Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozor na demagogy

4. 6. 2007

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Demagogie je způsob myšlení, který používají zlí lidé k našemu ovládnutí. Snaží se nám s její pomocí zabránit v přijetí pravdy a vnutit nám svou lež. Za tím vším není nic jiného než jejich zlé zájmy.

Demagogové jsou vychytralí. Spoléhají na naši důvěřivost, často hrají na naše city a využívají nedůslednosti našeho myšlení.

Dostáváme velký počet dopisů od hledajících, kteří v nich popisují svou duchovní praxi, zkušenosti s ní, potíže i úspěchy. Mnohé pisatele vůbec ani osobně neznám a nejsem s nimi ve styku.

Výběr těchto dopisů zveřejňuji, protože poučení, která obsahují, jsou prospěšná všem, kteří se nacházejí na stezce. Navíc potvrzují účinnost praxe, kterou učím a provádíme.

Toho si jsou dobře vědomi naši nepřátelé. Místo aby měli radost z pokroku druhých na stezce, tak v nich vyvolává nenávist a závist.

Proto si pan Pařík drze vymyslel lež o „vynucených dopisech“, aby jejich svědectví mohl prohlašovat za nevěrohodné. Ač nemůže vědět, jak tyto dopisy vznikají, prohlašuje je za vynucené. Předstírá, že zná něco, co znát není v jeho moci, ani nemůže, protože počet těchto dopisů jde do stovek. Navíc, jak jsem uvedl mnohé pisatele ani neznám.

Právě to je jeden z triků demagogů: předstírají, že znají, co znát ani nemohou. Spoléhají na lidskou důvěřivost: přece by nikdo si nemohl vymyslet takovou lež. Nejen mohl, ale demagogové tak činí běžně. Pravda není v jejich zájmu, ale lež – „vynucené dopisy“ ano.

Jak bych je asi mohl v takovém množství vynucovat, to již neuvádějí. Byla by totiž vidět nesmyslnost jejich tvrzení. Navíc klást rovnítko vynucený = nepravdivý je zcela neoprávněné. Pokud policie výslechem v rámci zákona donutí zločince k přiznání, není přece nepravdivé. To jen na okraj.

Kauza-vacek 9.5.2007 opět ohřívá polívčičku „vynucených dopisů“. Proč, je zřejmé. Jsou velmi pádným důkazem  pravosti naší stezky.

Pan Pařík se demagogicky točí na jednom mém výroku z pamětí „Jak jsem hledal Boha“, jak je pravidlem, vytrženém ze souvislostí. Říkám v něm: „Většina dopisů přichází z popudu hledajících“. Z toho pan Pařík obratem uzavírá mé přiznání, že část je vynucených. To je další demagogický trik. O původu menší části dopisů můj výrok nevypovídá vůbec nic, tím méně o nějakém vynucení.

Kdyby pan Pařík a spol. nevytrhávali mé výroky ze souvislostí, a to zcela záměrně, tak by bylo zřejmé, jaký je původ menší části dopisů. Když se mně někdo svěří se zajímavou zkušeností, která je poučením i pro druhé, tak jej vybídnu, aby jí pro prospěch druhých sepsal. Někdy mně vyhoví, někdy nikoliv.

Proto pozor na demagogy. Jim se nejedná o náš prospěch, ač se tak tváří, ale pouze o jejich. V tomto případě se pokoušejí svést „maličké“ z cesty. Co je za takové počínání čeká, jsem již několikrát napsal.

Moudrý člověk pečlivě zvažuje, komu věřit a komu ne. Hledá svůj prospěch a nikoliv demagogův. Stále mějme na paměti, že se jedná o nás, o náš skutečný prospěch a nikoliv o prospěch demagogů.