Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravá tvář tomášovců!

4. 12. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz z listopadu 2007, které byly později z blogu odstraněny - proč asi?!...)

Pan Přikryl existuje!

Když jsem zveřejnil dopis pana Přikryla, který má s tomášovci stejné zkušenosti jako my a Maríči, ihned si vymysleli lež, že dopis psala Maríči a pan Přikryl neexistuje.

Ke lži, kterou vytrvale opakují, že jsme s Maríči přátelé, a proto jednáme společně, jen přidali další, že za panem Přikrylem se ukrývá Maríči a že jeho dopis psala ona. Prostě nás soudí podle sebe, podle těch nesčetných anonymů jako Sektobijce, Sektotlouk, redakce KV, Tereza Vacková, nesčetní přátelé a ctitelé Ramany Mahárišiho, jsou jen oni sami. Znovu zdůrazňuji, že Maríči ani osobně neznám, a proto nemůžeme být přátelé. Dovedu se však do jejich pocitů vcítit, protože jsem stejným terčem pomluv od Tomášovců jako ona.

Prvý se s touto lží ozval pan Popov, viz kauza-vacek, 7.11.2007 (později odstraněno). Velmi povýšeně a neslušně mě nabádá, abych konečně začal rozlišovat a nevydával dopis od Maríči za dopis od pana Přikryla. On zřejmě rozlišovat nemusí. Při tom ani netuší, že slušný člověk neříká ani nepíše o druhých nic zlého, pokud si na 100% neověří pravdu. Pan Popov je typickým příkladem mravokárce, který sám nedělá to, co druhé povýšeně učí. Slušný člověk nešíří o druhých pomluvy jen proto, že vyhovují jeho nenávisti. Navíc, každý opravdu duchovní člověk ví, že nenávistné pomluvy jsou skutečně smrtelným hříchem. Smrtelným  v tom smyslu, že nás vylučují ze stavu milosti. Za nenávist se platí ztrátou Boha, jeho milosti a chodí se do pekla, kde se nenávist, kterou jsme k někomu chovali, karmicky vrací k nám zpět a mučí nás svým zlem. Posměšky, že žádné peklo neexistuje, nemají nejmenší moc nás před naší nenávistí uchránit.

Ozval se i pan Pařík. Jeho dopis je neuvěřitelná sprostota. Zveřejňuji jej proto doslova celý, jako příklad, čeho je tak zvaně duchovní člověk schopen.


http://kauza-vacek.blogspot.com, 23. listopad 2007, Kolik tváří má maríči? aneb další z důkazů Vackova nemistrovství - Martin Pařík (později odstraněno)

Pan Vacek si na své webové stránky nechává otiskovat příspěvky různých „neznámých" přispěvatelů, které se mu svým obsahem hodí do pomlouvačné kampaně proti nakladatelství Avatar. Jednou je to Standa Přikryl, jindy třeba Martin Hogenauer. Kdyby byl pan Vacek duchovní mistr, neřku-li satguru, nenechal by se opít rohlíkem. Jenže ego omámené závistí a záští není s to nazřít hlouběji pod povrch na první pohled solidně vystavěných textíků a uvidět jeho skutečného autora, totiž paní Zuzanu Takáčovou, známou pod pseudonymem maríči a mnoha dalšími nicky. Viděno očima mentora Vacka, typický anonym, tra(ns)vestita. Pan Vacek tuto šalbu chorobně nenávistné osoby neprohlédl, nedokáže to. Líbí se mu její styl, protože je to jeho vlastní styl - bezuzdné lhaní, pomlouvání, kydání špíny na druhé. Maríči je jeho spřízněnou duší, ne že by je spojovala nějaká upřímná láska, je to spíš spojenectví účelové - škodit - a účel světí prostředky.

Tak až vám, pane Vacku, pošle štvavý příspěvek proti Avataru nějaký Ferda Vořežprut nebo Anička Věchýtková, neopomeňte jej publikovat. Maríči nalezne uplatnění pro svůj zvrácený charakter a bojová morálka vašich nic netušících čélů bude takovým příkladem posílena. A o to vám přece jde - zneužívat jejich důvěřivost a oddanost k ochraně před následky vašich lumpáren.


Vzápětí v sobotu 24. večer dostávám následující SMS.

Dobrý večer. Tak na kauze-vacek je aktuálně vystavena omluva za zpochybnění identicity Stanislava Přikryla a M. Hogenauera. Oba články o nich byly vymazány.

Pepa.

Odesílatel Pepa Šťastný, 24. listopadu 2007, 19:08 hod.


Co dodat? Sprostota a lži. To jsou jejich způsoby. Sprostě a bezdůvodně pomlouvají. Pro totožnost obou osob s Maríči neměli ani nejmenší důkaz. Když jsou odhaleni, tak své lži stáhnou.

Než je stáhnou, přečte si je pěkná řádka lidí a ovlivní je. Lži pana Popova šířili 17 dnů, než je vymazali. A o to přece jde: nakydat na Vacka co nejvíc hnoje.Tak se na jejich stránkách objevuje jedna lež za druhou, jako o chudákovi Danovi Moravcovi, jak pro mne zdarma množí magnetofonové kazety a já z toho bohatnu. Když si jejich lež dostatek lidí přečte, tak se prostě stáhne, v tomto případě bez vysvětlení a omluvy.

Dodnes se k této lži, která měla poškodit mou pověst, nepřihlásil. Dan tvrdí, že nic takového neřekl, ale v jeho rozhovoru se objevila. Domyšleno - podle lže redakce KV a je ještě zbabělá se přiznat. Lepší ukázka charakteru KV asi již není možná. Takto vysílá jednu lež za druhou s cílem, že se něco přece uchytí. Každý nečte blog KV znovu a znovu a nezjišťuje, zda něco odvolají nebo jen tak vyřadí bez omluvy.

Zlý výmysl M. Tomáše o mé spolupráci s StB, který jsem vzápětí vyvrátil zveřejněním negativního lustračního vysvědčení, pokud vím, stažen nebyl a omluva žádná. To jsou přesně oni.

Takových jejich věcně vyvrácených lží již byly desítky. Třeba o neexistenci mých samizdatů a mnoha dalších.

Dopisy pana Přikryla a Hogenauera jsem zveřejnil proto, že jsou od lidí, které blíže vůbec neznám a nepatří mezi nás. Jsou zcela nezaujatí. Jejich svědectví má proto velkou váhu. Jasně dokazují lži tomášovců i přístup, jaký mají ke všem, kteří vyjadřují jiné názory než oni. Okamžitě jsou nenávistně napadeni a zahrnuti vymyšlenými pomluvami.

Po jejich zveřejnění nám znovu napsal S. Přikryl. Nesouhlasil s některými vývody M. Hogenauera na svou osobu, které se sporu s tomášovci netýkají. Ve vztahu k nim a jejich lhaní a pomlouvání se oba shodují.

Pan Přikryl znovu potvrzuje, že byl slovně napadán a urážen lidmi, kteří se prohlašovali za osobní žáky manželů Tomášových. Dokonce vyhrožovali bolestivou a pomalou smrtí jeho snoubence. Dále uvádí, cituji: „Kdo jen medituje a nečistí svůj charakter, svou meditací jen posiluje své zlé charakterové sklony. A proč by žák, kterému jeho guru stále říká, jak je krásný, na svém charakteru cokoli měnil? Vždyť je přece krásný = dobrý. Nemusí se tedy měnit, nemusí se pracně očišťovat a hlídat svou mysl“.

Takže jsme již nejméně tři – pan Přikryl, Maríči a já, kteří byli cílem skutečně psychického teroru od tomášovců. Jen stručně připomínám dopisy pana Paříka a Dostála, ve kterých je mně vyhrožováno BIS, vysoce postavenými veřejnými činiteli atd. pokud nezastavím vydávání knih. Dokonce mě chtěli donutit, abych již ty vydané na vlastní náklady stáhl.

Pan Hogenauer odsuzuje mimo jiné lži tomášovců o neexistenci své osoby a zdůrazňuje, že „není Vackovec ani Vackův čéla“.

I zveřejněná omluva je originální a charakteristická.


http://kauza-vacek.blogspot.com, sobota 24. listopadu 2007, Omluva (později odstraněno)

Na tomto blogu byly v poslední době publikovány dva příspěvky (M. Paříka a A. Popova), v nichž došlo ke zpochybnění autentičnosti dvou autorů, Stanislava Přikryla a Martina Hogenauera, na webu Jiří Vacek-Satguru. Tímto se redakce i pánové Pařík a Popov omlouvají zpochybněným autorům i všem čtenářům a oba články byly vymazány.

 

Na základě falešného obvinění, že původcem dopisů je Maríči, byl jsem hrubě a neslušně pomluven, jak jsem ukázal. Autoři těchto pomluv se však neomlouvají mně, kterého lživě pošpinili, ale čtenářům blogu a autorům dopisů! Takže o žádnou omluvu nejde. Navíc omluva vydržela na KV  jen o něco víc než den. Ráno 26.11. byla již stažena, jen aby se čtenáři nedozvěděli pravdu o jejich způsobech. Lži pana Popova nechali působit 17 dní…

Právě toto je jejich obvyklá dobře vypočítaná praxe: lživě pomluvit, nechat pomluvu dostatečně dlouho působit, aby se co nejvíc rozšířila a pak jí stáhnout buď bez oznámení nebo s omluvou, která vůbec omluvou není.

Toto jsou konkrétní fakta, které si snadno může každý ověřit. Na druhé straně jsou jen obecná, ničím nepodložená tvrzení. Když toto zvážíme, je vše jasné.

Lež o Maríči = Přikryl ledacos napovídá o pravdě sporu tomášovců – Maríči. Když takto lživě obviní Maríči, kdo uvěří, že ji nepomlouvají a lžou v celém případě?

Fakta, které pan Přikryl a Hogenauer na jejich adresu uvedli, samozřejmě zůstávají v platnosti. Nepokusili se je ani zpochybnit.

Co vlastně svou omluvou chtějí? Aby jim lidé odpustili pomluvu, které se dopustili naprosto bezdůvodně a ze zlé vůle? Odpouští se neúmyslné chyby, ale nikoliv hanebnosti, jako je tato a jim podobné. Rozumný člověk těm, kteří se takto opakovaně chovají, přestane úplně věřit a raději se jim vyhne, aby jej neobelhali znovu.

Tomášovci neustále urážejí nejen mne, ale i stovky našich přátel, jejichž „proviněním“ je, že společně s námi duchovně usilují a chovají se k nám, jak je mezi přáteli běžné. Tomášovci neslušně zpochybňují jejich inteligenci i úmysly.

Opravdu si myslí, že ti, které takto napadají, budou kupovat knihy Avataru? Když navíc stále zpochybňují úsilí i důležitost átmavičáry a ego považují za boží milost neoddělenou od Boha?

Právě toto je pro zlo příznačné: neschopnost vidět, jak ničí samo sebe.