Jdi na obsah Jdi na menu
 


Útoky zla vrcholí

19. 12. 2014

Jiří Vacek

V úterý ráno 16. prosince byla u nás doma v bytě jako vždy od 8 hodin meditace.

Po vnitřní pránájámě povstal Pavel Dymanus a začal velmi rozzlobený proslov. I když jsem se jej snažil zastavit, že si nepřeji, aby rušil meditaci, nedbal a velmi hrubým a neslušným způsobem napadl Pepu Šťastného a mne.

Na Pepu doslova řval, že „manipuluje s panem Vackem“ a další, naprosto nepravdivá tvrzení. Zakončil výkřikem: „Jidáši!“ a vrátil mu členský poplatek za kartu do klubovny a zrušil mu ji.

Do mne se obul s tím, že lžu: on se nevyjadřoval k meditacím v Brně a žádá omluvu. Když jsem mu jeho nepravdy vyvracel, opakovaně mě obvinil z lhaní.

Pak mou výzvu, aby odešel, poslechl. Viděl jsem totiž, že při svém stavu, ve kterém byl zcela zachvácen vztekem, nebyl naprosto schopen meditace.

Jak si snad čtenáři pamatují, bylo to již po druhé v krátké době, ve které narušil přes můj nesouhlas meditaci. Poprvé přečetl onen lživý anonym a silně narušil meditaci.

Obvinění Pepy je naprosto neodůvodněné. Přepisuje oddaně a dobře moje texty na počítači, aby mohly být zveřejněny, protože píši rukou. Nemáme počítač ani internet nebo facebook. O tom, že Jirka vlastní facebook již od roku 2009 a „řeší“ na něm naše záležitosti, jsem se dozvěděl až letos 6. prosince. Moji skuteční přátelé již nemohli snášet, jak jsem na facebooku lživě pomlouván a přinesli mně z něho opis. Tam jsem teprve viděl na vlastní oči, jaká nenávistná kampaň se proti mně vede bez mého vědomí zcela záměrně, abych se nemohl bránit.

Pepa přepsal několik mých posledních knih a skript. Píše i mé články na web a sdělení hledajícím o našich akcích. Určitě to je již mnoho přes tisíc stran a to bez jakýchkoliv nároků na zaplacení své práce. To je pravá nesobecká práce nejen pro mistra, ale i pro celé společenství. Patří mu za to oprávněný dík a poděkování od nás všech a nikoliv nenávistné útoky.

Pavel nemluví pravdu ani v mém případě ve věci meditace v Brně. Nejen, že na této meditaci nebyl a proto neví, k čemu se vyjadřuje a ještě vše popírá. Postačí, když si každý přečte článek Jiří Krutina „Sdělení brněnským přátelům a nejen jim“ na facebooku z 9.12.2014.

Pod článkem je dovětek:

Toto se líbí uživatelům: obsahuje souhlas 21 lidí včetně jména Teo Šiška (= Pavel Dymanus)

Dále své vyjádření dané jako souhlas s ním rozšiřuje ještě o „Můžeme začít jezdit na meditace do Plzně“.

Takže Pavel k článku J. Krutiny vyjádřil nejen svůj souhlas, ale ještě napsal dovětek.

Jirka sám neustále prohlašuje, že jsem jeho mistrem, ale vůbec se tak ke mně již dlouho nechová. Ani tentokrát se neřídil Rámakršnovým požadavkem obrany mistra. Po konci meditace nás naopak všechny tři – Pavla, Pepu a mne „hodil do jednoho pytle“. Není schopen a ochoten, protože se mu to nehodí ani odsoudit chování, které je neslušné i mezi běžnými lidmi natož k mistrovi a ke členům rodiny zvlášť. Je tomu proto, že svůj prospěch vidí v něčem jiném, než je duchovní a dokonce i lidská etika.

Jak chce vést druhé, když sám neplní ani ty nejzákladnější požadavky duchovního života a nejde druhým příkladem?

Večer jsem po velkém váhání šel s Miluškou na meditaci do klubovny. Šel jsem tam v naději, že se mně podaří záležitost nějak urovnat. Prvé, co jsem se v předsíni na vývěsce – dveřích skříně uviděl, bylo rukou psané sdělení, které opakovalo nepravdivé obvinění Pepy, že se mnou manipuluje a další.

Řekl jsem Pavlovi, že to není pravda. On na mne zvýšeným hlasem spustil: „Pane Vacek, nelžete!“

Tak jsem vešel z předsíně do klubovny a oznámil všem, že mně Pavel obviňuje ze lhaní a že proto odcházím a kdo chce, může jít také. V předsíni jsem Pavla slyšel, jak Milušce říká: „Paní Vacková, ani se nesvlékejte“. Přesto zůstala na meditaci.

Co se pak v klubovně dělo, v tuto chvíli nevím.

Tak vypadá chování některých hledajících po mnoha letech meditace, když jen sedí, ale nehlídají mysl, nerozpouštějí zlé sklony a již vůbec neplní přikázání lásky. Jsou ovládáni silami, které jsou Bohu nepřátelské a proto odmítají očistu. Ve své pýše si myslí, že ji nepotřebují. Nechtějí doopravdy se zlepšit ani Boha, ale chtějí jen prospěch pro své ego. Je-li ohroženo, jsou schopni všeho.

Ráno při snídani se mně Miluška omluvila, že také neodešla. Situaci prý si neuvědomila a nezvládla. Nikdo z mistrů nebyl přítomen ani Krutinovi. Prý bez mluvení v klubovně přítomní meditovali sami. Možná je to výstraha, jak klubovna dopadne, když takové chování k mistrům bude pokračovat.

Po meditaci Miluška, podle svých slov, Pavlovi jeho jednání vytkla.