Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všem, kteří se schovávají pod názvem REDAKCE KV, aby mohli anonymně a tudíž „beztrestně“ páchat zlo

6. 11. 2010

Sára Hromádková

Při pohledu na KV článek ze dne 29. 9. 2010 mě napadá, co člověka motivuje k tomu, aby procházel stovkami stran knih duchovního učitele Jiřího Vacka a trávil čas nekonečným vyhledáváním vět, které - vytrženy z kontextu – dávají jiný, často opačný význam?

Cožpak má smysl vytrhávat z kontextu různé výroky řekněme z bible a dokazovat na nich, že její autoři či případně sám Kristus se mýlí nebo dokonce šíří zlo?

Je vyjímání vět z kontextu a tudíž pod pásové napadání autora cestou k Bohu? Jistě ne. Pisatelská aktivita na stránkách KV není  cestou lásky či dobra. Je to cesta Máry.

Proč trávíte tento krátký, drahocenný čas, který je nám pro tento život vyměřen tím, že se snažíte ublížit druhým osobám, aniž byste je osobně znali? Nejspíš vás šíření zla uspokojuje, jinak si to nelze vysvětlit. Ve vašich článcích není ani stopa světla, lásky či moudrosti. Lze v nich nalézt vše – kromě Pána Boha.

Nějak si neumím představit, že by si paní Míla založila web, na kterém by ona a její blízcí anonymně vydávali texty určené k poškození a napadení jiných osob. Věřím, že jakožto bytost duchovní by dala přednost činnostem pana Jiřího Vacka, jako je psaní duchovních knih, účast na meditačních soustředěních  a vedení druhých svým příkladem k Bohu.

Manželé Tomášovi by jistě uvítali, kdyby se na vašich stránkách (tím spíše, že jedním z přispívatelů je jejich syn) místo vulgárních slov a temných článků objevila slova pravdy, lásky a moudrosti.

Věřím, že by dali přednost konkrétním meditačním návodům a duchovním zkušenostem před matoucími výroky typu: „Vše je milost“. Z tohoto důvodu byste v zájmu duchovní památky manželů Tomášových (které se dle vašich slov snažíte chránit, zatímco je svými skutky spíše zesměšňujete a zapíráte) udělali lépe, kdybyste se rozhodli pomoci lidem hledajícím Boha a začali na vašem webu vydávat kapitoly z kvalitních duchovních knih, např. z Královské jógyChození s Bohem, Jógy Vašišty a spousty dalších. Pomohlo by to duchovně všem.