Jdi na obsah Jdi na menu
 


Padmasambhava (reakce na článek pana Paříka z 21.6. na kauza-vacek.blogspot.cz)

2. 7. 2007

Josef Šťastný

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Padmasambhava učí:

„Praxe Dharmy, jež přináší vysvobození z oceánu samsáry, je v každém případě nezbytná. Jestliže to nepochopíš, není pravděpodobné, že znovu dosáhneš lidského těla za svobodných a příznivých podmínek. Je to pravděpodobné asi tak, jako že hrách hozený na stěnu zde ulpí (…)“ (s. 13)

„To, co říkám, se týká každého člověka a zároveň všech lidí, ale přesto jako by mne nikdo neslyšel: jestliže budete čekat až do chvíle, kdy vás uchvátí Pán smrti, mine čas pro vysvobození. V tu chvíli budou lidé bez Dharmy naplněni žalem.“ (s. 16)

„Oproti skutečnému guruovi, kterému důvěřujete, se všichni ostatní přátelé jeví jako rozvratné, samsárické společenství. Ve světle Dharmy vás veškeré jiné rady, kterých se vám dostává, ponořují do bahna ještě hlouběji. Stručně řečeno, pakliže neodvrátíte svou mysl od samsáry, vše, co uděláte, bude jen hromaděním příčin utrpení.“ (s. 23)


Citáty jsou z knížky „O překážkách na duchovní cestě“, vydalo nakladatelství OGME v Praze 1995. Co by Padmasambhavovi řekl pan Pařík? Že není mistrem, protože rozlišuje mezi samsárou a nirvánou. Že vyhrožuje, když tvrdí, že pokud se nechopíme praxe dharmy právě teď, není pravděpodobné, že v budoucnu získáme lidské vtělení s tak dobrými podmínkami, jaké máme nyní. Že u svých žáků záměrně vzbuzuje strach, aby je k sobě připoutal, měl možnost na nich profitovat a sám sebe tak vyvýšil.

Myslím, že Jiří Vacek je v dobré společnosti.

Josef Šťastný

Poznámka: Samozřejmě, že i u Padmasambhavy nalezneme učení o nedualitě, stejně jako u Jiřího Vacka. Nicméně oba mistři učí, že Jednoty nelze dosáhnout bez odvrácení se od samsáry.