Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věcný dialog pana Paříka

8. 10. 2007

Jiří Vacek

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

Michal Dočkal se pokusil o dialog s panem Paříkem. Jak si jej poslední představuje, je zřejmé z jeho odpovědí z 30.8.07 Michalovi. Pokud Michal nesouhlasí, odpověď zní:

Vidím pane Dočkale, že výzva, abyste se pokusil být laskavým člověkem, nezabrala. Nevadí, je to Vaše věc. Chcete být drzým, zaslepeným, namyšleným čélou, buďte jím – Vaše škoda, Vaše újma. Vy se máte za vážného duchovního zájemce, a přitom se neštítíte lhát, hloupě spekulovat o druhých a urážet je. Ne, skutečně nikdo z Avataru blog Kauza Jiří Vacek nezaložil a nezřídil.

Jak věcné a plné konkrétních důkazů. Druhá odpověď se nese ve stejném duchu:

K vážným zájemcům o poškozování pana Vacka (Kdo může poškodit toho, který o sobě prohlašuje, že není tělem, ale duchem, resp. bohem?) nepatří nikdo na tomto blogu, nýbrž pan Vacek sám, když lže, pomlouvá, podvádí, podsouvá, spekuluje, konspiruje, navádí, svádí ze správné cesty atd. To pak jeho charakter nabírá další a další trhliny a jeho duše  sama sebe mučí, sžírá se a strachuje. Poškozujete je i Vy a Vám podobní, když jeho špatnost obhajujete a podporujete a tím ubližujete sami sobě – ztrácíte soudnost, schopnost elementárně rozlišovat, nauku chápete zkresleně, zcestně.

Jeden věcný důkaz za druhým a hlavně bez nenávistných emocí. Pravda je prostě vždy to, co pan Pařík říká, a proto konkrétních důkazů není třeba. A činí tak vždy z ryzí lásky a spravedlnosti. Chtít po něm konkrétní fakta, je výrazem neúcty k němu, která si nezaslouží nic než kýbl špíny na hlavu takového opovážlivce.

Nějakou omluvu za nepravdivá a z nenávisti vymyšlená nařčení ve spolupráci s StB se od avatarů přece nemůže čekat. A právě toto jsou konkrétní fakta a nepochybná, úředně doložená. Přidejme si k tomu „Danovo množení MC kazet zdarma pro nás“, které kauza Vacek lživě tvrdila a sám Dan popřel, a každý rozumný člověk ví, oč jde.

Pan Pařík a jeho přátelé lžou drze a s nenávistným cílem zničit konkurenci jak jsem na mnoha zcela konkrétních příkladech dokázal. Viz Paříkovo lhaní, že se Drtikol nezúčastnil aktivně komunistického puče v roce 1948 ve svém článku v Doteku, který nás na 40 let uvrhl do komunistické tyranie. Jeho lež jsem vyvrátil citací z vlastní rukou psaného Drtikolova životopisu. Za tuto lež se nejen neomluvil, ale dál ji v dalších vydáních tohoto článku šířil, ač věděl, že lže. S tvrzením, že M. Tomášová se nepovažovala za žáka R. Mahárišiho je to stejné. Zcela jasně vícekrát potvrdila, že se cítí být jeho žačkou. Pan Pařík opětovně lže a tvrdí opak. Samo fórum „kauzavacek“, které šíří tyto lži, je pro jeho uživatele charakteristické. Slibuje naprosto anonymitu všem lhářům a pomlouvačům a nikdo se nechce přiznat k zodpovědnosti za jeho zřízení a provoz. Skutečně vrcholně čestné. Jsou tak zbabělí nebo se za své lži stydí?

Bohužel i o pravdě platí, že je jí nutno opakovat znovu a znovu, aby ji lidské mysli přijaly za pravdu a zamítly lež. Ač vím, že se opakuji, budu proto stále vyvracet lži tomášovců, a to tak dlouho, dokud nepřestanou lhát. Dokonce plánuji udělat seznam jejich lží a důkazů, které je vyvracejí, aby si mohl každý učinit vlastní úsudek.

Je opravdu do nebe volající, když ti, co takto úmyslně lžou, si dovolují posuzovat pravost nauky i kdo je mistrem a kdo nikoliv, ač i jejich M. Tomášová je před tím varuje. Když se výroky M. Tomášové nehodí, tak se prostě tvrdí a dělá opak. U nich cíl – zničit protivníka, světí přece prostředky. Zlo je dobré a vlastně neexistuje – vše je jedno. Až je karma začne učit, že opravdu nic není jedno, bude pozdě naříkat. Kdo hanobí spásnou nauku a její učitele, tomu je na mnoho vtělení vzata.