Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soumrak satgurua - moje reakce

31. 12. 2005

Maríči

(k článku Miloše Tomáše na www.jitrnizeme.cz 27.12. 2005)

Protože tento nelidsky dlouhý a nudný text z pera Miloše Tomáše může chtít pozorně přečíst, natožpak komentovat jen blázen, obětovala jsem se k tomuto úkolu – přece mě tomášovci za blázna stejně vyhlašují! Text dokola opakuje jen nadávky na osobu pana Vacka (sprostý, drzý, ubožák, lhář, pomluvač), ale jeho téma by se dalo shrnout do jediné věty: pan Vacek  lže, jeho činy jsou zlé, nečestně zbohatl díky duchovnu a hlavně: nemá k vlastnímu názoru na Tomášovi a Drtikola absolutně právo. Protože Miloš Tomáš měl potřebu rozvíjet variace a kombinace na toto téma do nekonečna, ale hlavně z nich udělat opakující se refrény, udělala jsem mu tedy tu radost, že jsem polopatě odpovídala na jeho bez rozvážení a bez dokazování vylitý tok slov, a citacemi a svědectvími poukázala na jejich neoprávněnost.

Když se ke čtení tohoto veledíla Miloše spolu s mými komentáři odhodláte, zabezpečte si asi dvě hodiny volna, uvařte si tři hrnky kávy aby jste neusnuli (jak se to alfovi315 u čtení Milošova textu skoro stalo, jak to psal ve své reakci na JZ), a sedněte si posíleni občerstvením. Varuji, bude to dlouhé, únavné a nudné!

Moje komentáře budou psané modrou barvou, aby monotónní text Miloše Tomáše to trochu oživilo. Text Tomáše je nezměněný, přidané pouze podtrhnutí zvláště často se opakujících vulgarit.

Pro zajímavost:

V textu pana Miloše Tomáše se vyskytují slova se kmeny:

„lež“ či „lhát“  -19x, „pomluv...“ a „pomlouv...“  -14x, „sprost..“ (sprostý,  sprostě, atd.)  -13x, „uráž...“ (urážet, urážlivý, atd.) -10x, „uboh...“ (ubohý, ubohost) -7x, „drz...“ (drzý, drzost)  -3x, „bůh“  - 1x, „láska“  -0.

Tento výčet nám podává skvělý obraz, jaké pojmy a pocity naplňují vědomí syna a následovníka údajně nejduchovnějších guruů Čech.  

Upozorňuji, že následné komentáře NEJSOU názorem pana Jiřího Vacka, ale čistě a výlučně moje, autorky Maríči! Tyto komentáře pan Vacek ode mně ani neobjednal, ani o jejich psaní nevěděl předem! Za všechny zde uveřejněné informace beru osobní odpovědnost.


Název příspěvku:  Soumrak satgurua 1 - bohatství pana Vacka

Vloženo:  2005-12-27  14:59:49

Autor:  Miloš Tomáš (IP: 62.177.79.23)

Na nových stránkách „Duchovního informačního serveru Satguru“, nadepsaných „Jiří Vacek- Satguru“ s fotografií tohoto pána v záhlaví, obrázek Ramany Mahárišiho již chybí. Snad pro jistotu.

MYSLÍM SI, ŽE PRO JISTOTU FOTOGRAFIE MAHARIŠIHO CHYBÍ NA STRÁNKÁCH JITŘNÍ ZEMĚ VŠAK UŽ OD POČÁTKU! CHYBÍ VŠAK I VE VĚTŠINĚ KNIH AVATARU, VYCHÁZEJÍCÍCH Z UČENÍ MAHARIŠIHO. MÍSTO TOHO SE NA NÁS  Z NICH USMÍVÁ EDUARD A MÍLA TOMÁŠOVI, I KDYŽ CESTU ÁTMAVIČÁRY, O KTERÉ PÍŠÍ, ODKOUKALI OD MAHARIŠIHO! JAK PRIMITVNÍ VŠAK PŘÍSTUP, SOUDIT OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY PODLE JEJÍ FORMY!  

Stránky „Satguru“ již delší čas s učením Ramany Mahárišiho beztak neměly téměř nic společného. Nové stránky přinesly hned dva prostoduché, vlastně zcela neduchovní, o to však výmluvnější (a bohužel dosti útočné) články s pera samotného pana Vacka, jenž si připojil (či svolil k jeho připojení) k svému jménu přídomek „Satguru“.

MILOŠI TOMÁŠI, PŘIPOJIT SI KE SVÉMU JMÉNU SATGURU JE OMNOHO SKROMNĚJŠÍ, NEŽ SI PŘIPOJIT PŘÍDOMEK AVÁTÁR – COŽ DĚLÁ CELÝ VÁŠ KLAN VE JMÉNU „AVÁTÁRA“ TOMÁŠE UŽ DESÍTKY LET! TO VÁM DOPOSUD NEVADILO? VŽDYŤ SATGURU MŮŽE BÝT KDOKOLI SMRTELNÝ, JE TO PŘÍDOMEK BĚŽNÝ V INDII PRO VĚTŠINU OPRAVDOVÝCH MISTRŮ – AVŠAK ŘÍKAT SI AVÁTÁR, TO JE UŽ TROCHU SILNÉ KAFE: AVÁTÁR JE PODLE IND. TRADICE VŽDY BOŽSKÝ, NAPŘ. JAKO AVÁTÁR SE NAZÝVAJÍ VTĚLENÍ BOHA VIŠNUA!

Charakterem jsou tyto články podobné kapitolkám v autorových „pamětech“, takže můžeme čekat, že se, jakkoliv jsou útočné, konfrontační a  pomlouvačné, opět objeví v jejich dalším díle. Autor užívá občas ztučnělého písma, tak jako ve svém dopise „Ctitel Ramany Mahárišiho“ (věcně poukazující na lži a pomluvy p. Vacka). Dovolil jsem si zvolit stejnou formu.

První z článků ze 17. 11. (svátek studentstva a boje za svobodu oslavil p. Vacek prací) nese výmluvný název „Jak jsem zbohatl“. Začíná zostra (cituji): „Nemusím se ani bránit, aby ti, kteří sledují útoky táboru Avataru proti naší skupině, pochopili z jejich vlastních slov, co jsou zač“. Ale musí se bránit pan Vacek, jak vidno a hodně, protože jeho pozice je ohrožena. Proto tak sprostě uráží, lže a napadá. Proto tak šíleně kolem sebe kope do všeho toho, co je pro něj závadného.

Terčem je ten, kdo si dovolí poukázat na to, jaký skutečně „satguru“ Vacek je.

NEZLOBTE SE MILOŠI, ALE PROZATÍM NÁM, NETOMÁŠOVCŮM A STŘÍZLIVÝM LIDEM ZE SVĚTA MIMO VAŠÍ SEKTU NIKDO Z VÁS NEPODAL JEDINÝ DŮKAZ O TOM, „JAKÝ PAN VACEK JE VE SKUTEČNSTI“ (T.J. O TOM, ŽE MÁ BÝT PODLE VÁS ŠPATNÝ). ČEKÁM S VELKOU ZVĚDAVOSTÍ UŽ DLOUHO NA TA SVĚTABORNÁ VYHLÁŠENÍ VÁS I PANA DOSTÁLA O „PORUŠOVÁNÍ ETIKY OBCHODOVÁNÍ“, ZNEUŽÍVÁNÍ ŽÁKŮ, ATD. – ŽÁDNÉ VŠAK JSTE STÁLE NEPOSKYTLI. TO MYSLÍTE VÁŽNĚ, ŽE VULGÁRNÍMI PŘÍDOMKY NA OSOBU PANA VACKA JSTE TENTO SVŮJ PŘÍSLIB SPLNILI? TO DOKÁŽE KAŽDÝ. LIDÉ (ALESPOŇ MY Z REÁLNÍHO SVĚTA) CHTĚJÍ KONKRÉTNÍ DŮKAZY, NE VAŠE SUBJEKTIVNÍ POCITY, I KDYŽ POCHÁZÍTE Z RODU AVÁTÁRŮ...

Raději pomlouvá osoby (např. autory, jejich knihy, vydavatele), protože v duchovních otázkách tápe, duchovní nauce až zas tolik nerozumí (ač mystiky překládá), a  pokud se o „výklad“ nauky samé přeci jen tu a tam pokusí (nazývá celé kapitoly svých „pamětí“ názvy knih pomlouvaných autorů), je to zcestné. Proč p. Vacek píše, že „se nemusí ani bránit“? Proč by se jinak bránil? Cítí potřebu se bránit? Před nepříjemnou pravdou? Proč má potřebu nám podsouvat, že prý mu vyhrožujeme?

A PROČ VY NA JZ SE BRÁNÍTE? A PROČ PŘESTO PÍŠETE, ŽE VÁM NĚJAKÁ MARÍČI NEMŮŽE UBLÍŽIT – ALE PŘESTO JEJÍ TEXTY AUTOMATICKY MAŽETE, STEJNĚ JAKO PŘÍSPĚVKY MNOHA JINÝCH? PRO ODPOVĚĎ SE PODÍVEJTE DO VAŠICH VLASTNÍCH ŘAD!

Avatar má prý tábor (ve skutečnosti však žádný nemá), který podniká útoky proti „jejich skupině“?

TO, ŽE AVÁTAR TÁBOR SKUTEČNĚ MÁ (NAZÝVÁ SE TO SEKTA), OSOBNĚ DOSVĚDČÍM: MĚLA JSEM TO NEŠTĚSTÍ, ŽE JSEM TO ZAŽILA NA VLASTNÍ KŮŽI. TENTO TÁBOR MÁ VŠECHNY CHARAKTERISTIKY NEBEZPEČNÝCH SEKT A TERORISTICKÝCH ORGANIZACÍ, „PŘIŠMRNCNUTÉHO“ S PRVKY KRIMINÁLNÍCH GANGŮ. OSTATNĚ, MILOŠ ZDE, JAK UŽ TOLIKRÁT, ZNOVU POPÍRÁ SLOVA SVÉ VLASTNÍ MATKY, MÍLY TOMÁŠOVÉ, KTERÁ VE SVÉ VLASTNÍ KNIZE „ZA ČAS A PROSTOR“ (STR. 165 –166) DOSLOVA ŘÍKÁ O LIDECH, KTERÉ VYHLÁSILA ZA NEPŘÁTELE: „VYŠEL Z JINÉHO TÁBORA“ (ŠLO TENTOKRÁT O JISTÉHO RICHARDA) . ŽE PŘÍZNIVCI TOMÁŠOVÝCH SE PROGRAMOVĚ SDRUŽUJÍ A MAJÍ SVŮJ TÁBOR DOSVĚDČUJE  I NÁSLEDUJÍCÍ INZERÁT, JEDNU DOBU VYCHÁZEJÍCÍ V DOTEKU:

Zakládáme duchovní centrum zaměřené na učení dr. Eduarda a Míly Tomášových. Hledáme příznivce těchto mistrů na Moravě, event. východu Čech. Za zaslané dopisy děkujeme. Kontakt : J: Pařenicová, gen. Svobody 603, 793 05 Moravský Beroun, tel. ( 0643 )20 52, ( 0646 ) 911 325.

Nezasvěcený čtenář se ocitá v dobrodružném (neduchovním) románu pro mládež. Celý tábor proti skupině. „Vřava“ trvá dlouho, nastává soumrak…Jak  to asi dopadne. Proč tak píše? Pocit viny? Zakalený rozum. Neschopnost jasného úsudku

ZNOVU UPOZORŇUJI, ŽE URÁŽKY NA OSOBU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ ROZUMU JEDINCE JSOU V ČR TRESTNÉ. TENTO PROJEV MILOŠ TEDY PRÁVEM MOHU ZAŘADIT DO SÉRIE PODOBNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ TÉTO SEKTY. OPRAVDU TOMÁŠOVI NIC JINÉHO NEUMÍ, NEŽ NĚKOHO VYHLÁSIT ZA PORUŠENOU OSOBNOST (MINULE) A ZAKALENÉHO ROZUMU? MOC FANTAZIE NEMÁTE, MILOŠI!

Proto má potřebu štvát proti někomu, osočovat, zastrašovat, vyhrožovat atd.

MŮŽETE KONKRÉTNĚ CITOVAT PASÁŽE, KDE PAN VACEK VYHROŽUJE? TÍMTO TRESTNÝM ČINEM SE DÍKY VAŠÍ VÍCE NEŽ DESETILETÉ VYHROŽOVACÍ AKTIVITĚ BLÍŽE ZABÝVÁM, A JSEM SI JISTA, ŽE PAN VACEK SE PORUŠENÍ TOHOTO PARAGRAFU NIKDY NEDOPUSTIL. TŘEBA SE MÝLÍM, TAK MI ODEJTE DŮKAZ. CITUJTE! NE VLASTNÍ FANTAZII, ALE JEHO SLOVA!

Proto má potřebu opakovaně vyzývat: „zaměřme se na ně“, podsouvat nám myšlenku, když někdo neučí o božskosti ega: „..musí být umlčen, třeba pomocí tajné policie“ atd.

MŮŽETE CITOVAT CELOU JEHO VĚTU? TO ZAMĚŘENÍ SE NA NĚ MYSLEL PAN VACEK TOTIŽ JINAK, NEŽ JE VE VAŠICH KRUZÍCH ZVYKEM (ČERNOMAGICKÝMI SEZENÍMI – O ČEM VÍTE NEJVÍCE VY, MILOŠI TOMÁŠI, A/ANEBO ZNEUŽITÍM POLITICKÝCH KONTAKTŮ). PAN VACEK VÁM NEPODSOUVÁ MYŠLENKU O UMLČENÍ TAJNOU POLICIÍ, ALE PŘÍMO VY (SÁM TEĎ SPRÁVNĚ MLUVÍTE V PRVNÍ OSOBĚ MNOŽNÉHO ČÍSLA) MU PÍŠETE PRAVIDELNĚ VÝHRŮŽNÉ DOPISY, KTERÉ MÁ ČTENÁŘ MOŽNOST PROSTUDOVAT NA STRÁNKÁCH SATGURU.CZ, A DOSLOVA SI TAM PŘEČÍST O VÝHRŮŽKÁCH S VAŠIMI KONTAKTY V BIS – BIS, PRO NEZNALÉ, NENÍ NIC JINÉHO NEŽ TAJNÁ POLICIE ČR!                    

Úvodní článek „duchovního“ serveru „Jak jsem zbohatl“, ač je zcela neduchovní, vzbuzuje lítost a soucit s autorem, což je autorem brzy čtenáři vymluveno díky jeho výpadům proti panu Dostálovi, Paříkovi, Tomášovým aj.

A PROČ VY TEDY PODSOUVÁTE TOMU „ČTENÁŘI“ PŘÍSTUP, KTERÝ (KROMĚ ČLENŮ VAŠÍ SEKTY) ZE ČTENÁŘŮ NIKDO PO ČTENÍ TEXTU PANA VACKA NEMÁ? KDO JE TEN, KTERÝ ZDE POŘÁD PODSOUVÁ PŘEDŽVÝKANÉ NÁZORY DO MYSLÍ LIDÍ, JAK BY MĚLI VACKA CHÁPAT, PROČ NEMŮŽEME A NESMÍME CHÁPAT VACKA BEZ VAŠEHO NÁVODU?

Kde tedy pramení autorovo zbohatnutí a v čem spočívá jeho bohatství? Něco se čtenář dozví, ale nic hlubokého.

MYSLÍM, ŽE KDYŽ SPOČÍTÁME CÍLENÉ BOHATNUTÍ VAŠÍ SEKTY UŽ JEN DÍKY TISÍCŮM DRAHÝCH VSTUPENEK, TV-SHOW O MEDITACI, ROZHOVORŮM, INTERVIEW ATD. DO PRESTIŽNÍCH MÉDIÍ, PŘÍJMEM VAŠEHO MONOPOLU ZVANÉHO AVÁTÁR, TAK UŽ OPRAVDU O ZBOHATNUTÍ MLUVIT MŮŽEME ZAČÍT. NIKOLI V PŘÍPADĚ UČITELE MEDITACE VYDÁVAJÍCÍHO SVÁ DÍLA AUTORSKÝM NÁKLADEM, NEVLASTNÍCÍ KNIHKUPECTVÍ, NEPŘEDNÁŠEJÍCÍ (ZÁMĚRNĚ, A NE PROTO, ŽE BY NEUMĚL!). VAŠE SNAHY JEJ POMLUVIT, ŽE BY DUCHOVNEM ZBOHATL JSOU NEJEN NÍZKÉ, ALE I SMĚŠNÉ. PODÍVEJTE ALE NA SEBE, PAK O ZBOHATNUTÍ DUCHOVNEM MŮŽEME DISKUTOVAT!

Souhlasím s autorem, že je neetické strkat nos do soukromých věcí. Já bych to nedělal a nedělám. (např. nezveřejňujete Maríči její celé jméno a bez jejího povolení, spolu s křivými pomluvami na její duševní zdraví na Jitřní zemi, že pane Miloši? Jméno je první a nejdůležitější „soukromou věcí“! Druhou je zdraví, třetí jsou intimní vztahy – všechny tyto záležitosti ze soukromí - nejen Maríči - s gustem rozebíráte na Vašem serveru!)

Ale proč tedy sám autor článku se značnou oblibou tolik let a mnohdy naprosto bez skrupulí a sprostě, usilovně strká svůj nos do věcí, po kterých mu nic není (to dělá mistr?), jako by mu do toho něco bylo: do okolnosti zádušní mše za Eduarda Tomáše, ekonomických výsledků firmy Avatar, zisk z přednášek manželů Tomášových, na kterém místě v knihkupectví Avatar mají být vystaveny jeho knížky, co majitel a šéfredaktor Doteku má uveřejnit ve svém časopise atd., atd.

MILOŠI TOMÁŠI, VÍM ŽE POCHÁZÍTE Z DÁVNO ZAŠLÝCH DOB PŘED VSTUPEM ČR DO EU, ALE UVĚDOMTE SI, ŽE PAN VACEK SI (NA ROZDÍL OD VAŠÍ SEKTY A VÁS OSOBNĚ) NESTRKÁ NOS DO SOUKROMÝCH ZÁLEŽITOSTÍ OSOB. CO SE TÝKÁ HOSPODAŘENÍ FIREM VYUŽÍVAJÍCÍCH MNOHO STÁTNÍ DOTACE I ZNEUŽÍVAJÍCÍ PATRONÁT EX-PREZIDENTA (ČLENA RODINY, KTERÁ VLASTNÍ LUCERNU), TAM JE TO O NĚČEM JINÉM, TAKOVÉ HOSPODAŘENÍ UVEŘEJNIT JE ZÁKLADNÍ ETIKOU V CIVILIZOVANÝCH ZEMÍCH. TO SAMÉ PLATÍ NA SVOBODNÝ NÁZOR O VEŘEJNĚ VYSTUPUJÍCÍCH GURUECH (TOMÁŠOVI ATD.). NEŘÍKÁM SVŮJ NÁZOR, ALE JE TO V ZÁKONECH. JE ČAS, ABY JSTE SE JIMI ZAČALI I VY ZABÝVAT. BUDETE TO POTŘEBOVAT. PRÁVĚ V PARLAMENTU ASI PŘED MĚSÍCEM PROŠEL ZÁKON, PODLE KTERÉHO URÁŽET SOUKROMOU OSOBU (VAŠE AKTIVITA) NADÁLE ZŮSTANE TRESTNÝM ČINEM, NAOPAK KRITIZOVAT FIRMU A ORGANIZACE TRESTNÝM ČINEM UŽ NENÍ. KRITIZOVAT MEDIÁLNĚ ZNÁMÉ OSOBY BYLO VŠAK CELOU DOBU DEMOKRACIE POVOLENÉ. SLYŠEL JSTE UŽ O VÝRAZECH SVOBODA SLOVA A NÁZORU? PAN VÁCLAV HAVEL, PATRON VAŠICH RODIČŮ, VÁS JISTĚ RÁD POUČÍ, CO TO ZNAMENÁ!

Když jde o jeho věci, tak se dožaduje etických práv, označuje to za „sprostotu prvého řádu“, dokonce panu Dostálovi hrozí paragrafem, a sám na sebe jaksi zapomíná vidět. To je pro taková megaega bohužel zcela typické. Jakých „sprostot prvého řádu“ se dopustil on? On se také dotýká, a dokonce opakovaně, něčích práv. On dokonce tato práva druhého poškozuje, a to dokonce opakovaně.

Dobrá, tak nám citujte, které paragrafy porušil a čím pan Vacek. Znovu zapomínáte, že normální lidé, kterým nestačí předžvýkaná „pravda“ od Vás, chtějí vidět konkrétnosti, citace, důkazy. Žádný jste zatím k potvrzení Vašich slov na pana Vacka nepředložil! Existuje však zákon šitý jako na Vaší míru: o křivém svědectví a křivé výpovědi. Proto buďte opatrný, aby jste si bohaté konto Vašich podobných přestupků z minulých let (1994-1998) neobohatil o další!

Ne on by měl hrozit, ale jemu nejspíš hrozí paragrafy. Jo, pane Vacku, kdo seje vítr…Zadělal si na to sám. Za všechno se musí jednou platit, a to se panu Vackovi nechce.

Opravdu za všechno se musí jednou platit? Tak jste na to připraven Miloši Tomáši? Na zaplacení trestných činů, přestupků a neetických činů Vás a dalších členů Vaší sekty? To pochybuji. Vaše současné činnost je pouze pokračováním těch minulých. Zatím jste platit nezačal, dělat zlé věci nepřestal...


Prý když je veřejně člověk činný, tak ostatním je do všeho; např. i do zadání zádušní mše za něj.

Ano, přesně tak. I do zadání veřejné zádušní mše. Kdyby ta mše byla soukromá, nikomu by do toho nebylo. Ta mše však byla veřejná, pro všechny, uspořádaná v katedrále Sv. Víta, která v té době byla stále státním majetkem – tedy i majetkem pana Vacka a nás!  Vždyť i pohřeb jiných slavných osobností se fotí, ukazuje v televizi, mluví se o tom, kdo tam byl, jak se choval, kdo jaký měl názor na zesnulého. Nic protiprávného ani neetického na tom není! Když pan Vacek je plátcem daní, ze kterých část jde na potřeby katolické církvi, která tu zádušní mši platila (plat knězovi, pronájem katedrály, ozdoby, elektřina, hudba, atd.), pak má právo do toho mluvit, co s jeho penězi ta církev dělá. Nebude mít právo mluvit např. do hospodaření hnutí Haré Krišna či Svědků Jehovových, které státní dotaci nemají.

Čéla, který přišel s takovýmto argumentem, když jsem se zastal rodičů, jistě tedy uzná za vhodné zprůhlednit finance svého gurua.

Pokud vím, pan Vacek už sám několikrát zprůhlednil své financování, já jsem tedy přesný rozpočet osobně četla (např. kniha Pamětí). Vy ne, pane Miloši? Měl by jste začít číst i knihy a texty pana Vacka, snad se dozvíte věci, o kterých běžně tvrdíte, že je nikdy neuveřejnil. Ale co tak zprůhlednění hospodaření Avátáru? To už bude trochu těžší oříšek, že jo?

Proč každému tedy pan Vacek stále vnucoval myšlenku, že je chudý důchodce? Jako jeden z umělých mýtů o sobě. Jen jakým hrubě neetickým způsobem vnucuje své knihy. Opakovaně zasílá neobjednané knihy, vymáhá peníze za již dávno zaplacené a je schopen se přít o směšné částky peněz.

Ó, že jste mi to připomenul. Nejen já, ale většina lidí měla právě s paní Tomášovou zkušenost, že při každé návštěvě vnutila každé osobě zhruba dvacet-třicet kusů svých vlastních děl se slovy, že jsou „výborná“ a „vysoce duchovní“. Nebylo úniku, člověk tu haldu jejích knih musel koupit, i když měl poslední peníze na svačinu...a tahat sebou v baťohu! Popisuje toto její trapné obchodování i Lev Tygr ve své knize, M.Ch., mnoho lidí. Já jsem peníze na to neměla, a proto se strašně urazila, i když jednou-dvakrát mě v tom zachránil můj partner-tomášovec, který mi pod stolem podstrčil bankovky, abych zahrála, že to kupuji ze svých. Možná to byl ten první kámen úrazu, nekupování jejich dvaceti knih při každé návštěvě, z čehož usoudila, že jsem démon a mám být vyhozena ze svého bytu? No, pokud vím, pan Vacek lidem, co projevili zájem, posílá jen po jedné knížce, ne po dvaceti-třiceti exemplárech jak to dělala Vaše matka! Jste opravdu směšný, když chcete očerňovat pana Vacka právě z těch věcí, kterých se Vaše sekty a její protagonisté dopouštěli v omnoho větší míře, až hromadně!!! Je to nějaká preventivní imunizace?

To dělal Maháriši?

Mahariši sice nevydával své knihy v nějakém svém vydavatelství, a nepočítal ceny vstupenek: ale pozor, také neuspořádal davové přednášky v Lucerně za omnoho vyšší částky, také se nevyhlásil za božího Avátára, také neotevřel duchovní klubovnu s knihkupectvím, také se nespojoval s BIS, nezkorumpoval policisty a nevydíral lidi s názorem na něj s cílem je umlčet! Chování, které je omnoho vzdálenější od Maharišiho je bohužel právě to Vaše – tomášovců.

S oblibou přepočítává počty návštěvníků a výši vstupného, aby pak vyvozoval hrubý nezdaněný zisk. Harpagonek? Když o tom píše, tak velmi zkresleně. S oblibou tyto počty uvádí v souvislosti se setkáními s Tomášovými. Uvádí mj., že přednášky E. Tomáše v Lucerně se konaly 3x do roka (sám by hned reagoval slovem „lež“), vstupné tam činilo 190,-Kč, ať si každý spočte hrubý zisk. Každý, kdo tam chodil, ví, že setkání s Tomášovými v Lucerně se konalo pouze 2x do roka

(pomýlit se o jediné číslo není žádná lež, stát se může každému. Pan Tomáš se v rozhovoru pro Právo (Jan Stern, 2000) pomýlil ne o jedno číslo, ale hned o 5052 let, když tvrdil, že Kálijúga začala před 50-ti lety! On však se pomýlit smí, že jo, i když jde o jeho duchovní poučení pro velký počet dychtivých čtenářů!

(jak by asi Eduard Tomáš, kterému v té době bylo již 87 – 94 let, měl anginu pectoris, kardiostimulátor, a byl po čtyřech infarktech atd., zvládal připravit si zbrusu novou přednášku tak často?).

Tak nezlobte se, ale pokud dokázal udělat přednášku 2X do roka, tak by asi tu jednu navíc už zvládl taky. Stejně jak zvládl v té době i s tím kardiostimulátorem zavolat do redakce Blesku, aby tam pomluvil Maríči z psychodiagnóz a zakázal Blesku uveřejnit článek, jinak že do druhého dne redakci zlikviduje svými kontakty. Eduard Tomáš měl v té době na tyto jistě stresující trestné aktivity výbornou kondici – a pak nebyl by zvládl nějakou meditaci na pódiu? Tak nehrajte na city, kde to nemá místo, Miloši, vyjde to komicky!

I to „Edovi“ Tomášovi pan Vacek záviděl. Náklady za pronájem sálu samozřejmě „bankovní expert“ Jiří Vacek opomíjí dodat.

Náklady na Lucernu, který vlastnila rodina Havlova, kde Václav Havel, tehdejší prezident byl hlavním patronem a uctívačem Tomáše, mohly být buď úplně odpuštěné, nebo zredukované na symbolické minimum. Dokud nám Miloš o těchto nákladech neuveřejní pravdivé doklady, můžete tento fakt klidně zkonstatovat jako jasnou věc. Proč Tomáš nikdy nepřednášel např. v Kongresovém centru? Protože Lucerna patřila spřízněným lidem, na kterých si ušetřili. Dokážete nám Miloši opak? Budeme poctěni. Pokud ne, tuto „argumentaci“ s náklady sálu  jste prohrál!

Při komentování přednášky Eduarda Tomáše „Osvícení“, na které nikdo z jejich rodiny nebyl (přesto paní E. Volfová – dcera pana Vacka - napsala, že je „šokoval výstup Miloše“; měl jsem podle nich, i když tam nebyli, „šokující výstup“ a „přednášku o padlém guruovi“ ), napsal, že tam bylo asi 200 lidí, asi polovina sálu. Přitom sál má kapacitu 800 míst k sezení, a bylo přítomna slabá polovina, asi 370 lidí.

Znovu opakuji, že pomýlit se v číslech může každý, i tak velká osobnost jako E. Tomáš (viz. výše). Jinak jistě víte sám Miloši nejlépe, že přednášky Vašich rodičů lidé často nahrávali, a chodili tam i takoví, co tam šli ze zvědavosti. Nebyl nutně každý fanatickým žákem! I já jsem měla vlažné zájemce o duchovno jako „donášeče“, kteří kontrolovali, kde jste veřejně pomluvili moji osobu. Dokonce i na Vašich komorních akcích v různých bytech a černomagickém sezení pod Vašim osobním vedením, Miloši, osobně byli přítomni lidé, kteří popisovali, co se tam dělo. Holt, snaha o popularizaci za každou cenu nese v sobě i tato rizika. Takoví lidé klidně mohli svou nahrávku poskytnout někomu z "vackovců", a jednoduše ti vyslechnout, a ne ve špatném, ale třeba v touze mu poskytnout „duchovní poučení“ od Tomášových. Byla to běžná praxe, tak nedělejte hloupého!

Jistě nám na oněch údajích nezáleží, ale p. Vacek se řídí heslem o 100x opakované lži. K tomu rád někdy dodává, že vstupné na jeho meditaci činí pouhých 100,- Kč. Nevím jaké, a jak drahé sály si pan Vacek k meditacím pronajímá, kolik má meditací do roka atd. a nezajímá mne to. Ale též by se dalo počítat. Často frekventovaným pojmem u pana Vacka, ale i u jeho dcery (a u Zuzany – Julie - Mariči) je termín „konkurence“. Proč asi? Duchovní lidé žijí tolik obchodem?

Vážený trochu popletený Miloši: u pana Vacka, paní Volfové i mé osoby se sice vyskytuje termín „konkurence“  ve slovech, v případě Avataru však v činech. Co je horší? Pokud texty pana Vacka a moje jste kdy četl, slovo „konkurence“ se v nich týká vždy přístupu Vaší sekty a Vašich aktivit k jiným. Obracet to nyní na hlavu panu Vackovi , že sám pokládá Vás za konkurenci je tvrzení nepravdivého, a možná i Vaše neznalost češtiny. Vy konkurovat mistrovi empirie můžete přece jen ztěží! On se o to ani podle mně nebojí. I to „žití obchodem v případě duchovních lidí“ se týkalo vždy Vašeho chování, a ne pana Vacka (přečtěte si příspěvek „Patentované osvícení“ ještě jednou, a pozorněji).

Jaké asi bude (je) ono bohatství, které Eva Volfová zdědí (-la)? Duchovní?

No, garantuji Vám, že bude určitě duchovnější, než bohatství, které jste zdědil Vy po Vašich rodičích. A to materiální kvantitou stejně a jako duchovní kvalitou. Kromě velkých peněz, minimálně pěti nemovitostí jste totiž zdědil i jejich nelidské a trestní činy – a to se podle Bible přenáší až na 4. generaci. Nic příjemného...Jinak, nevím jak ostatní čtenáři, ale podle mé, jak to Rut na JZ nazvala, „nekulturní“ a barbarské slovensko-maďarsko-židovské výchovy se nesluší mluvit o dědictví ještě žijícího člověka, a připomínat mu a jeho blízkým tím jeho případnou smrt!!! Jsem přesvědčena, že i ve Vaší „árijsky čisté“ české společnosti takové debaty patří mezi nechutnosti a necitlivosti, to jen u tomášovců není nic svaté. Nevím jak by padlo Vám, Miloši Tomáši, kdyby o dědictví (t.j. případné smrti) Vašich rodičů se psalo v internetových časopisech už dlouho před tou smrtí! Nejenže by jste ten časopis likvidovali, ale jsem si jista, že i osobu autora. Co se nesluší říct a psát o Tomášových, se však smí o Vackovi, že? V boji proti Vackovi žádná slušnost, citlivost a „dobrá výchova“ není na místě!

Ani bych se tedy nedivil, když se někdo zajímá o jeho příjmy.

Chce se mi smát, protože kromě Vás a několika avátáristů nikoho příjmy pana Vacka nezneklidňují. Kdo je ten záhadný „někdo“?

To se mu nelíbí. A jak to, pane, umí dávat najevo. Můžeme se ptát: koho více šakti potrestala, pana Dostála, nebo pana Vacka? Pan Vacek se zlobí, vyhrožuje, lže…Pan Dostál se směje (zatímco zhruba ve stejné době „Mariči píše svůj článek„Patentované osvícení manželů Tomášových“) .

Pan Dostál má jistě zvláštní druh „smání se“: panu Vackovi slibuje, že bude jeho osobu pomlouvat u nějakých německých mistrů, které prý pan Vacek „dehonestuje“, a stejně tak i v Indii, v Rámanašramu i jinde. Také je asi druhem „smání se“ pana Dostála potvrdit své předešlé snahy o likvidaci pana Vacka ze všech hledisek, o prozkoumání záznamů StB o panu Vackovi aby „dokázal“, že proti komunistům nebojoval. Nevím, ale mně to vtipné vůbec nepřipadá, jak Vám, čtenáři? Normálně když se člověk směje, tak je veselý, pozitivně naladěný, přátelský.  Tak spontánní činnosti však jsou tomášovci zřejmě už neschopni: zákeřnost poměňují se smíchem, zlomyslnost s humorem. Když někomu už nic jiného nemůže přinášet radost a smích, jen ubližování svým bližním a snaha aktivně pošpinit jejich jméno, je to opravdu smutné.

Pan Vacek se sám chytil. Jde mu o čísla, o cifry. Směje se, že pan Dostál uvedl  jeho průměrný roční příjem 150 – 200 Kč. Aby nemusel říci pravdu, tak tento nesmysl odsouhlasil. Napsal dále: „Neví, zaslepen nenávistí, ani co píše a šakti jej dostala. Nechtě napsal pravdu.“ Nedostala šakti spíš pana Vacka? Věta: „Neví, zaslepen nenávistí, ani co píše a šakti jej dostala“ pasuje i na autora této věty, pana Vacka. Pan Dostál nechtě (nevědomky) napsal zcestnou nepravdu. Pan Vacek se obhájil vědomě lží!

No, pane Miloši, to by tak i stačilo. A kde jsou ty důkazy, že pan Vacek si podle Vás vydělá na prodeji svých knih opravdu o hodně více peněz? I kdyby to bylo o jednu nulu víc, bylo by to o hodně nul méně, než si vyděláváte Vy – a v dnešní době je dav-tři tisíc Kč tak směšná částka, že napsat o tom takovýto nesmírně dlouhý a nudný text dokáže opravdu jen člověk, který se někde v duchovním vývoji zasekl. Vy tady ukřižujete pana Vacka kvůli tak směšným částkám, zatímco Avátár bohatne hlavně díky patronátu politiků a členů státní správy (Havel, kdysi pan Voleník, poslanec Bratský atd.) a slavných celebrit (Halík, Foučková, Daniel Landa, Jaroslav Svěcený,atd..) a svým kontaktům v médiích (ČT, noviny, Regena, Gemma, atd.).  Fakt si myslíte, že čtenáři Vaší předlouhé úvahy nestudovali matematiku?

Jako již tolikrát. Vědomě zcestnou nepravdou. Zareagoval, jak je mu normální, přirozené!! Zaslepen nenávistí byl šakti potrestán. Zareagoval lží.

Kterou lží? Citujte nám, dychtivě čekáme na ten Váš důkaz! Dal o sobě najevo, co je zač. Ano, ta šakti. Má to duchovní člověk zapotřebí? Či snad mystik, mistr? A má duchovní člověk, syn slavných guruů Čech zapotřebí snažit se tak křečovitě (a dlouze!)  lidi přesvědčit, že pan Vacek si ročně vydělá ne 200 ale 2000 Kč? Fakt si myslíte, že tím jste pana Vacka senzačně „odhalil“, a že jej nyní jeho žáci udají kvůli podvodu? Jsem si jista, že většina z nich by mu přála i desetinásobek tohoto zisku, kdyby myslela, že pan Vacek o to stojí!

A to si naprosto hloupě myslí, že šakti působí jen jedním směrem? Jako to píše o Bohu? Má pocit, že se o jeho úspěších lže (on o druhých mluví snad pravdu?)

ano pravdu: vždy’ť např. o Míle pan Vacek netvrdí nic jiného, než jen to, co tvrdila sama o sobě, co už několikrát citacemi jejích vlastních slov dokázal! To samé o Tomášovi. Nebo snad chcete nám tvrdit, že Vaši rodiče o sobě neříkali pravdu, a tu pravdu o  nich znáte jen Vy?

Knihy nevydává 15 let, ale vydával samizdatem již v roce 1956 a od té doby do r. 1989 „stihl napsat nebo přeložit téměř 100 titulů“!! Úžasné!! Kam jenom se všechny poděly? Knihovna Libri prohibiti by mohla nějaké mít, ale asi byste hledali marně.

Já sama jsem za doby hlubokého komunismu četla mnoho samizdatových děl o duchovnu, které Libri prohibiti nikdy neobsahovali, protože se tyto rozdávali pouze mezi vážnými zájemci. Seriozní duchovní spisy  málokdy se rozšiřovali plošně dohromady s politickými texty. Zájemci o politické texty nebyli vždy vážnými zájemci o jógu. To, že nějaké dílo se v Libri prohibiti nevyskytlo, nic nedokazuje o jeho kvalitě. Jedním z nejúžasnějších textů jsou ty, které např. přepisovala paní Kamilka Ráčková, už zesnulá mystička-astroložka. Ty nejlepší z jejích textů by jste v Libri prohibiti hledali také těžko...

Soudruh Drtikol byl opravdu „hodný a soucitný“, když to spravil již v onom r. 1956 jeden výslech na StB a pak už dali pokoj – pokud za to mohl. Psát o panu Dostálovi, že závidí panu Vackovi výslechy na StB, soud pro rušení socialistického soužití (pročpak asi se k němu pan Vacek dostal?), vyhazovy z práce, to je (ale i chlubení se tím) zcestné a přinejmenším zbytečné. Čteme: „Jediné ocenění, které za to dostáváme, je kritika p. Dostála a Avatáru, jak jsme zbohatli. Skutečně poučné. Toto vše je odměna za doslova tisíce hodin práce a pronásledování. My jsme ti špatní, komunisté dobří.“ Opět zavádějící demagogie. Proč kritiku pana Dostála a Avatáru (ejhle, už zas nejsme Avatar, ale Avatár) srovnává s nějakým svým, pardon, „jejich“ (?) oceněním? On to podnikal kvůli ocenění? Proto tolik dřel? Ocenil se sám sebe tituly mistr a satguru (píše např.: „mistr je Bůh“, „mistra pozná jedině mistr“, „působení šakti v mé blízkosti je obzvlášť velmi silné“, „vychází ze mne světlo“) a stále se necítí dost oceněn; tož, po ovoci poznáte je, že.

Zajímalo by nás, čtenáře, kde tyto citace pan Miloš sebral, protože obávám se, že je tak trochu předělal. Já jsem nikde nečetla, že by pan Vacek přidával k těmto jevům první osobu prvního čísla. Ráda však se poučím. Slušný člověk, když cituje, tak uvádí zdroj (titul, stránku). Je typické, že Miloš to nedělá prakticky nikdy. Co může mít tím za záměr, dojde brzy každému...Může nám tyto údaje tedy Miloš dodat? Anebo musíme věřit, že spustil svou fantazii trochu z uzdy, a slova pana Vacka si „přeložil“ do tomášovštiny?

K  vysmívání se vycházení šakti z osoby pana Vacka uvádím, že otec Miloše Tomáše Eduard v rozhovoru pro Reflex r. 2000 redaktorovi Zvelebilovi popisoval, jak se prý stal Maharišim samotným na 14 dnů, a jak z něj sálalo světlo a síla, že to cítil prý každý v jeho okolí (článek Svět podle Tomáše, citace viz. níže). Obávám se, že autosugestivní utkvělá představa pana Tomáše, že byl načas Maharišim samotným a sálalo z něj Jeho světlo je větší drzostí a projevem silnější ješitnosti, než to, když pan Vacek (údajně) mluví o vycházení šakti a světla ze své osoby (i když zatím nevidíme tu citaci, kde o tom má takto v první osobě mluvit). Rozdíl je jen jediný: Eduard Tomáš a jeho přívrženci podobná vyhlášení mají politickými a mediálními kontakty autorizované, pan Vacek nikoli. Co smí tedy říkat jeden (Tomáš) nesmí druhý (Vacek). O to zde jde, jen Miloš to nerad přímo.

Kdo vydal od r. 1956 sto samizdatů, byl na StB, měl soud pro rušení socialistického soužití (nikoliv z politických, ale občanských důvodů, jako např. hlučné manželské hádky, napadení, výtržnictví atd.) a čelil vyhazovům z práce, toho Stb jistě sledovala. Proč se dostal k výslechu coby jinoch v onom prvním roce, a pak mu dali pokoj? Aby jej nechali napsat těch sto titulů? A kdo s panem Vackem, když píše v množném čísle?

Co když měl třeba manželku a rodinu, která s ním podobně trpěla útlak komunismu? Anebo společníky?

Komu všemu tedy náleží to ocenění? Proč čeká pan Vacek ocenění v souvislosti s panem Dostálem a „Avatárem“? Patřím jistě do firmy Avatar a nikdy jsem nekritizoval pana Vacka za to, že (ani jak) zbohatl!  

TAK TO JE NEJLEPŠÍ ŽERT ZA POSEDNÍCH DESET LET, KTERÝ JSEM ČETLA! Pane Miloši, když už moc dobré vůle nemáte, tak alespoň toho humoru máte dost!! Nacházíme se nyní už u osmé strany Vašeho textu, který nejen titulem („Bohatství pana Vacka“) ale i kulminací neustálých obvinění nemluví o ničem jiném dokola a dokola, než o údajném nečistém zbohatnutí pana Vacka! Až doposud celý Váš text je zaměřen  na kritiku za to že (a jak!) pan Vacek měl zbohatnout! Vaše levá ruka už neví co dělá ta pravá?

A ostatní kolegové, co vím, rovněž ne. Ostatně nám po tom nic není, to je jeho věc.

V tom máte pravdu! Škoda, že jste na to přišel až tehdy, kdy jste čtenáře předem zatížil s tak těžkopádným textem.

Proč nám to připisuje (jako nenormálně)? Proč lže? Názory pana Dostála jsou názory pana Dostála, názory pana Paříka jsou názory pana Paříka, názory moje jsou názory moje.

Ale nějak asi omylem se tyto názory shodují, kdykoli jde o to spojit se ve snaze umlčet kritika.  Nevšiml jste si, že často používáte zájmeno „my“ místo „já“? Přečtěte si svůj text znovu!

Mohl by to respektovat, i když vím, že v té jeho „skupině“ (či jak své společenství nazývá) to neplatí (že názory všech jeho čélů jsou reprodukovanými jeho názory). Proto je též lživé a urážlivé psát, že „drzost pana Dostála je společnou vlastností jeho odpůrců“.  Zamyslel se někdy on nad drzostí svou? To měl dávno udělat. A že by bylo co poměřovat: v 10 svazcích pamětí se to dehonestacemi jen hemží.

No, pokud napsat o mediálních guruech vlastní názor, že např. byli lidskými bytostmi s chybičkami, je podle Vás „dehonestací“, pak tím Vy dehonestujete každou lidskou bytost s chybami. Je ostudou být lidskou bytostí s chybami? Proč nás, lidské bytosti dehonestujete, Miloši? Být člověkem je fantastické, je to obrovská milost, kterou podle učení indické i řecké mytologie nám, lidem často závidí i bohové! Pan Vacek tvrdí o fanaticky uctívaných guruech pouze to, že jsou jako my, smrtelníci. Toto není ani neetické, ani protiústavní.

Píše, že je to poučné. Rád bych věděl co. I když nás dostatečně poučil o sobě. Snad jak pan Vacek píše v souvislosti s kritikou pana Dostála a Avataru o potřebě jeho ocenění. Fakt poučné. Máme mu vyvracet, když píše: „My jsme ti špatní, komunisté dobří“? Nevím o tom, že by někteří přátelé, kteří panu Vackovi „opravdu s prací někdy pomáhají… pomáhali, jak pan Dostál prý dobře ví, i Avatáru.“

Zuzana Takáčová alias Julie Kadlecová alias Mariči, (znovu zde bez mého povolení zde uvádíte moje celé jméno, což je trestní čin porušení ochrany osobních údajů a bude náležitě, spolu s hromadou podobných Vašich činů hodnocen příslušnými orgány)

i když mu možná nyní „opravdu s prací někdy pomáhá“, mezi naše přátele nepatřila a nepatří.

Jen namátkově: pracovala jsem zadarmo ve Vašim bytě na Jižním městě s balením knih a jejich tříděním; pracovala jsem na zahradě chaty Vašich rodičů (hrabala listí a trávu, střihala růže); na chatě Vašich rodičů jsem s velkým vypětím sil na přání Vaší matky vygruntovala celou zašlou kuchyň, kterou už léta nikdo neuklízel, trvalo mi to pár hodin a mnoho energie; vařila jsem v kuchyni na chatě Vašich rodičů v Jílovém fazolovou polévku v obrovském hrnci s Barborkou, atd, atd. Vše samozřejmě zadarmo. Nedělala jsem to samozřejmě jako nepřítel – tou jsem se stala až když mě za takovou Vaše matka vyhlásila, a dlouho jsem o tom ani nevěděla! Rodina pana Vacka moji pracovní sílu podobným způsobem nikdy nezneužívala, nepožádala mě o žádnou práci, a pokud jste četl můj text k tématu (Proč hájí Maríči pana Vacka) i text pana Vacka k tématu na Satguru.estranky.cz, pochopil by jste, že s panem Vackem se ani neznáme. Těžko mohu tedy pracovat pro něj, když jej neznám. Nikdy mě o „hájení“ nežádal, a to ani poté, co jsem se objevila v chatu JZ!

Na onu pomoc mají jistě právo, i pan Vacek.

Děkuji jménem všech, že nám přesto toto právo milosrdně udělujete. Alespoň na něco podle Vás právo mají i ne-tomášovci. Mnoho toho není, ale musíme být skromní.

Vytýkat vydavateli, že vydává brožované knihy, není dle mého skromného názoru ubohost; je to právo odběratele, zákazníka – čtenáře. Na druhé straně má vydavatel právo vydávat knihy v jaké úpravě se rozhodne a u toho zůstane. Ovšem zase to rozhoduje trh, poptávka čili odběratelé – čtenáři. Proto vydavatel vydává knihy pokud možno co nejlevněji, ale také aby byly co nejlevnější. Jak to pak dopadá, když se chce „jen rýžovat“, nevidíme u „konkurence“ pana Vacka, ale především u jím vydávaných knih. Brožované, lepené knihy se (na rozdíl od knih šitých, s pevnou vazbou) brzy rozlepí, listy od sebe vypadávají, je z nich po delší, či kratší době známý „salát“. K tomu jsou-li tištěné na tenkém, nekvalitním, zato levném papíře (což si ani ony překlady vydávaných opravdových mistrů - Ramany Mahárišiho aj. nezaslouží), když jsou stránky delší dobu na sluníčku, nebo nedej bože když se rozmočí, tak se nejen rozlepí od sebe, ale můžete je rovnou vyhodit. Jenom  blázen uzná formu takové knihy za skvělou.

Jsem asi tedy blázen (za takovou jste mě stejně opakovaně vyhlásili členové Vaší sekty), ale vlastním většinou právě takové „paperbacky“, nejen od pana Vacka. Jsou pro chudší lidi důležité pro svou cenovou dostupnost, praktičnost při cestování, lehkost při stěhování. Knihy obyčejně nezalévám, nedávám do pračky ani sušičky, nejím na nich, nedávám na parapetu okna, nepokládám ani do koupele, ani slunit. Desítky let staré paperbacky z různých zemí které jsem procestovala jsou stále celé, čitelné, papír kvalitní. Když si podle Vás Mahariši „nezaslouží“ paperback, tak se podívejte nejprve na to, jaké se vydávají knihy v Indii, a to děl tak vznešených jako jsou sútry, životopisy jogínů, posvátné náboženské texty...V 90%-ech jsou i v Indii na starém použitém papíru a jsou paperbacky! Přesto jsou za ně lidé vděční, protože se dívají na obsah, ne na formu.

Co se obsahu oněch knih týká, je na čtenářích, aby posoudili, zda jde o literární skvost (klenot), anebo o škvár.

A nebojte, už to i posoudili. Obávám se ale, že ne tak, jak by jste jim to chtěl vnutit Vy.

Ubohost je stále dokola dehonestovat jiné autory, jejich myšlenky, knihy, firmu, která jejich dílo vydává, včetně jejích zaměstnanců atd. a sebe neopomenout vynášet.

Ubohost není napsat osobní názor na autory, že jsou lidskými bytostmi s chybami, co dělá pan Vacek. Větší ubohostí jsou činy Vaší sekty, o kterých jsem se u mnohokrát zmínila.

Ubohost je stále dokola blekotat něco o konkurenci, prohlašovat neustále, jak jsou knihy jiného nakladatelství zavádějící a drahé, a vlastní knihy, jaké jsou to duchovní klenoty, přičemž se v nich předkládá účelově překroucená nauka, neduchovní poznatky o jídle, cestách, vzdechy o nedostatečném uctívání, lži a pomluvy jiných osob.

O jídle psát je neduchovní? Tak proč paní Tomášová v knize Za čas a prostor dělá tak velkou věc z toho, že Jeroným byl vegetarián, a ona ne? A proč nás přesvědčuje v tomto „duchovním díle“, že Jeroným se zjevil po smrti jako duch, aby oznámil, že jeho manželka Tomášovým přinese výborný koláč? Koláč není jídlo? Proč nám dělala chutě tedy Vaše matka, když jídlo není podle Vás duchovné a nepatří do duchovní literatury? Můžete nám na to odpovědět? Nebo není to neduchovní jen proto, že to píše Míla? (kapitola Pokání magistra Jeronýma, str. 171). Jaký je rozdíl mezi tím, když píše o jídle Míla T. , a když píše o jídle pan Vacek?  

O nedostatečném uctívání své osoby nám podává zase dokonalý obraz Vaše vlastní matka, když píše o trestu a pokání těch, kteří se odvážili její osobu v minulosti mírně kritizovat (kolega Zbyšek str. 147-148, Richard str. 165-166, univerzalistka paní Renata str. 107, atd.). Že se „nedostatečným uctíváním své osoby“ Míla chorobně zabývala, je známé však nejen z jejich děl, ale hlavně chování. Než začnete soudit pana Vacka, podívejte se nejprve domů, a jak se říká, vyperte si nejprve vlastní prádlo...

Ubohost je když, sám sebe někdo vynáší a přitom má snahu srážet druhé, kterým nesahá ani po kotníky či špičku bot.

Víme, kam míříte, ale háček je v tom, že ten metr si udávají lidé ne podle Vaší fanatické geometrie, ale podle ovoce, které ten který guru přináší. Guruové, kteří přináší do životů lidí rozkol, hladovění, potraty, rozvody, nemanželské svazky (o tom víte jistě své), výhrůžky o zabití, násilí a jiné trestní činy – takoví guruové ty kotníky mají někde hluboko zabořené v pátálické sféře. Bohu díky, že pan Vacek v této úrovni není, a zřejmě nikdy neměl  ambici takovým „guruům“ sahat po kotníky!!! Metr normálního člověka, který ještě neprošel vymýváním mozku v myčce Avataru se dívá na výsledky, které mu osoba a díla pana Vacka přináší. Ovoce činnosti Vacka jsou na rozdíl od Vaší sekty: upevněné produchovnělé vztahy (např. manželé Rýznarovi, Pettingerovi – krásné příklady toho, jak působí opravdové duchovno – vztahy nerozděluje, jak známe  z desítek drsných případů ve Vaší sektě, ale je spojuje a vztahy zoceluje! Lidí učení pana Vacka vede viditelně k větší moralitě (čtete občas jejich krásné dopisy? Doporučuji!). Na rozdíl od tohoto ovoce víme, že učení Vaší sekty (a její zesnulých guruů)  lidem slouží už léta jako výmluva k nemoralitě nejen ve vztazích žen a mužů, ale i jako výmluva ke krutostem, násilí. Ostatně styl a záměr Vaší aktivity proti panu Vackovi jsou nejvýmluvnějším příkladem tohoto. Na rozdíl od členů Vaší sekty žáci pana Vacka mají šlechetné chování, nikdy nevulgarizují, ve svých dopisech projevují toleranci, snahu smíření, lásku...TOTO je to měřítko, plus mnoho dalších vnitřních znaků, ve kterém mistři jako pan Vacek budou vždy vyhrávat proti rozmnožitelům zla a utrpení s kotníky v podzemním blátě!

Ubohost je, prohlašuje–li o sobě kdosi, jaký je „mistr“ a „satguru“, nechá se takto oslavovat, pochlebovat si a přitom je téměř zcela, podle své zcestné filozofie, odpadlý od Boha.

Tak to jste nyní veřejně odsoudil svého vlastního tátu! Nečetl jste jeho rozhovory pro média? Cituji Vám tedy Miloši rozhovor s E. Tomášem Svět podle Tomáše (Reflex, Zvelebil):  

Zvelebil: Na rozdíl od Paula Bruntona však byl Maharši v té době už mrtev. Pokud vím, zemřel téměř půlstoletí před tím, než jste měl svou vizi, že?

Tomáš: Předně -- Maharši žije. Lidé jako on neumírají. Nanejvýš nějaký čas čekají, než se znovu zrodí na tento svět. A za druhé: nešlo o vizi. Prostě jsem se jím na čas stal. Dokonce ze mě šla i jeho síla. Pokročilejší z mých přátel ji cítili a vděčně přijímali. (zde Vám chci připomenout, jak se výše Miloš Tomáš vysmívá panu Vackovi, když ten mluví o tom, že při meditaci z něj jde síla šakti, a že to pomáhá i žákům...Tak Eduard Tomáš říká to samé, i když méně skromné, vždyť tvrdí, že se sám stal Maharišim, co se nikdo střízlivý tvrdit neodváží! On však může, protože je to podle Miloše jediný a nejvyšší guru, ale pan Vacek to samé jako jeho táta, tvrdit nesmí?! Znovu narážíme na projev neznalosti učení vlastních rodičů u Miloše Tomáše! Jaká ostuda!)

Zvelebil: O józe a její filozofii už přednášíte a píšete přes čtyřicet let. Mistři v Indii a dalších zemích, odkud tato nauka postupně pronikala do světa, většinou předávají své znalosti přímým působením na své žáky. Existují nějaká kvalitní duchovní společenství také u nás?

Tomáš: Jaký Mistr, takový ášram. Co vím, úroveň u nás je dobrá, ale ne nejvyšší. Žádný Maharši u nás neučí. Dokonce -- bohužel -- ani žádný Tomáš.

Nejsou Miloši Tomáši vlastní slova Vašeho otce Eduarda Tomáše nejjasnějším důkazem, že byl jak píšete „ubohým“  a „odpadl od Boha“? Vždyť o sobě – na rozdíl od skromnějšího pana Vacka – netvrdí jen to, že je satguru, ale že je přímo Avatarem (božským vtělením). Netvrdí jen to, že je guruem, ale to, že byl SÁM RÁMANOU MAHARIŠIM! Netvrdí jen to, že je Avatarem (jakým se nevyhlásil ani Mahariši!), že je Maharišim samotným, ale dokonce že je v Čechách guruem nejvyšší možné kvality (že v Čechách nepůsobí nikdo na úrovni Tomáše).!!!!!!!!!

Miloš, syn gurua který odsuzuje vlastní slova svého otce, a hází ty, co se podobně vyjadřují spolu s ním do kategorie „odpadlíků od Boha“! To ještě tady nebylo!

Pane Miloši Tomáši, měl by jste začít číst díla svých rodičů, jejich rozhovory atd. Možná doposud jste to nestihl. Kde jste za ty léta byl?

Ubohost je prohlásit se satguruem a přitom štvát proti druhým smečku svých zfanatizovaných uctívačů, lhát, urážet a pomlouvat, podsouvat druhým výhružky a přitom se zbaběle schovávat za své oddané čély.

Výhrůžky které pan Vacek dostával od Vás, jsou dokazatelně od Vás (IP adresy atd.), takže Vám nic uměle nepodsouvá. Pouze je uveřejnil, tak jak jsou. Většině lidí to stačilo. Mluví za vše. Pan Vacek je ani nijak extra nemusí komentovat! Pan Vacek se neschovává za své žáky, klidně by psal své reakce osobně na JZ, kdyby jste tam jeho texty uveřejnili a nevygumovali. Vymazat jeho příspěvky, a pak tvrdit, že se schovává? To myslíte fakt vážně?  Když dáte prostor k vyjádření se na Vaše obviňování pouze symbolickému vzorku jeho žáků, ale ne jemu, pak nemáte právo jej nazvat zbabělcem. Co chcete, aby zajel na Sluneční náměstí, vyhrnul si rukávy a vyzval Vás k zápasu v ringu? A protože ve svém věku je tělesně křehčí, tak ho nazvete zbabělcem, když to neudělá?  

Pan Vacek je jako ten, kdo neustále o bílém hovoří jako o černém a o černém jako o bílém. Vymyslel lež, na druhého lživou pomluvu, a stále se jí drží (to ale je u něj bohužel častým jevem), cituji: „Za vlády těch hodných komunistů, které příznivci Avataru tak brání…“ To je sprosté. Je to naprosto podlá lež. „Hodní komunisté“ to mohou být tak leda pro Vás, když jste s nimi měl takové potíže; dali Vám naději k onomu umenšení, zpokornění, uvnitřnění, ale toho jste nevyužil a jaksi to pominul. Naopak (co se to z Vás stalo? ).

Jé, tak to jsem ještě neslyšela, že komunisté vlastně nám dávali „podnět k uvnitřnění“. Nakonec se dozvíme, že bez komunistů by zde neexistovalo žádné duchovno, a že jejich vláda zde udělala z většiny národa „pokorné“, „uvnitřněné“ lidi! Václav Havel, vyznavač a patron Eduarda Tomáše bude jistě na Vás, Miloši, hrdý!  Chci ty komunisty tedy zpátky!!!

A až si jednou protřete uši a laskavě si za ně zapíšete: příznivci ani zaměstnanci Avataru komunisty nebrání, ani s nimi nikdy nikterak spojeni nebyli – jak urážlivě píšete, bude lépe.

Drtikol byl komunista (doložené) . Příznivci a zaměstnanci Avataru Drtikola brání (doložené). Jednoduchá funkce ze základní školy: Příznivci a zaměstnanci Drtikola - který byl komunista -  brání =  Příznivci a zaměstnanci Avataru tedy komunistu brání. Lituji, ale tak mi to vychází, prošla jsem několik učebnic ZŠ, nenašla jsem jiné řešení.

Pan Rýznar by se asi divil, že to nejste schopen pochopit. Můžete si to říkat před spaním jako mantru, abyste si to už pamatoval a nepsal to.

No, a já vám Miloši vřele doporučuji jako knížku před spaním matematiku pro základní školy ročníky 1 až 3. Bylo by o jednu hanebnost méně.

A skutečně, peníze p. Vacka jsou peníze p. Vacka!! Mně, a nikomu, do nich nic není (a přitom jsem nepochybně jedním z příznivců firmy Avatar). A nechcete si je uložit u nás v trezoru? Míjí mne jeho nenávistné sršení. Nemám starost, jak zbohatl!

Proč to tedy zde tak detailně rozebíráte? Když se o něco nestarám, nepíšu o tom už dvanáctou stranu textu, a nenazvu svůj text titulem o zbohatnutí pana Vacka!

Proto nejsem „závistí a nepřátelstvím zaslepený“ (vypovídá o tom i tento Váš příspěvek...). Další demagogická lež pana Vacka: „I Tomášovi z mých překladů  rádi a hojně čerpali. S Ramanou Mahárišim a s jeho učením jsem je seznamoval ve větším rozsahu právě já …Oni sami od něho nic neměli.“ Pane Vacku, opět lidem lžete!! S Ramanou Mahárišim a jeho učením jste Tomášovi neseznamoval, pane Vacku Vy, nýbrž se seznamovali sami, díky překladům Wainfurtera (chybička: Weinfurter), Hoznourka, popularizátorskému dílu P. Bruntona, a pak je s Ramanou Mahárišim seznamoval pan Jiří Navrátil. Vše v době, kdy jste Tomášovy ještě neznal. A nebylo to náhodou naopak? Neseznamovali Vás s Mahárišim Tomášovi a Jiří Navrátil? A co překlady jmenovaných, které mám z doby, kdy jste se ještě dávno neznali, po rodičích doma? Věcné důkazy o lhaní. Oni že sami od Mahárišiho nic neměli? To se zdálo Vám, anebo Vaší dceři?

Mít něco o Maharišim z rukou Paula Bruntona je horší, než o něm nemít nic. Paul Brunton se s ašramem i Maharišim rozešel z vlastní iniciativy na základě toho, že se urazil (ve skutečnosti jen díky jeho nedorozumění). Celé jeho „dílo“ nese v sobě tento prvek, i proto, aby nahradil nedostupnost osoby Maharišiho (v ašramu dlouho nebyl vítán), tak to nahradil kultem vlastní osobnosti a „revoluční“ deformací původního učení Maharišiho.

Pan Vacek se ptá stoupenců Avataru, zda je hanbou, že jsou s rodinou zaměstnáni svou činností, neznají ani víkendy, a pracují všichni tři podle výpočtu pana Dostála za 3. 268 Kč měsíčně, anebo že to pan Dostál vypočetl na onu částku? Nezajímá mne výdělek pana Vacka, je mi líto, že s rodinou pracuje bez odpočinku – pro koho tak do úmoru robotuje? (chce to lépe si zorganizovat práci – kdyby zanechal onoho tolikerého dehonestování i na víkendy by jistě zbyl čas). I jeho nemalých bolístek na duši je mi líto. Vůbec ve mne vzbuzuje celý tento článek nazvaný „Jak jsem zbohatl“ soucit a lítost, potažmo celý pan Vacek.

To je dobré, že ještě dokážete mít i lidské city soucitu a lítosti, alespoň na sekundičku při psaní tohoto textu. Když ten článek dokázal ve Vás probudit tyto city, tak když nic jiného, tak alespoň takový užitek přinesl i Vaší nenávistí vřící duši. Říká se o guruech, že i negativní jevy dokáží transformovat na příjemné a užitečné...Kéž by jste v tom soucitu upevnil a vytrval.

Ale kdyby nebylo onoho dehonestování, urážek a všeho toho zbytečného sršení a výlevů zloby! To je vše velice zbytečné a pro duchovního člověka zcela nedůstojné. Ne více, než Vaše vulgární útoky. Co je hanba? O tom bylo již mnoho napsáno. A hanbou jistě je, že se pan Vacek za své četné urážky a pomluvy neomluvil.

Nemá se za co omluvit, nikoho (na rozdíl od Vaší sekty) nenazýval jmény, neurážel osoby ale jejich činy, a o Vašich tolik uctívaných guruech pouze napsal, že byli lidé s chybami. Když se má omluvit, že Tomášovi a Drtikola nazval LIDMI, tak by se měl omluvit i už více než šesti miliardě lidí na planetě, že je za lidi také pokládá!!! Být člověkem, opakuji Vám osobně Miloši Tomáši, není urážkou na osobu ani dehonestováním! Člověk byl tvořen na obraz Boží, má veškeré předpoklady k poznání Boha. Zkuste si už uvědomit, že Vaši rodiče i Drtikol byli LIDMI, dělali chyby jako Vy a já! A bude Vás veškerý svobodný názor vyslovený na jejich osoby bolet méně!

Má starost, kolik vydělal Avatar, když si může dovolit tak velké a nákladné prostory v Butovicích. Proč asi? Též to o něčem svědčí.

Pozor: pan Vacek tu starost má až sekundárně, když jste začali Vy z Avataru a JZ  rozebírat jeho „nekalé obchodování“. Začal s tím jen už v rámci obrany, ne původního útoku.

Dále se pan Vacek obrací opět ke stoupencům Avataru, cituji: „Být vámi, tak se zamyslím a položím si otázku: “Bráníme–li popsanými způsoby „památku“ Tomášových, nezeptají se nezúčastnění zcela oprávněně, kdo vlastně ti Tomášovi jsou, když jejich žáci soustavně lžou, vyhrožují tajnou policií a podobně? Soudný člověk tak nepochybně učiní. K čemu asi dospěje?“ Pane Vacku odpovím Vám. Soudný člověk, který tak nepochybně učinit nemusí (soudný člověk není posedlý tím, aby se staral o cizí věci, zvláště člověk duchovní), ale pokud tak učiní, a položí si takovouto otázku, dospěje k závěru, že jde o Váš sprostý útok proti Avataru a proti Tomášovým.

Soudný člověk se sice nestará o cizí věci, ale většina soudných lidí chce vědět něco i o povaze a činnosti duchovních učitelů, které by měl vzít za svého guru. Guru, který se dobrovolně pasuje za učitele konkrétních lidí, přece není pro tyto lidi „cizím člověkem“! Jistě se budu předem informovat, jestli jsem nenarazila na jednu z mnoha sekt, jestli guru, který mi tady přednáší o Vesmírní lásce, nevyhrožuje svým kritikům za oponou slávy např. násilným umlčením! Potencionální žák veřejně činného gurua má na to stejné právo, jako volič má právo vědět, jestli poslanec, kterého volí, nemá za sebou neetické a trestní činy! Když se takové zvědavosti veřejnosti obávám, jednoduše nekandiduji na veřejný post, a je to. Tomášovi však si ve své medialitě a popularitě lebedili s požitkem, tak máme právo vědět, co byli zač, a to z co nejvíce nezávislých zdrojů! Jinak se měli zavřít do svého soukromí a neprezentovat se veřejnosti. Kdo se bojí vlka, nemá chodit do lesa. Jednoduché.

1) položí si otázku: Co je tomu panu Vackovi do toho, neboť právě nezúčastněným, soudným lidem do toho nic není. Je do toho pouze zúčastněným nebo nesoudným.

Můžete mi konkrétně jmenovat některého z těch Vašich „nezúčastněných soudních lidí“ kteří se takto zachovají? Těm, co platili drahou vstupenku na přednášky Vašich rodičů, jim že do toho, kým byli a co konali za oponou, nemá zajímat? Nebo ty, co Vás živí placením za Vaše současné akce a knihy Avataru, založené na legendě Eduarda Tomáše? Ty taky nemají se zajímat o např. udavačské činnosti Vaší sekty, členy které živí svými penězi? Proč by to právo neměli?

2) bude přezkoumávat ony Vámi popsané způsoby, a zjistí že lžete.

Spíš opak: Vaše reakce na JZ a vulgární a neetické způsoby toho „soudného člověka“ stále více přesvědčují, že pan Vacek říká o Vaší sektě pravdu. Nikdo jiný mu neposkytuje lepší důkazy, než Vy sami svým nízkým hospodským stylem a pravidelním „vyhodnocením“ jeho názorů!                  

3) pokud by soudní lidé přeci jen vydrželi se tím zabývat, zjistili by, že pro to lhaní (i nesoustavné), vyhrožování (jakékoliv, nejen tajnou policií) apod. ze strany Avataru chybí důkazy a provalilo by se, že opět lžete.

Důkaz nabízí pan Vacek přímo na stránkách satguru.cz, kde výhrůžné dopisy psané Vašimi členy jemu doslova cituje, uveřejňuje je. Navíc podobné výhrůžky jste uveřejňovali i na JZ, kde si to ten soudný člověk mohl přečíst černo na bílém, a většina těchto textů tam nadále je. Potřebujeme snad více důkazů o vyhrožování, než vlastní dopisy vyhrožujících? Policii to např. v takových případech úplně stačí. Musí i Vám.

4) nutíte–li takovýmto způsobem čtenáře k zamyšlení nad tím, “kdo vlastně ti Tomášovi jsou“, jde o dehonestaci nejen Avataru, ale i Tomášových, i jejich potenciálních žáků, i když podle jejich vlastních opakovaných slov žádné žáky neměli.

Pane Miloši Tomáši, slova jsou slova, činy jsou činy. Říkat může kdokoli cokoli. Důležité je, co koná. Tomášovi používali tento preventivní slovní trik, aby odbili podezření veřejnosti, že mají žáky, jsou guruové a jsou sektou, protože většina jejich aktivit se na aktivitu typického kultu osobnosti nebezpečně  podobala.

Co asi tak pravidelně hledali skupiny pubertálních cizích mladíků v bytě Tomášových a na jejich chatě? Co tam hledali ti mladíci léta, když ne nějaké duchovní vedení? Co u nich dělal celou dobu Hynek Beran, který dle vlastních slov s nimi strávil 22 let? Vařil jim snad obědy nebo jim žehlil prádlo? Když ty mladíky Tomášovi (po náročném vyfiltrování) k sobě chodit nechávali a s nimi společně meditovali, radili jim co a jak mají cvičit (např. můj partner měl cvičit fialové světlo v anáhatě, a dostal pokyn držet celibát) – pak z toho je jasné, že Tomášovi jako guruové vědomě působili, a ti mladíci tam chodili jako jejich žáci! Nebo chcete nám snad říct, že ti puberťáci i staří mládenci tam trávili hodiny a dny pouze proto že Míla T. byla na chlapečky?

Že jde o dehonestaci, pozná i nezúčastněný, natož zúčastněný soudný člověk. Pak se bude právem ptát, proč jsou dehonestováni. 

(nezaplétá se nám tady už pomalu sám autor do vlastních slov o těch soudných a zúčastněných a nezúčastěných  lidech? Připomíná trochu řidiče, který usnul za volantem...ale píše a píše dál)

5) zjistili by, že nikdo (ani já ne) krom Vás, Mariči a pana Rýznara o bránění památky Tomášových, co vím, nemluvil. Slovo „památka“ jsem užil pouze dvakrát, a to v jiném významu (bylo by pro Vás velmi nepříjemné Vám jej zde nyní připomenout), než v jakém mi jej opakovaně (záhadou je proč) připisujete. Prohlásil jsem: „..rodiče si hanobit nenechám“, a dále „…urážet a pomlouvat si rodiče nenechám. Cítím se povinován bránit jejich čest.“ Viděli by, že to neinterpretujete správně. Bránit čest, nikoliv památku! To je něco jiného. Vám nevyhovuje slovo „čest“? Výrok o hanobení či o urážení a pomlouvání mne nepodsouváte? To by asi něco vypovědělo, že? Proto to lživě maskujete slovem „památka“.

Miloši Tomáši, jsem přesvědčena, že pan Vacek rozdíl mezi hájením památky a čestí zesnulých  neanalyzoval dvě hodiny, nemá tu Vaši posedlost a jistě má lepší věci na práci. Pro většinu lidí je hájení památky rodičů rovná hájení jejich česti, protože památka se česti u nich rovná. Není jasné, proč Vám slovo „památka“ tolik vadí.

Ovšem musím podotknout, že se o posmrtnou čest se má postarat především čestným životem, a tam, kde čest nebyla přítomna za života (to není názor pana Vacka, ale mně, oběti trestných činů Vaších rodičů), těžko se ta čest vytvoří, natožpak „uhájí“ po smrti!

Snaha hájit „čest“ např. Mussoliniho je sice pochopitelné u jeho dcery, ale není povinností italských občanů, kteří díky jeho činnosti trpěli! To je ten velký rozdíl. Napsat pravdu o činech či učení Vašich veřejně vystupujících rodičů je naše právo v tomto státě. Když budete prezidentem, můžete se snažit Ústavu měnit, prozatím ale ním nejste. Kdyby Tomášovi ty věci nedělali a neučili, buďte si jisti, že by nikdo neměl důvod  o nich psát a mluvit, podobně jako nemám důvod psát a mluvit o činnosti paní Mařenky Kučerové od sousedů, která zemřela nedávno, abych jen tak z rozmaru „špinila její památku či čest“.

Můžete se snažit o umělé a násilné vytvoření nějaké posmrtní „česti“, ale to nic nezmění na faktech, jak se za života chovali, co psali a říkali. To by jste nejprve musel spálit všechny jejich knihy i zvukové a obrazové záznamy, stejně jako zabít desítky osobných svědků jejich nehumánních i trestných činů a spálit archivní záznamy policií a soudů i jejich kopie ve vlastnictví mnoha lidí, a pak se vám možná podaří za asi pětiset let likvidovat pravdu o jejich aktivitách a vytvořit umělou legendu o neexistujících dvou guruech kteří neměli ani chybičku a byli dokonalí jako Bůh sám! (No, přesto, že víme, že jste se právě o podobnou likvidaci důkazů i svědků už několikrát pokoušeli,  toto nemá být  návod...)

Nejlepší by bylo, neotírat se o Tomášovy a Avatar už vůbec.

Jasné, nejlepší by bylo mlčet a zakrýt si hlavu do písku. Ještě lepší by bylo tančit jak Miloš Tomáš píská. Krásně, uniformně, jak na spartakiádě, a jednohlasně zpívat: Milláh Akhbar! Eddáh Akhbar! Nenabídnete nám, příliš svobodným občanům, exkurzi do Severní Koreje?

Anebo myslíte stále, že to pro Vás má takovou cenu pomlouvat druhé? Na svou otázku hned navazujete: „Tímto způsobem vyvracím již dlouho zcela věcně jednu lež za druhou, ale ještě se nestalo, aby se za lhaní někdo omluvil nebo alespoň přiznal omyl. Oni jsou prostě neomylní. Pan Pařík ví že lžu….“ Pan Vacek dokáže i rozesmát. On podsouváním lží vyvrací prý „zcela věcně jednu lež za druhou“. Soudný zúčastněný, i nezúčastněný, člověk si klepe na čelo. Ne, neomylní nejsme, ale nejen pan Pařík, ale všichni, ví, že lžete.

To „všichni“ – Miloši Tomáši, mluvíte za všechny občany ČR, nebo Evropy či planety? Můžete nám upřesnit, kolika lidem jste už pod hrozbou výhrůžek vnutil návod „jak chápat Vacka“? Na mně se ještě nedostalo...Takže já ještě, ó já ignorant, stále nevím, že by pan Vacek o činech Tomášových či Drtikola lhal!

Dále následuje zpupného (no další „důkaz“ že Miloš nikdy nikoho osobně neuráží!) pana Vacka ostrý příkaz (tak, jak snad ani poslednímu čélovi nerozkazuje), snad jak od vyšetřovatele v onom šestapadesátém: „Takže se ptám a chci jasnou odpověď bez vytáček a chytristik: Pane Paříku, považujete dobrovolnou účast F. Drtikola na komunistickém puči v roce 1948, který u nás svrhl demokracii a nastolil….za správný…? Ano, nebo ne? Ať víme, kdo jste.“ Přestože pan Pařík nebyl povinen na tak zpupný sprostý příkaz reagovat, odpověděl. 

(jen pro upřesnění, jak vypadá zpupný a sprostý příkaz, podívejte se na „zkušební“ otázky, kterými Vaše svěřenkyně Tereza Vacková naléhavě zahrnula pana Vacka – satguru.cz, i satguru.estranky.cz). Ani asi padesátiletého Miloše, ale ani zřejmě omnoho mladší Terezu V. nenapadne základní respekt k věku 74-letého pana Vacka! Házet na něj přídomky )sprostý, ubožák, odpadlík od Boha, drzý, atd.) oni podle Miloše T. mohou! Přesto že věkem, ani životním dílem tolik toho ještě neprošli!

Dále zpupný satguru sprostě pokračuje: „Jindy pan Pařík vypráví nesmysly o tom, že když je někdo něčím žákem, přesto osoba, jejímž žákem je, není jeho učitelem a k tomu vždy další příděl lží, pomluv a výhružek….Nezastrašili nás za totality jejich komunističtí přátelé, nezastraší nás ani teď.“ Za tyto podlé sprosté výpady, lži a pomluvy by se měl p. Vacek p. Paříkovi omluvit. Pane Vacku, píšete „jejich komunističtí přátelé“. Koho „jejich“??? A těm „jejich“ to přátelství s komunisty dokažte.

Už to podle mně dokázal, a vy sami to dokazujete nejvíce. Drtikola jste pokládali za svého přítele. Drtikol byl komunista, sám se přiznal. Máte prý navíc dobré přátele i v BIS, o které se informovaný čtenář snadno dozví zajímavé věci – např. že v BIS pracují v důležitých funkcích bývalí komunisté i estébáci (viz. např. kauza Hučín).

Pojďte nám to říct do očí!!! Ale na to jste až příliš zbabělý.

(Pane Vacku, PROSÍM VÁS, nechoďte tam! Také jsem zprvu k nim chodila věci říct osobně a do očí, a už víme jak jsem vždy dopadla! Fyzické násilí, křivá policejní udání. S lidmi podlosti nejde jednat jako člověk s člověkem, civilizovaně!

Prosím všechny žáky pana Vacka, aby ho tam za žádných okolností nepustili, protože styl Tomášových je násilí, nedodržení etiky argumentace. Žádná vyrovnaná diskuse by to nebyla, pouze přímé útoky. Přítomnost např. Hynka Berana, Miloše Dostála, Sašy Hendruka a Jaroslava navíc by mohla znamenat vážné nebezpečí pro život i zdraví pana Vacka!!! To myslím smrtelně vážně!!!  

Proč mě tedy Miloši, mně Maríči, nevyhlásíte za hrdinku? Několikrát jsem Vašim nelidským činům přišla čelit osobně, chtěla jsem se paní, která mi dělala tolik aktivního zla, podívat do očí a zeptat se jí, co ji na mně tak vadí, nabídnout ji reální obraz o své nevinnosti, napravit její nedorozumění vycházející z její nevysvětlitelného paranoidního strachu od mé osoby; mírně a slušně se snahou domluvit se jako člověk s člověkem! Reakce z Vaší strany (ze strany Vaší matky, jako hlavní iniciátorky nenávisti) byla vždy násilí, hysterie (Vaše matka), lživé obvinění od Vaší matky, že jsem měla něco dělat či křičet, její řev, fyzický útok H.B., Jaroslava, atd. a léta trvající vydírání, pronásledování! TOTO je jediný způsob Vaší komunikace dodnes, a Bůh chraň pana Vacka od naivity, aby Vaší provokaci náhodou neuvěřil! Amen!

Když jsou lidé, co Vám pouze píší, ale nepřijdou osobně s Vámi jednat na civilizované úrovni podle Vás „zbabělci“, tak proč ty, co v minulosti takto Vás oslovili (nejen já, ale i vydavatel z Hradce K.) násilně umlčíte a ještě léta je pak pronásledujete? Měli by jste k nim mít spíš úctu, že tu odvahu měli, i když věděli, co jim od Vás hrozí!

Víte, vy se nakrucujete jak vítr vane, občas se Vám hodí lidi vyzývat k odvážnému osobnímu slovnímu souboji, ale když k tomu dojde, tak to zneužijete proti nim a konáte proti nim násilné trestní činy! I pana Vacka jen provokujete, aby jste na něj něco pak mohli ušít.

Pan Vacek má 74 let, a nemáte právo jej nazvat zbabělcem jen proto, že nejde s Vámi do přímého boje do ringu! Vy jste civilizovaně diskutovat nikdy neuměli. Jak by jste snesli jeho pádné argumenty osobně a vyřčené do Vašich očí, pokud máte husí kůži už i jen z toho, že se odváží písemně reagovat na JZ? ! Vždyť už i na internetu provádíte totalitní způsoby umlčení svobodných názorů, myslíte snad, že někdo Vám uvěří, že v reálu se projevíte jako mírumilovní beránkové?

Že se bojí podívat Vám do očí, je Váš výmysl. Já osobně se obávám, že by jste v případě jeho přítomnosti využili „veškeré své vlivy a styky“ (Dostál) aby jste pana Vacka hned a fyzicky donutili „plížit se kanály“ (Popov). Vy neumíte diskutovat civilizovaně ani na internetu, natož ještě v reálu! Pan Vacek jistě není zbabělý, pouze ví, co jste zač, a jistě nechce zažít fyzické násilí a bezpráví z Vaší strany, tak tradiční nástroj umlčení jiných názorů ve Vaší sektě! Ten, kdo se pravdě nedokáže do očí podívat, jsou někteří ex-guruové a  členové Vaší sekty!

Míla Tomášová a Pavlína Dunovská se naopak chorobně báli podívat do očí Maríči, kterou mnohokrát křivě obvinili, když ji chtěli umlčet! Míla nikdy nepřišla na výslechy a soudy, když měla být konfrontace se mnou! Vždy tam šla jen „zadními vrátky“, ujistila se, že tam nemohu se právě dostavit. Třásla se mojí přítomnosti, aby náhodou se mi nemusela podívat do očí! Stejně to bylo na všech policiích (Bartolomějka, Konviktka, Benediktka, atd.)! Vaše milá Pavlína Dunovská na přestupkové komisi na Praze 5 odmítla konfrontaci se mnou, kterou křivě obvinila na základě detailního doporučení Hynka Berana a JUDr. Klímové . Proč asi? Čeho se tak bála tato hluboce věřící evangelička? Snad že by lhát o vymyšlené aféře nedokázala v před mýma očima? (Ona to nezvládla však podle plánu ani bez mých očí, díky Bohu!)

Dále pan Vacek zcela drze a zpupně, pro něj normálně, vyhrožuje, cituji: „Nemylte se, naše trpělivost není nekonečná. Svá práva, včetně práva na obranu, známe dobře a ani Ježíš si nepřivlastňoval takovou dokonalost, jakou vytváříte kolem Tomášových. Skutečnými sektáři jste vy…Velmi zvažujeme využití svých práv. § 196 trestního zákona je zcela jednoznačný“

Pane Tomáši, je velký rozdíl napsat, že člověk využije své právo na obranu paragrafem jistého zákona, a mezi tím, když někdo vyhrožuje újmou díky zneužití svých „veškerých vlivů a styků“(Dostál) k umlčení a likvidaci jiné osoby, a že ta osoba se „bude plížit kanály“ (Popov). Vám to ještě nedošlo? Nevadí. Hlavně že v tom, co do kategorie paragrafu o vyhrožování újmou patří mají jasno normální občané, policie, právníci a soudy.

Vy si ještě dovolujete vyhrožovat??! Komu a proč takto hrozíte?

Takže využití práva a zákona je pro tomášovce „hrozbou“? Avšak když oni vyhrožují tím, že kohokoli, nejen pana Vacka, umlčí díky zneužití svých kontaktů v BIS a u politiků, to vyhrožováním není? Čím to asi tak je? Můžete nám citovat paragraf, který by tvrdil, že zneužívání pravomoci veřejných činitelů k umlčení filozofických protivníků je legální???  

Nikdo z Avataru Vás nikdy nechtěl napadnout ani nenapadl.

(existuje i verbální napadení: čehož se šéf Avátáru, Vy sám Miloši dopustil v tomto jediném příspěvku minimálně 67 X, pokud počítáme jen napadení pana Vacka že je „sprostý“, „drzý“, „ubožák“, „lže“, atd.!!!)

Čím a proč se jako máme nemýlit? Proč vyhrožujete? Ježíš si, pane Vacku, jistě nic nepřivlastňoval, a už vůbec ne dokonalost. Kde jste to vzal? Ani kolem Tomášových žádnou dokonalost nikdo nevytváří. To je Vaše účelová lež (a je s podivem, že na toto téma „Mariči“ vypracovala – dost možná s Vaším přispěním – elaborát).

No můj „elaborát“ měl aspoň hlavu a patu, na rozdíl od mrmlání stále stejných témat v tomto Vašem bolestně dlouhém textu.... A pan Vacek i já sama jsme upozornili, že s mými texty on nemá nic společného, dodnes jsme se nesetkali, on sám nemá PC abych si s ním psala, ani jsme nemluvili spolu telefonicky. Těžko by mi mohl „přispět“ k mému elaborátu. Sám víte nejlépe, že vycházím z osobní zkušenosti s  Vaší sektou a zesn. gurui.

Před tím jste nezvažovali využití svých práv. Ostatní paragrafy jsou pro pana Vacka možná dvoj- až více-značné? Že porušuje paragrafy z občanského, trestního i obchodního zákoníku, je zřejmé.

Můžete nám citovat čím pan Vacek porušuje, a konkrétně které paragrafy? Znovu unikáte do mlhavé sféry Vašeho subjektivna, a takto Vás těžko může brát kdokoli vážně, pane Miloši. Vím, je to namáhavé vzít si text, který chcete kritizovat, vyhledávat citace, zkopírovat si je. Ale jinak to nejde. Buď nás skutečně chcete přesvědčit o něčem, anebo jen jste měl potřebu vylít své srdce bez schématu, bez důkazů. Prozatím se stále zdá, že to druhé. No, nechme se překvapit, co bude dál...

Když je obchodníkem, měl by znát obchodní zákon a též zákon na ochranu osobnosti a hlavně neporušovat je. Pan Vacek si dovoluje vymýšlet něco o zločinném spolčení; to měl mít na zřeteli, zejména když poštvával členy své sekty proti panu Paříkovi, a dosud poštvává i proti dalším lidem (opakovaně vyzývá: „zaměřme se na ně“). Teď on bude něco povídat o zločinném spolčení? Jakém zločinném? A nacházíme prý „i další důkazy: aktivní rozšiřování článku pana Paříka …“ píše pan Vacek, a dává další příležitost k zamyšlení se nad panem Vackem. Sám ve svých „pamětech“ dává na vědomost, jak onen článek šíří. Ostatně s oním omnoženým článkem pana Paříka, ke kterému připojil svůj pomlouvačný elaborát, posílal podle očitých svědků své čély v některých městech do knihkupectví, kde požadoval, snad aby mu to prodávali. Navíc bez rozpaků onen článek bez souhlasu autora převzal z časopisu Dotek, čímž se dopustil když ne porušení autorského zákona, tak neetického jednání.

To by udělal, kdyby ten text nehanobil přímo jeho osobu: pokud ten text se týkal křivého pomlouvání jeho osoby, manipulovat s tím textem právo měl v rámci obrany proti křivým tvrzením. Znovu projev totalitních snah tomášovců, kteří si chtějí vydobýt v České republice právo psát urážlivě a pomlouvat veřejně kohokoli, avšak bránit se už nikdo nesmí. Zatím se jim to daří, protože ještě dožívá vládnoucí politická skupina, pod patronátem které své protiústavní činy provádí už šestnáct let! Záleží jen na nás, svobodných občanech, do kdy jim tuto totalitu umožníme praktikovat.

Jak známo: kdo lže, ten krade. Zastrašuje dále, když píše: „Odpovědnost provozovatele Jitřní země…je také předmětem našeho zkoumání…“ Panu Vackovi byla u věcných důkazů jeho lží, položena otázka, proč lže. Neodpověděl. Těžko mohl odpovědět, když nelhal.Otázku jste měl položit jinak: „Lžete?“ Jak odpovídat na otázku „Proč sněží?“ když právě svítí jasně slunce a je horko.... Namísto toho píše sprostě (čeština je zřejmě chudá na vulgární přídomky; slovo „sprosté“ se v tomto textu Miloše dokola opakuje) na adresu pana Paříka a dalších; lže, překrucuje, podsouvá, vyhrožuje (...a také tato slova jsou zde už snad podesáté...) atd. Píše opět zjevnou lež: „Miloš Tomáš to říká jasně:“Já bráním památku svých rodičů“. Že jsem nikdy takový výrok nikde neutrousil, co  jsem skutečně vyřkl a proč to pan Vacek zastírá, jsem již rozebral výše. V odpovědi na mou otázku: „Proč pan Vacek lže“, by musel přiznat, že lže. A takové estébácké způsoby, jakými on vymáhá odpovědi po panu Paříkovi, to není moje parketa. Pan Vacek nám („jogínům z Avataru“) sprostě podsouvá nápad, nechat náš spor rozsoudit katolickými teology, píše mj.: „Doporučuji příště se zeptat dnešního papeže, zda ji (?) můžeme vůbec provádět.“ Dále že zastáváme názor, že byli komunisté hodní a píše: „...doporučuji zeptat se ….Grebeníčka,…jistě potvrdí váš názor, jak byli hodní…mnoho příznivců Avatáru jsou myšlením víc katolíky a komunisty. Mají s nimi stejný, totalitní způsob myšlení…“ Raděj kdyby si pan Vacek nechal svá sprostá doporučení, anebo ať se jde zeptat papeže či Grebeníčka sám, když to vymyslel, anebo raději, kdyby se sám ztišil v sobě.

To možná by rád udělal, ale po přečtení tohoto Vašeho textu mu bude asi hučet v hlavě slovo „sprostě“, „lži“, „pomluvy“ ještě dlouho. Místo nějakého smyslu tento Váš text vrší pouze vulgarity, až člověku z toho zabolí hlava. Uniká však téma, nějaké jádro, co chcete zde dokazovat, a hlavně čím!  

Pan Vacek si neustále stěžuje, kritizuje, hořekuje, má potřebu lhát, urážet, vyhrožovat (dlouho jsme tyto slova už nečetli...) Pravý mistr by to nedělal, neměl by toho z etického hlediska za potřebí, a navíc by byl vědoucí, věděl by o tom, co a proč se tak děje a tím by toho neměl nadvakrát zapotřebí.

Tak pak nechápu, proč měl „pravý mistr“ Eduard Tomáš zapotřebí telefonovat do Blesku, aby tam křivě a velmi černě pomluvil Maríči (popsal to sám redaktor) a vyhrožoval redakci likvidací? A proč „pravá mistryně“ Tomášová měla zapotřebí pomlouvat mě že mám být vtěleným démonem (informace od  Pavlíny Dunovské), dále že mám být schizofreničkou, psychopatem, neurotikem...něco jsem zapomněla? TOTO vše přece pravý mistr také nedělá (PROTO TAKOVÉ ČINY NEDĚLAL NIKDY NAPŘ. PAN VACEK!) – tak jak to, že Tomášovi tuto zvrácenou potřebu měli, a to ne jednou, dvakrát, ale pravidelně?

Kdyby pan Vacek byl aspoň trochu mistrem, ušetřil by si hořekování nad sebou, neporovnával by často něco (peníze), byl by sám vyrovnaný, smířený a nezabýval by se  neustále vnějšími, zevními a neduchovními věcmi.

Kdyby Tomášovi bývali „aspoň trochu mistry“ (úplně by stačilo však být jen normálními lidmi!), tak by se jistě nezabývali tak aktivně rozdělováním vztahů mužů a žen, násilím, policejním udavačstvím....Chcete fakt pokračovat, Miloši? Těch opravdu „neduchovních“ věcí, který se protagonisté i členové Vaší sekty léta dopouštěli je neúměrně více, než neduchovních zájmů pana Vacka! A nejen více kvantitativně, ale i kvalitou: jde nejen o neduchovní věci, ale výslovně škodlivé a protizákonné! Co je více neduchovní:  slovná kritika od pana Vacka, anebo např. trestní činy sekty Tomášových doložené na mnoha policiích a soudech? Co je horší, psát kriticky, anebo konat zle, fyzicky ubližovat, šikanovat?

O amorálním chování ani nemluvě.

Jaké amorální činy dělal pan Vacek? Roztrhával programově snad vztahy mužů a žen, jak to dělala Vaše matka? Odmítl snad zaplatit  po objednané práci vydavateli, jak Vaši rodiče na začátku 90. let hradeckému vydavateli? Udal snad někoho pan Vacek pětkrát na policii jak Vaše matka a další členové Vaší sekty? NIC  z toho pan Vacek nedělal! Člověk, který má na kontě přihlížení a podporování tolik skutečně amorálních činů jako Vy, nemá právo o amorálnosti jiných lidí říct ani „Ň“!

Tak nemůže být ani řeč o duchovním člověku. Co píše, má za běžnou kritiku (i když jinde tvrdí: „nikdy jsem nikoho nekritizoval, nekritizuji, jen sděluji pravdy mistrů“ atd.), ale že je to urážlivé a sprosté, navíc ubohé, to není schopen vidět. Že to, co píše v závěru nevěděl dřív. Předvedl se, co v něm dříme, cituji závěrečné ponaučení, : „Proto pozor! “Neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře“ je věčně platný zákon pro každého (Tedy i pro Vás, pane Vacku). Výhry Stalinů a Hitlerů jsou jejich strašlivými prohrami. Navíc jogíni, kteří čtou o karmě, nemají ani tu omluvu o nevědomosti.“ Uzavírá p. Vacek. Opravdu v literatuře „duchovní klenot“, jeden z mnoha; toť páně Vacka bohatství.

Tak jsem se dopracovala na konec tohoto opravdu těžkopádného guláše slov náročného literáta Miloše Tomáše! Mohu si gratulovat!  Celou dobu jsem dychtivě čekala, až konečně dostanu ten kýžený důkaz o nekalém obchodování pana Vacka a o objevených milionech, které jeho prodej knih mu měl přinášet. A nic! Kromě starých známých vulgarit z pokladnice Avataru a refrénu slov jako „sprostý“ a „ubohý“ a „drzý“  jsem se nic nového od Miloše Tomáše nedozvěděla. No jednu věc přece jen: Miloš Tomáš nemá literární talent. Holt, ne všechno se dědí.