Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ramana Maháriši potvrzuje naší praxi

8. 5. 2010

Jiří Vacek

face-to-face-with-rm.jpgDva dny po zveřejnění Paříkových lží na KV, že neučíme to, co Ramana Maháriši, jsem nalezl další potvrzení naší praxe od samotného mistra.

Čtenář je nalezne v knize „Face to face with Sri Ramana Maharshi“ (Tváří v tvář se Šrí Ramanou Mahárišim), která obsahuje 160 vzpomínek osob na jejich setkání s Mahárišim.

Na straně 113 se dočteme: „Jednoho dne Bhagavan řekl: „Proč si myslíte, že jste tím, kdo je činný? Je to nesmyslné, protože je zřejmé, že Já nedělá nic. Já je vždy pozorovatelem. Soustřeďujte se na svou existenci pozorovatele a nechte věci, ať se dějí. Budou nějak probíhat a nemůžete tomu zabránit.“ Konec citátu, který pochází od majora Chadwicka.

Každý, kdo četl například „Královskou jógu“ či „Učebnici átmavičáry“ nebo navštívil nějakou naší meditaci či seminář, tak dobře ví, že učíme a hlavně děláme právě toto: soustřeďujeme se na pozorovatele, kterým jsme.

Pokud pan Pařík tvrdí, že nešíříme a neprovádíme učení Ramany Mahárišiho, pak vědomě odporně lže, protože zná dobře naše knihy i naší praxi.

Tvrzení, že neučíme shodně s tím, co učí Ramana Maháriši a neprovádíme praxi, kterou učil, což je átmavičára, je obrovská a sprostá lež. Jejím jediným cílem je odvrátit hledající od stezky tohoto mistra, jímž je átmavičára.

Takové počínání je projevem těch nejhorších ďábelských sil nepřátelských Bohu a jeho poznání v nás. Zcela nepochybně ukazuje, kdo naši odpůrci jsou: nepřátele Ramana Mahárišiho a stoupenci zla.

Již to, jak zlobně a lživě popírají pravdu prohlášení, že se Míla i Eda Tomášovi považují za žáky tohoto mistra, je jasným ukazatelem jejich postoje k němu. Být žákem Mahárišiho je velká čest a nikoliv nějaká „dehonestace“, jak z tohoto jejich popírání pravdy vyplývá.

Nedejme se mýlit, že vydávají něco z Mahárišiho děl. Dělají to výhradně pro peníze a pro nic jiného. Prostě si z něho dělají svoje živobytí, ale jeho učení a jeho následovníky skutečně pronásledují.

Pro ilustraci uvádím přehled pouze některých z mnoha jejich lží v následující tabulce. Jsou to zcela konkrétní a snadno ověřitelné důkazy a nikoliv pouze obecná, nedoložitelná tvrzení, kterými se ohánějí.

 

Některé z opakovaných lží M. Paříka a M. Tomáše

tomášovci pravda
M.Tomášová se nepovažovala za žáka Ramana Mahárišiho. Existuje několik prohlášení M. Tomášové, jak tiskem, tak na audionosičích, že se za žákyni Mahárišiho považuje.
Přátelé J.Vacka mu vyráběli MC kazety zdarma. Na každé kazetě je uveden výrobce pan Potoček, který je dodával v běžném obchodním styku.
J.Vacek vydával své samizdaty s vědomím StB za nějaké protislužby. Zveřejněné negativní lustrační osvědčení tuto hnusnou pomluvu a výmysl vyvrací.
J.Vacek dehonestuje manžele Tomášovi. Na opětovné výzvy tomášovci nedokázali podat jediný konkrétní důkaz svého tvrzení. K jakékoliv dehonestaci nikdy nedošlo.
Na vydání knihy Avataru „V srdci skutečnosti“, která dokonce obsahuje původní díla Mahárišiho, nebyl třeba souhlas vlastníka autorských práv – Ramanašramu. Do těchto děl neoprávněně zasáhli a zcenzurovali je. Obsah knihy plně spadá do oblasti chráněných autorských práv. Její vydání bylo jejich hrubým porušením. Neoprávněným vydáním byla porušena i naše práva a vznikla nám škoda. Vynechání celkem 12 původních veršů Mahárišiho autorský zákon zakazuje jako neoprávněné porušení autorských práv. Tyto zásahy do Mahárišiho díla jasně prozrazují, jakou neúctu k mistrovi chovají.