Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otvorený list Avatáru

16. 7. 2007

Martin Záležák, Jiří Vacek

Páni z Avatáru !

nech sú vaše pohnútky na očierňovanie pána Ing.Vacka a čistej náuky, ktorú reprezentuje, akékoľvek, staviate na piesku.

Svojimi skutkami pripomínate fanatických futbalových fanúšikov, ktorí rozsievajú len zlo  a jed medzi slušnými ľuďmi ,ktorí poctivo usilujú na ceste k dosiahnutiu poznania Seba. Od pravej cesty odrádzate svojím zastrašovaním a nekonečnými klamstvami záujemcov či hľadajúcich, ktorí potrebujú pomoc najviac. Na svojich internetových stránkach šírite akúsi  duchovnú pornografiu najhrubšieho zrna.

Ste to vy, ktorí dehonestujú "Prax jógovej filozofie" a učenie manželov Tomášových v očiach i laickej verejnosti a tým nahrávate odporcom vnútorného života a zlom posadnutým materialistom ,ktorými ste sami a pravú náuku zahaľujete mrakom nevedomosti a zla.

V roku 2000 som sa s priateľom na silný vnútorný popud vybral do Jílového u Prahy, so snahou navštíviť legendy českej mystiky, chceli sme im len odovzdať výraz našej vďaky za uvedenie na cestu poznania Seba. Keďže Míla a Eduard pre pokročilý vek a ťažký zdravotný stav už žili trvalo v Prahe, zostala nám len spomienka na silné duchovné vyžarovanie tohto miesta, ktoré sme poznali z kníh a televízneho cyklu.

Bonsai, ktorý sme starostlivo niesli z Bratislavy ako dar, sme odovzdali manželke Miloša Tomáša, hoci nás chcela k Míle a Eduardovi zaviesť.

O čosi neskôr nás dvoch a nielen nás, Šakti nasmerovala k Majstrovi, u ktorého sme pocítili obrovské duchovné vyžarovanie, k p. Ing. Vackovi.

Vaše útoky iste nezostanú bez karmickej odozvy. Nenávisť k Bohu je najťažší hriech, akého sa môžete dopustiť. Akýkoľvek skutočný duchovný praktik, hoci aj začiatočník,  by sa neznížil k tak hrubým opakovaným útokom na Svetlo. To ste až tak zaslepení, že vám unikajú už len základné zásady slušného správania? Nielen že o náuke neviete vôbec nič, vy neviete nič ani o základnej ľudskej slušnosti. Ovocie vašich činov hovorí jasne.

Čas, ktorý venujete výpadom voči Bohu, Svetlu, ktorého nositeľom a sprostredkovateľom je osoba p.Vacka, iste nie je stratený. Ale nechcel by som byť vo vašej koži. Návrat a odrazenie sa od dna bude veľmi ťažké a bolestivé pre vaše krásne egá.

Martin Záležák, Bratislava, 10.7.2007


Není to zdaleka jediný dopis od přátelů manželů Tomášových, ve kterém se odvracejí od jejich údajných pokračovatelů pánů Paříka, M. Tomáše a spol. Není také divu. Myslící a eticky založený člověk si udělá jasný úsudek, co je za tou záplavou nadávek tipu lžiguru, megaego či  skřet, co je za řečmi o vznešenosti komunistických ideálů a za obviňováním těch, kteří jim odporovali ze zbabělosti, protože se nenechali zavřít a podobně. Vrcholem je naprosto nepodložené obvinění, že jsem spolupracoval s StB. Člověk, který bezdůvodně a jen ze snahy obviňuje někoho, kdo komunistům odporoval a byl za to dlouhá léta všemi způsoby pronásledován, dokáže jen ten, komu chybí veškeré mravní zábrany. Takto lhát dokáže jen ten, kdo je sžírán nenávistí.

Plody své nenávisti sklízí tito pomlouvači již teď. Slušní lidé se od nich odtahují a vědí proč. Kdo by jim po těch všech lžích a neslušnostech ještě věřil? M. Pařík píše „pro pana Čapka, Vacka“ 29.6.07 - „o vrhání stínu na autentického pokračovatele duchovního směru (rozuměj M. Tomáše), který u nás reprezentovali manželé Tomášovi“. Cituji přesně. Myslící člověk si řekne: „Opravdu toto představuje nauku Tomášových?“

Kdo zalže tolikrát, jako avatáři, je pošetilé mu věřit, tím spíš, když se neustále zaplétá do vlastních lží. Jednou popírá, že mě obviňuje z duševní (!) choroby, jen aby o ní pár řádků dále psal. Nikdo mě prý z nich Ramanašramu nepomluvil, jen aby dál popisoval, jak si tam přečetli mé překroucené podání Mahárišiho. Podle jeho tvrzení v Ramanašramu umí česky a čtou mé překlady. Takové nehoráznosti předkládají k věření  jednu po druhé.