ji teprve vydat. Přesně to připomíná praxi, kterou snad již i katolíci opustili, ve které každá kniha před vydáním musela mít schválení příslušného biskupa. Doporučení, ze kterého je možné si učinit závěr o stavu mysli pana Frice.

Takoví lidé radí Ramanašramu a ten jim vážně naslouchá. Jak smutné. Na mé vysvětlující dopisy, jak sám president ášramu v publikovaném vyjádření uvádí, neodpověděl. Místo toho odpovídal přátelům, kteří mu situaci vysvětlovali, ať mne opustí a obrátí se přímo k Mahárišimu. Zřejmě, ač on sám prohlašoval, že není tělo, které žije v ášramu, v ášramu jej za ně považují.

Pro informaci čtenářů uvádím jeden z oněch vysvětlujících dopisů, které zůstaly bez odpovědi.

 

Praha, 28 červen 2006

Vážený pane prezidente,

Bohužel jste neodpověděl na můj dopis s vysvětlením. Místo toho píšete mým přátelům a odrazujete je ode mě. Je to totéž, jako bych já odrazoval od provádění atmavičáry. Právě její cvičení je náplní našich setkání. Nikoho od Bhagavana neodvádím, ale právě naopak: tímto způsobem jim pomáhám si jej uvědomit jako Já. Také doporučuji návštěvu Ramanašramu. Mnozí z přátel jej navštívili a navštěvují. Chcete-li pravdivé informace, zeptejte se jich osobně. Proč jste tak již dávno neučinili? Velmi oceňuji úsilí, s jakým představitelé ašramu jej udržují a vážím si jejich práce. Vím dobře, kolik námahy a obětavosti vyžadují.

Když se zamýšlím nad Vaším nepřátelským chováním ke mně v poslední době, nacházím jediné vysvětlení: zlé pomluvy, kterým jste bez prozkoumání uvěřil. Nevím, proč věříte víc pomluvačům než názorům např. Šrí Ganešana. V případě pomluv je běžné, že pomlouvaný dostane možnost se bránit. Sdělí se mu obsah pomluv i jména těch, kteří je šíří.

Proto Vás žádám o sdělení jmen těchto pomluvačů i jejich tvrzení, abych je mohl vyvrátit.

Anglický překlad části knihy „Jak jsem hledal Boha“, který rozesíláte přátelům, byl pořízen bez mého svolení a autorizace. Je velmi špatný. Některé věty jsou přeloženy v opačném smyslu, místo jiného jména je uváděno Bhagavanovo jméno atd. Výňatek je vybrán a zpracován se zřejmou snahou mě co nejvíc poškodit. Zřejmě proto se ani překladatel nepodepsal. Prostě zbabělý anonym. V celé knize je bezpočet stran o tom, jak mě Bhagavan k sobě přitáhl již v mých 15-ti letech a postupně mě vedl a pomáhal mi na cestě, kterou učí. Všude neustále zdůrazňuji a oceňuji jeho pomoc. Neučím nic jiného, jak stále zdůrazňuji, než on – stezku atmavičáry. Proč překladatel nic z toho do svého výňatku nezařadil, je zřejmé. Proč neuvedl, jak píši, že se stále považuji za Bhagavanova žáka? Proč raději nepřeložil a neposlal Vám některou z mnoha knih, které pojednávají o tom, jak Bhagavan učil atmavičáru, například „Učebnici atmavičáry“? Chtěl Vás oklamat, že nepíši o ničem jiném než o sobě. Pravdou je opak. Co učím, si můžete ověřit asi v 10-ti článcích v Mountain Path, kde píši pod svým jménem nebo pod pseudonymem „A Czech devotee“. Věřte těmto článkům a ne pomlouvačným pamfletům.

Zeptejte se pana Frice, proč takto v češtině nepíše on. Proč nevydal v češtině jedinou knížku o Bhagavanovi? Nechce se namáhat ani obětovat své úspory, jako jsem udělal já. Než aby se snažil sám, je pro něj pohodlnější předpojatě kritizovat práci druhých. Kniha, kterou ze závisti pohaněl, má u čtenářů úspěch. Přiblížila jim osobu Ramany Maharišiho i jeho učení. Vydával jsem Maharišiho jako strojopisné samizdaty 29 let za totalitní vlády komunistů, kdy se za takovou činnost chodilo do vězení. Tomu jsem těsně unikl díky Bhagavanově ochraně, ale výslechů tajnou policií a pronásledování v zaměstnání atd.. jsem si užil dost. Zeptejte se těch pomluvačů, co dělali oni. Možná, že někteří z nich byli dokonce členy komunistické strany. Někteří z nich takovéto členství nepovažují za nic zlého.

Uvěřil jsem plně Bhagavanovi, když nás vede v knize F. Humpreyse „Úryvky ze života a učení Bhagavana Šrí Ramana Maharišiho“ a poslechl jej. Cituji: „Neupínejte svou pozornost na všechny tyto proměnlivé věci života, smrti a jevy. Nemyslete ani na proces jejich vidění či vnímání, ale pouze na to, co všechny tyto věci vidí. To, co je zodpovědné za vše. Zpočátku se to zdá být téměř nemožné, avšak výsledek se postupně dostaví. Vyžaduje to roky neochvějné, denní praxe, avšak tak se rodí mistr.“ Konec citátu. Originál viz. vydání z července 1961, strana 17. Poslechl jsem Bhagavana, usiloval, jak nás učí a zjistil jsem, že má pravdu.

Jinde Bhagavan jasně říká, že nejlepším uctívatelem není ten, kdo se mistrovi klaní a slouží mu, ale ten, kdo uskutečňuje jeho učení. Jaké zlo vidíte v tom, když jsem Bhagavana uposlechl? Není každé takové dosažení nejlepším důkazem pravosti jeho učení?

Pokud chcete znát pravdu, sdělte mi jména pomluvačů a pošlete jejich tvrzení a já jim odpovím. Jinak takovou záležitost nelze spravedlivě a slušně řešit.  Je pravděpodobné, že za vším stojí komerční zájmy přátel jistého nakladatelství, kterému jde v prvé řadě o zisk a nikoliv o šíření Bhagavanova učení. Pro ně znamenají moje levné knihy nepříjemnou konkurenci.  Proto se nám snaží vydávání knih, včetně těch o Maharišim, překazit a neštítí se nám vyhrožovat dokonce tajnou policií a zásahem vysoce postavených osobností. I sám Ramana Mahariši byl předmětem takových útoků zla. Nevyhýbají se nikomu. Protože jsme přijali za svého mistra Ramana Maharišiho a snažíme se uskutečňovat jeho učení, překážíme některým stoupencům jiných směrů. Pro církevní křesťanství jsme kacíři, pro fanatické stoupence Tomášových jsme nepřátelé. Totéž platí i o stoupencích názorů o neúsilí a že ego není třeba rozpouštět, protože jsme již teď božští atd.., což je onen neoadvaitismus, o kterém psal odmítavě nedávno i Mountain Path. Ti všichni na nás moha způsoby útočí a očerňují nás dokonce jako nebezpečnou sektu, která by měla být odstraněna úředním zásahem. V této situaci, ve které obhajuji pravost Bhagavanova učení, se pan Fric nejen nepřidal k naší obhajobě Bhagavana, ale postavil se proti ní. Podle něho obhajovat Maharišiho je nepatřičné.

Toto vše byste již věděl, kdybyste se na nás obrátil o vysvětlení. Místo, abyste věřil těm, kteří skutečně provádějí atmavičáru, věříte jejím nepřátelům. Jako prezidentovi ašramu Vám byl svěřena i značná moc. K ní nerozlučně patří i zodpovědnost. Jednou budete skládat ze svého počínání účty Bhagavanovi. Je to jeho ašram a nikoliv Váš. Co mu odpovíte, až se Vás zeptá, proč jste jeho českým uctívatelům na základě pomluv znemožnil přístup k levným knihám s jeho učením? Nevyžadoval vždy on sám, aby hledající měli levné knihy s jeho učením? Zamyslete se nad tím dobře! Ještě lépe: obraťte se k němu ihned o radu. On vám odpoví lépe než Vaši našeptávači.

Nedělám nic jiného, než že píši stejným způsobem jako Sadhu Óm, Swami Annamalai. Murunagar, David Godman a další.

Jeden takový příklad přikládám. Dobře si povšimněte, jak jej Šrí Ganešan chválí, že podává učení Bhagavana způsobem, který je srozumitelný pro jeho uctívatele na západě.

Přeji Vám hojnost Bhaganovy milosti ve vedení ašramu. Spoléhejte na něho a nikoliv na lidi, kteří neprovádějí atmavičáru a pro které je Bhagavan jen záminkou k prosazování jejich osobních cílů.

V úctě

Ing. Jiří Vacek

Píškova 1955/30

155 00 Praha 5

Czech Republic

Europe


Jitřní země, její přispívatelé určitě neoplývají přízní ke mně. I oni však mají na celou záležitost svůj názor. Stručně z něho vybírám.

 

Název příspěvku: RAMANAŠRAM

Vloženo: 2006–11–09

Autor: vostalpetr

(ad článek od Dana Moravce)

Mrzí mě Dane, že jsi prožil negativní zkušenost v Ramanašrámu nejspíše se žáky p.Vacka. Mě to ale nijak nepřekvapuje, není ani třeba potkat žáky p. Vacka, stačí i fanatismus žáků Ramanových, stejné projevy nepřátelství jsem zaznamenal i z jejich strany vůči jiným lidem, či jinak smýšlejícím lidem (netýkalo se to osobně mě)

Mrzí mě ovšem, že se ztotožnuješ se stanoviskem Ramanašrámu, který ví o p.Vackovi totálně jedno velký NIC a přesto jej kritizuje. Nehovořím nyní o tom, že p.Vacek je takový nebo onaký, to je věc názoru...

Jen se musím smát, jak ašrámu vadí, že p.Vacek napsal autobigrafii, v který si dovolil říci, že je osvícený (no ta drzost, že si někdo dovolí být osvícený a ještě to napsat), navíc ještě začal s kázáním a interpretováním Bhaganova díla (to se přece nesmí, to je tvrdě zaKázáno, to může dělat jen Ramanašrám) a dokonce si dovolil klidně opomenout živoucí přítomnost Bhagavanovu (což p.Vacek neudělal)

Nezlob se Dane, ale to mi přijde jako hodně jetý a totalitářský prohlášení Ramanašrámu, inu ti lidé jsou NEPOCHYBNĚ DĚDICI RAMANOVA ODKAZU, ZŘEJMĚ VLASTNÍ I JEHO STÁLOU PŘÍTOMNOST A MAJÍ ZŘEJMĚ PATENT NA RAMANU (INU JSOU TO TAKOVÍ NOVODOBÍ KŘESTANÉ)

Jinak jsem samozřejmě velmi rád, že se mi potvrdilo kam nemám v Indii jezdit, jen bych snad opravil tvůj názor na Ramanovu přítomnost v Ramanšrámu: Bhagavana lze totiž nalézt nejlépe Tady a Ted, to jest mimo čas a prostor, nebo taky klidně kdykoli a kdekoli...

Pokud si někdo položí otázku, CO JE PŘÍČINOU TOHOTO STAVU? pak odpovědí by mohlo být že to byla především velká Ramanova laskavost, protože dovolil své zbožtění (což je v indii docela normální věc) a to přestože on sám jim neustále seskakoval ze speciální guruovské postele a chtěl sedět na zemi, přestože neustále zakazoval by se jej lidé dotýkali a uctívali a přestože dvakrát chtěl odejít z ašrámu...

Přesto dneska je ašrám posvátné místo (podobně jako Jeruzalém a Mekka) a oddaní krouží kolem Bhagavanovy mrtvoly. Co je platné, že Ramana mnohokrát prohlásil, že on není tělo....


* * *

Název příspěvku: Stanovisko pana V.A.Ramanana

Vloženo: 2006–11–15

Autor: turija

Milí přátelé,
koukal jsem, že tady 9.11.2006 Petr Vostál začal diskutovat s Danem Moravcem ohledně vyjádření pana Ramanana s Ramanašrámu v Tirunvalamai. Poslechl jsem si MP3 umístěnou na serveru satguru.cz a přeložil jsem jí. Můj překlad se mírně liší od toho na satguru.cz a mám pocit, že bych ho měl zvěřejnit. Rád bych podotknul, že vyjádření neobsahuje žádnou kritiku J.Vacka a jedná se vlastně o konstatování faktů, která má pan Ramanan k disposici.