Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomášovci nevědí vůbec nic o józe

22. 11. 2010

Jiří Vacek

Tomášovcům jsem položil jednu otázku: "Myslíte si jako papež, že jóga je blud, ano nebo ne?" Na takto jednoznačně položenou otázku jsem se nedočkal jednoznačné odpovědi, což je u představitelů jógické školy neuvěřitelné. Oni nevědí, jestli je jóga blud nebo nikoliv. Skutečně neuvěřitelné.

Odpovídá mně A. Popov, tedy ten, který přes varování Mahárišiho si ve své pýše osobuje rozpoznat mistra a správně jej posoudit. Jeho odpověď se nese na KV v podobném duchu. Je v naprostém rozporu s učením všech pravých mistrů jógy, manželů Tomášových nevyjímaje.

Dne 11.10.2010 Popov píše, cituji:

"Co si kdo plácá o józe, není důležité, právě tak jako není důležité, co vy plácáte o katolících či čemkoliv jiném. Protože jestli něco škodí duši, tedy je to sobectví, jóga sama o sobě není ani taková, ani maková - když ji dělá dobrý člověk, je to požehnání, když ji dělá někdo jako vy, je to blud."

Dne 21.10.2010 svou odpověď Popov vylepšuje, cituji:

"Jóga je nijaká (kdyby nebyl nikdo, kdo by ji dělal, nebyla by vůbec), a tak aby nějakou byla, musí ji někdo dělat - a pak je přesně taková, jak (a jaký) člověk ji dělá. Je mnoho jóg, není jen jedna, je jich tolik, kolik je zájemců - navenek identickou metodu každý chtě nechtě praktikuje dle svých možností, schopností, chápání, dle (svého) vidění sebe a světa. Proč tedy myslíte, že jóga je nějaká konkrétní a že já tvrdím, že je blud?" Konec výňatku.

Takže shrňme Popovo tvrzení: jóga není ani taková ani maková, to znamená ani dobrá ani zlá, ale je nijaká. Když ji zrovna někdo nedělá, neexistuje jóga vůbec. Není důvod si myslet, že jóga je něco konkrétního. Je mnoho jóg. Je jich tolik, kolik je zájemců.

Takové nehorázné nesmysly píše o józe její přední tomášovský představitel. Je dobře, že nám odhalil, co podle tomášovců jóga vlastně je: když si dám nohu za krk, dělám svou jógu, když nohu sundám, jóga přestane existovat. Jiná jóga neexistuje.

Nuže pane Popove, mistře nad mistry, za prvé:

Jóga je Jednota, nejvyšší Skutečnost, jaká existuje, Bůh, Buddhovo nezrozené, Otec křesťanů, brahman atd. Jóga je nestvořená a nepřetržitě existuje, ať si o ní plácáte, co chcete.

Za druhé:

Jóga je jasně definovaná konkrétní nauka, jak této Jednoty dosáhnout. Je souborem zákonitostí a pravidel, které, jsou-li správně chápány a prováděny, vedou k poznání našeho božství a následně i k vysvobození z nebožských zrodů.

V tomto smyslu jóga je naprosto konkrétní a existuje, ať ji někdo provádí nebo nikoliv. Proto je i jen jedna jóga. Různé mohou být pouze způsoby jejího uplatnění a provádění. O jógu jde však vždy pouze a výhradně tehdy, jsou-li uplatňovány její základní zásady. Jinak to jóga není.

Jóga jako stezka k poznání sebe a spáse je proto vždy dobrá a prospěšná duši. Kdo toto neví a neučí, józe nerozumí a neví, co jóga je. Kdo józe rozumí, zná ji a provádí ji, pak ví, že jóga, je-li to opravdu jóga, prospívá každému. Kdo ji nedělá správně, nedělá ani jógu stejně jako člověk, který učí, že dvě a dvě je deset, neučí a nedělá matematiku.

Nesprávně dělaná jóga nikomu proto neškodí, protože to není jóga, stejně jako výše uvedené počty nejsou matematika. Je neuvěřitelné, že vám chybí tak zásadní pochopení.

Kdo toto vše nezná a tvrdí něco jiného jako vy, nerozumí józe ani jógu nedělá. To je zřejmé již ze způsobu vašeho vyjadřování.

Abyste alespoň poněkud pochopil, co jóga je, uvádím stručně základní informaci.

"Jóga, jednota, se dosahuje zastavením činnosti mysli. Je-li mysl ovládnuta, spočívá átma, pozorovatel ve své podstatě."

Praxe jógy je ucelený systém, způsob duchovní praxe, který je naprosto jasný, konkrétní a existuje nezávisle dlouhá staletí bez rozdílů, zda jej někdo provádí nebo nikoliv. Proto je také jen jedna jóga: systém, který má jasnou zákonitost a pravidla. Jeho kostru tvoří právě oněch známých osm stupňů jógy. Pan Popov o nich zřejmě neslyšel. Měl by své vědomosti doplnit.

Různé druhy jógy nejsou od sebe rozdílné, protože vycházejí z výše uvedené jednotné zákonitosti, ale jsou pouze jejich uplatněním na člověka a jeho schopnosti.

Je to totéž jako například s fyzikou. Ta je také jen jedna i když podle toho, čím se zabývá, mluvíme někdy o optice, jindy o akustice nebo o atomové fyzice. Ve všech těchto oborech platí stejná, společná zákonitost a jen velký nevědomec by se mohl odvážit tvrdit: "Každý má svou fyziku a když se zrovna fyzikou nezabývá, žádná fyzika neexistuje." Popov nám nabízí právě tento druh myšlení.

Takže znovu pro tomášovce, aby pochopili:

Jóga není taková ani maková, ale stav nejvyšší jednoty, cíl stezky. Je také jasným a konkrétním návodem, jak stavu jednoty, jógy dosáhnout.

Proto jóga v obou smyslech slova existuje, ať ji někdo provádí nebo nikoliv. Pokud ji provádíme nesprávně, není to jóga, stejně jako není matematikou, když někdo tvrdí, že jedna a jedna je šest.

Proto silně tomášovcům doporučuji, aby si přečetli Základy jógy a mystiky. Tam naleznou podstatu jógy správně vysvětlenou. Velmi naléhavě je prosím, aby tak učinili a přestali dělat svým výkladem jógy ostudu svým učitelům, manželům Tomášovým. Takové nesmysly o józe jsem od nich nikdy neslyšel ani nečetl.

Nikdy ani náznakem netvrdili o józe to, co vykládá A. Popov, ale vždy prosazovali jediné platné pojetí jógy, které hlásají shodně všichni praví mistři, například Patandžali.