Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ušlechtilý komunismus

14. 9. 2010

Jiří Vacek

Všimněme si dobře, jak se pan Pařík zdráhá vyslovit svůj názor na komunismus. Místo toho se točí na tom, ať ukážu, „kde to řekl“. To nakonec není podstatné; možná, že to neřekl skutečně on, ale Miloš Tomáš.

Nejjednodušší by totiž bylo, kdyby komunismus prohlásil za zcela neduchovní a zlou materialistickou doktrínu, a bylo by jasno. To udělat nechce. Jestliže nás krmí názory o ušlechtilém komunistovi Drtikolovi, neříká nám i jak ušlechtilý komunismus je?

Také nás krmí jednou komunistickou lží za druhou. Konkrétně: když celý národ včetně rodiny Tomášových chodil pod komunistickým útlakem k volbám, které byly naprosto nedemokratické, vydává to za podporu komunistů. To je typická komunistická nestydatá lež, kterou Pařík opakuje stále dokola. Komu tím slouží? Jen komunistům. Komunistický útlak zcela pomíjí. Místo jeho odsouzení, odsuzuje ty, kteří jeho násilí podléhali – celý zbytek národa. Dělá z obětí komunistického útlaku viníky, neboli hájí komunisty a navíc pomocí jejich lží.

Nakonec: není ani zas tak důležité, co konkrétně řekl, ale jaké názory šíří: ryze komunistické.

Jeho a jemu podobní nejvíc rozčiluje, že se většina národa nedala poslat k „lopatě“ – já sám jsem však dělal dělníka po vyhazovu od komunistů, asi dva roky – nebo se nenechala zavřít či dokonce roztřílet, ruskými, komunistickými tanky.

Proč tak neučinili s Milošem sami, by nám měli vysvětlit. Miloš místo toho dokonce v té době vystudoval prestižní vysokou školu. Na ní se dostali jen opravdu horliví přitakávači režimu, byť jen na oko.

Kdo chce znát Paříkovy politické názory, ať si přečte jeho článek na Jitřní zemi z 16. 2. 2006: „K záhadě Drtikolova partajnictví“ (pozn. tento příspěvek byl z webu Jitřní země již odstraněn) a bude mít jasno. Jsou typickým komunistickým postojem.

Takže pane Pařík neuhýbejte, odložte svou vychytralost, za kterou skrýváte svou zbabělost a zachovejte se jednou jako chlap a napište zcela jasně a bez vytáček svůj názor na komunismus a komunisty. Pokud nebude příliš dlouhý a samé vytáčky, ale jasný a srozumitelný, slibuji, že jej otisknu. Zatím jste své názory jen zbaběle zakrýval a vytáčel se říci, co si opravdu myslíte. Pokud jste nešířil rovnou komunistickou propagandu.

Kdo opravdu pomáhal vládě komunistů, byli na prvém místě členové komunistické strany. Platili peněžní příspěvky – a to značné – na její činnost, v rámci stranické disciplíny, kterou na sebe dobrovolně vzali, prosazovali všude její příkazy – včetně těch zločinných.

Nedělali to zadarmo. Jejich legitimace je opravňovala pro přednostní zařazení do vyšších funkcí, ve kterých pobírali rovněž vyšší platy.

I Drtikol v životopise, který napsal vlastní rukou, se oháněl svým členstvím ve straně, aby byl přijat do svazu umělců a měl z toho ryze materiální prospěch. To vše v době, kdy nekomunisté byli odevšad vyhazováni, včetně svazu, do kterého se Drtikol hlásil. Zřejmě z ryzího altruismu.

Nic z toho tomášovcům nevadí. Důvody jsou zřejmé a každý si je snadno domyslí, proč místo toho pomlouvají nestraníky a velebí straníky jako vzory ušlechtilosti.