Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomášovci jsou nepřátelé jógy

7. 12. 2010

Jiří Vacek

Dlouho jsem si lámal hlavu, jak je možné, že ač učím nauku hlavně Ramany Mahárišiho a dalších velkých mistrů, není možné se dohodnout s představiteli dnešních tomášovců. Nejen odmítli začátkem devadesátých let nabídku spolupráce, ale stále víc a víc propadají nepřátelství k nám.

Nakonec jsem pochopil: dnešní představitelé tomášovců nejen neuznávají jógu, ale jsou jejími přímými nepřáteli.

Abych si tuto domněnku potvrdil, položil jsem jim jednoduchou, ale zásadní otázku: „Souhlasíte s papežem, že jóga je blud a škodí duši?“

Přátelé jógy by jednoznačně odpověděli: „Nesouhlasíme.“ Místo jasné a jednoznačné odpovědi A.Popov, jak si může každý na KV přečíst, začal snižovat význam jógy. Podle něho jóga není jasná filosofie a praxe vedoucí k poznání sebe, ale cituji „není ani taková ani maková; někdy i škodí.“ Učení o józe odbývá jako „plácání.“

Takže: dnešní představitelé tomášovců nejen jógu neuznávají, ale jsou jejími odpůrci.

Panují zřejmě mezi nimi křesťanské a zejména katolické předsudky o škodlivosti jógy a právě proto dali za zamřelého učitele jógy E.Tomáše sloužit zádušní mši, neboli mši za duše trpící v očistci. To nebyl ani pohřeb ani rozloučení se zesnulým. Kdyby tomu tak bylo, obřad by proběhl v pohřební síni, jako tomu bylo s pohřbem M.Tomášové. rozloučení mohlo proběhnout i v najatém sále, jako probíhala setkání za života obou.

To, že byla sloužena mše za duši E.Tomáše v katolickém kostele a katolickým knězem, který věří ve škodlivost jógy, byl jasný záměr vedený katolickou vírou: ulevit zesnulému v jeho utrpení v očistci; pořadatelé zřejmě usoudili, že duše E.Tomáše takovou pomoc potřebuje, protože sdílí názor: „Jóga škodí duši.“ Byl to i velmi zřetelný signál, určený všem hledajícím: ne v józe, ale v církvi je spása. Hleďte, jak učitel jógy dopadl. Katolická církev jej zachraňuje.

Proto také nebyla náhoda, že KV otiskla hrubý a lživý výpad proti józe jak ji učí Ramana Maháriši a kterou provádíme, M.Dojčára. Martin totiž měl výchovu katolických jezuitů. Prošel noviciátem jejich řádu. Co jezuité jsou, je známo velmi dobře. Známé jezuitské krédo je: „Účel světí prostředky.“ Vše, co prospívá papeži a katolické církvi, je dovoleno. Vyznavači jógy takové výpady katolíků proti józe netisknou.

Nepřátelství tomášovců k józe je zřejmé i z jejich přátelského vztahu k členům „Společnosti pro studium sekt.“ Postačí si přečíst s kým se „kamarádí“ na facebooku.

Uvedená společnost je sdružením bigotních křesťanů, které je nepřátelské všem mimokřesťanským duchovním směrům. Je spolkem křesťanských duchovních, kteří své přesvědčení o vyvolenosti křesťanů a počínání zastírají pláštíkem vědecké religiosity a společenským zájmem. Že se jim vůbec o skutečné zájmy společnosti nejedná, je zřejmé z toho, že necítí potřebu se vůbec zabývat tím, co je skutečně pro společnost nebezpečné. Tím je například značně rozšířená pedofile v řadách katolické církve.

Proto také A.Popov tak zlobně reagoval na zmínku o ní a zcela bezdůvodně a sprostě mě obvinil z ní. Podrobnosti jsem uvedl dříve. Prostě pedofile mezi katolíky se A.Popovi nehodí. Proč, je zřejmé.

Také jen skutečný nepřítel jógy může neustále tvrdit, že ego je božské, když jedním z hlavních cílů jógy je právě rozpuštění ega, které je definováno jako nevědomé, nepravé a od Boha odpadlé já. Je-li božské, pak je přece nesmyslné usilovat o jeho rozpuštění. A právě o toto každému zlu se jedná vždy na prvém místě. Zlo ve svém základu není nic jiného než právě ego. Tvrdit, že jeho základem či podstatou je Bůh, je zvrhlost, přesně jak říká bible: „Zvrácenému jsem zvráceným Bohem.“

Tažení, které tomášovci proti nám vedou, není proto ničím jiným než působením sil zla, které má jediný cíl: odradit hledající od přímé stezky k poznání sebe, kterou átmavičára, hledání našeho pravého, skutečně božského Já, je. Je nepřátelstvím k učení Ramany Mahárišiho, Ježíše a všech dalších pravých mistrů.

Proto radím každému, kdo upřímně hledá pravé štěstí, dobro, lásku, pravdu, jedním slovem Boha, ať se přesvědčí sám, co učíme a co provádíme a nespoléhá na Bohu nepřátelské tomášovce.

Ať si přečte každý sám zejména Základy jógy a mystiky, Smysl života, Královskou jógu, Učebnici átmavičáry. Ať také čte naše vydání překladů děl nejvyšším světců a mudrců všech dob jak křesťanských, tak zenových, buddhistických nebo hinduistických. Seznámí se tak s nejvyšší duchovní naukou, jaká existuje. Jména a názvy J. Böhme, Hui-hai, Oblak nevědění, buddhistické sútry, Rámakrišna, Ramana Maháriši mluví za sebe. Právě o tyto duchovní poklady, o zisky z jejich poznání, chtějí tomášovci důvěřivé hledající připravit.

Kdo pak se chce přesvědčit osobně, co provádíme na našich meditacích a seminářích, ať přijde a přesvědčí se sám. Pro všechny upřímné hledající, ať již Boha nebo pravdy, jsme vždy plně otevření.

Tomášovci pevně spoutaní s výdělečným nakladatelstvím Avatar se ze všech sil snaží mařit naši snahu o šíření nejvyšších pravd křesťanství, hinduismu, buddhismu, zenu a dalších náboženství z důvodů ryze zištných. Již z tohoto pohledu jsou jejich stanoviska zřejmě zaujatá. O nesčetných vyvrácených lžích ani nemluvě.

Skutečnosti, které si může každý snadno sám ověřit, mluví řečí jasnou. Dnešní představitelé tomášovců nejen v jógu nevěří, ale jsou jejími přímými nepřáteli. Proto s nimi není žádný smír možný. Oni vyznávají papežovo: „Jóga je blud a škodí duši.“