Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrcadlový dopis

22. 12. 2010

MUDr. Pavel Erdös

Reakce na NA ČLÁNEK Satguru trpící duševní poruchou, nebo falešný Jiří Vacek?  OD anonymního „PSEUDOpsychiAtra“ z řad příznivců avataru A NA ČlÁNEK „SATGURuŮV SVĚT“  DR.KAMILA JOHNA

V příspěvku http://kauza-vacek.blogspot.com/2010/11/satguru-trpici-dusevni-poruchou-nebo.html  anonymní příznivec AVATARU reaguje na články ing.Vacka. Administrátor stránek KV pod tento anonymní příspěvek nenapsal noticku tolik obvyklou v našem denní tisku, totiž: sdělení autora nemusí vyjadřovat stanovisko administrátora (ve službách Avataru). Znamená to, že se s ním ztotožňuje a jeho zveřejněním přebírá  zodpovědnost za zveřejněný text.    

Pro zvýraznění obsahu tohoto „osvíceného“ příspěvku zkusme formou hry-pouze mechanicky-zaměnit jména protagonistů a posoudit, do jaké míry toto zrcadlení obráží vidění skutečnosti pro nezaujatého pozorovatele. Podotýkám, že citovaný text jsem nevytvořil, pouze jej mechanicky  upravil v rámci „hry na zrcadlo“.

Cituji:

Na stránkách http://kauza-vacek.blogspot.com/2010/11/satguru-trpici-dusevni-poruchou-nebo.html již delší dobu uveřejňují články pod jmény  Pařík, John, Popov a spousta zavilých anonymů-nepochybně nějací blázni. Stále mají potřebu někoho napadat, nejčastěji pana Jiřího Vacka. Sprostě a nehorázně se o něj otírají a pomlouvají  jej. A nejenom sprostě, ale také naprosto nesmyslně. Právě tak nesmyslně a nelogicky - píší o druhých.

Bezpochyby jde o psychicky narušené osoby, projevující  se zcela abnormálně, o blázny, kteří  mají potřebu napadat druhé lidi v zájmu Avataru (není to nic nového, takových se na stejných stránkách KV projevilo již dost a dost). Je s podivem, že  tyto osoby, trpící zřejmě agresivní obsesí, vydávající se za hlasatele Pravdy , dávno  nikdo neprohlédl. Protože  soudní a slušní lidé, vydávající se za jogíny a znalce nauky , by se jistě k tak nenormálním, hloupým, nesmyslným a sprostým výpadům nesnížili.

Je sice známo a bylo nesčetněkrát prokázáno, že to byli oni, kdo zapříčinili  spor mezi sebou a svými kritiky, panem ing.Vackem a jeho příznivci a že  se i k mnoha jiným chovali  jako podlí darebáci. Ale že by již pozbyli  rozumu úplně, tomu se nechce věřit, ostatně nikdo z jejich  blízkých to zatím nepotvrdil. A tak by – minimálně do doby, než by někdo z blízkých zástupců Avataru  přece jenom vydal svědectví  o případné politováníhodné deviaci těchto  osob - měl administrátor stránek KV  svou práci vykonávat mnohem svědomitěji: samotným zástupcům Avataru sdělit (zřejmě to dosud vůbec neví!), jak jsou jejich jména zneužívána neznámým zřejmě psychopatem či psychopaty  a příspěvky podepsané zlomyslným nickem skrývajícím se za názvy Pařík, dr.John, Popov, či velmi často za anonymy pak pro jistotu např. označovat předponou pseudo- (tj. Pseudo-Avatar), nebo za nick připojit otazník v závorce (takto: Pařík (?) Popov(?), John(?) anebo zvolit jiný vhodný způsob, aby bylo i pro nepoučeného čtenáře zřejmé, že texty podepsané jménem Popov, Pařík, John  nejsou nic jiného než sprostý podvod. (Konec upravené citace)

Pane Johne,  demagogická  tvrzení ve Vašem článku jsou stejně „pravdivá  účelová a jazykově brilantní“ , jako můj dnešní zrcadlově upravený  příspěvek  přejatý od anonymního sympatizanta AVATARU–kolikátého již ?

Pan inženýr Vacek považuje tento svět za nebožský a odpadlý od Boha. Tento svět je sice součástí  Boha-to je jediné, s čím s Vámi mohu souhlasit- ale nachází se kvalitativně na protilehlé straně Světa Božského, ke kterému máme všichni směřovat. Pokud se budeme válet v bahně nebožského světa s falešným zdůvodňováním, že přece nemůže být špatným, když je součástí Boha-potvrzujeme tím elementární neznalost nejzákladnějších principů Mahárišiho učení a učení ostatních osvícených Mistrů.  Mnohokrát již to bylo vysvětleno,  ale  doposud nikým ze strany AVATARU nebylo pochopeno. Autobus AVATARU se tak řítí bůh ví kam, řízen řidičem bez řidičského oprávnění. Jednou z jeho bludných objížděk je provozování webu kauza Vacek.

Všiml jsem si pane Johne, že rád citujete druhé-ale jen to, co se Vám hodí do krámu, zcela vytrženě z kontextu. Proto si dovoluji  na závěr využít Vaši metodu a použít i Vaši citaci v zrcadlovém duchu tohoto dopisu: 

„Je s podivem, že tyto jednoduché pravdy jsou pro „AVATAR“ a jeho příznivce nepochopitelné. Spíše se zdá, že jejich nepochopení, posouvání jinam a omílání je jen zástupné, uměle vyvolané, že jimi „AVATAR“ jen kolem sebe zoufale šermuje, aby odvrátil pozornost od toho, že císař je nahý. Ostatně toto bylo na KV již konstatováno.

Zdá se, že jeho ego již samo pracuje na svém odsouzení a zničení. Neboť asi dobře ví, že kdyby přestal s osočováním a dehonestací , ani pes by po něm neštěkl."