Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď panu Paříkovi

17. 10. 2010

Pavel Erdös

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Vážený pane Paříku,

opravdu neumíte nic kromě té slepé, do očí bijící arogance?

Vůbec mne neznáte, a jen proto, že jsem svobodně vyjádřil svůj názor, jsem si vysloužil titul "nájemný lhář a darebák". Je vidět, že Vámi opravdu cloumá zlost, nenávist, sprostota a arogance. To je  nejnázornější ukázka toho, kam vede "praktikování stezky k Bohu" dle metodiky představitelů Avataru!

Dovolte mi, abych i já vyjádřil své vnitřní pocity po přečtení Vaší reakce. Všimněte si prosím kontrastu mého a Vašeho vnímání světa.

Hlavním mým vnitřním pocitem  byla lítost. A to lítost, jako projev lásky k Vám bez sebemenší negativní emoce či vyvyšování se. Vysvětlím.

Ego používá lítost jako nástroj k ponížení někoho ve významu: litujte ho - je to ubožák. Chci Vás MILIONKRÁT ubezpečit, že vůči Vám ve vší pokoře pociťuji zcela jiný druh lítosti a vůbec necítím potřebu Vás zesměšňovat či urážet. Bůh je ve Vás, ve mne, v ostatních lidech, ve všem, pokud použiji Vaši terminologii - všichni jsme TO. Pokud bych Vás nenáviděl, musel bych nenávidět  Boha ve Vás,  ale tím bych popřel svou víru i samotné učení Mahárišiho.

Láska k někomu se projevuje buď v pozitivním smyslu = radostné prožívání, nebo v opačné kvalitě = lítost bez negativních emocí. Lítost v tomto smyslu můžeme pociťovat jen k těm, které máme rádi a na kterých nám záleží. Pokud někoho nenávidíte nebo je Vám zcela lhostejný - lítost k němu nepocítíte. Tolik k rozdílnosti mého a Vašeho vnímání světa.

Už jen tuším, jaké osočení od Vás sklidím za tento výklad.  

Stojím si i za tím, že Avatar ne vždy vydává kvalitní literaturu. Zejména díla, kde je podáván výklad  učení Mahárišiho ve smyslu "všichni jsme TO - o nic není třeba usilovat" bych přímo označil LEBKOU SE ZKŘÍŽENÝMI HNÁTY! Pokud by to mělo platit, proč se pak vůbec zabývat nějakou naukou či nějakým Mahárišim? (pokud nejde pouze o kšeft). Všichni jsme TO a pojďme hromadně slavit! Jak živná půda pro líné ego! Jak zavádějící tvrzení pro hledající lidi, kteří  se obtížně snaží zorientovat v záplavě často nekvalitní duchovní literatury!

Proto také útočíte proti Mistru Vackovi a jeho žákům, neboť postupují cestou správného výkladu Mahárišiho  učení a za cenu každodenního úsilí dosahují skutečných výsledků. Jedině vytrvalým úsilím, ne línou sebechválou, lze potvrdit správnost výkladu Mahárišiho stezky.

Pokud byste byli věrni ideím Vašich předchůdců a přečetli byste si alespoň MILAREPU od Dr. Eduarda Tomáše, nikdy byste nemohli  odpadnout tak daleko od stromu. Tam je přesně a názorně zodpovězena otázka zda usilovat či ne.  

Všichni jsme TO - v tom se pane Paříku, Tomáš i- shodujeme. Ale v někom TO jen velmi chabě prosvítá přes tlustou  stěnu ega, v jiném TO svítí jasně na  všechny strany a pomáhá druhým. A rozpouštění  té  tlusté stěny spočívá v každodenní meditační praxi, otevření se Bohu, neustálé kontrole a rozpouštění vlastních negativních vlastností. A to je pořádná dřina! Však také hodně žáků nápor nevydrží a ze stezky odpadne - pak se z některých z pocitu frustrace stávají přátelé Avataru pomlouvající p.Vacka - je to jednodušší, než zpytovat vlastní svědomí, proč jsme neustáli těžký úsek na stezce. Vždyť to neusilování je také stezka, takže jsme vlastně tak hluboko ani neodpadli! Sebechvála, pýcha a nenávist tuto tlustou stěnu ega  ještě více ztlušťuje - člověk se pak dále a dále Bohu vzdaluje.

Pane Paříku, znovu zdůrazňuji: necítím vůči Vám žádné negativní emoce. VE VŠÍ POKOŘE budu prosit Boha aby Vám dal nadhled nad tím, jak se stále více zaplétáte do osidel ega a pomohl Vám svou milostí. Udělám to i přesto, že jaksi tuším, že mne při Vaší míře arogance určitě pošlete do nejmenovaného tělesného otvoru (mimochodem i ten je výtvorem Boha).

Za sebe musím podotknout, že tím plním pouze SVOJI zodpovědnost vůči Nejvyššímu.   

Do doby než uvidím, že moje modlitba za Vás začíná být účinná, považujte prosím  naši diskuzi  z mé strany za  uzavřenou.          

S láskou   MUDr. Pavel Erdös