Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mých samizdatech

8. 1. 2006

Jiří Vacek

Dlouho jsem se snažil diskutovat se stoupenci Tomášových věcně, ale marně, než jsem pochopil, že nejde o fakta, ale o přesvědčení, že co nesouhlasí s jejich názory, pokládají za nepřátelství, urážky a dehonestaci. Prostě jiný názor než jejich nesmí existovat a kdo jej projeví, je nepřítel, který musí být zničen. Trvalo mně velmi dlouho, než jsem pochopil, že nejde o nějaké nedorozumění, které se vysvětlí, ale je to tak. Obránci památky manželů Tomášových neuznávají základní lidské právo na vlastní názor a jeho vyjádření.

Opravdu nevím například, proč bych nemohl zastávat názor, že zádušní mše za spásu učitele jógy, který celý život učí cestu ke spáse a osobní zodpovědnosti za ni, byl počin velmi nevhodný. Ještě méně rozumím tomu, proč bych měl být za tento názor urážen a likvidován. Chybí, nejen, úcta k názorům druhých, ale základní snášenlivost vůbec. Ty nespočívají v mlčení k názorům, se kterými nesouhlasíme, ale ve věcné diskusi o nich a v uznání práva na existenci odlišného mínění a jeho vyjádření. Nejsem se svými přáteli zdaleka jediný, kterého potkal takový osud, viz příklad Maríči. Zde zasáhli i mocí a její zkušenosti s Tomášovými zmizely z Jitřní země jen pár hodin po té, co se tam objevily pomocí známostí jak hrom. Prostě cenzura. Navíc se lže, že je za Maríči Vacek.

V rámci likvidace Vacka a jeho přátel, je vše dovoleno; podle jejich přesvědčení účel světí prostředky. Tak se prostě vymýšlí jedna zlá lež za druhou v přesvědčení, že se něco „ujme“. „Není přece šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. Pro většinu lidí je tím „trochem“ to zlé, nikoliv to dobré. To pomlouvači dobře vědí. Ty výmysly mají jediný cíl: co nejvíc uškodit. Jiný smysl nemají. Ze své nesnášenlivosti si proto pánové Dostál a Miloš Tomáš vymysleli, že jsem za komunistů nevydal jediný samizdat. Tvrdí to s naprostou jistotou, ač je zřejmé, že něco takového nemohou ani vědět. Při tom je všeobecně známo, že na autorství mé „Džňána gíty“ se Eda Tomáš dokonce dotazoval v Ramanašramu dopisem. Milošovi Tomášovi asi již neslouží paměť. Nabídku, kterou jsem zveřejnil, že každý se na tyto samizdaty může přijít podívat, nikdo nevyužil. Dobře vědí, že by museli dosvědčit svůj „omyl“. Tato taktika stoupenců Avataru je zřejmá: Vymyslí si lež, která nás má poškodit a spoléhají na lehkověrnost lidí, a že se lež ujme. Když ji odhalím, rozhostí se mlčení jako o účasti Drtikola na komunistickém puči v roce 1948. Prostě ztratí paměť. Když je ze lhaní o vztahu M. Tomášové usvědčí její vlastní, jasné a několikrát opakovaná vyjádření, popírají jejich smysl. „Je to prostě jinak!“ Ale není, vlastně je. Když se pro  jejich propagandu nehodí ani vlastní slova jejich učitelky, tak se zpochybňuje její věrohodnost.

Neustále lžou i o urážkách Tomášových. Žádné nebyly a nejsou. Vážím si jich za celoživotní díla, zejména Míle vděčím za velkou pomoc. S tím vůbec nemá co dělat, že v několika otázkách, to v několika otázkách zdůrazňuji, nauky, s nimi nesouhlasím. To není neúcta, tím méně urážka. Takové rozdíly v myšlení učitelů jsou časté a rozhodně nejsou tím, zač jsou vydávány. Jen v totalitních společenstvích jako jsou nacisté, komunisté či katolíci musí panovat pouze jeden „ze shora“ nařízený správný názor a všechny ostatní jsou kacířstvím nebo stranickou úchylkou.

Abych jasně ukázal prolhanost stoupenců Avataru o neexistenci samizdatů, zveřejňuji jejich seznam, který jsem si vedl po celou dobu vlády komunistů pro svou potřebu. Je doplněn o mé autorství a doby vzniku. Z bezpečnostních důvodů jsem své autorství nikde neuváděl ani rok vydání. Oboje by StB usnadnilo vypátrání a šel bych do vězení, jako se ve více případech stalo. Při výsleších se StB vždy zajímalo o literaturu s výhružkou, že „to by bylo mnohem horší“. Datum vzniku je proto pouze přibližné, bylo doplňováno ze vzpomínek po sametové revoluci.

Seznam je chronologický až asi od čísla 28; nevedl jsem jej od samého začátku, ale sepsal později bez ohledu na dobu vzniku, zpětně jsem se dozvěděl, že někteří čtenáři, kteří mě neznali, začali autora nazývat názvem, který si vymysleli sami například „Anonymus“ a existují i označení další.

Pokud nejsou mé samizdaty v knihovně „Libri prohibity“, je to nepodstatné. Lidé si samizdaty kupovali, aby je četli a podle nich praktikovali a ne proto, aby s nimi běželi po revoluci do nějaké knihovny, o jejíž existenci většina z nich nemá ani ponětí. Myslím, ale, že tam nějaké jsou, ale jelikož nemají uvedené jméno autora, nikdo neví, kdo jím je. Jednou mě z této knihovny dokonce někdo volal, něco vyzvídal atd. Nakonec chtěl, abych jim své samizdaty poslal, což jsem odmítl. Tu jednu či nejvýš dvě kopie co mám, potřebuji nutně pro jejich vydávání a archiv.Část těchto titulů byla po revoluci postupně vydána tiskem, část jich na vydání čeká.

Seznam strojopisných samizdatů vlastních prací a vlastních překladů vydaných za vlády komunistů do roku 1989
 

č. autor - název rok poznámka
1 J.Vacek - Otčenáš 1956 1. verze
2 J.Vacek – Sri Ramana as I knov him a další 3 články v AJ 1961-2 Psáno pro The Call Divine či M. Path a tam otištěno
3 J.Vacek – Cesta k pravému štěstí, Stezka sebepoznání, Cesta k uskuteč-nění 1962 rok =asi
4 J.Vacek – Smysl života 1962
5 J.Vacek – Meditace, Monismus 1962  
6 J.Vacek - Jóga 1962 rok =asi
7 Swami Ramdas mluví   výňatky
8 Dopisy Kirpal Singha 1963-4  
9 Dopisy B. C. Sengupty, Dopisy z Ramanašramu 1959  
10 A. Osborne – Učení Ramana Mahárišiho v jeho vlastních slovech 1961-2  
11 Chadwick – Sadhuovy vzpomínky, Cohen – Guru Ramana 1962 rok =asi, výňatky
12 M. – Rámakrišnovo evangelium 1960 rok =asi, výňatky
 
13 J. Vacek – Swami Premananda   vlastní zázn. přednášek S.P.
14 S Bhagavanem den za dnem 1960 1.díl
15 J. Vacek – Základy jógy a mystiky 1959 1. verze
16 Mahárišiho evangelium 1961 1. a 2. díl
17 Ramana Gíta 1960  
18 J. Böhme – Rozhovor žáka s mistrem 1958  
19 Výňatky s učením R. Mahárišiho    
20 J. Vacek – O zdraví   Později rozšířeno do titulu „Dokonalé zdraví“
21 J. Vacek – Dokazuje věda materialismus?   Článek (anglicky)
22 J. Vacek – Pravé mystické křesťanství    
23 J. Vacek – O prvotnosti vědomí    
24 A. Besantová - Karma 1959  
25 J. Vacek – Džňána gíta 1965 rok =asi
26 N. Aiyer – Technika mahajogy    
27 J. Vacek – Duchovní symbolika vánoc    
28 Jóga Vašišta, Část Nirvana Prakarna 1966 rok =asi
29 Nagamma – Druhy samádhi, J. Vacek – Vrcholy poznání 1966  
30 Tantra 1966 Pojednání z Rámakrišnova evangelia
31 Herigel – Zen v lukostřeleckém umění 1970 rok =asi
32 J. Vacek – Odpověď tomu, kdo se ptal 1970 rok =asi
33 B. Mayer - Akupresura 1974 rok =asi
34 Rozhovory s Ramanou Mahárišim 1973 výňatky
35 Ribhugíta 1973 1. verze
36 J. Blofeld – Učení mistra zenu Hui-Haie 1979  
37 A. Osborne - Neuvěřitelný Sai Baba 1979  
38 Články z M. Path 1979  
39 J. Vacek – Duchovní zkušenosti 1979  
40 J. Vacek – Sai Baba 1980 Základní informace
41 Agamy v překladu R. Mahárišiho 1980  
42 Květ vysvobození – Kajvalja Navaneeta 1980  
43 Mahariši žije – články o R. Mahárišim 1980  
44 R. Maháriši – 40 veršů, Kdo jsem? 1981  
45 R. Maháriši – Selfenquiery 1981  
46 Esence Jógy Vašišty 1981  
47 J. Vacek - Doslovy 1981 Různé články
48 Kasturi – Život Bhagavana Šri Satja Sai Baby 1981 Životopis
49 J. Vacek – Učebnice átmavičáry 1978 Původní titul: Učebnice vyššího jógu
50 Učení J. Goldsmithe 1981 1.část
51 Nisargadatta Maharadž   z M. Path
52 Murunagar – Výroky Šri Ramana Mahárišiho 1981 Otiskováno v M.Path postupně  více let
53 Rama Gíta 1981  
54 Suruki – Začátečníkova mysl 1981  
55 Učení J. Goldsmithe 1981 2.část
56 R. Swarnagiri – Drobty z jeho stolu 1981  
57 J. Hislop – Rozmluvy se Saj Babou 1981 Výběr
58 Šri Ramana Mahariši – Výběr statí o jeho učení 1982  
59 Ramana Mahariši – 30 veršů, Kdo jsem? atd. 1982  
60 Swami Muktananda 1.část 1982 Seznámení s mistrem
61 J. Vacek – Základy jógy a mystiky 1983 Konečné znění
62 Swami Muktananda 2.část 1983  
63 F. Humphreys – Úryvky ze života a učení B. R. Maharišiho 1983  
64 J. Vacek – Úvahy, zkušenosti z duchovní praxe 1984  
65 Vidžňána Bhairava 1984  
66 J. Vacek – Vnitřní život 1984  
67 Šivovské sútry 1985  
68 J. Vacek – Sebevědomí 1985  
69 Ribhu gíta 1985 2.rozšířené vydání
70 Pratjabhidžňa hridajam 1985  
71 J. Vacek – O bibli a jejím učení 1.díl 1986  
72 Bratr Lawrence – Praxe přítomnosti boží 1986  
73 J. Vacek – Aforismy 1986-7  
74 J. Vacek – Pohledy na svět 1987  
75 R. Maháriši – Hymny na Arunáčalu 1987  
76 J. Vacek – O bibli a jejím učení, stezka lásky 1987  
77 J. Vacek – Uzel vědomí 1987  
78 Diamantová sútra 1987  
79 J. Vacek – Úvahy na různé duchovní náměty II. 1987  
80 J. Vacek – Obrat k Bohu 1988  
81 Sútra Srdce 1988  
82 Vědomá nesmrtelnost 1988  
83 J. Vacek – Úvahy III. 1988  
84 J. Vacek – Tajemství světa a života 1988  
85 J. Vacek – Dopisy a články 1988  
86 J. Vacek – Úvahy IV. - Kundaliní jóga 1989  
87 J. Vacek – Zamyšlení nad výroky R. Mahárišiho 1989  
88 J. Vacek – články v angličtině 1989  
89 J. Vacek – Úvahy VI. 1989  
90 J. Vacek – Úvahy VII.    
V seznamu nezapsané strojopisy
I Tripura Rahasja 1965 rok =asi
II Advaita Bodhi dípika 1965 rok =asi
III Jar. Kočí – Spisy - více vydání 1962 Vícekrát od tohoto roku
IV J. Vacek – O bibli a jejím učení 2.díl 1987  
V J. Vacek – O bibli a jejím učení 4.díl 1987  
VI Vivékačudamani v podání R. Mahárišiho    
VII Větší, nezjištěný počet strojopisů nejrůznějších autorů – pouhé opisy, nikoliv překlady Vydáváno po celou dobu vlády komunistů
VIII Patrně i některé další práce a překlady  

 

Toto vše podle pánů Dostála a Tomáše neexistuje. Co tato skutečnost o těchto duchovních lidech ukazuje, ať posoudí každý sám. Má nabídka, že se každý může přijít osobně přesvědčit, stále platí.


Očekávat přiznání a omluvu, jako v mnoha dalších případech, nelze. Jen další příval výmyslů s cílem zakrýt to, co zakrýt nelze, pokud svobodně myslíme a nevidíme to, co vidět nechceme. Účelová slepota je bohužel zjevem velmi častým. I komunisté byli přece jen hodní, Jáchymovské koncentráky, popravy a věznění neexistovali atd., jak nás naši nepřátelé stále přesvědčují.