Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné slovo k paní Knápkové

15. 7. 2010

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

Jen opravdu obrovský duchovní ignorant může tvrdit, že stezka átmavičáry není stezkou odevzdanosti, že ji nezahrnuje. Takových a jim podobných je na KV mnoho, viz spory o božskosti ega či zbytečnosti úsilí.

Átmavičára jde dokonce ještě dál, než je pouhá odevzdanost. Ona přímo ego rozpouští a nahrazuje je, naši totožnost s tělem a s myslí, které tvoří naše nepravé já, ego, naším pravým já, vědomí Já jsem.

Cílem stezky odevzdanosti není totiž pouze odevzdávat, co ega jest, ale odevzdat se Bohu tak, že ego zmizí a na jeho místě se objeví syn boží – vědomí Já jsem.

Odevzdávání se po částech duchovní autoři přirovnávají k otrhávání listů stromu jeden po druhém. Zde strom = ego, listy = vlastnosti ega a vše, co k němu patří. Otrhávání listů je velmi pomalé, trvá dlouho, často za jeden utržený list vyroste nový.

Átmavičára naproti tomu míří rovnou na kořen stromu a vytrhává jej rovnou ze země, a tak je navždy zničen celý strom. Míří na samu podstatu ega, ztotožňování s ne-já a přímo je ničí. I ego, které se odevzdává, je stále jen ego neboli nepravé já, vytvářené ztotožněním s tělem a s myslí. Je proto potlačením našeho božství, a proto zlem.

O něčem takovém paní Knápková nemá ani tušení, což platí o celé KV i s jeho avatáry.

Jestliže je někdo hodný člověk, jako prý pan John, zdaleka to neznamená, že nesmí být kritizován za nesprávné názory, jak nás paní Knápková pohoršeně napomíná. Myslí to vážně nebo si z nás dělá legraci? Je snad pan John neomylný?

Paní Knápková zařazuje sama sebe mezi neomylné. Ona své vývody nezdůvodňuje, prostě je pronáší jako pravdy, které není třeba zdůvodňovat.

Navíc je špatně informována nebo spíše lže, když tvrdí, že neučíme odevzdanost. Neučím, nevedu přátele stezkou odevzdanosti – proč, jsem vysvětlil – ale učím je pokoře a spoléhání na Boha a jeho pomoc. Právě to je odevzdanost.

Lidé KV zásadně nesnášejí svobodu vyjadřování; zřejmě si jsou vědomi, že buď lžou nebo nemají dobré argumenty. Proto střídavě vykřikují:

  • kritizovat se nesmí vůbec
  • kdo kritizuje zlo, je sám zlý
  • dobří lidé se nesmí kritizovat, protože jsou dobří
  • po smrti se nesmí kritizovat vůbec nikdo – ani Hitler ani Stalin

Krmí nás jedním nesmyslem za druhým a když je jejich názor vyvrácen, tak se uchylují ke lžím, pomluvám a sprostotě.

Jinak jsme požehnaná země, že máme takovou paní Knápkovou a desítky jí podobných, kteří jsou skutečnými mistry a bezpečně vědí, kdo má ego a kdo nikoliv, kdo je odevzdaný a kdo ne, kdo je mistr a kdo jím není, kdo žije v jednotě a kdo nikoliv. Takovými naprosto neomylnými odborníky se nemůže chlubit ani Indie. Musí být skutečně mistry nad mistry, když si dovolují vynášet takové soudy. Nebo že by to byla jen neomalená nafoukanost ubohých neználků, kteří se skutečnou stezkou ještě ani nezačali?

Čtěme a rozumějme dobře, co paní Knápková píše: snaží se nás přesvědčit o nedostatečnosti stezky átmavičáry neboli tvrdí, že se Ramana Maháriši mýlí a vede nás nesprávně. Od paní Knápkové to skutečně sedí. Na KV to není vůbec nic nového. Popisují Mahárišiho učení, kdykoliv se jim to hodí.