Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strom se pozná po ovoci

16. 8. 2010

Jiří Vacek

Otiskuji článek z KV, aby si udělal každý sám úsudek, kdo jsou jeho známí pisatelé i neznámí anonymové.

Toto je výsledek duchovních přednášek manželů Tomášových, na kterých své posluchače ujišťovali, jak jsou krásní: Naprostá ztráta byť i základní slušnosti a plné propadnutí smrtelnému hříchu nenávisti.

Článek jen dokazuje tvrzení Ramany Mahárišiho: „Lidé chodí na duchovní přednášky a odcházejí z nich stejní, jako přišli.“ Když jsem tento názor Bhagavana na účinnost duchovních přednášek uvedl, byl jsem tomášovci stejně neslušně napaden jako v tomto článku. Tak si váží názorů Ramana Mahárišiho.

Uvedená anonymní redakce není nic tajemného. Její styl jasně prozrazuje jisté dva pány.


KV středa, 21. července 2010

Krutinova a Vackova jízda čvachtanicí. Lži, pomluvy, manipulace a pýcha.

Jakousi paní Jindrákovou zaujalo, že Jiří Vacek měl jet ve čvachtnici. Ano, Jiří Vacek jede ve čvachtnici už léta, lže, pomlouvá, krade, uráží, nactiutrhá, je pyšný, namyšlený, hamižný, manipuluje a poštvává sobě oddané ovečky, od kterých si nechá adorovat... Co by asi řekli jeho rodiče a jeho duchovní učitelé?

A jeho žáci, kteří jeho darebáctví již prohlédli?

Ostatně v té zimní čvachtnici za byznysem nejel sám, jela s ním jeho dcera Eva a zeť Jiří Krutina. Jiří Krutina také lže a pomlouvá. Dost možná i manipuluje druhými a je zřejmé, že tak činí i jeho žena Eva. Prý se jí slovně pánové Pařík a Miloš Tomáš v Lucerně na setkání s Tomášovými dvořili. A ejhle, ona tedy byla na setkání s Tomášovými v Lucerně? Na tolik pomlouvaných setkáních? Vždyť se tam snad ale, podle tvrzení obou pánů, nikdy neukázala, vidět tam podle nich vůbec nikdy nebyla a pánové Pařík a Miloš Tomáš, jak známo, se po celou dobu pořadu nezastavili, aby měli na nějaký takový rozhovor čas . Byli vždy s někým.

Takže paní Eva Krutinová lže! Lže, tak jako o mnohých věcech nestydatě lhal a dál sprostě lže a šíří hanebnosti její otec. Nebo jako když podepisovala (dost možná ji v zájmu svého tatíka iniciovala) hanebnou sprostou pomluvu do Ramanášramu. Její otec jednal též hanebně (nabádání k útokům proti jeho kritikům, sepisování a rozšiřování pomlouvačných podlostí). Patrně přiměla i svou kamarádku Lenku Počtovou k sepsání zase její podlosti. Tato dáma, která lže, se má za duchovní bytost. Její údajné duchovní zkušenosti a dosažení jsou trapnou komedií (dost možná za účelem zisku, stejně jako u jejího otce a manžela), zbožným přáním (jako že s ní někdo zavedl lichotící řeč o jejím vzhledu). Ubohé, trapné a směšné!

Její manžel, Jiří Krutina, neméně trapná a směšná figurka, pomlouvá a lže také. Proto má takovou potřebu psát o vyváženosti, o zlu a zlem nasáklém egu, jelikož sám je nevyváženou (po jaké stránce, to je zcela evidentní) osobou. Podle jeho vlastní dedukce je on sám egem. Proto si mohou s Jiřím Vackem tolik porozumět. A proto je také přirozené, že spolu Jiří Vacek, jeho dcera Eva a jeho zeť Jiří Krutina jedou ve čvachtanici. Že není Jiří Vacek a nikdo z nich žádným mistrem (čeho taky?), je zcela evidentní. Tolik na vysvětlenou paní Jindrákové.

Pan Krutina nyní píše, že prý učí odevzdanost. Kdy, komu a před kým? Jakou on učí odevzdanost? V článku otírajícím se o paní Knápkovou, kde by podle názvu mělo jít o výklad odevzdanosti, je toto slovo jen frekventováno - v souvislosti s tím, že Miloš Tomáš o odevzdanosti píše špatně a oni (J.Krutina a jeho tchán) odevzdanost učí správně. A prý také provádí nějakou očistu... Čeho, proboha? Jiří Krutina se z něčeho očišťuje? Prázdná slova a navíc s pomluvou.

To je Krutinova odevzdanost? Ne, znovu čvachtanice.

Ještě na vysvětlenou pro paní Jindrákovou, osprchováním si od toho nikdo z nich - Vacek, jeho dcera ani Jiří Krutina - nepomohou. A přirovnat Jiřího Vacka k léčiteli? On sám měl být léčen již dávno! A kolik lidí již vyléčil? Pan Rýznar, co se prý "honil po nocích" a jiní, ti, co se ocitli kvůli Vackovi na psychiatrii, aby vyhověli Vackově štvaní proti Martinu Paříkovi aj., ty pan Vacek asi podle
některých vyléčil. Ne, ne, sprchou to ze sebe nedostane…

Redakce (konec článku), což je sbor anonymů, kteří se stydí za vlastní názory a jsou zbabělí se za ně postavit.


Jen na okraj. Jak může redakce vědět, co se událo v Milošově bytě, když tam byla Lenka? Zve si ji snad Miloš na večeře? Lenka tam na rozdíl od redakce byla, takže její svědectví je z prvé ruky a nikoliv typu „Někdo něco řekl“. Nebo snad redakce = Miloš? Toť záhada.

Ještě něco z článku přímo vyzařuje: přezíravý a opovržlivý postoj k ženám. V redakci zřejmě panuje duch E. Tomáše, který ženy v duchovní oblasti veřejně označil za méněcenné.